JUDr. Martin Nociar

The prosecutor is appointed to Úrad špeciálnej prokuratúry.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky and Krajská prokuratúra Trnava.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa 2015-04-15 76500eur 76500 Eur
ttp darovanie 2019-05-22 77,20eur 77,20eur
orná p. darovanie 2019-05-22 4,40eur 4,40eur
orná p. darovanie 2019-05-22 177,50eur 177,50
orná p. darovanie 2019-05-22 242,90eur 242,90eur
orná p. darovanie 2019-05-22 31,30eur 31,30eur
orná p. darovanie 2019-05-22 15,50eur 15,50eur
ttp darovanie 2019-05-22 167,90eur 167,90eur
orná p. darovanie 2019-05-22 60,40eur 60,40eur
orná p. darovanie 2019-05-22 167,60eur 167,60eur
orná p. darovanie 2019-05-22 117,60eur 117,60eur
ttp kúpa 2019-06-13 138,80eur 138,80
orná p. kúpa 2019-06-13 161,50eur 161,50eur
orná p. kúpa 2019-06-13 131,80eur 131,80eur
ttp kúpa 2019-06-13 17,20eur 17,20eur
ttp kúpa 2019-06-13 52,80eur 52,80eur
orná p. kúpa 2019-06-13 553,50 eur 553,50eur
ttp kúpa 2019-06-13 1,50eur 1,50eur
orná p. kúpa 2019-06-13 1,10eur 1,10eur
orná p. kúpa 2019-06-13 5,90eur 5,90eur
orná p. kúpa 2019-06-13 1,80eur 1,80eur
orná p. kúpa 2019-06-13 6,10eur 6,10eur
orná p. kúpa 2019-06-13 5,35eur 5,35eur
orná p. kúpa 2019-06-13 4,50eur 4,50eur
orná p. kúpa 2019-06-13 19,80eur 19,80eur
orná p. kúpa 2019-06-13 6,29eur 6,29eur
orná p. kúpa 2019-06-13 157,16eur 157,16eur
ttp kúpa 2019-06-13 295,63eur 295,63eur
ttp kúpa 2019-06-13 31,02eur 31,02eur
orná p. kúpa 2019-06-13 6,03eur 6,03eur
ttp kúpa 2019-06-13 158,95eur 158,95eur
orná p. kúpa 2019-06-13 59,75eur 59,75eur
ttp kúpa 2019-06-13 309,82eur 309,82eur
orná p. kúpa 2019-06-13 49,04eur 49,04eur
orná p. kúpa 2019-06-13 6,54eur 6,54eur
orná p. kúpa 2019-06-13 17,59eur 17,59 eur
orná p. kúpa 2019-06-13 4,08eur 4,08eur
orná p. kúpa 2019-06-13 12,58eur 12,58eur
orná p. kúpa 2019-06-13 1,19eur 1,19eur
orná p. kúpa 2019-06-13 32,72eur 32,72eur
orná p. kúpa 2019-06-13 1,36eur 1,36eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Toyota Land Cruiser 120 kúpna zmluva 2020-02-07 14600 Eur 14600 Eur
VOLKSWAGEN Passat Combi kúpna zmluva 2021-02-21 22500Eur 22500Eur
Traktor Zetor 6245 kúpna zmluva 2023-06-10 12000Eur 12000Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory hotvosť mzda od zamestnávateľa 2023-01-01 1700 Eur 1700 Eur
úspory na bežnom účte mzda od zamestnávateľa 2023-01-01 11055,55 Eur 11055,55 Eur
úspory na účte s manželkou mzda od zamestnávateľa 2023-01-01 3200 Eur 3200 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver-refinančná hypotéka 2020-02-12
spotrebiteľský úver na kúpu hnuteľnej veci 2023-06-06
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa 2015-04-15 76500eur 76500 Eur
ttp darovanie 2019-05-22 77,20eur 77,20eur
orná p. darovanie 2019-05-22 4,40eur 4,40eur
orná p. darovanie 2019-05-22 177,50eur 177,50
orná p. darovanie 2019-05-22 242,90eur 242,90eur
orná p. darovanie 2019-05-22 31,30eur 31,30eur
orná p. darovanie 2019-05-22 15,50eur 15,50eur
ttp darovanie 2019-05-22 167,90eur 167,90eur
orná p. darovanie 2019-05-22 60,40eur 60,40eur
orná p. darovanie 2019-05-22 167,60eur 167,60eur
orná p. darovanie 2019-05-22 117,60eur 117,60eur
ttp kúpa 2019-06-13 138,80eur 138,80
orná p. kúpa 2019-06-13 161,50eur 161,50eur
orná p. kúpa 2019-06-13 131,80eur 131,80eur
ttp kúpa 2019-06-13 17,20eur 17,20eur
ttp kúpa 2019-06-13 52,80eur 52,80eur
orná p. kúpa 2019-06-13 553,50 eur 553,50eur
ttp kúpa 2019-06-13 1,50eur 1,50eur
orná p. kúpa 2019-06-13 1,10eur 1,10eur
orná p. kúpa 2019-06-13 5,90eur 5,90eur
orná p. kúpa 2019-06-13 1,80eur 1,80eur
orná p. kúpa 2019-06-13 6,10eur 6,10eur
orná p. kúpa 2019-06-13 5,35eur 5,35eur
orná p. kúpa 2019-06-13 4,50eur 4,50eur
orná p. kúpa 2019-06-13 19,80eur 19,80eur
orná p. kúpa 2019-06-13 6,29eur 6,29eur
orná p. kúpa 2019-06-13 157,16eur 157,16eur
ttp kúpa 2019-06-13 295,63eur 295,63eur
ttp kúpa 2019-06-13 31,02eur 31,02eur
orná p. kúpa 2019-06-13 6,03eur 6,03eur
ttp kúpa 2019-06-13 158,95eur 158,95eur
orná p. kúpa 2019-06-13 59,75eur 59,75eur
ttp kúpa 2019-06-13 309,82eur 309,82eur
orná p. kúpa 2019-06-13 49,04eur 49,04eur
orná p. kúpa 2019-06-13 6,54eur 6,54eur
orná p. kúpa 2019-06-13 17,59eur 17,59 eur
orná p. kúpa 2019-06-13 4,08eur 4,08eur
orná p. kúpa 2019-06-13 12,58eur 12,58eur
orná p. kúpa 2019-06-13 1,19eur 1,19eur
orná p. kúpa 2019-06-13 32,72eur 32,72eur
orná p. kúpa 2019-06-13 1,36eur 1,36eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Toyota Land Cruiser 120 kúpna zmluva 2020-02-07 14600 Eur 14600 Eur
VOLKSWAGEN Passat Combi kúpna zmluva 2021-02-21 22500Eur 22500Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory na bežnom účte mzda od zamestnávateľa 2020-01-01 9427,50 Eur 9427,50
kúpna cena predaj auta VW PASSAT Combi 2020-12-29 3500 Eur 3500 Eur
úspory hotvosť mzda od zamestnávateľa 2020-01-01 1550 Eur 1550 Eur
úspory na bežnom účte mzda od zamestnávateľa 2021-01-01 3854,36 EUE 3854,36Eur
úspory hotovosť mzda od zamestnávateľa 2021-01-01 2600 Eur 2600 Eur
úspory na bežnom účte mzda od zamestnávateľa 2022-01-01 5462 EUR 5462 EUR
úspory hotovosť mzda od zamestnávateľa 2022-01-01 1500 EUR 1500 EUR
úspory na účte s manželkou mzda od zamestnávateľa 2022-01-01 1100 EUR 1100 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver-refinančná hypotéka 2020-02-12
pôžička od svokry na kúpu auta 2021-02-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa 2015-04-15 76500eur 76500 Eur
ttp darovanie 2019-05-22 77,20eur 77,20eur
orná p. darovanie 2019-05-22 4,40eur 4,40eur
orná p. darovanie 2019-05-22 177,50eur 177,50
orná p. darovanie 2019-05-22 242,90eur 242,90eur
orná p. darovanie 2019-05-22 31,30eur 31,30eur
orná p. darovanie 2019-05-22 15,50eur 15,50eur
ttp darovanie 2019-05-22 167,90eur 167,90eur
orná p. darovanie 2019-05-22 60,40eur 60,40eur
orná p. darovanie 2019-05-22 167,60eur 167,60eur
orná p. darovanie 2019-05-22 117,60eur 117,60eur
ttp kúpa 2019-06-13 138,80eur 138,80
orná p. kúpa 2019-06-13 161,50eur 161,50eur
orná p. kúpa 2019-06-13 131,80eur 131,80eur
ttp kúpa 2019-06-13 17,20eur 17,20eur
ttp kúpa 2019-06-13 52,80eur 52,80eur
orná p. kúpa 2019-06-13 553,50 eur 553,50eur
ttp kúpa 2019-06-13 1,50eur 1,50eur
orná p. kúpa 2019-06-13 1,10eur 1,10eur
orná p. kúpa 2019-06-13 5,90eur 5,90eur
orná p. kúpa 2019-06-13 1,80eur 1,80eur
orná p. kúpa 2019-06-13 6,10eur 6,10eur
orná p. kúpa 2019-06-13 5,35eur 5,35eur
orná p. kúpa 2019-06-13 4,50eur 4,50eur
orná p. kúpa 2019-06-13 19,80eur 19,80eur
orná p. kúpa 2019-06-13 6,29eur 6,29eur
orná p. kúpa 2019-06-13 157,16eur 157,16eur
ttp kúpa 2019-06-13 295,63eur 295,63eur
ttp kúpa 2019-06-13 31,02eur 31,02eur
orná p. kúpa 2019-06-13 6,03eur 6,03eur
ttp kúpa 2019-06-13 158,95eur 158,95eur
orná p. kúpa 2019-06-13 59,75eur 59,75eur
ttp kúpa 2019-06-13 309,82eur 309,82eur
orná p. kúpa 2019-06-13 49,04eur 49,04eur
orná p. kúpa 2019-06-13 6,54eur 6,54eur
orná p. kúpa 2019-06-13 17,59eur 17,59 eur
orná p. kúpa 2019-06-13 4,08eur 4,08eur
orná p. kúpa 2019-06-13 12,58eur 12,58eur
orná p. kúpa 2019-06-13 1,19eur 1,19eur
orná p. kúpa 2019-06-13 32,72eur 32,72eur
orná p. kúpa 2019-06-13 1,36eur 1,36eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Toyota Land Cruiser 120 kúpna zmluva 2020-02-07 14600 Eur 14600 Eur
VOLKSWAGEN Passat Combi kúpna zmluva 2021-02-21 22500Eur 22500Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory na bežnom účte mzda od zamestnávateľa 2020-01-01 9427,50 Eur 9427,50
kúpna cena predaj auta VW PASSAT Combi 2020-12-29 3500 Eur 3500 Eur
úspory hotvosť mzda od zamestnávateľa 2020-01-01 1550 Eur 1550 Eur
úspory na bežnom účte mzda od zamestnávateľa 2021-01-01 3854,36 EUE 3854,36Eur
úspory hotovosť mzda od zamestnávateľa 2021-01-01 2600 Eur 2600 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver-refinančná hypotéka 2020-02-12
pôžička od svokry na kúpu auta 2021-02-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa 2015-04-15 76500eur 76500 Eur
ttp darovanie 2019-05-22 77,20eur 77,20eur
orná p. darovanie 2019-05-22 4,40eur 4,40eur
orná p. darovanie 2019-05-22 177,50eur 177,50
orná p. darovanie 2019-05-22 242,90eur 242,90eur
orná p. darovanie 2019-05-22 31,30eur 31,30eur
orná p. darovanie 2019-05-22 15,50eur 15,50eur
ttp darovanie 2019-05-22 167,90eur 167,90eur
orná p. darovanie 2019-05-22 60,40eur 60,40eur
orná p. darovanie 2019-05-22 167,60eur 167,60eur
orná p. darovanie 2019-05-22 117,60eur 117,60eur
ttp kúpa 2019-06-13 138,80eur 138,80
orná p. kúpa 2019-06-13 161,50eur 161,50eur
orná p. kúpa 2019-06-13 131,80eur 131,80eur
ttp kúpa 2019-06-13 17,20eur 17,20eur
ttp kúpa 2019-06-13 52,80eur 52,80eur
orná p. kúpa 2019-06-13 553,50 eur 553,50eur
ttp kúpa 2019-06-13 1,50eur 1,50eur
orná p. kúpa 2019-06-13 1,10eur 1,10eur
orná p. kúpa 2019-06-13 5,90eur 5,90eur
orná p. kúpa 2019-06-13 1,80eur 1,80eur
orná p. kúpa 2019-06-13 6,10eur 6,10eur
orná p. kúpa 2019-06-13 5,35eur 5,35eur
orná p. kúpa 2019-06-13 4,50eur 4,50eur
orná p. kúpa 2019-06-13 19,80eur 19,80eur
orná p. kúpa 2019-06-13 6,29eur 6,29eur
orná p. kúpa 2019-06-13 157,16eur 157,16eur
ttp kúpa 2019-06-13 295,63eur 295,63eur
ttp kúpa 2019-06-13 31,02eur 31,02eur
orná p. kúpa 2019-06-13 6,03eur 6,03eur
ttp kúpa 2019-06-13 158,95eur 158,95eur
orná p. kúpa 2019-06-13 59,75eur 59,75eur
ttp kúpa 2019-06-13 309,82eur 309,82eur
orná p. kúpa 2019-06-13 49,04eur 49,04eur
orná p. kúpa 2019-06-13 6,54eur 6,54eur
orná p. kúpa 2019-06-13 17,59eur 17,59 eur
orná p. kúpa 2019-06-13 4,08eur 4,08eur
orná p. kúpa 2019-06-13 12,58eur 12,58eur
orná p. kúpa 2019-06-13 1,19eur 1,19eur
orná p. kúpa 2019-06-13 32,72eur 32,72eur
orná p. kúpa 2019-06-13 1,36eur 1,36eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Toyota Land Cruiser 120 kúpna zmluva 2020-02-07 14600 Eur 14600 Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory na bežnom účte mzda od zamestnávateľa 2020-01-01 9427,50 Eur 9427,50
kúpna cena predaj auta VW PASSAT Combi 2020-12-29 3500 Eur 3500 Eur
úspory hotvosť mzda od zamestnávateľa 2020-01-01 1550 Eur 1550 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver-refinančná hypotéka 2020-02-12
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa 2015-04-15 76500eur 76500 Eur
ttp darovanie 2019-05-22 77,20eur 77,20eur
orná p. darovanie 2019-05-22 4,40eur 4,40eur
orná p. darovanie 2019-05-22 177,50eur 177,50
orná p. darovanie 2019-05-22 242,90eur 242,90eur
orná p. darovanie 2019-05-22 31,30eur 31,30eur
orná p. darovanie 2019-05-22 15,50eur 15,50eur
ttp darovanie 2019-05-22 167,90eur 167,90eur
orná p. darovanie 2019-05-22 60,40eur 60,40eur
orná p. darovanie 2019-05-22 167,60eur 167,60eur
orná p. darovanie 2019-05-22 117,60eur 117,60eur
ttp kúpa 2019-06-13 138,80eur 138,80
orná p. kúpa 2019-06-13 161,50eur 161,50eur
orná p. kúpa 2019-06-13 131,80eur 131,80eur
ttp kúpa 2019-06-13 17,20eur 17,20eur
ttp kúpa 2019-06-13 52,80eur 52,80eur
orná p. kúpa 2019-06-13 553,50 eur 553,50eur
ttp kúpa 2019-06-13 1,50eur 1,50eur
orná p. kúpa 2019-06-13 1,10eur 1,10eur
orná p. kúpa 2019-06-13 5,90eur 5,90eur
orná p. kúpa 2019-06-13 1,80eur 1,80eur
orná p. kúpa 2019-06-13 6,10eur 6,10eur
orná p. kúpa 2019-06-13 5,35eur 5,35eur
orná p. kúpa 2019-06-13 4,50eur 4,50eur
orná p. kúpa 2019-06-13 19,80eur 19,80eur
orná p. kúpa 2019-06-13 6,29eur 6,29eur
orná p. kúpa 2019-06-13 157,16eur 157,16eur
ttp kúpa 2019-06-13 295,63eur 295,63eur
ttp kúpa 2019-06-13 31,02eur 31,02eur
orná p. kúpa 2019-06-13 6,03eur 6,03eur
ttp kúpa 2019-06-13 158,95eur 158,95eur
orná p. kúpa 2019-06-13 59,75eur 59,75eur
ttp kúpa 2019-06-13 309,82eur 309,82eur
orná p. kúpa 2019-06-13 49,04eur 49,04eur
orná p. kúpa 2019-06-13 6,54eur 6,54eur
orná p. kúpa 2019-06-13 17,59eur 17,59 eur
orná p. kúpa 2019-06-13 4,08eur 4,08eur
orná p. kúpa 2019-06-13 12,58eur 12,58eur
orná p. kúpa 2019-06-13 1,19eur 1,19eur
orná p. kúpa 2019-06-13 32,72eur 32,72eur
orná p. kúpa 2019-06-13 1,36eur 1,36eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
VW Passat Combi 2.0TDI kúpna zmluva 2016-05-25 13900 13900
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2015-03-18
úver na bývanie - stavebný úver 2016-05-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2015-04-15
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
VW Passat Combi 2.0TDI kúpna zmluva 2016-05-25 13900 13900
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2015-03-18
úver na bývanie - stavebný úver 2016-05-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2008-07-07
byt kúpa 2015-04-15
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
VW Passat Combi 2.0TDI kúpna zmluva 2016-05-25 13900 13900
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2008-05-16
hypotekárny úver 2015-03-18
úver na bývanie - stavebný úver 2016-05-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2008-07-07
byt kúpa 2015-04-15
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
VW Passat Combi 2.0TDI kúpna zmluva 2016-05-25 13900 13900
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2008-05-16
hypotekárny úver 2015-03-18
úver na bývanie - stavebný úver 2016-05-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2008-07-07
byt kúpa 2015-04-15
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
PEUGEOT 308 1.6 E kúpa 2010-03-04
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2008-05-16
hypotekárny úver 2015-03-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2008-07-07
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
PEUGEOT 308 1.6 E kúpa 2010-03-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2008-07-07
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
PEUGEOT 308 1.6 E kúpa 2010-03-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2008-07-07
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
PEUGEOT 308 1.6 E kúpa 2010-03-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2008-07-07
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
PEUGEOT 308 1.6 E kúpa 2010-03-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (18)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/412/01/2023 2023-02-09 VII/3 Gv 135/21/1000 § 422 – Prejavy sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/2612/10/2022 2022-11-12 VII/2 Gv 51/20/1000 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/2149/08/2022 2022-09-09 VII/1 Gv 42/22/1000 § 423 – Hanobenie národa, rasy a presvedčenia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1913/08/2021 2021-08-19 VII/3 Gv 49/19/1000 § 422 – Prejavy sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1426/06/2021 2021-12-03 VII/1 Gv 138/19/1000 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/400/02/2021 2021-02-25 VII/2 Gv 152/17/1000 § 423 – Hanobenie národa, rasy a presvedčenia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1734/09/2020 2020-10-14 VII/2 Gv 152/18/1000 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1668/09/2020 2020-10-01 VII/1 Gv 139/17/1000 § 422 – Prejavy sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/852/03/2024 2024-03-26 VII/1 Gv 25/23/1000 § 422 – Prejavy sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/852/03/2024 (pdf, 113 KB) 2024-03-26 VII/1 Gv 25/23/1000 § 422 – Prejavy sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/412/01/2023 (pdf, 143 KB) 2023-02-09 VII/3 Gv 135/21/1000 § 422 – Prejavy sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/2612/10/2022 (pdf, 151 KB) 2022-11-12 VII/2 Gv 51/20/1000 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/2149/08/2022 (pdf, 112 KB) 2022-09-09 VII/1 Gv 42/22/1000 § 423 – Hanobenie národa, rasy a presvedčenia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1913/08/2021 (pdf, 135 KB) 2021-08-19 VII/3 Gv 49/19/1000 § 422 – Prejavy sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1426/06/2021 (pdf, 165 KB) 2021-12-03 VII/1 Gv 138/19/1000 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/400/02/2021 (pdf, 111 KB) 2021-02-25 VII/2 Gv 152/17/1000 § 423 – Hanobenie národa, rasy a presvedčenia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1734/09/2020 (pdf, 149 KB) 2020-10-14 VII/2 Gv 152/18/1000 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1668/09/2020 (pdf, 235 KB) 2020-10-01 VII/1 Gv 139/17/1000 § 422 – Prejavy sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.