JUDr. Hajnalka Lelkesová

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Galanta.

Prokurátora evidujeme v pozícii námestník okresného prokurátora na prokuratúre Okresná prokuratúra Galanta.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Nebytový priestor V 6195/08 kúpna zmluva 03.09.2008 33.333
Rodinný dom V 4882/04 darovacia zmluva 03.12.2004 132.000
Rodinný dom V 1565/06 darovacia zmluva 2006 30.000
Orná pôda kúpna zmluva 2006 1400
Orná pôda kúpna zmluva 2006 350
Orná pôda kúpna zmluva 2006 750
Orná pôda kúpna zmluva 2006 1135
Orná pôda kúpna zmluva 2006 760
Orná pôda kúpna zmluva 2006 1000
Orná pôda kúpna zmluva 2006 950
Orná pôda kúpna zmluva 2006 1580
Orná pôda kúpna zmluva 2006 550
Orná pôda kúpna zmluva 2006 950
Nebytový priestor darovacia zmluva 2015 40.000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
osobné vozidlo Hyundai i 30, čierna metalíza, DS 631 DY, rok výroby 6.5.2011 darovacia zmluva 02.12.2015 5000-, Eur
bežný účet v OTP banke 2011 42.000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Nebytový priestor V 6195/08 kúpna zmluva 03.09.2008 33.333
Rodinný dom V 4882/04 darovacia zmluva 03.12.2004 132.000
Rodinný dom V 1565/06 darovacia zmluva 2006 30.000
Orná pôda kúpna zmluva 2006 1400
Orná pôda kúpna zmluva 2006 350
Orná pôda kúpna zmluva 2006 750
Orná pôda kúpna zmluva 2006 1135
Orná pôda kúpna zmluva 2006 760
Orná pôda kúpna zmluva 2006 1000
Orná pôda kúpna zmluva 2006 950
Orná pôda kúpna zmluva 2006 1580
Orná pôda kúpna zmluva 2006 550
Orná pôda kúpna zmluva 2006 950
Nebytový priestor darovacia zmluva 2015 40.000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
osobné vozidlo Hyundai i 30, čierna metalíza, DS 631 DY, rok výroby 6.5.2011 darovacia zmluva 02.12.2015 7000-, Eur
bežný účet v OTP banke 2011 20.000,- Eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Nebytový priestor V 6195/08 kúpna zmluva 03.09.2008
Rodinný dom V 4882/04 darovacia zmluva 03.12.2004
Rodinný dom V 1565/06 darovacia zmluva 2006
Orná pôda kúpna zmluva 2006
Orná pôda kúpna zmluva 2006
Orná pôda kúpna zmluva 2006
Orná pôda kúpna zmluva 2006
Orná pôda kúpna zmluva 2006
Orná pôda kúpna zmluva 2006
Orná pôda kúpna zmluva 2006
Orná pôda kúpna zmluva 2006
Orná pôda kúpna zmluva 2006
Orná pôda kúpna zmluva 2006
Nebytový priestor darovacia zmluva 2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
osobné vozidlo Hyundai i 30, čierna metalíza, DS 631 DY, rok výroby 6.5.2011 darovacia zmluva 02.12.2015 7000-, Eur
bežný účet v OTP banke 2011 8000,- Eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Nebytový priestor V 6195/08 kúpna zmluva 03.09.2008
Rodinný dom V 4882/04 darovacia zmluva 03.12.2004
Rodinný dom V 1565/06 darovacia zmluva 2006
Orná pôda kúpna zmluva 2006
Orná pôda kúpna zmluva 2006
Orná pôda kúpna zmluva 2006
Orná pôda kúpna zmluva 2006
Orná pôda kúpna zmluva 2006
Orná pôda kúpna zmluva 2006
Orná pôda kúpna zmluva 2006
Orná pôda kúpna zmluva 2006
Orná pôda kúpna zmluva 2006
Orná pôda kúpna zmluva 2006
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Nebytový priestor V 6195/08 kúpna zmluva 03.09.2008
Rodinný dom V 4882/04 darovacia zmluva 03.12.2004
Rodinný dom V 1565/06 darovacia zmluva 2006
Orná pôda kúpna zmluva 2006
Orná pôda kúpna zmluva 2006
Orná pôda kúpna zmluva 2006
Orná pôda kúpna zmluva 2006
Orná pôda kúpna zmluva 2006
Orná pôda kúpna zmluva 2006
Orná pôda kúpna zmluva 2006
Orná pôda kúpna zmluva 2006
Orná pôda kúpna zmluva 2006
Orná pôda kúpna zmluva 2006
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Nebytový priestor V 6195/08 kúpna zmluva 03.09.2008
Rodinný dom V 4882/04 darovacia zmluva 03.12.2004
Rodinný dom V 1565/06 darovacia zmluva 2006
Orná pôda kúpna zmluva 2006
Orná pôda kúpna zmluva 2006
Orná pôda kúpna zmluva 2006
Orná pôda kúpna zmluva 2006
Orná pôda kúpna zmluva 2006
Orná pôda kúpna zmluva 2006
Orná pôda kúpna zmluva 2006
Orná pôda kúpna zmluva 2006
Orná pôda kúpna zmluva 2006
Orná pôda kúpna zmluva 2006
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.