JUDr. Eva Olajošová Mamojková

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Pezinok.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Krajská prokuratúra Bratislava.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Pezinok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06 1344 EUR
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06 552 EUR
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06 201 EUR
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06 198 EUR
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06 618 EUR
záhrady kúpna zmluva 2005-06-06 168 EUR
ostatná plocha kúpna zmluva 2020-09-25 50.310 EUR
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06 150 EUR
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2005-06-06 1665 EUR
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2005-06-06 1248 EUR
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2005-06-06 405 EUR
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2005-06-06 207 EUR
rodinný dom darovacia zmluva 2005-06-06 250.000 EUR
garáž rozhodnutie o určení súpisného čísla 2012-01-25 20.000 EUR
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
vklad v peňažnom ústave úspory 5.800 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2020-11-20
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Pezinok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06 198 EUR
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06 618 EUR
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06 201 EUR
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06 552 EUR
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06 1344 EUR
záhrady kúpna zmluva 2005-06-06 168 EUR
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06 150 EUR
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2005-06-06 1665 EUR
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2005-06-06 405 EUR
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2005-06-06 1248 EUR
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2005-06-06 207 EUR
rodinný dom darovacia zmluva 2005-06-06 250.000 EUR
garáž rozhodnutie o určení súpisného čísla 2012-01-25 20.000 EUR
ostatná plocha kúpna zmluva 2020-09-25 50.310 EUR
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklad v peňažnom ústave úspory 15.000 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2020-11-20
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Pezinok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06 198 Eur
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06 618 Eur
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06 201 Eur
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06 552 Eur
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06 1344 Eur
záhrady kúpna zmluva 2005-06-06 168 Eur
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06 150 Eur
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2005-06-06 1665 Eur
zastavané plochy a nádvoria darvacia zmluva 2005-06-06 405 Eur
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2005-06-06 1248 Eur
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2005-06-06 207 Eur
rodinný dom darovacia zmluva 2005-06-06 250.000 Eur
garáž rozhodnutie o určení súpisného čísla 108/12 2012-01-25 20.000 Eur
orná pôda Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena V-8868/2020 zo dňa 09.11.2020 2021-09-25 74.900
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklad v peňažnom ústave úspory
vklad v peňažnom ústave úver 2020-11-20
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Pezinok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06 198 Eur
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06 618 Eur
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06 201 Eur
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06 552 Eur
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06 1344 Eur
záhrady kúpna zmluva 2005-06-06 168 Eur
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06 150 Eur
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2005-06-06 1665 Eur
zastavané plochy a nádvoria darvacia zmluva 2005-06-06 405 Eur
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2005-06-06 1248 Eur
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2005-06-06 207 Eur
rodinný dom darovacia zmluva 2005-06-06 250.000 Eur
garáž rozhodnutie o určení súpisného čísla 108/12 2012-01-25 20.000 Eur
orná pôda Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena V-8868/2020 zo dňa 09.11.2020 2021-09-25 74.900
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklad v peňažnom ústave úspory
vklad v peňažnom ústave úver 2020-11-20
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Pezinok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06 198 Eur
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06 618 Eur
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06 201 Eur
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06 552 Eur
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06 1344 Eur
záhrady kúpna zmluva 2005-06-06 168 Eur
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06 150 Eur
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2005-06-06 1665 Eur
zastavané plochy a nádvoria darvacia zmluva 2005-06-06 405 Eur
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2005-06-06 1248 Eur
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2005-06-06 207 Eur
rodinný dom darovacia zmluva 2005-06-06 250.000 Eur
garáž rozhodnutie o určení súpisného čísla 108/12 2012-01-25 20.000 Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklad v peňažnom ústave úspory
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Pezinok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06
záhrady kúpna zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria darvacia zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2005-06-06
rodinný dom darovacia zmluva 2005-06-06
garáž rozhodnutie o určení súpisného čísla 108/12 2012-01-25
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklad v peňažnom ústave úspory
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Pezinok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06
záhrady kúpna zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria darvacia zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2005-06-06
rodinný dom darovacia zmluva 2005-06-06
garáž rozhodnutie o určení súpisného čísla 108/12 2012-01-25
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklad v peňažnom ústave úspory
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Pezinok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06
záhrady kúpna zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2005-06-06
rodinný dom darovacia zmluva 2005-06-06
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné vozidlo kúpna zmluva 2011-09-01 22.500 22.500
vklad v peňžnom ústave úspory
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Pezinok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06
záhrady kúpna zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2005-06-06
rodinný dom darovacia zmluva 2005-06-06
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné vozidlo kúpna zmluva 2011-09-01
vklad v peňžnom ústave úspory
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Pezinok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06
záhrady kúpna zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2005-06-06
rodinný dom darovacia zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné vozidlo kúpna zmluva 2011-09-01
vklad v peňažnom ústave úspory
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Pezinok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06
záhrady kúpna zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2005-06-06
rodinný dom darovacia zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné vozidlo kúpna zmluva 2011-09-01
vklad v peňažnom ústave úspory 2011
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Pezinok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06
záhrady kúpna zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2005-06-06
rodinný dom darovacia zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné vozidlo kúpna zmluva 2011-09-01
vklad v peňažnom ústave úspory 2011
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Pezinok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06
záhrady kúpna zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2005-06-06
rodinný dom darovacia zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-06-06
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné vozidlo kúpna zmluva 2011-09-01
vklad v peňažnom ústave
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (111)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/33/02/2017 2017-02-20 Pv 538/16/1107 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/107/12/2016 2017-01-27 Pv 138/16/1107 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/56/09/2016 2016-10-18 Pv 354/16/1107 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/51/07/2016 2016-07-30 Pv 273/16/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/33/05/2016 2016-06-07 Pv 215/16/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/4/02/2016 2016-02-23 1 Pv 248/14/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/55/08/2015 (rtf, 56 KB) 2015-08-21 3 Pv 828/12/1107 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/233/09/2023 2023-10-06 Pv 429/20/1107 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/18/05/2015 (rtf, 41 KB) 2015-03-28 3 Pv 902/12/1107 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/106/02/2015 (rtf, 48 KB) 2015-02-03 1 Pv 641/14/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/91/11/2014 (rtf, 44 KB) 2014-11-14 1 Pv 162/13/1107 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/66/11/2014 (rtf, 48 KB) 2014-07-04 2 Pv 691/13/1107 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/157/08/2022 2022-10-07 Pv 307/22/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/124/06/2022 2022-07-14 Pv 461/20/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/120/06/2022 2022-07-08 Pv 251/22/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/65/03/2022 2022-04-01 Pv 198/21/1107 § 201 – Sexuálne zneužívanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/123/06/2021 2021-08-19 Pv 405/18/1107 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/96/06/2021 2021-07-01 Pv 150/21/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/67/04/2021 2021-05-13 Pv 413/20/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/43/03/2021 2021-05-08 Pv 153/19/1107 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/39/03/2021 2021-03-25 Pv 552/17/1107 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/25/02/2021 2021-03-30 Pv 402/20/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/13/01/2021 2021-02-13 Pv 528/19/1107 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/258/10/2020 2020-11-19 Pv 49/19/1107 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/255/10/2020 2021-02-03 Pv 389/18/1107 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/227/09/2020 2020-10-06 Pv 201/20/1107 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/217/09/2020 2020-09-23 Pv 365/20/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/177/07/2020 2020-07-18 Pv 316/18/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/176/07/2020 2020-07-31 Pv 33/20/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/126/05/2020 2020-05-29 Pv 363/18/1107 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/112/04/2020 2020-05-06 Pv 111/20/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/103/03/2020 2020-05-23 Pv 289/19/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/57/02/2020 2020-02-22 Pv 203/18/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/46/02/2020 2020-02-15 Pv 237/17/1107 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/251/12/2019 2020-01-09 Pv 338/18/1107 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/230/11/2019 2019-12-05 Pv 554/17/1107 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/220/11/2019 2019-12-12 Pv 642/17/1107 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/91/05/2019 2019-06-01 Pv 715/18/1107 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/72/05/2019 2019-05-30 Pv 199/18/1107 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/85/05/2019 2019-06-04 Pv 385/17/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/27/02/2019 2019-02-26 Pv 373/18/1107 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/218/11/2018 2018-11-21 Pv 142/17/1107 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/87/04/2018 2018-05-08 Pv 821/15/1107 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/80/04/2018 2018-05-08 Pv 417/17/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/69/04/2018 2018-04-17 Pv 196/17/1107 § 361 – Šírenie poplašnej správy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/57/03/2018 2018-07-24 Pv 13/18/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/59/03/2018 2018-04-07 Pv 634/17/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/52/03/2018 2018-04-14 1 Pv 528/14/1107 § 239 – Poškodzovanie veritei’a Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/27/02/2018 2018-02-24 Pv 665/15/1107 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/217/11/2017 2017-11-24 Pv 215/16/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/197/10/2017 2017-10-13 Pv 69/17/1107 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/179/09/2017 2017-09-12 Pv 532/15/1107 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/156/07/2017 2017-08-08 Pv 285/16/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/118/06/2017 2017-06-20 Pv 557/16/1107 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/133/06/2018 2018-08-13 Pv 41/16/1107 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/53/01/2024 2024-02-01 Pv 283/21/1107 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/119/02/2024 2024-03-07 Pv 457/21/1107 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/254/04/2024 2024-04-18 Pv 348/22/1107 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/254/04/2024 (pdf, 84 KB) 2024-04-18 Pv 348/22/1107 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/119/02/2024 (pdf, 85 KB) 2024-03-07 Pv 457/21/1107 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/53/01/2024 (pdf, 84 KB) 2024-02-01 Pv 283/21/1107 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/233/09/2023 (pdf, 104 KB) 2023-10-06 Pv 429/20/1107 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/157/08/2022 (pdf, 100 KB) 2022-10-07 Pv 307/22/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/124/06/2022 (pdf, 140 KB) 2022-07-14 Pv 461/20/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/120/06/2022 (pdf, 104 KB) 2022-07-08 Pv 251/22/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/65/03/2022 (pdf, 134 KB) 2022-04-01 Pv 198/21/1107 § 201 – Sexuálne zneužívanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/123/06/2021 (pdf, 86 KB) 2021-08-19 Pv 405/18/1107 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/96/06/2021 (pdf, 104 KB) 2021-07-01 Pv 150/21/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/67/04/2021 (pdf, 105 KB) 2021-05-13 Pv 413/20/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/43/03/2021 (pdf, 85 KB) 2021-05-08 Pv 153/19/1107 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/39/03/2021 (pdf, 104 KB) 2021-03-25 Pv 552/17/1107 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/25/02/2021 (pdf, 120 KB) 2021-03-30 Pv 402/20/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/13/01/2021 (pdf, 121 KB) 2021-02-13 Pv 528/19/1107 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/258/10/2020 (pdf, 121 KB) 2020-11-19 Pv 49/19/1107 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/255/10/2020 (pdf, 84 KB) 2021-02-03 Pv 389/18/1107 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/227/09/2020 (pdf, 120 KB) 2020-10-06 Pv 201/20/1107 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/217/09/2020 (pdf, 105 KB) 2020-09-23 Pv 365/20/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/177/07/2020 (pdf, 96 KB) 2020-07-18 Pv 316/18/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/176/07/2020 (pdf, 99 KB) 2020-07-31 Pv 33/20/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/126/05/2020 (pdf, 86 KB) 2020-05-29 Pv 363/18/1107 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/112/04/2020 (pdf, 105 KB) 2020-05-06 Pv 111/20/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/103/03/2020 (pdf, 117 KB) 2020-05-23 Pv 289/19/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/57/02/2020 (pdf, 84 KB) 2020-02-22 Pv 203/18/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/46/02/2020 (pdf, 86 KB) 2020-02-15 Pv 237/17/1107 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/251/12/2019 (pdf, 104 KB) 2020-01-09 Pv 338/18/1107 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/230/11/2019 (pdf, 84 KB) 2019-12-05 Pv 554/17/1107 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/220/11/2019 (pdf, 84 KB) 2019-12-12 Pv 642/17/1107 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/91/05/2019 (pdf, 94 KB) 2019-06-01 Pv 715/18/1107 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/72/05/2019 (pdf, 108 KB) 2019-05-30 Pv 199/18/1107 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/85/05/2019 (pdf, 84 KB) 2019-06-04 Pv 385/17/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/27/02/2019 (pdf, 95 KB) 2019-02-26 Pv 373/18/1107 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/218/11/2018 (pdf, 84 KB) 2018-11-21 Pv 142/17/1107 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/133/06/2018 (pdf, 89 KB) 2018-08-13 Pv 41/16/1107 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/87/04/2018 (pdf, 83 KB) 2018-05-08 Pv 821/15/1107 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/80/04/2018 (pdf, 91 KB) 2018-05-08 Pv 417/17/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/69/04/2018 (pdf, 109 KB) 2018-04-17 Pv 196/17/1107 § 361 – Šírenie poplašnej správy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/57/03/2018 (pdf, 105 KB) 2018-07-24 Pv 13/18/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/59/03/2018 (pdf, 99 KB) 2018-04-07 Pv 634/17/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/52/03/2018 (pdf, 89 KB) 2018-04-14 1 Pv 528/14/1107 § 239 – Poškodzovanie veritei’a Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/27/02/2018 (pdf, 86 KB) 2018-02-24 Pv 665/15/1107 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/217/11/2017 (pdf, 85 KB) 2017-11-24 Pv 215/16/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/197/10/2017 (pdf, 87 KB) 2017-10-13 Pv 69/17/1107 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/179/09/2017 (pdf, 88 KB) 2017-09-12 Pv 532/15/1107 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/156/07/2017 (pdf, 106 KB) 2017-08-08 Pv 285/16/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/118/06/2017 (pdf, 99 KB) 2017-06-20 Pv 557/16/1107 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/33/02/2017 (pdf, 88 KB) 2017-02-20 Pv 538/16/1107 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/107/12/2016 (pdf, 94 KB) 2017-01-27 Pv 138/16/1107 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/56/09/2016 (pdf, 101 KB) 2016-10-18 Pv 354/16/1107 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/51/07/2016 (pdf, 88 KB) 2016-07-30 Pv 273/16/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/33/05/2016 (pdf, 91 KB) 2016-06-07 Pv 215/16/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/4/02/2016 (pdf, 85 KB) 2016-02-23 1 Pv 248/14/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.

No relevant news articles found.