Mgr. Marcela Bľandová Hulajová

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Humenné.

Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorvé vozidlo VW Tiguan 2.0 DFG kúpa 24.08.2018 28 500 28 500
sporiaci účet úspory 2020 26 614,15 26 614,15
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorvé vozidlo VW Tiguan 2.0 DFG kúpa 24.08.2018 28500 28500
sporiaci účet úspory 2019 14000 14000
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.