JUDr. Ľuboš Beňo

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpa 22.12.2017 100.000 100.000
garáž kúpa 22.12.2017 15.000 15.000
parkovacie miesto - spoločná garáž kúpa 22.12.2017 v cene bytu v cene bytu
byt kúpa 19.01.2019 63.000 63.000
byt kúpa 01.05.2020 147.000 147.000
garáž s parkovacím miestom kúpa 01.09.2020 17.000 17.000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Škoda SuperB osobná potreba 2011 8000 8000
Osobné úspory príjem z výkonu funkcie 2013 6000 6000
Osobné úspory príjem z výkonu funkcie 2014 8000 8000
Osobné úspory príjem z výkonu funkcie 2015 7000 7000
Osobné úspory príjem z výkonu povolania 2016 7000 7000
Osobné úspory príjem z výkonu funkcie 2017 8000 8000
Úspory z výkonu povolania príjem z finkcie 2020 7000 (odhad) 7000 (odhad)
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 24.10.2017
hypotekárny úver 17.01.2019
hypotekárny úver 19.03.2020
pôžička 01.03.2020
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpa 22.12.2017 100.000 100.000
garáž kúpa 22.12.2017 15.000 15.000
parkovacie miesto - spoločná garáž kúpa 22.12.2017 v cene bytu v cene bytu
byt kúpa 19.01.2019 63.000 63.000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Škoda SuperB osobná potreba 2011 8000 8000
Osobné úspory príjem z výkonu funkcie 2013 6000 6000
Osobné úspory príjem z výkonu funkcie 2014 8000 8000
Osobné úspory príjem z výkonu funkcie 2015 7000 7000
Osobné úspory príjem z výkonu povolania 2016 7000 7000
Osobné úspory príjem z výkonu funkcie 2017 8000 8000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 24.10.2017
hypotekárny úver 17.01.2019
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.