JUDr. Alexander Bíró

Pôsobí na prokuratúre Úrad špeciálnej prokuratúry.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Rodinný dom výstavba 09.08.1993 60000
Zastavaná plocha a nádvorie prevod 02.07.1990 1200
záhrada kúpa 04.08.1998 1200
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
stavebné sporenie Wüstenrot sporenie 31.12.2011 13.500 €
vklady Slov. sporiteľňa sporenie 31.12.2011 25.000 €
os. mot. vozidlo AUDI A6 27.03.2014 35.670 €
os. mot. vozidlo AUDI A6 kúpa čiatočne na úver 27.04.2018 41.500 €
dlhopisy 28.11.2013 11.000 €
vklady úspory od roku 2012 25.000 €
vklady úspory 17.01.2018 13.150 €
vklady úspory 03.08.2020 9.000 €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 17.04.2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Rodinný dom výstavba 09.08.1993 60000
Zastavaná plocha a nádvorie prevod 02.07.1990 1200
záhrada kúpa 04.08.1998 1200
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
stavebné sporenie Wüstenrot sporenie 31.12.2011 18.200 €
vklady Slov. sporiteľňa sporenie 31.12.2011 52.000 €
os. mot. vozidlo AUDI A6 27.03.2014 35.670 €
os. mot. vozidlo AUDI A6 kúpa čiatočne na úver 27.04.2018 41.500 €
dlhopisy 28.11.2013 11.000 €
vklady úspory od roku 2012 23.000 €
vklady úspory 17.01.2018 10.000 €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 17.04.2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodinný dom výstavba 09.08.1993
Zastavaná plocha a nádvorie prevod 02.07.1990
záhrada kúpa 04.08.1998
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
stavebné sporenie Wüstenrot sporenie 31.12.2011 20.600 €
vklady Slov. sporiteľňa sporenie 31.12.2011 36.700 €
os. mot. vozidlo AUDI A6 07.08.2009 25.000 €
os. mot. vozidlo AUDI A6 27.03.2014 35.670 €
os. mot. vozidlo AUDI A6 kúpa čiastočne na úver 27.04.2018 41.500 €
dlhopisy 28.11.2013 28.000 €
vklady úspory od roku 2012T00 6.000 €
vklady 17.01.2018 10.000 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
pohľadávka pôžička dcére Mgr. Alexandre Bíróovej 18.04.2018 9.000 €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 17.04.2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodinný dom výstavba 09.08.1993
Zastavaná plocha a nádvorie prevod 02.07.1990
záhrada kúpa 04.08.1998
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
stavebné sporenie Wüstenrot sporenie 31.12.2011 24.340 €
vklady Slov. sporiteľňa sporenie 31.12.2011 43.700 €
os. mot. vozidlo CITROEN C5 20.03.2007 22.240 €
os. mot. vozidlo AUDI A6 07.08.2009 25.000 €
os. mot. vozidlo AUDI A6 27.03.2014 35.670 €
dlhopisy 28.11.2013 37.000 €
záväzky úver 19.03.2014 1.900 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodinný dom výstavba 09.08.1993
Zastavaná plocha a nádvorie prevod 02.07.1990
záhrada kúpa 04.08.1998
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
stavebné sporenie Wüstenrot sporenie 31.12.2011 24.000 €
vklady Slov. sporiteľňa sporenie 31.12.2011 39.000 €
os. mot. vozidlo CITROEN C5 20.03.2007 22.240 €
os. mot. vozidlo AUDI A6 07.08.2009 25.000 €
os. mot. vozidlo AUDI A6 27.03.2014 35.670 €
dlhopisy 28.11.2013 27.000 €
záväzky úver 19.03.2014 7.279 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodinný dom výstavba 09.08.1993
Zastavaná plocha a nádvorie prevod 02.07.1990
záhrada kúpa 04.08.1998
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
stavebné sporenie Wüstenrot sporenie 31.12.2011
vklady Slov. sporiteľňa sporenie 31.12.2011
os. mot. vozidlo CITROEN C5 20.03.2007
os. mot. vozidlo AUDI A6 07.08.2009
os. mot. vozidlo AUDI A6 27.03.2014
dlhopisy 28.11.2013
záväzky úver 19.03.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.