JUDr. Viera Muríňová

The prosecutor is temporarily appointed to Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

The prosecutor is appointed to Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Krajská prokuratúra Trenčín and Okresná prokuratúra Trenčín.
Prosecutors' Office: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt/3-izbový kúpna zmluva 2021-09-21 191.000€ 191.000€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV Honda Civic kúpna zmluva 2020-05-15 22900€ 22900€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory z príjmu 2012-12-31 9800€ 9800€
peniaze úspory z príjmu 2013-12-31 15000€ 15000€
peniaze úspory z príjmu 2014-12-31 12000€ 12000€
peniaze úspory z príjmu 2015-12-31 22000€ 22000€
peniaze úspory z príjmu 2016-12-31 23000€ 23000€
peniaze úspory z príjmu 2017-12-31 20000€ 20000€
peniaze úspory z príjmu 2018-12-31 24000€ 24000€
peniaze úspory z príjmu vrátane sporenia 2019-12-31 50000€ 50000€
peniaze úspory z príjmu vrátane sporenia 2020-12-31 35600€ 35600€
peniaze úspory z príjmu vrátane sporenia 2021-12-31 34000€ 34000€
peniaze úspory z príjmu vrátane sporenia a pohľadávok z nájmu 2022-12-31 37500€ 37500€
peniaze úspory z príjmu vrátane sporenia 2023-12-31 39500€ 39500€
príjem z predaja bytu predaj bytu 2023-07-12 159029,07€ 159029,07€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2021-08-20
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt/3-izbový kúpna zmluva 2015-11-12 92.500€ 92.500€
Byt/3-izbový kúpna zmluva 2021-09-21 191.000€ 191.000€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV Honda Civic kúpna zmluva 2020-05-15 22900€ 22900€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory z príjmu 2012-12-31 9800€ 9800€
peniaze úspory z príjmu 2013-12-31 15000€ 15000€
peniaze úspory z príjmu 2014-12-31 12000€ 12000€
peniaze úspory z príjmu 2015-12-31 22000€ 22000€
peniaze úspory z príjmu 2016-12-31 23000€ 23000€
peniaze úspory z príjmu 2017-12-31 20000€ 20000€
peniaze úspory z príjmu 2018-12-31 24000€ 24000€
peniaze úspory z príjmu vrátane sporenia 2019-12-31 50000€ 50000€
peniaze úspory z príjmu vrátane sporenia 2020-12-31 35600€ 35600€
peniaze úspory z príjmu vrátane sporenia 2021-12-31 34000€ 34000€
peniaze úspory z príjmu vrátane sporenia a pohľadávok z nájmu 2022-12-31 37500€ 37500€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver pre mladých 2015-11-15
hypotekárny úver 2021-08-20
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt/3-izbový kúpna zmluva 2015-11-12 92.500€ 92.500€
Byt/3-izbový kúpna zmluva 2021-09-21 191.000€ 191.000€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV Honda Civic kúpna zmluva 2020-05-15 22900€ 22900€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory z príjmu 2012-12-31 9800€ 9800€
peniaze úspory z príjmu 2013-12-31 15000€ 15000€
peniaze úspory z príjmu 2014-12-31 12000€ 12000€
peniaze úspory z príjmu 2015-12-31 22000€ 22000€
peniaze úspory z príjmu 2016-12-31 23000€ 23000€
peniaze úspory z príjmu 2017-12-31 20000€ 20000€
peniaze úspory z príjmu 2018-12-31 24000€ 24000€
peniaze úspory z príjmu vrátane sporenia 2019-12-31 50000€ 50000€
peniaze úspory z príjmu vrátane sporenia 2020-12-31 35600€ 35600€
peniaze úspory z príjmu vrátane sporenia 2021-12-31 34000€ 34000€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver pre mladých 2015-11-15
hypotekárny úver 2021-08-20
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt kúpna zmluva 2015-11-12 92500€ 92500€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Nissan Micra darovacia zmluva 2014-06-01 - 12000€
osobné motorové vozidlo Honda Civic kúpna zmluva 2020-05-15 22900€ 22900€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory z príjmu 2012-12-31 9800€ 9800€
peniaze úspory z príjmu 2013-12-31 15000€ 15000€
peniaze úspory z príjmu 2014-12-31 12000€ 12000€
peniaze úspory z príjmu 2015-12-31 22000€ 22000€
peniaze úspory z príjmu 2016-12-31 23000€ 23000€
peniaze úspory z príjmu 2017-12-31 20000€ 20000€
peniaze úspory z príjmu 2018-12-31 24000€ 24000€
peniaze úspory z príjmu vrátane sporenia 2019-12-31 50000€ 50000€
peniaze úspory z príjmu vrátane sporenia 2020-12-31 35600€ 35600€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver pre mladých 2015-11-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt kúpna zmluva 2015-11-12 92500€ 92500€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z príjmu 2012-12-31 9800€
peniaze úspory z príjmu 2013-12-31 15000€
osobné motorové vozidlo Nissan Micra K12/G/G02 darovacia zmluva 2014-06-01
peniaze úspory z príjmu 2014-12-31 12000€
peniaze úspory z platu 2017-12-31
peniaze úspory z platu 2018-12-31 24000€
peniaze úspory z platu 2019-12-31 50000€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver pre mladých 2015-11-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpna zmluva 2015-11-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z príjmu 2012-12-31 9800€
peniaze úspory z príjmu 2013-12-31 15000€
osobné motorové vozidlo Nissan Micra K12/G/G02 darovacia zmluva 2014-06-01
peniaze úspory z príjmu 2014-12-31 12000€
peniaze úspory z platu 2017-12-31
peniaze úspory z platu 2018-12-31 24000€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver pre mladých 2015-11-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpna zmluva 2015-11-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z príjmu 2012-12-31 9800€
peniaze úspory z príjmu 2013-12-31 15000€
osobné motorové vozidlo Nissan Micra K12/G/G02 darovacia zmluva 2014-06-01
peniaze úspory z príjmu 2014-12-31 12000€
peniaze úspory z platu 2017-12-31
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver pre mladých 2015-11-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpna zmluva 2015-11-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z príjmu 2012-12-31 9800€
peniaze úspory z príjmu 2013-12-31 15000€
osobné motorové vozidlo Nissan Micra K12/G/G02 darovacia zmluva 2014-06-01
peniaze úspory z príjmu 2014-12-31 12000€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver pre mladých 2015-11-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpna zmluva 2015-11-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z príjmu 2012-12-31
peniaze úspory z príjmu 2013-12-31
osobné motorové vozidlo Nissan Micra K12/G/G02 darovacia zmluva 2014-06-01
peniaze úspory z príjmu 2014-12-31
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver pre mladých 2015-11-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trenčín
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z príjmu 2012-12-31
peniaze úspory z príjmu 2013-12-31
osobné motorové vozidlo Nissan Micra K12/G/G02 darovacia zmluva 2014-06-01
peniaze úspory z príjmu 2014-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trenčín
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z príjmu 2012-12-31
peniaze úspory z príjmu 2013-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trenčín
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z príjmu 2012-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trenčín
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (27)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/42/06/2016 2016-11-22 1 Pv 738/14/3309 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/6/01/2016 2016-01-26 1 Pv 651/15/3309 § 156 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/41/08/2015 (rtf, 47 KB) 2015-07-10 1 Pv 969/14/3309 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/10/03/2015 (rtf, 48 KB) 2015-02-03 1 Pv 658/12/3309 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/108/08/2013 (rtf, 50 KB) 2013-07-23 1 Pv 1176/10/3309 § 345 – Krivé obvinenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/109/06/2013 (rtf, 45 KB) 2013-06-03 1 Pv 1128/12/3309 § 220 – Falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/99/05/2013 (rtf, 45 KB) 2013-04-29 2 Pv 779/12/3309 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/202/01/2013 (rtf, 45 KB) 2012-12-14 1 Pv 848/12/3309 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/171/11/2012 (rtf, 45 KB) 2012-11-24 1 Pv 916/12/3309 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/160/11/2012 (rtf, 44 KB) 2012-10-24 1 Pv 569/12/3309 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/138/10/2012 (rtf, 44 KB) 2012-09-25 1 Pv 603/12/3309 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/124/08/2019 2019-12-14 1 Pv 16/17/3309 § 231 – Podielnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/98/06/2019 2019-06-25 1 Pv 482/16/3309 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/28/02/2019 2019-03-14 1 Pv 451/16/3309 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/128/12/2018 2019-01-03 1 Pv 783/16/3309 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/83/08/2018 2018-09-07 1 Pv 757/16/3309 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/39/04/2018 2018-04-30 2 Pv 777/17/3309 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/79/07/2018 2018-08-08 1 Pv 906/17/3309 § 364 – Výtržnictvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/124/08/2019 (pdf, 114 KB) 2019-12-14 1 Pv 16/17/3309 § 231 – Podielnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/98/06/2019 (pdf, 94 KB) 2019-06-25 1 Pv 482/16/3309 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/28/02/2019 (pdf, 88 KB) 2019-03-14 1 Pv 451/16/3309 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/128/12/2018 (pdf, 100 KB) 2019-01-03 1 Pv 783/16/3309 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/83/08/2018 (pdf, 89 KB) 2018-09-07 1 Pv 757/16/3309 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/79/07/2018 (pdf, 93 KB) 2018-08-08 1 Pv 906/17/3309 § 364 – Výtržnictvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/39/04/2018 (pdf, 108 KB) 2018-04-30 2 Pv 777/17/3309 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/42/06/2016 (pdf, 92 KB) 2016-11-22 1 Pv 738/14/3309 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/6/01/2016 (pdf, 92 KB) 2016-01-26 1 Pv 651/15/3309 § 156 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
 • Na prokuratúre víťazí rodina · SME
  Približne tretina úspešných právnych čakateľov na prokuratúre sú deti prokurátorov, sudcov či zamestnancov prokuratúry.
 • Oravské unikáty svetovým dedičstvom · SME
  Uplynulý týždeň odborný výbor UNESCO zaradil do svojho zoznamu kultúrneho dedičstva aj dve oravské sakrálne stavby – gotický drevený kostolík v Tvrdošíne a evanjelický artikulárny kostol v Leštinách.
 • Veriaci sa v kostole zohrievajú dekami · SME
  Keď je vonku tridsať stupňov pod nulou, v leštinskom drevenom kostolíku je o dva stupne teplejšie.
 • Krátky exkurz slovenskou justíciou · SME
  Plánované zmeny v súdnictve reagujú na potrebu vyriešiť nenormálny stav. Kritici ich označujú za politické. Lenže čo je politické napríklad na zverejňovaní rozhodnutí o výberových konaniach či na jednotnej databáze testov?

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.