JUDr. Peter Mikuláš

The prosecutor is temporarily appointed to Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

The prosecutor is appointed to Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Trnava, Úrad špeciálnej prokuratúry, Krajská prokuratúra Trnava, and Okresná prokuratúra Piešťany.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom kúpa 2017-04-10 180.000,- euro -
orná pôda kúpa 2017-04-10 - -
ostatná plocha kúpa 2017-04-10 - -
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2017-04-10 - -
byt kúpa 2022-10-07 112.650,- euro -
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo kúpa 2021 33.300,- euro -
motorové vozidlo kúpa 2022 40.000.- euro -
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
financie úspory 2022 6.290,- euro -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2017
hypotekárny úver 2022
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom kúpa 2017-04-10 180.000,- euro -
orná pôda kúpa 2017-04-10 - -
ostatná plocha kúpa 2017-04-10 - -
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2017-04-10 - -
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo kúpa 2021 33.300,- euro -
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
financie úspory 2021 20.495,- euro -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2017
hypotekárny úver 2021
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom kúpa 2017-04-10 180.000,- euro -
orná pôda kúpa 2017-04-10 - -
ostatná plocha kúpa 2017-04-10 - -
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2017-04-10 - -
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo kúpa 2018 23.300,- Euro -
financie úspory 2020 11.894,31 Euro -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2020
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom kúpa 2017-04-10 180.000,- euro -
orná pôda kúpa 2017-04-10 - -
ostatná plocha kúpa 2017-04-10 - -
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2017-04-10 - -
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo kúpa 2018 23.300,- Euro -
financie úspory 2019 10.828,05 Euro -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver ČSOB 2017-03-22
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa 2017-04-10
orná pôda kúpa 2017-04-10
ostatná plocha kúpa 2017-04-10
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2017-04-10
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo kúpa 2018 23.300,- Euro 23.300,- Euro
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver ČSOB 2017-03-22
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa 2017-04-10
orná pôda kúpa 2017-04-10
ostatná plocha kúpa 2017-04-10
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2017-04-10
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
motorové vozidlo kúpa 2014 22.000,- Euro
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
peniaze 2017 3.290,86 Euro
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2017-03-22
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2011-06-03
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
motorové vozidlo kúpa 2016 13500
motorové vozidlo kúpa 2014 22000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2011-05-12
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2011-06-03
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory 2015
motorové vozidlo kúpa 2014
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2011-05-12
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2007-09-19
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2011-06-03
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory 2014
motorové vozidlo kúpa 2014
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2007-09-19
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2011-06-03
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory 2013
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2007-09-19
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2001-11-05
záhrada kúpa 2001-11-05
rodinný dom dedičstvo 1980-12-29
záhrada dedičstvo 1980-12-29
administratívna budova kúpa 1990-08-15
garáž kúpa 1990-08-15
vinice dedičstvo 1980-12-29
orná pôda dedičstvo 1980-12-29
trvalý trávny porast dedičstvo 1992-05-26
ostatné plochy dedičstvo 1992-05-26
ostatné plochy dedičstvo 1992-05-26
orná pôda dedičstvo 1992-05-26
trvalé trávne porasty dedičstvo 1992-05-26
ostatné plochy dedičstvo 1992-05-26
vinice dedičstvo 1992-05-26
vinice dedičstvo 1992-05-26
vinice dedičstvo 1992-05-26
vinice dedičstvo 1992-05-26
ostatné plochy dedičstvo 1992-05-26
trvalé trávne porasty dedičstvo 1992-05-26
trvalé trávne porasty dedičstvo 1992-05-26
ostatné plochy dedičstvo 1992-05-26
trvalý trávny porast dedičstvo 1992-05-26
ostatné plochy dedičstvo 1992-05-26
trvalý trávny porast dedičstvo 1992-05-26
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
os. mot. vozidlo kúpa 2000-07-12
os. mot. vozidlo kúpa 2010-11-19
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2001-11-05
záhrada kúpa 2001-11-05
rodinný dom dedičstvo 1980-12-29
záhrada dedičstvo 1980-12-29
administratívna budova kúpa 1990-08-15
garáž kúpa 1990-08-15
vinice dedičstvo 1980-12-29
orná pôda dedičstvo 1980-12-29
trvalý trávny porast dedičstvo 1992-05-26
ostatné plochy dedičstvo 1992-05-26
ostatné plochy dedičstvo 1992-05-26
orná pôda dedičstvo 1992-05-26
trvalé trávne porasty dedičstvo 1992-05-26
ostatné plochy dedičstvo 1992-05-26
vinice dedičstvo 1992-05-26
vinice dedičstvo 1992-05-26
vinice dedičstvo 1992-05-26
vinice dedičstvo 1992-05-26
ostatné plochy dedičstvo 1992-05-26
trvalé trávne porasty dedičstvo 1992-05-26
trvalé trávne porasty dedičstvo 1992-05-26
ostatné plochy dedičstvo 1992-05-26
trvalý trávny porast dedičstvo 1992-05-26
ostatné plochy dedičstvo 1992-05-26
trvalý trávny porast dedičstvo 1992-05-26
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
os. mot. vozidlo kúpa 2000-07-12
os. mot. vozidlo kúpa 2010-11-19
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (82)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/72/09/2016 2016-09-19 3 Pv 26/16/2207 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/70/09/2016 2016-09-14 4 Pv 543/15/2207 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/59/08/2016 2016-09-06 4 Pv 259/13/2207 § 352 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/52/07/2016 2016-07-30 1 Pv 51/14/2207 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/66/07/2016 2016-07-29 2 Pv 112/15/2207 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/35/04/2016 2016-05-03 4 Pv 384/15/2207 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/10/02/2016 2016-02-18 3 Pv 365/15/2207 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/1/01/2016 2016-01-08 4 Pv 394/15/2207 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/187/11/2015 2015-12-08 1 Pv 811/13/2207 § 279 – Porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/174/11/2015 2015-11-13 4 Pv 301/15/2207 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/168/11/2015 2015-11-10 2 Pv 240/15/2207 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/165/09/2015 2015-10-06 1 Pv 1054/13/2207 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/161/09/2015 2015-09-29 1 Pv 401/14/2207 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/162/09/2015 2015-09-29 3 Pv 372/13/2207 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/88/06/2015 2015-06-02 4 Pv 191/13/2207 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/63/04/2015 2015-04-08 1 Pv 602/13/2207 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/49/04/2015 2015-03-20 2 Pv 270/14/2207 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1752/06/2023 2023-07-12 VII/1 Gv 53/22/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/15/01/2015 2015-01-27 2 Pv 416/14/2207 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/13/01/2015 2015-01-26 2 Pv 562/14/2207 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/216/11/2014 2014-10-28 1 Pv 177/14/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/204/09/2014 2014-09-18 3 Pv 52/14/2207 § 220 – Falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/184/08/2014 2014-08-01 2 Pv 996/13/2207 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/158/07/2014 2014-06-24 1 Pv 862/13/2207 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/128/06/2014 2014-05-20 4 Pv 590/13/2207 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/127/06/2014 2014-06-13 2 Pv 523/13/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/126/05/2014 2014-04-28 2 Pv 940/13/2207 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/23/02/2014 2014-01-29 1 Pv 628/13/2207 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/18/03/2014 2014-02-12 4 Pv 374/13/2207 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/56/02/2014 2014-02-14 4 Pv 573/13/2207 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/11/02/2014 2014-01-21 2 Pv 760/13/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/4/02/2014 2014-01-17 4 Pv 575/13/2207 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/174/01/2014 2013-12-04 4 Pv 12/13/2207 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/703/02/2023 2023-03-09 VII/1 Gv 13/22/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/141/09/2013 2013-09-04 4 Pv 456/13/2207 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/42/05/2013 2013-04-29 2 Pv 5/08/2204 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/41/04/2013 2013-03-16 2 Pv 5/08/2204 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/25/02/2013 2013-02-10 2 Pv 174/12/2204 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/24/02/2013 2013-02-12 2 Pv 261/12/2204 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/107/01/2013 2012-12-28 2 Pv 255/12/2204 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/4/01/2013 2012-12-14 2 Pv 491/12/2204 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/70/09/2012 2012-09-15 2 Pv 1093/08/2204 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/57/08/2012 2012-08-03 2 Pv 290/11/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/17/05/2012 2012-05-04 2 Pv 183/11/2204 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/10/04/2012 2012-04-11 2 Pv 484/11/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/11/04/2012 2012-03-31 1 Pv 681/11/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/6/04/2012 2012-04-06 1 Pv 453/09/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/4/03/2012 2012-02-24 2 Pv 401/11/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/5/03/2012 2012-02-28 1 Pv 337/11/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/2/03/2012 2012-02-28 2 Pv 396/11/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/2009/08/2020 2020-08-26 2 Pv 120/20/2207 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/1498/06/2020 2020-06-30 3 Pv 149/18/2207 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/663/03/2020 2020-03-04 2 Pv 554/19/2207 § 213 – Sprenevera Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/639/03/2020 2020-03-03 2 Pv 319/19/2207 § 213 – Sprenevera Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/1670/11/2019 2019-11-20 2 Pv 600/16/2207 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/1354/09/2019 2019-09-30 4 Pv 158/19/2207 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/152/01/2019 2019-02-01 2 Pv 266/18/2207 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/112/01/2018 2018-02-03 4 Pv 190/16/2207 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1752/06/2023 2023-07-12 VII/1 Gv 53/22/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/703/02/2023 2023-03-09 VII/1 Gv 13/22/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/2009/08/2020 2020-08-26 2 Pv 120/20/2207 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/1498/06/2020 2020-06-30 3 Pv 149/18/2207 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/663/03/2020 2020-03-04 2 Pv 554/19/2207 § 213 – Sprenevera Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/639/03/2020 2020-03-03 2 Pv 319/19/2207 § 213 – Sprenevera Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/1670/11/2019 2019-11-20 2 Pv 600/16/2207 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/1354/09/2019 2019-09-30 4 Pv 158/19/2207 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/152/01/2019 2019-02-01 2 Pv 266/18/2207 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/112/01/2018 2018-02-03 4 Pv 190/16/2207 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/72/09/2016 2016-09-19 3 Pv 26/16/2207 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/70/09/2016 2016-09-14 4 Pv 543/15/2207 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/59/08/2016 2016-09-06 4 Pv 259/13/2207 § 352 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/52/07/2016 2016-07-30 1 Pv 51/14/2207 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/66/07/2016 2016-07-29 2 Pv 112/15/2207 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/35/04/2016 2016-05-03 4 Pv 384/15/2207 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/10/02/2016 2016-02-18 3 Pv 365/15/2207 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/1/01/2016 2016-01-08 4 Pv 394/15/2207 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/187/11/2015 2015-12-08 1 Pv 811/13/2207 § 279 – Porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/174/11/2015 2015-11-13 4 Pv 301/15/2207 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/168/11/2015 2015-11-10 2 Pv 240/15/2207 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/165/09/2015 2015-10-06 1 Pv 1054/13/2207 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/161/09/2015 2015-09-29 1 Pv 401/14/2207 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/162/09/2015 2015-09-29 3 Pv 372/13/2207 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.