JUDr. Patrik Marko

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Bratislava V.

Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Byt kúpa 2020-05-18 164710
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
BMW 420 xDrive kúpa 2019-05-21 24000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Sporenie na rezervu Sporenie 2020-12-31 7119,58
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Úver na bývanie 2020-04-24
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Byt kúpa 2020-05-18 164710
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
BMW 420 xDrive kúpa 2019-05-21 24000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Sporenie na rezervu Sporenie 2020-12-31 12814,53
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Úver na bývanie 2020-04-24
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Sporiaci účet (SLSP) práca + dar 2019-12-31 46.442,73 €
Osobný účet (SLSP) práca + dar 2019-12-31 9.431,95 €
Osobný automobil vlastné zdroje + svadobný dar 2019-05-21 24.000 €
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Stavebné sporenie (ČSOB) Dar 2018-12-31 63.575,37
Sporiaci účet (SLSP) Dar 2018-12-31 30.724,33 €
Osobný účet (SLSP) práca + dar 2018-12-31 20.020,97 €
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Stavebné sporenie (ČSOB) Dar 2017-12-31 33.311,45 €
Terminovaný vklad (SLSP) Dar 2017-12-31 10.509,48 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Fond – AM SLSP ŠIP KLASIK DAR 2015-08-06
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.