Mgr. Tomáš Mika

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt kúpa 28.08.2007 99.581,76 eur
zastavané plochy a nádvoria kúpa 14.08.2008 685,79 eur
byt kúpa 04.09.2014 35.000 eur
zastavané plochy a nádvoria (nadobudnuté s podielom na byte) kúpa 04.09.2014 nadobudnuté spolu s podielom na byte
rodinný dom kúpa 05.08.2020 53.000 eur
garáž kúpa 05.08.2020 nadobudnuté s rodinným domom spolu za 53.000 eur
zastavané plochy a nádvoria kúpa 05.08.2020 nadobudnuté s rodinným domom spolu za 53.000 eur
zastavané plochy a nádvoria kúpa 05.08.2020 nadobudnuté s rodinným domom spolu za 53.000 eur
zastavané plochy a nádvoria kúpa 05.08.2020 nadobudnuté s rodinným domom spolu za 53.000 eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze úspory z platu 31.12.2019 9.936,15
Toyota Auris TS 1,6 6M/T kúpa 28.02.2015 17.000 eur
Volvo V60 kúpa 27.01.2016 10.000 eur
peniaze úspory z platu 31.12.2020 10.047 eur
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt kúpa 28.08.2007 99.581,76 eur
zastavané plochy a nádvoria kúpa 14.08.2008 685,79 eur
byt kúpa 04.09.2014 35.000 eur
zastavané plochy a nádvoria (nadobudnuté s podielom na byte) kúpa 04.09.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze úspory z platu 31.12.2019 40.636,59 eur
peniaze úspory z platu a dar od rodiča 31.12.2019 25.757 eur
Toyota Auris TS 1,6 6M/T kúpa 28.02.2015 17.000 eur
Volvo V60 kúpa 27.01.2016 10.000 eur
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.