JUDr. Beáta Láncošová

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky a Okresná prokuratúra Trenčín.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
orná pôda kúpna zmluva 2003 16000€
zastav. plochy a nádvoria kúpna zmluva 2003 cena v rámci p.č.1107/83
trv.tráv. porasty kúpna zmluva 15.10.2003 cena v rámci p.č. 955
zastav. plochy a nádvoria kúpna zmluva 15.10.2003 cena v rámci p.č. 955
ostatné plochy kúpna zmluva 15.10.2003 cena v rámci p.č. 955
zastav.plochy a nádvoria kúpna zmluva 15.10.2003 cena v rámci p.č. 955
ostatné plochy kúpna zmluva 15.10.2003 cena v rámci p.č. 955
zastav. plochy a nádvoria kúpna zmluva 15.10.2003 cena v rámci p.č. 955
rodinný dom kúpna zmluva 15.10.2003 65889,93€
rodinný dom výstavba 2008 80000€
byt kúpna zmluva 2019 80000€
zastavaná plocha a nádvoria Kúpna zmluva 2019 cena v rámci bytu
byt kúpna zmluva 07.01.2020 83000€ -
zastavaná plocha a nádvoria Kúpna zmluva 07.01.2020 cena v rámci bytu
zastavaná plocha a nádvoria kúpna zmluva 07.01.2020 cena v rámci ceny bytu
byt kúpna zmluva 29.06.2020 72000€
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 29.06.2020 cena v rámci ceny bytu
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 29.06.2020 cena v rámci ceny bytu
byt kúpna zmluva 30.09.2020 87000€
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 30.09.2020 cena v rámci ceny bytu
byt kúpna zmluva 02.12.2021 86000€
byt kúpna zmluva 10.03.2022 74000€
byt kúpna zmluva 10.03.2022 74000€
byt kúpna zmluva 17.08.2022 40.500€
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklady v peňažných ústavov úspory, príjem z platov 31.12.2022 6900€ 6900€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
podielové fondy, životné poistenia, starobné sporenia 2014-2022 50000€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 30.09.2019
úver 30.10.2019
úver 30.12.2019
úver 01.07.2020
pôžička 11.09.2020
úver 22.11.2021
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
orná pôda kúpna zmluva 2003 16000€
zastav. plochy a nádvoria kúpna zmluva 2003 cena v rámci p.č.1107/83
trv.tráv. porasty kúpna zmluva 15.10.2003 cena v rámci p.č. 955
zastav. plochy a nádvoria kúpna zmluva 15.10.2003 cena v rámci p.č. 955
ostatné plochy kúpna zmluva 15.10.2003 cena v rámci p.č. 955
zastav.plochy a nádvoria kúpna zmluva 15.10.2003 cena v rámci p.č. 955
ostatné plochy kúpna zmluva 15.10.2003 cena v rámci p.č. 955
zastav. plochy a nádvoria kúpna zmluva 15.10.2003 cena v rámci p.č. 955
rodinný dom kúpna zmluva 15.10.2003 65889,93€
rodinný dom výstavba 2008 80000€
byt kúpna zmluva 2019 80000€
zastavaná plocha a nádvoria Kúpna zmluva 2019 cena v rámci bytu
byt kúpna zmluva 07.01.2020 83000€ -
zastavaná plocha a nádvoria Kúpna zmluva 07.01.2020 cena v rámci bytu
zastavaná plocha a nádvoria kúpna zmluva 07.01.2020 cena v rámci ceny bytu
byt kúpna zmluva 29.06.2020 72000€
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 29.06.2020 cena v rámci ceny bytu
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 29.06.2020 cena v rámci ceny bytu
byt kúpna zmluva 30.09.2020 87000€
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 30.09.2020 cena v rámci ceny bytu
byt kúpna zmluva 23.02.2021 67000€
zastavaná plocha a nádvoria kúpna zmluva 23.02.2021 cena v rámci ceny bytu
byt kúpna zmluva 02.12.2021 86000€
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklady v peňažných ústavov úspory, príjem z platov 31.12.2021 7.800€ 7800€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
podielové fondy, životné poistenia, starobné sporenia 2014-2021 35000€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 30.09.2019
úver 30.10.2019
úver 30.12.2019
úver 01.07.2020
pôžička 11.09.2020
úver 22.11.2021
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
orná pôda kúpna zmluva 2003 16000€
zastav. plochy a nádvoria kúpna zmluva 2003 cena v rámci p.č.1107/83
trv.tráv. porasty kúpna zmluva 15.10.2003 cena v rámci p.č. 955
zastav. plochy a nádvoria kúpna zmluva 15.10.2003 cena v rámci p.č. 955
ostatné plochy kúpna zmluva 15.10.2003 cena v rámci p.č. 955
zastav.plochy a nádvoria kúpna zmluva 15.10.2003 cena v rámci p.č. 955
ostatné plochy kúpna zmluva 15.10.2003 cena v rámci p.č. 955
zastav. plochy a nádvoria kúpna zmluva 15.10.2003 cena v rámci p.č. 955
rodinný dom kúpna zmluva 15.10.2003 65889,93€
rodinný dom výstavba 2008 80000€
byt kúpna zmluva 2019 80000€
zastavaná plocha a nádvoria Kúpna zmluva 2019 cena v rámci bytu
byt kúpna zmluva 07.01.2020 83000€ -
zastavaná plocha a nádvoria Kúpna zmluva 07.01.2020 cena v rámci bytu
zastavaná plocha a nádvoria kúpna zmluva 07.01.2020 cena v rámci ceny bytu
byt kúpna zmluva 29.06.2020 72000€
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 29.06.2020 cena v rámci ceny bytu
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 29.06.2020 cena v rámci ceny bytu
byt kúpna zmluva 30.09.2020 87000€
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 30.09.2020 cena v rámci ceny bytu
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklady v peňažných ústavov úspory, príjem z platov 31.12.2020 17000€ 17000€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
podielové fondy, životné poistenia, starobné sporenia 2014-2020 90000€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 30.09.2019
úver 30.10.2019
úver 30.12.2019
úver 01.07.2020
pôžička 11.09.2020
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
orná pôda kúpna zmluva 2003 16000€
zastav. plochy a nádvoria kúpna zmluva 2003 cena v rámci p.č.1107/83
trv.tráv. porasty kúpna zmluva 15.10.2003 cena v rámci p.č. 955
zastav. plochy a nádvoria kúpna zmluva 15.10.2003 cena v rámci p.č. 955
ostatné plochy kúpna zmluva 15.10.2003 cena v rámci p.č. 955
zastav.plochy a nádvoria kúpna zmluva 15.10.2003 cena v rámci p.č. 955
ostatné plochy kúpna zmluva 15.10.2003 cena v rámci p.č. 955
zastav. plochy a nádvoria kúpna zmluva 15.10.2003 cena v rámci p.č. 955
rodinný dom kúpna zmluva 15.10.2003 65889,93€
rodinný dom výstavba 2008 80000€
byt kúpna zmluva 2019 80000€
zastavaná plocha a nádvoria Kúpna zmluva 2019 cena v rámci bytu
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklady v peňažných ústavov úspory, príjem z platov 31.12.2019 30000€ 30000€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
podielové fondy, životné poistenia, starobné sporenia 2014-2019 65000€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda kúpna zmluva 2003
zastav. plochy a nádvoria kúpna zmluva 2003
trv.tráv. porasty kúpna zmluva 15.10.2003
zastav. plochy a nádvoria kúpna zmluva 15.10.2003
ostatné plochy kúpna zmluva 15.10.2003
zastav.plochy a nádvoria kúpna zmluva 15.10.2003
ostatné plochy kúpna zmluva 15.10.2003
zastav. plochy a nádvoria kúpna zmluva 15.10.2003
rodinný dom kúpna zmluva 15.10.2003
rodinný dom výstavba 2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklady v peňažných ústavov úspory, príjem z platov 31.12.2018 20000€ 20000€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
podielové fondy, životné poistenia, starobné sporenia 2018 55000€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda kúpna zmluva 2003
zastav. plochy a nádvoria kúpna zmluva 2003
trv.tráv. porasty kúpna zmluva 15.10.2003
zastav. plochy a nádvoria kúpna zmluva 15.10.2003
ostatné plochy kúpna zmluva 15.10.2003
zastav.plochy a nádvoria kúpna zmluva 15.10.2003
ostatné plochy kúpna zmluva 15.10.2003
zastav. plochy a nádvoria kúpna zmluva 15.10.2003
rodinný dom kúpna zmluva 15.10.2003
rodinný dom výstavba 2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklady v peňažných ústavov úspory, príjem z platov 31.12.2017 20000€ 20000€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
podielové fondy, životné poistenia, starobné sporenia 2017 45000€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda kúpna zmluva 2003
zastav. plochy a nádvoria kúpna zmluva 2003
trv.tráv. porasty kúpna zmluva 15.10.2003
zastav. plochy a nádvoria kúpna zmluva 15.10.2003
ostatné plochy kúpna zmluva 15.10.2003
zastav.plochy a nádvoria kúpna zmluva 15.10.2003
ostatné plochy kúpna zmluva 15.10.2003
zastav. plochy a nádvoria kúpna zmluva 15.10.2003
rodinný dom kúpna zmluva 15.10.2003
rodinný dom výstavba 2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklady v peňažných ústavov úspory, príjem z platov 31.12.2016 30000 30000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
podielové fondy, životné poistenia, starobné sporenia 2016 35000€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda kúpna zmluva 2003
zastav. plochy a nádvoria kúpna zmluva 2003
trv.tráv. porasty kúpna zmluva 15.10.2003
zastav. plochy a nádvoria kúpna zmluva 15.10.2003
ostatné plochy kúpna zmluva 15.10.2003
zastav.plochy a nádvoria kúpna zmluva 15.10.2003
ostatné plochy kúpna zmluva 15.10.2003
zastav. plochy a nádvoria kúpna zmluva 15.10.2003
rodinný dom kúpna zmluva 15.10.2003
rodinný dom výstavba 2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklady v peňažných ústavov úspory, príjem z platov 31.12.2015
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
podielové fondy, životné poistenia, starobné sporenia 2015
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda Kúpna zmluva 2003
zastav. plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2003
trv. tráv. porasty Kúpna zmluva 15.10.2003
zastav. plochy a nádvoria Kúpna zmluva 15.10.2003
ostatné plochy Kúpna zmluva 15.10.2003
zastav. plochy a nádvoria Kúpna zmluva 15.10.2003
ostatné plochy Kúpna zmluva 15.10.2003
zastav. plochy a nádvoria Kúpna zmluva 15.10.2003
rodinný dom Kúpna zmluva 15.10.2003
rodinný dom výstavba 2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda Kúpna zmluva 2003
zastav. plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2003
trv. tráv. porasty Kúpna zmluva 15.10.2003
zastav. plochy a nádvoria Kúpna zmluva 15.10.2003
ostatné plochy Kúpna zmluva 15.10.2003
zastav. plochy a nádvoria Kúpna zmluva 15.10.2003
ostatné plochy Kúpna zmluva 15.10.2003
zastav. plochy a nádvoria Kúpna zmluva 15.10.2003
rodinný dom Kúpna zmluva 15.10.2003
rodinný dom výstavba 2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda Kúpna zmluva 2003
zastav. plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2003
trv. tráv. porasty Kúpna zmluva 15.10.2003
zastav. plochy a nádvoria Kúpna zmluva 15.10.2003
ostatné plochy Kúpna zmluva 15.10.2003
zastav. plochy a nádvoria Kúpna zmluva 15.10.2003
ostatné plochy Kúpna zmluva 15.10.2003
zastav. plochy a nádvoria Kúpna zmluva 15.10.2003
rodinný dom Kúpna zmluva 15.10.2003
rodinný dom výstavba 2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda kúpna zmluva 2004
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2004
rodinný dom výstavba 2008
trv. tráv. porasty kúpna zmluva 15.10.2003
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 15.10.2003
ostatné plochy kúpna zmluva 15.10.2003
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 15.10.2003
ostatné plochy kúpna zmluva 15.10.2003
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 15.10.2003
rodinný dom kúpna zmluva 15.10.2003
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva jún 2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (16)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/101/09/2015 29.09.2015 2 Pv 180/13/3309 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 12 - zastavil - (§ 172/1d - § 11/1h) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/37/04/2015 08.04.2015 1 Pv 701/13/3309 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/38/04/2015 08.04.2015 2 Pv 153/12/3309 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/223/11/2014 25.11.2014 2 Pv 264/12/3309 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/168/08/2014 29.07.2014 1 Pv 306/13/3309 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/139/06/2014 06.06.2014 1 Pv 486/13/3309 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/131/06/2014 03.06.2014 1 Pv 1207/10/3309 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/43/03/2014 08.03.2014 2 Pv 410/10/3309 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/198/11/2013 25.11.2013 1 Pv 259/11/3309 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/180/10/2013 24.10.2013 2 Pv 552/11/3309 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/134/08/2013 03.08.2013 2 Pv 187/07/3309 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/43/02/2013 22.02.2013 1 Pv 1031/11/3309 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/172/11/2012 16.11.2012 2 Pv 233/10/3309 § 281 – Porušovanie práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/79/06/2012 05.06.2012 2 Pv 263/10/3309 § 281 – Porušovanie práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/66/06/2012 08.06.2012 2 Pv 187/07/3309 § 156 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/41/04/2012 03.04.2012 1 Pv 204/06/3309 § 176 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate a úradnej uzávery Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.