JUDr. Ľuboš Beňo

The prosecutor is appointed to Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

The prosecutor is temporarily appointed to Európska prokuratúra.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Krajská prokuratúra Trenčín and Okresná prokuratúra Prievidza.
Prosecutors' Office: Úrad Európskej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa 2017-12-22 100.000 100.000
garáž kúpa 2017-12-22 15.000 15.000
parkovacie miesto - spoločná garáž kúpa 2017-12-22 v cene bytu v cene bytu
byt kúpa 2019-01-19 63.000 63.000
byt kúpa máj 2020 147.000 147.000
garáž s parkovacím státím kúpa 2020-09-01 17.000 17.000
parkovacie miesto kúpa 2021-04-01 8.000 8.000
rodinný dom kúpa 2021-12-01 399.000 399.000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Škoda SuperB osobná potreba 2011 8000 8000
Osobné úspory príjem z výkonu funkcie 2013 6000 6000
Osobné úspory príjem z výkonu funkcie 2014 8000 8000
Osobné úspory príjem z výkonu funkcie 2015 7000 7000
Osobné úspory príjem z výkonu povolania 2016 7000 7000
Osobné úspory príjem z výkonu funkcie 2017 8000 8000
Osobné úspory príjem z výkonu funkcie 2021 25.000 25.000
Osobné úspory príjem z výkonu funkcie 2022 10.000 10.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2022-02-04
hypotekárny úver 2019-01-17
hypotekárny úver 2021-10-21
hypotekárny úver 2020-05-29
pôžička 2020-07-14
pôžička 2021-11-09
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad Európskej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa 2017-12-22 100.000 100.000
garáž kúpa 2017-12-22 15.000 15.000
parkovacie miesto - spoločná garáž kúpa 2017-12-22 v cene bytu v cene bytu
byt kúpa 2019-01-19 63.000 63.000
byt kúpa máj 2020 147.000 147.000
garáž s parkovacím státím kúpa 2020-09-01 17.000 17.000
parkovacie miesto kúpa 2021-04-01 8.000 8.000
rodinný dom kúpa 2021-12-01 399.000 399.000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Škoda SuperB osobná potreba 2011 8000 8000
Osobné úspory príjem z výkonu funkcie 2013 6000 6000
Osobné úspory príjem z výkonu funkcie 2014 8000 8000
Osobné úspory príjem z výkonu funkcie 2015 7000 7000
Osobné úspory príjem z výkonu povolania 2016 7000 7000
Osobné úspory príjem z výkonu funkcie 2017 8000 8000
Osobné úspory príjem z výkonu funkcie 2021 25.000 25.000
Osobné úspory príjem z výkonu funkcie 2022 10.000 10.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2022-02-04
hypotekárny úver 2019-01-17
hypotekárny úver 2021-10-21
hypotekárny úver 2020-05-29
pôžička 2020-07-14
pôžička 2021-11-09
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad Európskej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa 2017-12-22 100.000 100.000
garáž kúpa 2017-12-22 15.000 15.000
parkovacie miesto - spoločná garáž kúpa 2017-12-22 v cene bytu v cene bytu
byt kúpa 2019-01-19 63.000 63.000
byt kúpa máj 2020 147.000 147.000
garáž s parkovacím státím kúpa 2020-09-01 17.000 17.000
parkovacie miesto kúpa 2021-04-01 8.000 8.000
rodinný dom kúpa 2021-12-01 399.000 399.000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Škoda SuperB osobná potreba 2011 8000 8000
Osobné úspory príjem z výkonu funkcie 2013 6000 6000
Osobné úspory príjem z výkonu funkcie 2014 8000 8000
Osobné úspory príjem z výkonu funkcie 2015 7000 7000
Osobné úspory príjem z výkonu povolania 2016 7000 7000
Osobné úspory príjem z výkonu funkcie 2017 8000 8000
Osobné úspory príjem z výkonu funkcie 2021 25.000 25.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2017-10-24
hypotekárny úver 2019-01-17
hypotekárny úver 2021-10-21
hypotekárny úver 2020-05-29
pôžička 2021-10-25
pôžička 2021-11-04
pôžička 2021-11-09
pôžička 2021-11-09
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa 2017-12-22 100.000 100.000
garáž kúpa 2017-12-22 15.000 15.000
parkovacie miesto - spoločná garáž kúpa 2017-12-22 v cene bytu v cene bytu
byt kúpa 2019-01-19 63.000 63.000
byt kúpa 2020-05-01 147.000 147.000
garáž s parkovacím miestom kúpa 2020-09-01 17.000 17.000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Škoda SuperB osobná potreba 2011 8000 8000
Osobné úspory príjem z výkonu funkcie 2013 6000 6000
Osobné úspory príjem z výkonu funkcie 2014 8000 8000
Osobné úspory príjem z výkonu funkcie 2015 7000 7000
Osobné úspory príjem z výkonu povolania 2016 7000 7000
Osobné úspory príjem z výkonu funkcie 2017 8000 8000
Úspory z výkonu povolania príjem z finkcie 2020 7000 (odhad) 7000 (odhad)
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2017-10-24
hypotekárny úver 2019-01-17
hypotekárny úver 2020-03-19
pôžička 2020-03-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa 2017-12-22 100.000 100.000
garáž kúpa 2017-12-22 15.000 15.000
parkovacie miesto - spoločná garáž kúpa 2017-12-22 v cene bytu v cene bytu
byt kúpa 2019-01-19 63.000 63.000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Škoda SuperB osobná potreba 2011 8000 8000
Osobné úspory príjem z výkonu funkcie 2013 6000 6000
Osobné úspory príjem z výkonu funkcie 2014 8000 8000
Osobné úspory príjem z výkonu funkcie 2015 7000 7000
Osobné úspory príjem z výkonu povolania 2016 7000 7000
Osobné úspory príjem z výkonu funkcie 2017 8000 8000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2017-10-24
hypotekárny úver 2019-01-17
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prievidza
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2017-12-22
garáž kúpa 2017-12-22
spoločná garáž kúpa 2017-12-22
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Škoda SuperB osobná potreba 2011 8000 8000
Osobné úspory príjem z výkonu funkcie 2013 6000 6000
Osobné úspory príjem z výkonu funkcie 2014 8000 8000
Osobné úspory príjem z výkonu funkcie 2015 7000 7000
Osobné úspory príjem z výkonu povolania 2016 7000 7000
Osobné úspory príjem z výkonu funkcie 2017 8000 8000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2017-10-24
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prievidza
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2017-12-22
garáž kúpa 2017-12-22
spoločná garáž kúpa 2017-12-22
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Škoda SuperB osobná potreba 2011 8000 8000
Osobné úspory príjem z výkonu funkcie 2013 6000 6000
Osobné úspory príjem z výkonu funkcie 2014 8000 8000
Osobné úspory príjem z výkonu funkcie 2015 7000 7000
Osobné úspory príjem z výkonu povolania 2016 7000 7000
Osobné úspory príjem z výkonu funkcie 2017 8000 8000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebný úver 2016-03-01
hypotekárny úver 2017-10-24
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prievidza
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Škoda SuperB osobná potreba 2011 8000 8000
Osobné úspory príjem z výkonu funkcie 2013 6000 6000
Osobné úspory príjem z výkonu funkcie 2014 8000 8000
Osobné úspory príjem z výkonu funkcie 2015 7000 7000
Osobné úspory príjem z výkonu povolania 2016 7000 7000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebný úver 2016-03-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prievidza
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Škoda SuperB osobná potreba 2011
Osobné úspory príjem z výkonu funkcie 2013
Osobné úspory príjem z výkonu funkcie 2014
Osobné úspory príjem z výkonu funkcie 2015
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebný úver 2016-03-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prievidza
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Škoda SuperB osobná potreba 2011
Osobné úspory príjem z výkonu funkcie 2013
Osobné úspory príjem z výkonu funkcie 2014
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prievidza
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Škoda SuperB osobná potreba 2011
Osobné úspory príjem z výkonu funkcie 2013
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prievidza
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Škoda SuperB osobná potreba 2011
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prievidza
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Škoda Super B, r.v. 2008, 2,0 TDI, 103 Kw, osobný automobil M1 kúpna zmluva 2011-09-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (76)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/26/03/2017 2017-03-28 1 Pv 356/15/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/13/02/2017 2017-02-28 1 Pv 656/16/3307 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/7/01/2017 2017-02-03 2 Pv 538/16/3307 § 279 – Porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/89/10/2016 2016-11-12 2 Pv 454/16/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/35/03/2016 2016-04-11 1 Pv 875/14/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/34/03/2016 2016-04-08 1 Pv 422/15/3307 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/1/01/2016 2016-01-22 1 Pv 903/14/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/115/12/2015 2016-01-12 1 Pv 356/15/3307 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/116/12/2015 2016-01-15 2 Pv 321/14/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/113/12/2015 2016-02-09 2 Pv 583/15/3307 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/108/12/2015 2015-12-19 2 Pv 589/15/3307 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/78/08/2015 (rtf, 42 KB) 2015-09-20 1 Pv 281/14/3307 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/55/07/2015 (rtf, 49 KB) 2015-07-03 1 Pv 335/14/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/46/05/2015 (rtf, 43 KB) 2015-05-17 2 Pv 91/14/3307 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/31/04/2015 (rtf, 43 KB) 2015-03-28 1 Pv 815/13/3307 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/38/05/2015 (rtf, 49 KB) 2015-04-14 2 Pv 709/14/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/13/02/2015 (rtf, 44 KB) 2015-01-30 1 Pv 875/14/3307 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/187/12/2014 (rtf, 51 KB) 2014-11-10 2 Pv 165/14/3307 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/151/12/2014 (rtf, 49 KB) 2014-12-01 2 Pv 321/14/3307 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/164/10/2014 (rtf, 45 KB) 2014-09-23 1 Pv 70/13/3307 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/128/07/2014 (rtf, 48 KB) 2014-07-18 1 Pv 271/12/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/112/09/2014 (rtf, 46 KB) 2014-09-19 2 Pv 670/12/3307 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/110/07/2014 (rtf, 46 KB) 2014-07-08 1 Pv 45/14/3307 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/95/07/2014 (rtf, 49 KB) 2014-06-29 1 Pv 281/14/3307 § 364 – Výtržnictvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/126/07/2014 (rtf, 52 KB) 2014-07-05 1 Pv 72/14/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/20/02/2014 (rtf, 52 KB) 2014-02-11 1 Pv 15/13/3307 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/29/03/2014 (rtf, 46 KB) 2014-03-09 1 Pv 661/12/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/141/08/2014 (rtf, 48 KB) 2014-02-01 2 Pv 770/13/3307 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/7/01/2014 (rtf, 47 KB) 2014-01-06 1 Pv 119/12/3307 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/8/01/2014 (rtf, 49 KB) 2013-12-24 2 Pv 163/12/3307 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/9/01/2015 (rtf, 45 KB) 2013-12-24 2 Pv 470/12/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/13/01/2014 (rtf, 46 KB) 2014-01-24 2 Pv 490/12/3307 § 346 – Krivá výpoveď a krivá prísaha Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/169/01/2014 (rtf, 45 KB) 2013-12-10 2 Pv 747/13/3307 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/162/12/2013 (rtf, 48 KB) 2013-12-02 2 Pv 607/13/3307 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/40/04/2013 (rtf, 45 KB) 2013-03-26 2 Pv 732/11/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/51/04/2013 (rtf, 46 KB) 2013-03-28 1 Pv 839/12/3307 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/27/03/2013 (rtf, 48 KB) 2013-02-24 1 Pv 499/12/3307 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/7/05/2013 (rtf, 45 KB) 2013-04-28 2 Pv 426/11/3307 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/113/12/2012 (rtf, 54 KB) 2012-12-10 2 Pv 419/11/3307 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/100/12/2012 (rtf, 53 KB) 2012-11-24 2 Pv 816/11/3307 § 294 – Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/102/11/2012 (rtf, 46 KB) 2012-11-25 2 Pv 567/12/3307 Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/70/11/2012 (rtf, 48 KB) 2012-11-17 1 Pv 661/12/3307 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/60/12/2012 (rtf, 47 KB) 2012-08-19 2 Pv 490/12/3307 § 346 – Krivá výpoveď a krivá prísaha Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/57/12/2012 (rtf, 47 KB) 2012-09-03 2 Pv 470/12/3307 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/20/06/2012 (rtf, 215 KB) 2012-04-06 1 Pv 710/11/3307 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/60/08/2019 2019-08-27 2 Pv 38/18/3307 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/33/05/2019 2019-06-06 2 Pv 125/18/3307 § 365 – Hanobenie miesta posledného odpočinku Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/31/05/2019 2019-06-06 1 Pv 128/18/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/26/04/2019 2019-05-04 2 Pv 99/18/3307 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/100/12/2018 2019-01-11 1 Pv 142/17/3307 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/32/04/2018 2018-05-13 1 Pv 656/16/3307 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/22/04/2018 2018-04-22 1 Pv 128/18/3307 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/18/03/2018 2018-03-23 2 Pv 538/16/3307 § 279 – Porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/1/01/2018 2018-01-27 2 Pv 14/15/3307 § 234 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/109/10/2017 2017-10-21 2 Pv 435/17/3307 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/60/08/2019 (pdf, 99 KB) 2019-08-27 2 Pv 38/18/3307 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/33/05/2019 (pdf, 87 KB) 2019-06-06 2 Pv 125/18/3307 § 365 – Hanobenie miesta posledného odpočinku Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/31/05/2019 (pdf, 88 KB) 2019-06-06 1 Pv 128/18/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/26/04/2019 (pdf, 90 KB) 2019-05-04 2 Pv 99/18/3307 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/100/12/2018 (pdf, 88 KB) 2019-01-11 1 Pv 142/17/3307 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/32/04/2018 (pdf, 92 KB) 2018-05-13 1 Pv 656/16/3307 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/22/04/2018 (pdf, 92 KB) 2018-04-22 1 Pv 128/18/3307 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/18/03/2018 (pdf, 89 KB) 2018-03-23 2 Pv 538/16/3307 § 279 – Porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/1/01/2018 (pdf, 125 KB) 2018-01-27 2 Pv 14/15/3307 § 234 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/109/10/2017 (pdf, 96 KB) 2017-10-21 2 Pv 435/17/3307 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/26/03/2017 (pdf, 87 KB) 2017-03-28 1 Pv 356/15/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/13/02/2017 (pdf, 95 KB) 2017-02-28 1 Pv 656/16/3307 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/7/01/2017 (pdf, 92 KB) 2017-02-03 2 Pv 538/16/3307 § 279 – Porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/89/10/2016 (pdf, 92 KB) 2016-11-12 2 Pv 454/16/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/35/03/2016 (pdf, 87 KB) 2016-04-11 1 Pv 875/14/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/34/03/2016 (pdf, 91 KB) 2016-04-08 1 Pv 422/15/3307 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/1/01/2016 (pdf, 96 KB) 2016-01-22 1 Pv 903/14/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/115/12/2015 (pdf, 90 KB) 2016-01-12 1 Pv 356/15/3307 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/116/12/2015 (pdf, 89 KB) 2016-01-15 2 Pv 321/14/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/113/12/2015 (pdf, 91 KB) 2016-02-09 2 Pv 583/15/3307 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/108/12/2015 (pdf, 89 KB) 2015-12-19 2 Pv 589/15/3307 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.