JUDr. Ľuboš Beňo

Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Európska prokuratúra.

Neevidujeme žiadne majetkové priznania.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (55)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/60/08/2019 27.08.2019 2 Pv 38/18/3307 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/31/05/2019 06.06.2019 1 Pv 128/18/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/33/05/2019 06.06.2019 2 Pv 125/18/3307 § 365 – Hanobenie miesta posledného odpočinku Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/26/04/2019 04.05.2019 2 Pv 99/18/3307 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/100/12/2018 11.01.2019 1 Pv 142/17/3307 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/32/04/2018 13.05.2018 1 Pv 656/16/3307 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/22/04/2018 22.04.2018 1 Pv 128/18/3307 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/18/03/2018 23.03.2018 2 Pv 538/16/3307 § 279 – Porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/1/01/2018 27.01.2018 2 Pv 14/15/3307 § 234 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/109/10/2017 21.10.2017 2 Pv 435/17/3307 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/26/03/2017 28.03.2017 1 Pv 356/15/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/89/10/2016 12.11.2016 2 Pv 454/16/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/35/03/2016 11.04.2016 1 Pv 875/14/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/34/03/2016 08.04.2016 1 Pv 422/15/3307 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/113/12/2015 09.02.2016 2 Pv 583/15/3307 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/1/01/2016 22.01.2016 1 Pv 903/14/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/116/12/2015 15.01.2016 2 Pv 321/14/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/115/12/2015 12.01.2016 1 Pv 356/15/3307 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/108/12/2015 19.12.2015 2 Pv 589/15/3307 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/78/08/2015 20.09.2015 1 Pv 281/14/3307 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/55/07/2015 03.07.2015 1 Pv 335/14/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/46/05/2015 17.05.2015 2 Pv 91/14/3307 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/38/05/2015 14.04.2015 2 Pv 709/14/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/31/04/2015 28.03.2015 1 Pv 815/13/3307 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/13/02/2015 30.01.2015 1 Pv 875/14/3307 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/151/12/2014 01.12.2014 2 Pv 321/14/3307 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/187/12/2014 10.11.2014 2 Pv 165/14/3307 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/164/10/2014 23.09.2014 1 Pv 70/13/3307 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/112/09/2014 19.09.2014 2 Pv 670/12/3307 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/128/07/2014 18.07.2014 1 Pv 271/12/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/110/07/2014 08.07.2014 1 Pv 45/14/3307 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/126/07/2014 05.07.2014 1 Pv 72/14/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/95/07/2014 29.06.2014 1 Pv 281/14/3307 § 364 – Výtržnictvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/29/03/2014 09.03.2014 1 Pv 661/12/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/20/02/2014 11.02.2014 1 Pv 15/13/3307 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/141/08/2014 01.02.2014 2 Pv 770/13/3307 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/13/01/2014 24.01.2014 2 Pv 490/12/3307 § 346 – Krivá výpoveď a krivá prísaha Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/7/01/2014 06.01.2014 1 Pv 119/12/3307 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/9/01/2015 24.12.2013 2 Pv 470/12/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/8/01/2014 24.12.2013 2 Pv 163/12/3307 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/169/01/2014 10.12.2013 2 Pv 747/13/3307 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/162/12/2013 02.12.2013 2 Pv 607/13/3307 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/7/05/2013 28.04.2013 2 Pv 426/11/3307 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/51/04/2013 28.03.2013 1 Pv 839/12/3307 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/40/04/2013 26.03.2013 2 Pv 732/11/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/27/03/2013 24.02.2013 1 Pv 499/12/3307 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/113/12/2012 10.12.2012 2 Pv 419/11/3307 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/102/11/2012 25.11.2012 2 Pv 567/12/3307 Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/100/12/2012 24.11.2012 2 Pv 816/11/3307 § 294 – Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/70/11/2012 17.11.2012 1 Pv 661/12/3307 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/57/12/2012 03.09.2012 2 Pv 470/12/3307 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/60/12/2012 19.08.2012 2 Pv 490/12/3307 § 346 – Krivá výpoveď a krivá prísaha Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/20/06/2012 06.04.2012 1 Pv 710/11/3307 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/13/02/2017 28.02.2017 1 Pv 656/16/3307 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/7/01/2017 03.02.2017 2 Pv 538/16/3307 § 279 – Porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
 • Slovenské chemičky sú v informovaní o zabezpečení výroby proti útokom zdržanlivé · SME
  Bratislava 20. februára (TASR) - Chemické podniky v SR sú v poskytovaní informácií o zabezpečení výroby proti potenciálnym teroristickým útokom zdržanlivé.
 • Päťbojári sa nestratili · SME
  V otváracích pretekoch sezóny si päťbojári Dukly vybojovali pekné umiestnenia v Maďarsku.
 • Počasie nebolo voľbám príliš naklonené · SME
  Na regionálnych voľbách sa zúčastnilo len 12,14 % Hornonitranov, pred štyrmi rokmi to bolo o desať percent viac
 • Noví poslanci zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja · SME
  HZDS – ANO-PSNS-ZSNS Zuzana Máčeková, BN Peter Bulík, BN Anna Chalupková, IL Marián Brídik, IL Jaroslav Ferianec, MY Jozef Trstenský, NM Viera Vienerová, NM Jozef Božik, PE Mária Hazuchová, PE
 • Solivarníci prvýkrát za 77 rokov oslavovali sviatok ako súkromná spoločnosť · SME
  Prešov - Solivarníci oslavovali včera svoj deň baníkov a vari s väčšou hrdosťou ako inokedy, sa zdravili tradičným Zdar Boh. Všetci zamestnanci,
 • Od Áča sa čaká útok do svetovej špičky · SME
  BANSKÁ BYSTRICA - Medzinárodná sezóna v modernom päťboji trvá vlastne iba šesť týždňov a pre slovenských reprezentantov vyvrcholí tento týždeň v hlavnom meste Maďarska Budapešti, kde sa oddnes do nedele uskutočnia majstrovstvá sveta juniorov. Naši mladí .
 • Nový majiteľ Solivarov dokončí komplex na ťažbu a spracovanie soli v Zbudzi a Michalovciach · SME
  Michalovce Ťažobno spracovateľský komplex na výrobu soli v Zbudzi a Michalovciach po rokoch útlmu konečne dobudujú. Pre náš denník to potvrdil
 • NChZ: Niektoré informácie o výbuchu sú ohováraním · SME
  Nováky 30. septembra (TASR) - Predstavitelia Nováckych chemických závodov (NChZ) Nováky protestujú proti informáciám pre niektoré médiá, že utajovali ...
 • Hygienici aj NCHZ popierajú správy o jedoch v rieke Nitra · SME
  BRATISLAVA 10. júna (SITA) - Štátny zdravotný ústav (ŠZÚ) v Prievidzi nezverejní namerané hodnoty škodlivín, ktoré do toku rieky Nitra vypúšťajú Novácke chemické závody (NCHZ). Ako však pre agentúru SITA povedal riaditeľ ŠZÚ Gabriel Šimko, znečistenie spô
 • Novácke chemické závody zvýšili zisky · SME
  BANSKÁ BYSTRICA, NOVÁKY - Novácke chemické závody za prvé tri mesiace roku medziročne zvýšili zisk pred zdanením o viac ako tretinu na 51 miliónov korún. Tržby výrobcu základnej chémie medziročne narástli o 5,5 percenta na 1,5 miliardy korún.
 • Poľovník chová krotkého diviaka · SME
  Poľovník Ľuboš Beňo chová v dedine Kremnička pri Banskej Bystrici diviaka, ktorého ešte prednedávnom používal na cvičenie poľovníckych psov. Dostal meno Honzo a hovorí o ňom ako o členovi rodiny.
 • Slovenskí moderní päťbojári · SME
  ŠPORT V REGIÓNOCHSYDNEY - Na budúcotýždňových juniorských majstrovstvách sveta v modernom päťboji v Sydney sa predstaví aj trojica slovenských reprezentantov - Andrej Brečka, Ľuboš Beňo (obaja Dukla B. Bystrica) a Richard Kolozsi (Slávia STU Bratislava).
 • Vo väčšine žúp zvíťazila pravica, HZDS prepadlo · SME
  V Bratislavskom kraji opäť vyhrala pravica. V 50-člennom zastupiteľstve bude mať 27 kresiel koalícia SDKÚ-ANO-SMK-DS-SZS, 11 poslancov bude mať koalícia Smer-SF-HZD, šesť KDH a po dvoch OKS, Nezávislé fórum ...
 • Nový ekozákon zvýši ceny, varujú chemičky · SME
  BRATISLAVA - Verejnosť bude poznať presné zloženie výrobkov opúšťajúcich brány chemických fabrík. Európsky parlament pred týždňom schválil zákon, podľa ktorého budú musieť výrobcovia chemikálií a chemických výrobkov dokázať, že látky používané k výrobe .
 • Koalícia Smer-KDH-SNS-HZD-SF tesne zvíťazila vo voľbách poslancov TSK · SME
  Trenčín 27. novembra (TASR) - Koalícia Smer-KDH-SNS-HZD-SF tesne zvíťazila vo voľbách poslancov Trenčianskeho samosprávneho kraja. V regionálnom zastupiteľstve, ...
 • Bukóza Vranov investuje 66 miliónov eur · SME
  Na východe Slovenska pribudne investícia v hodnote približne 66,39 milióna eur (2 miliardy Sk). Spoločnosť Bukóza Vranov ...
 • Nový ekozákon zvýši ceny, varujú chemičky · SME
  BRATISLAVA - Verejnosť bude poznať presné zloženie výrobkov opúšťajúcich brány chemických fabrík. Európsky parlament pred týždňom schválil zákon, podľa ktorého budú musieť výrobcovia chemikálií a chemických výrobkov dokázať, že látky používané k výrobe .
 • Firmy chcú do únie napriek rizikám · SME
  BRATISLAVA - Východoeurópske firmy spájajú so vstupom do Európskej únie väčšiu konkurenciu, jednoduchší prístup na európske trhy a prehľadnejšie obchodné praktiky na domácom trhu. Taký je záver štúdie Asociácie európskych hospodárskych a priemyselných ...
 • Nový majiteľ Solivarov pripravuje ich financovanie · SME
  PREŠOV, BRATISLAVA - Ozdravená výroba v prešovských Solivaroch, jedinom domácom producentovi soli, sa začne najskôr v roku 2004. „Minimálne dva roky bude trvať, kým začneme so skúšobnou výrobou v rámci projektu oživenia,“ hovorí Ľuboš Beňo, riaditeľ ...
 • Sme v skratke · SME
  BASKETBAL

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.