JUDr. Eva Olajošová Mamojková

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Pezinok.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Krajská prokuratúra Bratislava.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Pezinok
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005 1344 EUR
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005 552 EUR
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005 201 EUR
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005 198 EUR
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005 618 EUR
záhrady kúpna zmluva 06.06.2005 168 EUR
ostatná plocha kúpna zmluva 25.09.2020 50.310 EUR
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005 150 EUR
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 06.06.2005 1665 EUR
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 06.06.2005 1248 EUR
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 06.06.2005 405 EUR
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 06.06.2005 207 EUR
rodinný dom darovacia zmluva 06.06.2005 250.000 EUR
garáž rozhodnutie o určení súpisného čísla 25.01.2012 20.000 EUR
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
vklad v peňažnom ústave úspory 5.800 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 20.11.2020
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Pezinok
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005 198 EUR
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005 618 EUR
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005 201 EUR
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005 552 EUR
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005 1344 EUR
záhrady kúpna zmluva 06.06.2005 168 EUR
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005 150 EUR
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 06.06.2005 1665 EUR
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 06.06.2005 405 EUR
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 06.06.2005 1248 EUR
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 06.06.2005 207 EUR
rodinný dom darovacia zmluva 06.06.2005 250.000 EUR
garáž rozhodnutie o určení súpisného čísla 25.01.2012 20.000 EUR
ostatná plocha kúpna zmluva 25.09.2020 50.310 EUR
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
vklad v peňažnom ústave úspory 15.000 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 20.11.2020
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Pezinok
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005 198 Eur
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005 618 Eur
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005 201 Eur
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005 552 Eur
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005 1344 Eur
záhrady kúpna zmluva 06.06.2005 168 Eur
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005 150 Eur
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 06.06.2005 1665 Eur
zastavané plochy a nádvoria darvacia zmluva 06.06.2005 405 Eur
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 06.06.2005 1248 Eur
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 06.06.2005 207 Eur
rodinný dom darovacia zmluva 06.06.2005 250.000 Eur
garáž rozhodnutie o určení súpisného čísla 108/12 25.01.2012 20.000 Eur
orná pôda Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena V-8868/2020 zo dňa 09.11.2020 25.09.2021 74.900
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklad v peňažnom ústave úspory
vklad v peňažnom ústave úver 20.11.2020
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Pezinok
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005 198 Eur
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005 618 Eur
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005 201 Eur
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005 552 Eur
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005 1344 Eur
záhrady kúpna zmluva 06.06.2005 168 Eur
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005 150 Eur
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 06.06.2005 1665 Eur
zastavané plochy a nádvoria darvacia zmluva 06.06.2005 405 Eur
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 06.06.2005 1248 Eur
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 06.06.2005 207 Eur
rodinný dom darovacia zmluva 06.06.2005 250.000 Eur
garáž rozhodnutie o určení súpisného čísla 108/12 25.01.2012 20.000 Eur
orná pôda Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena V-8868/2020 zo dňa 09.11.2020 25.09.2021 74.900
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklad v peňažnom ústave úspory
vklad v peňažnom ústave úver 20.11.2020
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Pezinok
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005 198 Eur
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005 618 Eur
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005 201 Eur
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005 552 Eur
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005 1344 Eur
záhrady kúpna zmluva 06.06.2005 168 Eur
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005 150 Eur
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 06.06.2005 1665 Eur
zastavané plochy a nádvoria darvacia zmluva 06.06.2005 405 Eur
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 06.06.2005 1248 Eur
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 06.06.2005 207 Eur
rodinný dom darovacia zmluva 06.06.2005 250.000 Eur
garáž rozhodnutie o určení súpisného čísla 108/12 25.01.2012 20.000 Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklad v peňažnom ústave úspory
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Pezinok
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005
záhrady kúpna zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria darvacia zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 06.06.2005
rodinný dom darovacia zmluva 06.06.2005
garáž rozhodnutie o určení súpisného čísla 108/12 25.01.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklad v peňažnom ústave úspory
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Pezinok
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005
záhrady kúpna zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria darvacia zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 06.06.2005
rodinný dom darovacia zmluva 06.06.2005
garáž rozhodnutie o určení súpisného čísla 108/12 25.01.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklad v peňažnom ústave úspory
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Pezinok
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005
záhrady kúpna zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 06.06.2005
rodinný dom darovacia zmluva 06.06.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné vozidlo kúpna zmluva 01.09.2011 22.500 22.500
vklad v peňžnom ústave úspory
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Pezinok
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005
záhrady kúpna zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 06.06.2005
rodinný dom darovacia zmluva 06.06.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné vozidlo kúpna zmluva 01.09.2011
vklad v peňžnom ústave úspory
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Pezinok
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005
záhrady kúpna zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 06.06.2005
rodinný dom darovacia zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné vozidlo kúpna zmluva 01.09.2011
vklad v peňažnom ústave úspory
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Pezinok
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005
záhrady kúpna zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 06.06.2005
rodinný dom darovacia zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné vozidlo kúpna zmluva 01.09.2011
vklad v peňažnom ústave úspory 2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Pezinok
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005
záhrady kúpna zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 06.06.2005
rodinný dom darovacia zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné vozidlo kúpna zmluva 01.09.2011
vklad v peňažnom ústave úspory 2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Pezinok
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005
záhrady kúpna zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 06.06.2005
rodinný dom darovacia zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.06.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné vozidlo kúpna zmluva 01.09.2011
vklad v peňažnom ústave
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (111)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/33/02/2017 20.02.2017 Pv 538/16/1107 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/107/12/2016 27.01.2017 Pv 138/16/1107 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/56/09/2016 18.10.2016 Pv 354/16/1107 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/51/07/2016 30.07.2016 Pv 273/16/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/33/05/2016 07.06.2016 Pv 215/16/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/4/02/2016 23.02.2016 1 Pv 248/14/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/55/08/2015 (rtf, 56 KB) 21.08.2015 3 Pv 828/12/1107 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/233/09/2023 06.10.2023 Pv 429/20/1107 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/18/05/2015 (rtf, 41 KB) 28.03.2015 3 Pv 902/12/1107 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/106/02/2015 (rtf, 48 KB) 03.02.2015 1 Pv 641/14/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/91/11/2014 (rtf, 44 KB) 14.11.2014 1 Pv 162/13/1107 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/66/11/2014 (rtf, 48 KB) 04.07.2014 2 Pv 691/13/1107 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/157/08/2022 07.10.2022 Pv 307/22/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/124/06/2022 14.07.2022 Pv 461/20/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/120/06/2022 08.07.2022 Pv 251/22/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/65/03/2022 01.04.2022 Pv 198/21/1107 § 201 – Sexuálne zneužívanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/123/06/2021 19.08.2021 Pv 405/18/1107 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/96/06/2021 01.07.2021 Pv 150/21/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/67/04/2021 13.05.2021 Pv 413/20/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/43/03/2021 08.05.2021 Pv 153/19/1107 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/39/03/2021 25.03.2021 Pv 552/17/1107 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/25/02/2021 30.03.2021 Pv 402/20/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/13/01/2021 13.02.2021 Pv 528/19/1107 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/258/10/2020 19.11.2020 Pv 49/19/1107 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/255/10/2020 03.02.2021 Pv 389/18/1107 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/227/09/2020 06.10.2020 Pv 201/20/1107 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/217/09/2020 23.09.2020 Pv 365/20/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/177/07/2020 18.07.2020 Pv 316/18/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/176/07/2020 31.07.2020 Pv 33/20/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/126/05/2020 29.05.2020 Pv 363/18/1107 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/112/04/2020 06.05.2020 Pv 111/20/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/103/03/2020 23.05.2020 Pv 289/19/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/57/02/2020 22.02.2020 Pv 203/18/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/46/02/2020 15.02.2020 Pv 237/17/1107 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/251/12/2019 09.01.2020 Pv 338/18/1107 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/230/11/2019 05.12.2019 Pv 554/17/1107 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/220/11/2019 12.12.2019 Pv 642/17/1107 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/91/05/2019 01.06.2019 Pv 715/18/1107 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/72/05/2019 30.05.2019 Pv 199/18/1107 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/85/05/2019 04.06.2019 Pv 385/17/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/27/02/2019 26.02.2019 Pv 373/18/1107 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/218/11/2018 21.11.2018 Pv 142/17/1107 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/87/04/2018 08.05.2018 Pv 821/15/1107 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/80/04/2018 08.05.2018 Pv 417/17/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/69/04/2018 17.04.2018 Pv 196/17/1107 § 361 – Šírenie poplašnej správy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/57/03/2018 24.07.2018 Pv 13/18/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/59/03/2018 07.04.2018 Pv 634/17/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/52/03/2018 14.04.2018 1 Pv 528/14/1107 § 239 – Poškodzovanie veritei’a Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/27/02/2018 24.02.2018 Pv 665/15/1107 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/217/11/2017 24.11.2017 Pv 215/16/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/197/10/2017 13.10.2017 Pv 69/17/1107 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/179/09/2017 12.09.2017 Pv 532/15/1107 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/156/07/2017 08.08.2017 Pv 285/16/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/118/06/2017 20.06.2017 Pv 557/16/1107 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/133/06/2018 13.08.2018 Pv 41/16/1107 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/53/01/2024 01.02.2024 Pv 283/21/1107 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/119/02/2024 07.03.2024 Pv 457/21/1107 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/254/04/2024 18.04.2024 Pv 348/22/1107 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/254/04/2024 (pdf, 84 KB) 18.04.2024 Pv 348/22/1107 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/119/02/2024 (pdf, 85 KB) 07.03.2024 Pv 457/21/1107 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/53/01/2024 (pdf, 84 KB) 01.02.2024 Pv 283/21/1107 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/233/09/2023 (pdf, 104 KB) 06.10.2023 Pv 429/20/1107 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/157/08/2022 (pdf, 100 KB) 07.10.2022 Pv 307/22/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/124/06/2022 (pdf, 140 KB) 14.07.2022 Pv 461/20/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/120/06/2022 (pdf, 104 KB) 08.07.2022 Pv 251/22/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/65/03/2022 (pdf, 134 KB) 01.04.2022 Pv 198/21/1107 § 201 – Sexuálne zneužívanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/123/06/2021 (pdf, 86 KB) 19.08.2021 Pv 405/18/1107 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/96/06/2021 (pdf, 104 KB) 01.07.2021 Pv 150/21/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/67/04/2021 (pdf, 105 KB) 13.05.2021 Pv 413/20/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/43/03/2021 (pdf, 85 KB) 08.05.2021 Pv 153/19/1107 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/39/03/2021 (pdf, 104 KB) 25.03.2021 Pv 552/17/1107 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/25/02/2021 (pdf, 120 KB) 30.03.2021 Pv 402/20/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/13/01/2021 (pdf, 121 KB) 13.02.2021 Pv 528/19/1107 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/258/10/2020 (pdf, 121 KB) 19.11.2020 Pv 49/19/1107 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/255/10/2020 (pdf, 84 KB) 03.02.2021 Pv 389/18/1107 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/227/09/2020 (pdf, 120 KB) 06.10.2020 Pv 201/20/1107 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/217/09/2020 (pdf, 105 KB) 23.09.2020 Pv 365/20/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/177/07/2020 (pdf, 96 KB) 18.07.2020 Pv 316/18/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/176/07/2020 (pdf, 99 KB) 31.07.2020 Pv 33/20/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/126/05/2020 (pdf, 86 KB) 29.05.2020 Pv 363/18/1107 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/112/04/2020 (pdf, 105 KB) 06.05.2020 Pv 111/20/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/103/03/2020 (pdf, 117 KB) 23.05.2020 Pv 289/19/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/57/02/2020 (pdf, 84 KB) 22.02.2020 Pv 203/18/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/46/02/2020 (pdf, 86 KB) 15.02.2020 Pv 237/17/1107 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/251/12/2019 (pdf, 104 KB) 09.01.2020 Pv 338/18/1107 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/230/11/2019 (pdf, 84 KB) 05.12.2019 Pv 554/17/1107 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/220/11/2019 (pdf, 84 KB) 12.12.2019 Pv 642/17/1107 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/91/05/2019 (pdf, 94 KB) 01.06.2019 Pv 715/18/1107 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/72/05/2019 (pdf, 108 KB) 30.05.2019 Pv 199/18/1107 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/85/05/2019 (pdf, 84 KB) 04.06.2019 Pv 385/17/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/27/02/2019 (pdf, 95 KB) 26.02.2019 Pv 373/18/1107 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/218/11/2018 (pdf, 84 KB) 21.11.2018 Pv 142/17/1107 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/133/06/2018 (pdf, 89 KB) 13.08.2018 Pv 41/16/1107 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/87/04/2018 (pdf, 83 KB) 08.05.2018 Pv 821/15/1107 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/80/04/2018 (pdf, 91 KB) 08.05.2018 Pv 417/17/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/69/04/2018 (pdf, 109 KB) 17.04.2018 Pv 196/17/1107 § 361 – Šírenie poplašnej správy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/57/03/2018 (pdf, 105 KB) 24.07.2018 Pv 13/18/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/59/03/2018 (pdf, 99 KB) 07.04.2018 Pv 634/17/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/52/03/2018 (pdf, 89 KB) 14.04.2018 1 Pv 528/14/1107 § 239 – Poškodzovanie veritei’a Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/27/02/2018 (pdf, 86 KB) 24.02.2018 Pv 665/15/1107 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/217/11/2017 (pdf, 85 KB) 24.11.2017 Pv 215/16/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/197/10/2017 (pdf, 87 KB) 13.10.2017 Pv 69/17/1107 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/179/09/2017 (pdf, 88 KB) 12.09.2017 Pv 532/15/1107 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/156/07/2017 (pdf, 106 KB) 08.08.2017 Pv 285/16/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/118/06/2017 (pdf, 99 KB) 20.06.2017 Pv 557/16/1107 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/33/02/2017 (pdf, 88 KB) 20.02.2017 Pv 538/16/1107 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/107/12/2016 (pdf, 94 KB) 27.01.2017 Pv 138/16/1107 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/56/09/2016 (pdf, 101 KB) 18.10.2016 Pv 354/16/1107 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/51/07/2016 (pdf, 88 KB) 30.07.2016 Pv 273/16/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/33/05/2016 (pdf, 91 KB) 07.06.2016 Pv 215/16/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/4/02/2016 (pdf, 85 KB) 23.02.2016 1 Pv 248/14/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.