JUDr. Martin Nociar

Pôsobí na prokuratúre Úrad špeciálnej prokuratúry.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky a Krajská prokuratúra Trnava.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpa 15.04.2015 76500eur 76500 Eur
ttp darovanie 22.05.2019 77,20eur 77,20eur
orná p. darovanie 22.05.2019 4,40eur 4,40eur
orná p. darovanie 22.05.2019 177,50eur 177,50
orná p. darovanie 22.05.2019 242,90eur 242,90eur
orná p. darovanie 22.05.2019 31,30eur 31,30eur
orná p. darovanie 22.05.2019 15,50eur 15,50eur
ttp darovanie 22.05.2019 167,90eur 167,90eur
orná p. darovanie 22.05.2019 60,40eur 60,40eur
orná p. darovanie 22.05.2019 167,60eur 167,60eur
orná p. darovanie 22.05.2019 117,60eur 117,60eur
ttp kúpa 13.06.2019 138,80eur 138,80
orná p. kúpa 13.06.2019 161,50eur 161,50eur
orná p. kúpa 13.06.2019 131,80eur 131,80eur
ttp kúpa 13.06.2019 17,20eur 17,20eur
ttp kúpa 13.06.2019 52,80eur 52,80eur
orná p. kúpa 13.06.2019 553,50 eur 553,50eur
ttp kúpa 13.06.2019 1,50eur 1,50eur
orná p. kúpa 13.06.2019 1,10eur 1,10eur
orná p. kúpa 13.06.2019 5,90eur 5,90eur
orná p. kúpa 13.06.2019 1,80eur 1,80eur
orná p. kúpa 13.06.2019 6,10eur 6,10eur
orná p. kúpa 13.06.2019 5,35eur 5,35eur
orná p. kúpa 13.06.2019 4,50eur 4,50eur
orná p. kúpa 13.06.2019 19,80eur 19,80eur
orná p. kúpa 13.06.2019 6,29eur 6,29eur
orná p. kúpa 13.06.2019 157,16eur 157,16eur
ttp kúpa 13.06.2019 295,63eur 295,63eur
ttp kúpa 13.06.2019 31,02eur 31,02eur
orná p. kúpa 13.06.2019 6,03eur 6,03eur
ttp kúpa 13.06.2019 158,95eur 158,95eur
orná p. kúpa 13.06.2019 59,75eur 59,75eur
ttp kúpa 13.06.2019 309,82eur 309,82eur
orná p. kúpa 13.06.2019 49,04eur 49,04eur
orná p. kúpa 13.06.2019 6,54eur 6,54eur
orná p. kúpa 13.06.2019 17,59eur 17,59 eur
orná p. kúpa 13.06.2019 4,08eur 4,08eur
orná p. kúpa 13.06.2019 12,58eur 12,58eur
orná p. kúpa 13.06.2019 1,19eur 1,19eur
orná p. kúpa 13.06.2019 32,72eur 32,72eur
orná p. kúpa 13.06.2019 1,36eur 1,36eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Toyota Land Cruiser 120 kúpna zmluva 07.02.2020 14600 Eur 14600 Eur
VOLKSWAGEN Passat Combi kúpna zmluva 21.02.2021 22500Eur 22500Eur
Traktor Zetor 6245 kúpna zmluva 10.06.2023 12000Eur 12000Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
úspory hotvosť mzda od zamestnávateľa 01.01.2023 1700 Eur 1700 Eur
úspory na bežnom účte mzda od zamestnávateľa 01.01.2023 11055,55 Eur 11055,55 Eur
úspory na účte s manželkou mzda od zamestnávateľa 01.01.2023 3200 Eur 3200 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver-refinančná hypotéka 12.02.2020
spotrebiteľský úver na kúpu hnuteľnej veci 06.06.2023
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpa 15.04.2015 76500eur 76500 Eur
ttp darovanie 22.05.2019 77,20eur 77,20eur
orná p. darovanie 22.05.2019 4,40eur 4,40eur
orná p. darovanie 22.05.2019 177,50eur 177,50
orná p. darovanie 22.05.2019 242,90eur 242,90eur
orná p. darovanie 22.05.2019 31,30eur 31,30eur
orná p. darovanie 22.05.2019 15,50eur 15,50eur
ttp darovanie 22.05.2019 167,90eur 167,90eur
orná p. darovanie 22.05.2019 60,40eur 60,40eur
orná p. darovanie 22.05.2019 167,60eur 167,60eur
orná p. darovanie 22.05.2019 117,60eur 117,60eur
ttp kúpa 13.06.2019 138,80eur 138,80
orná p. kúpa 13.06.2019 161,50eur 161,50eur
orná p. kúpa 13.06.2019 131,80eur 131,80eur
ttp kúpa 13.06.2019 17,20eur 17,20eur
ttp kúpa 13.06.2019 52,80eur 52,80eur
orná p. kúpa 13.06.2019 553,50 eur 553,50eur
ttp kúpa 13.06.2019 1,50eur 1,50eur
orná p. kúpa 13.06.2019 1,10eur 1,10eur
orná p. kúpa 13.06.2019 5,90eur 5,90eur
orná p. kúpa 13.06.2019 1,80eur 1,80eur
orná p. kúpa 13.06.2019 6,10eur 6,10eur
orná p. kúpa 13.06.2019 5,35eur 5,35eur
orná p. kúpa 13.06.2019 4,50eur 4,50eur
orná p. kúpa 13.06.2019 19,80eur 19,80eur
orná p. kúpa 13.06.2019 6,29eur 6,29eur
orná p. kúpa 13.06.2019 157,16eur 157,16eur
ttp kúpa 13.06.2019 295,63eur 295,63eur
ttp kúpa 13.06.2019 31,02eur 31,02eur
orná p. kúpa 13.06.2019 6,03eur 6,03eur
ttp kúpa 13.06.2019 158,95eur 158,95eur
orná p. kúpa 13.06.2019 59,75eur 59,75eur
ttp kúpa 13.06.2019 309,82eur 309,82eur
orná p. kúpa 13.06.2019 49,04eur 49,04eur
orná p. kúpa 13.06.2019 6,54eur 6,54eur
orná p. kúpa 13.06.2019 17,59eur 17,59 eur
orná p. kúpa 13.06.2019 4,08eur 4,08eur
orná p. kúpa 13.06.2019 12,58eur 12,58eur
orná p. kúpa 13.06.2019 1,19eur 1,19eur
orná p. kúpa 13.06.2019 32,72eur 32,72eur
orná p. kúpa 13.06.2019 1,36eur 1,36eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Toyota Land Cruiser 120 kúpna zmluva 07.02.2020 14600 Eur 14600 Eur
VOLKSWAGEN Passat Combi kúpna zmluva 21.02.2021 22500Eur 22500Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
úspory na bežnom účte mzda od zamestnávateľa 01.01.2020 9427,50 Eur 9427,50
kúpna cena predaj auta VW PASSAT Combi 29.12.2020 3500 Eur 3500 Eur
úspory hotvosť mzda od zamestnávateľa 01.01.2020 1550 Eur 1550 Eur
úspory na bežnom účte mzda od zamestnávateľa 01.01.2021 3854,36 EUE 3854,36Eur
úspory hotovosť mzda od zamestnávateľa 01.01.2021 2600 Eur 2600 Eur
úspory na bežnom účte mzda od zamestnávateľa 01.01.2022 5462 EUR 5462 EUR
úspory hotovosť mzda od zamestnávateľa 01.01.2022 1500 EUR 1500 EUR
úspory na účte s manželkou mzda od zamestnávateľa 01.01.2022 1100 EUR 1100 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver-refinančná hypotéka 12.02.2020
pôžička od svokry na kúpu auta 18.02.2021
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpa 15.04.2015 76500eur 76500 Eur
ttp darovanie 22.05.2019 77,20eur 77,20eur
orná p. darovanie 22.05.2019 4,40eur 4,40eur
orná p. darovanie 22.05.2019 177,50eur 177,50
orná p. darovanie 22.05.2019 242,90eur 242,90eur
orná p. darovanie 22.05.2019 31,30eur 31,30eur
orná p. darovanie 22.05.2019 15,50eur 15,50eur
ttp darovanie 22.05.2019 167,90eur 167,90eur
orná p. darovanie 22.05.2019 60,40eur 60,40eur
orná p. darovanie 22.05.2019 167,60eur 167,60eur
orná p. darovanie 22.05.2019 117,60eur 117,60eur
ttp kúpa 13.06.2019 138,80eur 138,80
orná p. kúpa 13.06.2019 161,50eur 161,50eur
orná p. kúpa 13.06.2019 131,80eur 131,80eur
ttp kúpa 13.06.2019 17,20eur 17,20eur
ttp kúpa 13.06.2019 52,80eur 52,80eur
orná p. kúpa 13.06.2019 553,50 eur 553,50eur
ttp kúpa 13.06.2019 1,50eur 1,50eur
orná p. kúpa 13.06.2019 1,10eur 1,10eur
orná p. kúpa 13.06.2019 5,90eur 5,90eur
orná p. kúpa 13.06.2019 1,80eur 1,80eur
orná p. kúpa 13.06.2019 6,10eur 6,10eur
orná p. kúpa 13.06.2019 5,35eur 5,35eur
orná p. kúpa 13.06.2019 4,50eur 4,50eur
orná p. kúpa 13.06.2019 19,80eur 19,80eur
orná p. kúpa 13.06.2019 6,29eur 6,29eur
orná p. kúpa 13.06.2019 157,16eur 157,16eur
ttp kúpa 13.06.2019 295,63eur 295,63eur
ttp kúpa 13.06.2019 31,02eur 31,02eur
orná p. kúpa 13.06.2019 6,03eur 6,03eur
ttp kúpa 13.06.2019 158,95eur 158,95eur
orná p. kúpa 13.06.2019 59,75eur 59,75eur
ttp kúpa 13.06.2019 309,82eur 309,82eur
orná p. kúpa 13.06.2019 49,04eur 49,04eur
orná p. kúpa 13.06.2019 6,54eur 6,54eur
orná p. kúpa 13.06.2019 17,59eur 17,59 eur
orná p. kúpa 13.06.2019 4,08eur 4,08eur
orná p. kúpa 13.06.2019 12,58eur 12,58eur
orná p. kúpa 13.06.2019 1,19eur 1,19eur
orná p. kúpa 13.06.2019 32,72eur 32,72eur
orná p. kúpa 13.06.2019 1,36eur 1,36eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Toyota Land Cruiser 120 kúpna zmluva 07.02.2020 14600 Eur 14600 Eur
VOLKSWAGEN Passat Combi kúpna zmluva 21.02.2021 22500Eur 22500Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
úspory na bežnom účte mzda od zamestnávateľa 01.01.2020 9427,50 Eur 9427,50
kúpna cena predaj auta VW PASSAT Combi 29.12.2020 3500 Eur 3500 Eur
úspory hotvosť mzda od zamestnávateľa 01.01.2020 1550 Eur 1550 Eur
úspory na bežnom účte mzda od zamestnávateľa 01.01.2021 3854,36 EUE 3854,36Eur
úspory hotovosť mzda od zamestnávateľa 01.01.2021 2600 Eur 2600 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver-refinančná hypotéka 12.02.2020
pôžička od svokry na kúpu auta 18.02.2021
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpa 15.04.2015 76500eur 76500 Eur
ttp darovanie 22.05.2019 77,20eur 77,20eur
orná p. darovanie 22.05.2019 4,40eur 4,40eur
orná p. darovanie 22.05.2019 177,50eur 177,50
orná p. darovanie 22.05.2019 242,90eur 242,90eur
orná p. darovanie 22.05.2019 31,30eur 31,30eur
orná p. darovanie 22.05.2019 15,50eur 15,50eur
ttp darovanie 22.05.2019 167,90eur 167,90eur
orná p. darovanie 22.05.2019 60,40eur 60,40eur
orná p. darovanie 22.05.2019 167,60eur 167,60eur
orná p. darovanie 22.05.2019 117,60eur 117,60eur
ttp kúpa 13.06.2019 138,80eur 138,80
orná p. kúpa 13.06.2019 161,50eur 161,50eur
orná p. kúpa 13.06.2019 131,80eur 131,80eur
ttp kúpa 13.06.2019 17,20eur 17,20eur
ttp kúpa 13.06.2019 52,80eur 52,80eur
orná p. kúpa 13.06.2019 553,50 eur 553,50eur
ttp kúpa 13.06.2019 1,50eur 1,50eur
orná p. kúpa 13.06.2019 1,10eur 1,10eur
orná p. kúpa 13.06.2019 5,90eur 5,90eur
orná p. kúpa 13.06.2019 1,80eur 1,80eur
orná p. kúpa 13.06.2019 6,10eur 6,10eur
orná p. kúpa 13.06.2019 5,35eur 5,35eur
orná p. kúpa 13.06.2019 4,50eur 4,50eur
orná p. kúpa 13.06.2019 19,80eur 19,80eur
orná p. kúpa 13.06.2019 6,29eur 6,29eur
orná p. kúpa 13.06.2019 157,16eur 157,16eur
ttp kúpa 13.06.2019 295,63eur 295,63eur
ttp kúpa 13.06.2019 31,02eur 31,02eur
orná p. kúpa 13.06.2019 6,03eur 6,03eur
ttp kúpa 13.06.2019 158,95eur 158,95eur
orná p. kúpa 13.06.2019 59,75eur 59,75eur
ttp kúpa 13.06.2019 309,82eur 309,82eur
orná p. kúpa 13.06.2019 49,04eur 49,04eur
orná p. kúpa 13.06.2019 6,54eur 6,54eur
orná p. kúpa 13.06.2019 17,59eur 17,59 eur
orná p. kúpa 13.06.2019 4,08eur 4,08eur
orná p. kúpa 13.06.2019 12,58eur 12,58eur
orná p. kúpa 13.06.2019 1,19eur 1,19eur
orná p. kúpa 13.06.2019 32,72eur 32,72eur
orná p. kúpa 13.06.2019 1,36eur 1,36eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Toyota Land Cruiser 120 kúpna zmluva 07.02.2020 14600 Eur 14600 Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
úspory na bežnom účte mzda od zamestnávateľa 01.01.2020 9427,50 Eur 9427,50
kúpna cena predaj auta VW PASSAT Combi 29.12.2020 3500 Eur 3500 Eur
úspory hotvosť mzda od zamestnávateľa 01.01.2020 1550 Eur 1550 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver-refinančná hypotéka 12.02.2020
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpa 15.04.2015 76500eur 76500 Eur
ttp darovanie 22.05.2019 77,20eur 77,20eur
orná p. darovanie 22.05.2019 4,40eur 4,40eur
orná p. darovanie 22.05.2019 177,50eur 177,50
orná p. darovanie 22.05.2019 242,90eur 242,90eur
orná p. darovanie 22.05.2019 31,30eur 31,30eur
orná p. darovanie 22.05.2019 15,50eur 15,50eur
ttp darovanie 22.05.2019 167,90eur 167,90eur
orná p. darovanie 22.05.2019 60,40eur 60,40eur
orná p. darovanie 22.05.2019 167,60eur 167,60eur
orná p. darovanie 22.05.2019 117,60eur 117,60eur
ttp kúpa 13.06.2019 138,80eur 138,80
orná p. kúpa 13.06.2019 161,50eur 161,50eur
orná p. kúpa 13.06.2019 131,80eur 131,80eur
ttp kúpa 13.06.2019 17,20eur 17,20eur
ttp kúpa 13.06.2019 52,80eur 52,80eur
orná p. kúpa 13.06.2019 553,50 eur 553,50eur
ttp kúpa 13.06.2019 1,50eur 1,50eur
orná p. kúpa 13.06.2019 1,10eur 1,10eur
orná p. kúpa 13.06.2019 5,90eur 5,90eur
orná p. kúpa 13.06.2019 1,80eur 1,80eur
orná p. kúpa 13.06.2019 6,10eur 6,10eur
orná p. kúpa 13.06.2019 5,35eur 5,35eur
orná p. kúpa 13.06.2019 4,50eur 4,50eur
orná p. kúpa 13.06.2019 19,80eur 19,80eur
orná p. kúpa 13.06.2019 6,29eur 6,29eur
orná p. kúpa 13.06.2019 157,16eur 157,16eur
ttp kúpa 13.06.2019 295,63eur 295,63eur
ttp kúpa 13.06.2019 31,02eur 31,02eur
orná p. kúpa 13.06.2019 6,03eur 6,03eur
ttp kúpa 13.06.2019 158,95eur 158,95eur
orná p. kúpa 13.06.2019 59,75eur 59,75eur
ttp kúpa 13.06.2019 309,82eur 309,82eur
orná p. kúpa 13.06.2019 49,04eur 49,04eur
orná p. kúpa 13.06.2019 6,54eur 6,54eur
orná p. kúpa 13.06.2019 17,59eur 17,59 eur
orná p. kúpa 13.06.2019 4,08eur 4,08eur
orná p. kúpa 13.06.2019 12,58eur 12,58eur
orná p. kúpa 13.06.2019 1,19eur 1,19eur
orná p. kúpa 13.06.2019 32,72eur 32,72eur
orná p. kúpa 13.06.2019 1,36eur 1,36eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
VW Passat Combi 2.0TDI kúpna zmluva 25.05.2016 13900 13900
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 18.03.2015
úver na bývanie - stavebný úver 18.05.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 15.04.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
VW Passat Combi 2.0TDI kúpna zmluva 25.05.2016 13900 13900
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 18.03.2015
úver na bývanie - stavebný úver 18.05.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 07.07.2008
byt kúpa 15.04.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
VW Passat Combi 2.0TDI kúpna zmluva 25.05.2016 13900 13900
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 16.05.2008
hypotekárny úver 18.03.2015
úver na bývanie - stavebný úver 18.05.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 07.07.2008
byt kúpa 15.04.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
VW Passat Combi 2.0TDI kúpna zmluva 25.05.2016 13900 13900
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 16.05.2008
hypotekárny úver 18.03.2015
úver na bývanie - stavebný úver 18.05.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 07.07.2008
byt kúpa 15.04.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
PEUGEOT 308 1.6 E kúpa 04.03.2010
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 16.05.2008
hypotekárny úver 18.03.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 07.07.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
PEUGEOT 308 1.6 E kúpa 04.03.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 07.07.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
PEUGEOT 308 1.6 E kúpa 04.03.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 07.07.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
PEUGEOT 308 1.6 E kúpa 04.03.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 07.07.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
PEUGEOT 308 1.6 E kúpa 04.03.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (18)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/412/01/2023 09.02.2023 VII/3 Gv 135/21/1000 § 422 – Prejavy sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/2612/10/2022 12.11.2022 VII/2 Gv 51/20/1000 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/2149/08/2022 09.09.2022 VII/1 Gv 42/22/1000 § 423 – Hanobenie národa, rasy a presvedčenia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1913/08/2021 19.08.2021 VII/3 Gv 49/19/1000 § 422 – Prejavy sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1426/06/2021 03.12.2021 VII/1 Gv 138/19/1000 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/400/02/2021 25.02.2021 VII/2 Gv 152/17/1000 § 423 – Hanobenie národa, rasy a presvedčenia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1734/09/2020 14.10.2020 VII/2 Gv 152/18/1000 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1668/09/2020 01.10.2020 VII/1 Gv 139/17/1000 § 422 – Prejavy sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/852/03/2024 26.03.2024 VII/1 Gv 25/23/1000 § 422 – Prejavy sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/852/03/2024 (pdf, 113 KB) 26.03.2024 VII/1 Gv 25/23/1000 § 422 – Prejavy sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/412/01/2023 (pdf, 143 KB) 09.02.2023 VII/3 Gv 135/21/1000 § 422 – Prejavy sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/2612/10/2022 (pdf, 151 KB) 12.11.2022 VII/2 Gv 51/20/1000 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/2149/08/2022 (pdf, 112 KB) 09.09.2022 VII/1 Gv 42/22/1000 § 423 – Hanobenie národa, rasy a presvedčenia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1913/08/2021 (pdf, 135 KB) 19.08.2021 VII/3 Gv 49/19/1000 § 422 – Prejavy sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1426/06/2021 (pdf, 165 KB) 03.12.2021 VII/1 Gv 138/19/1000 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/400/02/2021 (pdf, 111 KB) 25.02.2021 VII/2 Gv 152/17/1000 § 423 – Hanobenie národa, rasy a presvedčenia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1734/09/2020 (pdf, 149 KB) 14.10.2020 VII/2 Gv 152/18/1000 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1668/09/2020 (pdf, 235 KB) 01.10.2020 VII/1 Gv 139/17/1000 § 422 – Prejavy sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.