JUDr. Patrik Marko

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava V.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Byt kúpa 18.05.2020 164710
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
BMW 420 xDrive kúpa 21.05.2019 24000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Sporenie na rezervu Sporenie 31.12.2020 7119,58
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Úver na bývanie 24.04.2020
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Byt kúpa 18.05.2020 164710
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
BMW 420 xDrive kúpa 21.05.2019 24000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Sporenie na rezervu Sporenie 31.12.2020 12814,53
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Úver na bývanie 24.04.2020
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
Sporiaci účet (SLSP) práca + dar 31.12.2019 46.442,73 €
Osobný účet (SLSP) práca + dar 31.12.2019 9.431,95 €
Osobný automobil vlastné zdroje + svadobný dar 21.05.2019 24.000 €
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
Stavebné sporenie (ČSOB) Dar 31.12.2018 63.575,37
Sporiaci účet (SLSP) Dar 31.12.2018 30.724,33 €
Osobný účet (SLSP) práca + dar 31.12.2018 20.020,97 €
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
Stavebné sporenie (ČSOB) Dar 31.12.2017 33.311,45 €
Terminovaný vklad (SLSP) Dar 31.12.2017 10.509,48 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Fond – AM SLSP ŠIP KLASIK DAR 06.08.2015
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.