JUDr. Vladimír Kuruc

Pôsobí na prokuratúre Úrad špeciálnej prokuratúry.

Prokurátora evidujeme v pozícii riaditeľ odboru všeobecnej kriminality ÚŠP GP SR na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom darovacia zmluva 01.10.1996 45.816,17,-€
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 01.10.1996 -
ostatné plochy kúpna zmluva 07.06.1999 212,70,-€
byt kúpna zmluva 19.01.2010 136.789,15,-€
zastavaný pozemok kúpna zmluva 19.01.2010 -
priľahlý pozemok kúpna zmluva 19.01.2010 -
nebytový priestor kúpna zmluva 19.01.2010 -
nebytový priestor kúpna zmluva 14.05.2010 9.520,-€
zastavaná plocha a nádvoria darovacia zmluva 17.08.2012 3.760,-€
zastavaná plocha a nádvoria darovacia zmluva 17.08.2012 -
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
finančné prostriedky úspory z platu 31.12.2019 108.954,93,-€ 127.431,70,-€
OMV kúpna zmluva 15.11.2018 35.000,-€ 35.000,-€
OMV kúpna zmluva 28.08.2019 7.000,-€ 7.000,- €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom darovacia zmluva 01.10.1996 45.816,17,-€
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 01.10.1996 -
ostatné plochy kúpna zmluva 07.06.1999 212,70,-€
byt kúpna zmluva 19.01.2010 136.789,15,-€
zastavaný pozemok kúpna zmluva 19.01.2010 -
priľahlý pozemok kúpna zmluva 19.01.2010 -
nebytový priestor kúpna zmluva 19.01.2010 -
nebytový priestor kúpna zmluva 14.05.2010 9.520,-€
zastavaná plocha a nádvoria darovacia zmluva 17.08.2012 3.760,-€
zastavaná plocha a nádvoria darovacia zmluva 17.08.2012 -
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
finančné prostriedky úspory z platu 31.12.2019 108.954,93,-€ 108.954,93,-€
OMV kúpna zmluva 15.11.2018 35.000,-€ 35.000,-€
OMV kúpna zmluva 28.08.2019 7.000,-€ 7.000,- €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom darovacia zmluva 01.10.1996
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 01.10.1996
ostatné plochy kúpna zmluva 07.06.1999
byt kúpna zmluva 19.01.2010
zastavaný pozemok kúpna zmluva 19.01.2010
priľahlý pozemok kúpna zmluva 19.01.2010
nebytový priestor kúpna zmluva 19.01.2010
nebytový priestor kúpna zmluva 14.05.2010
zastavaná plocha a nádvoria darovacia zmluva 17.08.2012
zastavaná plocha a nádvoria darovacia zmluva 17.08.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
finančné prostriedky úspory z platu 31.12.2018 82.877,18,-€ 82.877,18,-€
OMV kúpna zmluva 15.11.2018 35.000,-€ 35.000,-€
OMV kúpna zmluva 16.07.2009 8.631,99 € 8.631,99 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom darovacia zmluva 01.10.1996
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 01.10.1996
ostatné plochy kúpna zmluva 07.06.1999
byt kúpna zmluva 19.01.2010
zastavaný pozemok kúpna zmluva 19.01.2010
priľahlý pozemok kúpna zmluva 19.01.2010
nebytový priestor kúpna zmluva 19.01.2010
nebytový priestor kúpna zmluva 14.05.2010
zastavaná plocha a nádvoria darovacia zmluva 17.08.2012
zastavaná plocha a nádvoria darovacia zmluva 17.08.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
finančné prostriedky úspory z platu 31.12.2017 95.920,24,-€ 95.920,24,-€
OMV kúpna zmluva 16.06.2014 12.000 € 12.000 €
OMV kúpna zmluva 16.07.2009 8.631,99 € 8.631,99 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom darovacia zmluva 01.10.1996
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 01.10.1996
ostatné plochy kúpna zmluva 07.06.1999
byt kúpna zmluva 19.01.2010
zastavaný pozemok kúpna zmluva 19.01.2010
priľahlý pozemok kúpna zmluva 19.01.2010
nebytový priestor kúpna zmluva 19.01.2010
nebytový priestor kúpna zmluva 14.05.2010
zastavaná plocha a nádvoria darovacia zmluva 17.08.2012
zastavaná plocha a nádvoria darovacia zmluva 17.08.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
finančné prostriedky úspory z platu 31.12.2016 71.416,79,-€ 71.416,79,-€
OMV kúpna zmluva 16.06.2014 12.000 € 12.000 €
OMV kúpna zmluva 16.07.2009 8.631,99 € 8.631,99 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom darovacia zmluva 01.10.1996
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 01.10.1996
ostatné plochy kúpna zmluva 07.06.1999
byt kúpna zmluva 19.01.2010
zastavaný pozemok kúpna zmluva 19.01.2010
priľahlý pozemok kúpna zmluva 19.01.2010
nebytový priestor kúpna zmluva 19.01.2010
nebytový priestor kúpna zmluva 14.05.2010
zastavaná plocha a nádvoria darovacia zmluva 17.08.2012
zastavaná plocha a nádvoria darovacia zmluva 17.08.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
finančné prostriedky úspory z platu 31.12.2015
OMV kúpna zmluva 16.06.2014
OMV kúpna zmluva 16.07.2009
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.