JUDr. Beáta Láncošová

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Trenčín.

Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
orná pôda kúpna zmluva 2003 16000€
zastav. plochy a nádvoria kúpna zmluva 2003 cena v rámci p.č.1107/83
trv.tráv. porasty kúpna zmluva 2003-10-15 cena v rámci p.č. 955
zastav. plochy a nádvoria kúpna zmluva 2003-10-15 cena v rámci p.č. 955
ostatné plochy kúpna zmluva 2003-10-15 cena v rámci p.č. 955
zastav.plochy a nádvoria kúpna zmluva 2003-10-15 cena v rámci p.č. 955
ostatné plochy kúpna zmluva 2003-10-15 cena v rámci p.č. 955
zastav. plochy a nádvoria kúpna zmluva 2003-10-15 cena v rámci p.č. 955
rodinný dom kúpna zmluva 2003-10-15 65889,93€
rodinný dom výstavba 2008 80000€
byt kúpna zmluva 2019 80000€
zastavaná plocha a nádvoria Kúpna zmluva 2019 cena v rámci bytu
byt kúpna zmluva 2020-01-07 83000€ -
zastavaná plocha a nádvoria Kúpna zmluva 2020-01-07 cena v rámci bytu
zastavaná plocha a nádvoria kúpna zmluva 2020-01-07 cena v rámci ceny bytu
byt kúpna zmluva 2020-06-29 72000€
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 2020-06-29 cena v rámci ceny bytu
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 2020-06-29 cena v rámci ceny bytu
byt kúpna zmluva 2020-09-30 87000€
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 2020-09-30 cena v rámci ceny bytu
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklady v peňažných ústavov úspory, príjem z platov 2020-12-31 17000€ 17000€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
podielové fondy, životné poistenia, starobné sporenia 2014-2020 90000€
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2019-09-30
úver 2019-10-30
úver 2019-12-30
úver 2020-07-01
pôžička 2020-09-11
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
orná pôda kúpna zmluva 2003 16000€
zastav. plochy a nádvoria kúpna zmluva 2003 cena v rámci p.č.1107/83
trv.tráv. porasty kúpna zmluva 2003-10-15 cena v rámci p.č. 955
zastav. plochy a nádvoria kúpna zmluva 2003-10-15 cena v rámci p.č. 955
ostatné plochy kúpna zmluva 2003-10-15 cena v rámci p.č. 955
zastav.plochy a nádvoria kúpna zmluva 2003-10-15 cena v rámci p.č. 955
ostatné plochy kúpna zmluva 2003-10-15 cena v rámci p.č. 955
zastav. plochy a nádvoria kúpna zmluva 2003-10-15 cena v rámci p.č. 955
rodinný dom kúpna zmluva 2003-10-15 65889,93€
rodinný dom výstavba 2008 80000€
byt kúpna zmluva 2019 80000€
zastavaná plocha a nádvoria Kúpna zmluva 2019 cena v rámci bytu
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklady v peňažných ústavov úspory, príjem z platov 2019-12-31 30000€ 30000€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
podielové fondy, životné poistenia, starobné sporenia 2014-2019 65000€
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2019
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda kúpna zmluva 2003
zastav. plochy a nádvoria kúpna zmluva 2003
trv.tráv. porasty kúpna zmluva 2003-10-15
zastav. plochy a nádvoria kúpna zmluva 2003-10-15
ostatné plochy kúpna zmluva 2003-10-15
zastav.plochy a nádvoria kúpna zmluva 2003-10-15
ostatné plochy kúpna zmluva 2003-10-15
zastav. plochy a nádvoria kúpna zmluva 2003-10-15
rodinný dom kúpna zmluva 2003-10-15
rodinný dom výstavba 2008
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklady v peňažných ústavov úspory, príjem z platov 2018-12-31 20000€ 20000€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
podielové fondy, životné poistenia, starobné sporenia 2018 55000€
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2016
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda kúpna zmluva 2003
zastav. plochy a nádvoria kúpna zmluva 2003
trv.tráv. porasty kúpna zmluva 2003-10-15
zastav. plochy a nádvoria kúpna zmluva 2003-10-15
ostatné plochy kúpna zmluva 2003-10-15
zastav.plochy a nádvoria kúpna zmluva 2003-10-15
ostatné plochy kúpna zmluva 2003-10-15
zastav. plochy a nádvoria kúpna zmluva 2003-10-15
rodinný dom kúpna zmluva 2003-10-15
rodinný dom výstavba 2008
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklady v peňažných ústavov úspory, príjem z platov 2017-12-31 20000€ 20000€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
podielové fondy, životné poistenia, starobné sporenia 2017 45000€
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2016
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda kúpna zmluva 2003
zastav. plochy a nádvoria kúpna zmluva 2003
trv.tráv. porasty kúpna zmluva 2003-10-15
zastav. plochy a nádvoria kúpna zmluva 2003-10-15
ostatné plochy kúpna zmluva 2003-10-15
zastav.plochy a nádvoria kúpna zmluva 2003-10-15
ostatné plochy kúpna zmluva 2003-10-15
zastav. plochy a nádvoria kúpna zmluva 2003-10-15
rodinný dom kúpna zmluva 2003-10-15
rodinný dom výstavba 2008
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklady v peňažných ústavov úspory, príjem z platov 2016-12-31 30000 30000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
podielové fondy, životné poistenia, starobné sporenia 2016 35000€
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2015
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda kúpna zmluva 2003
zastav. plochy a nádvoria kúpna zmluva 2003
trv.tráv. porasty kúpna zmluva 2003-10-15
zastav. plochy a nádvoria kúpna zmluva 2003-10-15
ostatné plochy kúpna zmluva 2003-10-15
zastav.plochy a nádvoria kúpna zmluva 2003-10-15
ostatné plochy kúpna zmluva 2003-10-15
zastav. plochy a nádvoria kúpna zmluva 2003-10-15
rodinný dom kúpna zmluva 2003-10-15
rodinný dom výstavba 2008
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklady v peňažných ústavov úspory, príjem z platov 2015-12-31
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
podielové fondy, životné poistenia, starobné sporenia 2015
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2015
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.