Mgr. Tomáš Mika

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Bratislava.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Bratislava IV.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2007-08-28 99.581,76 eur
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-08-14 685,79 eur
byt kúpa 2014-09-04 35.000 eur
zastavané plochy a nádvoria (nadobudnuté s podielom na byte) kúpa 2014-09-04 nadobudnuté spolu s podielom na byte
rodinný dom kúpa 2020-08-05 53.000 eur
garáž kúpa 2020-08-05 nadobudnuté s rodinným domom spolu za 53.000 eur
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2020-08-05 nadobudnuté s rodinným domom spolu za 53.000 eur
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2020-08-05 nadobudnuté s rodinným domom spolu za 53.000 eur
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2020-08-05 nadobudnuté s rodinným domom spolu za 53.000 eur
orná pôda kúpa 2021-03-04 3.234 eur
orná pôda kúpa 2021-03-04 nadobudnuté spolu s pozemkom parc. č. 10213 za sumu 3.234 eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Volvo V60 kúpa 2016-01-27 10.000 eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory z platu 2023-12-31 53.686,08 vlastník
peniaze úspory z platu 2023-12-31 9.950,90 vlastník
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2007-08-28 99.581,76 eur
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-08-14 685,79 eur
byt kúpa 2014-09-04 35.000 eur
zastavané plochy a nádvoria (nadobudnuté s podielom na byte) kúpa 2014-09-04 nadobudnuté spolu s podielom na byte
rodinný dom kúpa 2020-08-05 53.000 eur
garáž kúpa 2020-08-05 nadobudnuté s rodinným domom spolu za 53.000 eur
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2020-08-05 nadobudnuté s rodinným domom spolu za 53.000 eur
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2020-08-05 nadobudnuté s rodinným domom spolu za 53.000 eur
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2020-08-05 nadobudnuté s rodinným domom spolu za 53.000 eur
orná pôda kúpa 2021-03-04 3.234 eur
orná pôda kúpa 2021-03-04 nadobudnuté spolu s pozemkom parc. č. 10213 za sumu 3.234 eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Toyota Auris TS 1,6 6M/T kúpa 2015-02-28 17.000 eur
Volvo V60 kúpa 2016-01-27 10.000 eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory z platu 2022-12-31 34.088,03 vlastník
peniaze úspory z platu 2022-12-31 10.009,70 vlastník
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2007-08-28 99.581,76 eur
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-08-14 685,79 eur
byt kúpa 2014-09-04 35.000 eur
zastavané plochy a nádvoria (nadobudnuté s podielom na byte) kúpa 2014-09-04 nadobudnuté spolu s podielom na byte
rodinný dom kúpa 2020-08-05 53.000 eur
garáž kúpa 2020-08-05 nadobudnuté s rodinným domom spolu za 53.000 eur
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2020-08-05 nadobudnuté s rodinným domom spolu za 53.000 eur
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2020-08-05 nadobudnuté s rodinným domom spolu za 53.000 eur
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2020-08-05 nadobudnuté s rodinným domom spolu za 53.000 eur
orná pôda kúpa 2021-03-04 3.234 eur
orná pôda kúpa 2021-03-04 nadobudnuté spolu s pozemkom parc. č. 10213 za sumu 3.234 eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2021-12-31 16.673,52
Toyota Auris TS 1,6 6M/T kúpa 2015-02-28 17.000 eur
Volvo V60 kúpa 2016-01-27 10.000 eur
peniaze úspory z platu 2021-12-31 10.039,10 eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2007-08-28 99.581,76 eur
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-08-14 685,79 eur
byt kúpa 2014-09-04 35.000 eur
zastavané plochy a nádvoria (nadobudnuté s podielom na byte) kúpa 2014-09-04 nadobudnuté spolu s podielom na byte
rodinný dom kúpa 2020-08-05 53.000 eur
garáž kúpa 2020-08-05 nadobudnuté s rodinným domom spolu za 53.000 eur
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2020-08-05 nadobudnuté s rodinným domom spolu za 53.000 eur
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2020-08-05 nadobudnuté s rodinným domom spolu za 53.000 eur
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2020-08-05 nadobudnuté s rodinným domom spolu za 53.000 eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2019-12-31 9.936,15
Toyota Auris TS 1,6 6M/T kúpa 2015-02-28 17.000 eur
Volvo V60 kúpa 2016-01-27 10.000 eur
peniaze úspory z platu 2020-12-31 10.047 eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2007-08-28 99.581,76 eur
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-08-14 685,79 eur
byt kúpa 2014-09-04 35.000 eur
zastavané plochy a nádvoria (nadobudnuté s podielom na byte) kúpa 2014-09-04
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2019-12-31 40.636,59 eur
peniaze úspory z platu a dar od rodiča 2019-12-31 25.757 eur
Toyota Auris TS 1,6 6M/T kúpa 2015-02-28 17.000 eur
Volvo V60 kúpa 2016-01-27 10.000 eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava IV
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2007-08-28
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-08-14
byt kúpa 2014-09-04
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2014-09-04
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2018-12-31 29500
peniaze úspory z platu a dar od rodiča 2018-12-31 25757
Toyota Auris TS 1,6 6M/T kúpa 2015-02-28 17000
Volvo V60 kúpa 2016-01-27 10000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava IV
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2007-08-28
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-08-14
byt kúpa 2014-09-04
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2014-09-04
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2017-12-31 20914,13
peniaze úspory z platu a dar od rodiča 2017-12-31 25528
Toyota Auris TS 1,6 6M/T kúpa 2015-02-28 17000
Volvo V60 kúpa 2016-01-27 10000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava IV
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2007-08-28
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-08-14
byt kúpa 2014-09-04
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2014-09-04
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2016-12-31 23360,48
peniaze úspory z platu a dar od rodiča 2016-12-31 25405
Toyota Auris TS 1,6 6M/T kúpa 2015-02-28 17000
Volvo V60 kúpa 2016-01-27 10000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava IV
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2007-08-28
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-08-14
byt kúpa 2014-09-04
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2014-09-04
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2015-12-31
peniaze úspory z platu a dar od rodiča 2015-12-31
Toyota Auris TS 1,6 6M/T kúpa 2015-02-28
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava IV
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2007-08-28
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-08-14
byt kúpa 2014-09-04
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2014-09-04
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2014-12-31
peniaze úspory z platu a dar od rodiča 2014-12-31
peniaze úspory z platu 2014-12-31
peniaze úspory z platu 2014-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava IV
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2007-08-28
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-08-14
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2013-12-31
peniaze úspory z platu 2013-12-31
peniaze úspory z platu a dar od rodiča 2013-12-31
peniaze úspory z platu a dar od rodiča 2013-12-31
peniaze dar od rodiča 2013-02-07
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze 2013-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava IV
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2007-08-28
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-08-14
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2012-12-31
peniaze úspory z platu 2012-12-31
peniaze úspory z platu 2012-12-31
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze 2012-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava IV
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2007-08-28
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-08-14
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2011-12-31
peniaze úspory z platu 2011-12-31
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (8)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/120/12/2013 (rtf, 76 KB) 2013-11-27 1 Pv 523/11/1104 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/37/04/2013 (rtf, 77 KB) 2013-04-12 2 Pv 64/13/1104 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/35/04/2013 (rtf, 57 KB) 2013-04-06 2 Pv 806/12/1104 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/26/05/2013 (rtf, 56 KB) 2013-04-23 2 Pv 144/12/1104 § 221 – Podvod Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/25/04/2013 (rtf, 60 KB) 2013-04-09 2 Pv 64/13/1104 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/24/03/2013 (rtf, 59 KB) 2013-03-13 1 Pv 741/12/1104 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/21/03/2013 (rtf, 50 KB) 2013-03-08 2 Pv 81/05/1104 § 248 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/20/05/2012 (rtf, 216 KB) 2012-05-04 1 Pv 1048/11/1104 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.