JUDr. Viera Muríňová

Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Krajská prokuratúra Trenčín a Okresná prokuratúra Trenčín.
Pôsobisko: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Byt/3-izbový kúpna zmluva 21.09.2021 191.000€ 191.000€
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
OMV Honda Civic kúpna zmluva 15.05.2020 22900€ 22900€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze úspory z príjmu 31.12.2012 9800€ 9800€
peniaze úspory z príjmu 31.12.2013 15000€ 15000€
peniaze úspory z príjmu 31.12.2014 12000€ 12000€
peniaze úspory z príjmu 31.12.2015 22000€ 22000€
peniaze úspory z príjmu 31.12.2016 23000€ 23000€
peniaze úspory z príjmu 31.12.2017 20000€ 20000€
peniaze úspory z príjmu 31.12.2018 24000€ 24000€
peniaze úspory z príjmu vrátane sporenia 31.12.2019 50000€ 50000€
peniaze úspory z príjmu vrátane sporenia 31.12.2020 35600€ 35600€
peniaze úspory z príjmu vrátane sporenia 31.12.2021 34000€ 34000€
peniaze úspory z príjmu vrátane sporenia a pohľadávok z nájmu 31.12.2022 37500€ 37500€
peniaze úspory z príjmu vrátane sporenia 31.12.2023 39500€ 39500€
príjem z predaja bytu predaj bytu 12.07.2023 159029,07€ 159029,07€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 20.08.2021
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Byt/3-izbový kúpna zmluva 12.11.2015 92.500€ 92.500€
Byt/3-izbový kúpna zmluva 21.09.2021 191.000€ 191.000€
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
OMV Honda Civic kúpna zmluva 15.05.2020 22900€ 22900€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze úspory z príjmu 31.12.2012 9800€ 9800€
peniaze úspory z príjmu 31.12.2013 15000€ 15000€
peniaze úspory z príjmu 31.12.2014 12000€ 12000€
peniaze úspory z príjmu 31.12.2015 22000€ 22000€
peniaze úspory z príjmu 31.12.2016 23000€ 23000€
peniaze úspory z príjmu 31.12.2017 20000€ 20000€
peniaze úspory z príjmu 31.12.2018 24000€ 24000€
peniaze úspory z príjmu vrátane sporenia 31.12.2019 50000€ 50000€
peniaze úspory z príjmu vrátane sporenia 31.12.2020 35600€ 35600€
peniaze úspory z príjmu vrátane sporenia 31.12.2021 34000€ 34000€
peniaze úspory z príjmu vrátane sporenia a pohľadávok z nájmu 31.12.2022 37500€ 37500€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver pre mladých 15.11.2015
hypotekárny úver 20.08.2021
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Byt/3-izbový kúpna zmluva 12.11.2015 92.500€ 92.500€
Byt/3-izbový kúpna zmluva 21.09.2021 191.000€ 191.000€
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
OMV Honda Civic kúpna zmluva 15.05.2020 22900€ 22900€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze úspory z príjmu 31.12.2012 9800€ 9800€
peniaze úspory z príjmu 31.12.2013 15000€ 15000€
peniaze úspory z príjmu 31.12.2014 12000€ 12000€
peniaze úspory z príjmu 31.12.2015 22000€ 22000€
peniaze úspory z príjmu 31.12.2016 23000€ 23000€
peniaze úspory z príjmu 31.12.2017 20000€ 20000€
peniaze úspory z príjmu 31.12.2018 24000€ 24000€
peniaze úspory z príjmu vrátane sporenia 31.12.2019 50000€ 50000€
peniaze úspory z príjmu vrátane sporenia 31.12.2020 35600€ 35600€
peniaze úspory z príjmu vrátane sporenia 31.12.2021 34000€ 34000€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver pre mladých 15.11.2015
hypotekárny úver 20.08.2021
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Byt kúpna zmluva 12.11.2015 92500€ 92500€
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo Nissan Micra darovacia zmluva 01.06.2014 - 12000€
osobné motorové vozidlo Honda Civic kúpna zmluva 15.05.2020 22900€ 22900€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze úspory z príjmu 31.12.2012 9800€ 9800€
peniaze úspory z príjmu 31.12.2013 15000€ 15000€
peniaze úspory z príjmu 31.12.2014 12000€ 12000€
peniaze úspory z príjmu 31.12.2015 22000€ 22000€
peniaze úspory z príjmu 31.12.2016 23000€ 23000€
peniaze úspory z príjmu 31.12.2017 20000€ 20000€
peniaze úspory z príjmu 31.12.2018 24000€ 24000€
peniaze úspory z príjmu vrátane sporenia 31.12.2019 50000€ 50000€
peniaze úspory z príjmu vrátane sporenia 31.12.2020 35600€ 35600€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver pre mladých 15.11.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Byt kúpna zmluva 12.11.2015 92500€ 92500€
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze úspory z príjmu 31.12.2012 9800€
peniaze úspory z príjmu 31.12.2013 15000€
osobné motorové vozidlo Nissan Micra K12/G/G02 darovacia zmluva 01.06.2014
peniaze úspory z príjmu 31.12.2014 12000€
peniaze úspory z platu 31.12.2017
peniaze úspory z platu 31.12.2018 24000€
peniaze úspory z platu 31.12.2019 50000€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver pre mladých 15.11.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt kúpna zmluva 12.11.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze úspory z príjmu 31.12.2012 9800€
peniaze úspory z príjmu 31.12.2013 15000€
osobné motorové vozidlo Nissan Micra K12/G/G02 darovacia zmluva 01.06.2014
peniaze úspory z príjmu 31.12.2014 12000€
peniaze úspory z platu 31.12.2017
peniaze úspory z platu 31.12.2018 24000€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver pre mladých 15.11.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt kúpna zmluva 12.11.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze úspory z príjmu 31.12.2012 9800€
peniaze úspory z príjmu 31.12.2013 15000€
osobné motorové vozidlo Nissan Micra K12/G/G02 darovacia zmluva 01.06.2014
peniaze úspory z príjmu 31.12.2014 12000€
peniaze úspory z platu 31.12.2017
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver pre mladých 15.11.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt kúpna zmluva 12.11.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze úspory z príjmu 31.12.2012 9800€
peniaze úspory z príjmu 31.12.2013 15000€
osobné motorové vozidlo Nissan Micra K12/G/G02 darovacia zmluva 01.06.2014
peniaze úspory z príjmu 31.12.2014 12000€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver pre mladých 15.11.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt kúpna zmluva 12.11.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory z príjmu 31.12.2012
peniaze úspory z príjmu 31.12.2013
osobné motorové vozidlo Nissan Micra K12/G/G02 darovacia zmluva 01.06.2014
peniaze úspory z príjmu 31.12.2014
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver pre mladých 15.11.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trenčín
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory z príjmu 31.12.2012
peniaze úspory z príjmu 31.12.2013
osobné motorové vozidlo Nissan Micra K12/G/G02 darovacia zmluva 01.06.2014
peniaze úspory z príjmu 31.12.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trenčín
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory z príjmu 31.12.2012
peniaze úspory z príjmu 31.12.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trenčín
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory z príjmu 31.12.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trenčín
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (27)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/42/06/2016 22.11.2016 1 Pv 738/14/3309 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/6/01/2016 26.01.2016 1 Pv 651/15/3309 § 156 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/41/08/2015 (rtf, 47 KB) 10.07.2015 1 Pv 969/14/3309 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/10/03/2015 (rtf, 48 KB) 03.02.2015 1 Pv 658/12/3309 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/108/08/2013 (rtf, 50 KB) 23.07.2013 1 Pv 1176/10/3309 § 345 – Krivé obvinenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/109/06/2013 (rtf, 45 KB) 03.06.2013 1 Pv 1128/12/3309 § 220 – Falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/99/05/2013 (rtf, 45 KB) 29.04.2013 2 Pv 779/12/3309 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/202/01/2013 (rtf, 45 KB) 14.12.2012 1 Pv 848/12/3309 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/171/11/2012 (rtf, 45 KB) 24.11.2012 1 Pv 916/12/3309 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/160/11/2012 (rtf, 44 KB) 24.10.2012 1 Pv 569/12/3309 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/138/10/2012 (rtf, 44 KB) 25.09.2012 1 Pv 603/12/3309 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/124/08/2019 14.12.2019 1 Pv 16/17/3309 § 231 – Podielnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/98/06/2019 25.06.2019 1 Pv 482/16/3309 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/28/02/2019 14.03.2019 1 Pv 451/16/3309 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/128/12/2018 03.01.2019 1 Pv 783/16/3309 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/83/08/2018 07.09.2018 1 Pv 757/16/3309 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/39/04/2018 30.04.2018 2 Pv 777/17/3309 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/79/07/2018 08.08.2018 1 Pv 906/17/3309 § 364 – Výtržnictvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/124/08/2019 (pdf, 114 KB) 14.12.2019 1 Pv 16/17/3309 § 231 – Podielnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/98/06/2019 (pdf, 94 KB) 25.06.2019 1 Pv 482/16/3309 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/28/02/2019 (pdf, 88 KB) 14.03.2019 1 Pv 451/16/3309 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/128/12/2018 (pdf, 100 KB) 03.01.2019 1 Pv 783/16/3309 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/83/08/2018 (pdf, 89 KB) 07.09.2018 1 Pv 757/16/3309 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/79/07/2018 (pdf, 93 KB) 08.08.2018 1 Pv 906/17/3309 § 364 – Výtržnictvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/39/04/2018 (pdf, 108 KB) 30.04.2018 2 Pv 777/17/3309 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/42/06/2016 (pdf, 92 KB) 22.11.2016 1 Pv 738/14/3309 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/6/01/2016 (pdf, 92 KB) 26.01.2016 1 Pv 651/15/3309 § 156 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
 • Na prokuratúre víťazí rodina · SME
  Približne tretina úspešných právnych čakateľov na prokuratúre sú deti prokurátorov, sudcov či zamestnancov prokuratúry.
 • Oravské unikáty svetovým dedičstvom · SME
  Uplynulý týždeň odborný výbor UNESCO zaradil do svojho zoznamu kultúrneho dedičstva aj dve oravské sakrálne stavby – gotický drevený kostolík v Tvrdošíne a evanjelický artikulárny kostol v Leštinách.
 • Veriaci sa v kostole zohrievajú dekami · SME
  Keď je vonku tridsať stupňov pod nulou, v leštinskom drevenom kostolíku je o dva stupne teplejšie.
 • Krátky exkurz slovenskou justíciou · SME
  Plánované zmeny v súdnictve reagujú na potrebu vyriešiť nenormálny stav. Kritici ich označujú za politické. Lenže čo je politické napríklad na zverejňovaní rozhodnutí o výberových konaniach či na jednotnej databáze testov?

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.