JUDr. Tomáš Oravec

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Malacky.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Krajská prokuratúra Bratislava and Okresná prokuratúra Pezinok.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Malacky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
2 izbový byt kúpa 2019-02-15 9800 98000
3 izbový byt dedičstvo 2021-02-15 100000 100000
2 izbový byt kúpa 2022-05-31 105000 130000
2 izbový byt kúpa 2021-11-22 85000 85000
orná pôda dedičstvo 2021-02-15 2884,68 2884,68
trvalý trávny porast dedičstvo 2021-02-15 2282,06 2282,06
garáž dedičstvo 2021-02-15 10.000 10.000
lesný pozemok dedičstvo 2021-02-15 1434,50 1434,50
záhrada dedičstvo 2021-02-15 1000 1000
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2021-02-15 1428,28 1484,28
orná pôda dedičstvo 2021-02-15 741,06 741,06
trvalý trávny porast dedičstvo 2021-02-15 308,58 308,58
vodná plocha dedičstvo 2021-02-15 201,55 201,55
orná pôda dedičstvo 2021-02-15 499,10 499,10
trvalý trávny porast dedičstvo 2021-02-15 36,79 36,79
orná pôda dedičstvo 2021-02-15 1436,58 1436,58
orná pôda dedičstvo 2021-02-15 1352,86 1352,86
orná pôda dedičstvo 2021-02-15 1797,68 1797,68
lesný pozemok dedičstvo 2021-02-15 344,25 344,25
lesný pozemok dedičstvo 2021-02-15 42,48 42,48
lesný pozemok dedičstvo 2021-02-15 128,85 128,85
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorvé vozidlo Seat Ateca kúpa 2023-12-15 23900 23900
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
osobný a sporiaci účet sporenie a dedičstvo od 1998 9000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypoterárny úver 2022-06-07
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Malacky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
2 izbový byt kúpa 2019-02-15 98000 98000
2 izbový byt kúpa 2021-11-22 85000 85000
3 izbový byt dedičstvo 2021-02-15 100000 100000
záhrada dedičstvo 2021-02-15 1000 1000
trvalo t. porast dedičstvo 2021-02-15 400 400
orná pôda dedičstvo 2021-02-15 741,06 741,06
trvalo t. porast dedičstvo 2021-02-15 308,58 308,58
vodná plocha dedičstvo 2021-02-15 201,55 201,55
orná pôda dedičstvo 2021-02-15 1407,5 1407,5
orná pôda dedičstvo 2021-02-15 1503,2 1503,2
orná pôda dedičstvo 2021-02-15 1605,4 1605,4
orná pôda dedičstvo 2021-02-15 611,52 611,52
lesný pozemok dedičstvo 2021-02-15 1434,50 1434,50
lesný pozemok dedičstvo 2021-02-15 125,23 125,23
lesný pozemok dedičstvo 2021-02-15 150,44 150,44
lesný pozemok dedičstvo 2021-02-15 515,58 515,58
trvalo t. porast dedičstvo 2021-02-15 2282,06 2282,06
orná pôda dedičstvo 2021-02-15 2884,68 2884,68
2 izbový byt kúpa 2022-05-31 105000 130000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
osobný a sporiaci účet úspory cca od 1998 20000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2022-06-07
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Malacky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
2 izbový byt kúpa/dedičstvo 02.11.2016/15.2.2021 71500 71500
2 izbový byt kúpa 2019-02-15 98000 98000
2 izbový byt kúpa 2021-11-22 85000 85000
3 izbový byt dedičstvo 2021-02-15 100000 100000
záhrada dedičstvo 2021-02-15 1000 1000
trvalo t. porast dedičstvo 2021-02-15 400 400
orná pôda dedičstvo 2021-02-15 741,06 741,06
trvalo t. porast dedičstvo 2021-02-15 308,58 308,58
vodná plocha dedičstvo 2021-02-15 201,55 201,55
orná pôda dedičstvo 2021-02-15 1407,5 1407,5
orná pôda dedičstvo 2021-02-15 1503,2 1503,2
orná pôda dedičstvo 2021-02-15 1605,4 1605,4
orná pôda dedičstvo 2021-02-15 611,52 611,52
lesný pozemok dedičstvo 2021-02-15 1434,50 1434,50
lesný pozemok dedičstvo 2021-02-15 125,23 125,23
lesný pozemok dedičstvo 2021-02-15 150,44 150,44
lesný pozemok dedičstvo 2021-02-15 515,58 515,58
trvalo t. porast dedičstvo 2021-02-15 2282,06 2282,06
orná pôda dedičstvo 2021-02-15 2884,68 2884,68
rodinný dom dedičstvo 2021-02-15 140000 140000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
osobný a sporiaci účet úspory cca od 1998 40000
peniaze na účte dedenie 2021-02-15 13.834,98
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
2 izbový byt kúpa 2016-11-02 71500
2 izbový byt kúpa 2019-02-15 98000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
osobný a sporiaci účet sporenie cca od 1998 40000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Malacky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
2 izbový byt 2016-11-02 71500
2 izbový byt 2019-02-15 98000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobný a sporiaci účet VÚB sporenie cca od 1998 23500
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Malacky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
2 izbový byt kúpa 2016-11-02
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
KIA Soul 1.6 kúpa 2010 12000 14000
osobný a sporiaci účet VÚB sporenie cca od 1998 104000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Malacky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
2 izbový byt kúpa 2016-11-02
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
KIA Soul 1.6 kúpa 2010 12000 14000
osobný a sporiaci účet VÚB sporenie cca od 1998 90000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Malacky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt dvojizbový kúpna zmluva 2016-11-02
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné m. vozidlo KIA SOUL kúpa 2012 12000
vklady v banke sporenie 2000-2016 80000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Malacky
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné m. vozidlo KIA SOUL kúpa 2012
vklady v banke sporenie 2000-2015
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Malacky
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné m. vozidlo KIA SOUL kúpa 2012
vklady v banke sporenie 2000-2015
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Malacky
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné m. vozidlo KIA SOUL kúpa 2012
vklady v banke sporenie 2000-2014
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Malacky
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Kia Soul 1.6 kúpa 2011-11-01
sporiaci účet úspora, dedičstvo od 2002
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Pezinok
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Kia SOUL 1.6 potreba dopravy 2011-11-01
sporiaci účet VÚB úspora od roku 2002
podiel. listy Slov. spor., VÚB úspora 2024-06-17
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (155)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/8/01/2017 2017-01-31 1 Pv 368/16/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/57/11/2016 2016-12-10 2 Pv 246/15/1106 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/31/08/2016 2016-09-06 2 Pv 202/16/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/28/08/2016 2016-08-20 1 Pv 343/13/1106 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/27/08/2016 2016-08-23 2 Pv 279/16/1106 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/23/06/2016 2016-07-19 1 Pv 229/16/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/17/05/2016 2016-05-24 1 Pv 646/15/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/15/04/2016 2016-06-25 1 Pv 677/15/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/11/03/2016 2016-04-26 2 Pv 198/15/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/3/02/2016 2016-02-23 2 Pv 184/15/1106 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/2/01/2016 2016-02-16 1 Pv 555/15/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/61/12/2015 2015-12-19 1 Pv 443/15/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/60/11/2015 2016-01-19 1 Pv 282/15/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/58/11/2015 2015-12-11 1 Pv 377/15/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/57/11/2015 2015-12-08 1 Pv 414/15/1106 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 59 - zastavil - § 215/2b (§ 172/2b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/219/11/2023 2023-11-24 1 Pv 385/22/1106 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/53/10/2015 2015-10-31 1 Pv 223/15/1106 § 236 – Zatajenie veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/52/10/2015 2015-10-30 2 Pv 296/15/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/47/10/2015 2015-10-15 1 Pv 389/15/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/49/10/2015 2015-10-15 1 Pv 515/14/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/46/10/2015 2015-10-23 2 Pv 680/14/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/40/08/2015 (rtf, 46 KB) 2015-07-31 2 Pv 501/14/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/167/08/2023 2023-08-28 1 Pv 196/22/1106 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/33/07/2015 (rtf, 57 KB) 2015-06-16 1 Pv 56/15/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/30/06/2015 (rtf, 56 KB) 2015-06-09 1 Pv 43/15/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/29/07/2015 (rtf, 46 KB) 2015-06-06 2 Pv 101/14/1106 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/31/06/2015 (rtf, 46 KB) 2015-05-22 2 Pv 54/15/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/22/06/2015 (rtf, 63 KB) 2015-06-02 1 Pv 646/14/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/17/05/2015 (rtf, 54 KB) 2015-05-12 1 Pv 44/15/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/13/07/2015 (rtf, 63 KB) 2015-04-20 1 Pv 585/14/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/6/02/2015 (rtf, 46 KB) 2015-02-21 2 Pv 609/14/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/5/02/2015 (rtf, 47 KB) 2015-02-06 1 Pv 590/14/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/94/01/2015 (rtf, 51 KB) 2014-12-19 1 Pv 189/14/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/90/01/2015 (rtf, 46 KB) 2015-01-12 2 Pv 300/14/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/88/12/2014 (rtf, 45 KB) 2014-11-28 2 Pv 387/14/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/102/06/2023 2023-06-16 2 Pv 44/22/1106 § 361 – Šírenie poplašnej správy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/80/10/2014 (rtf, 44 KB) 2014-10-28 1 Pv 557/14/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/71/09/2014 (rtf, 45 KB) 2014-08-18 1 Pv 239/14/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/72/11/2014 (rtf, 46 KB) 2014-08-16 1 Pv 314/14/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/68/08/2014 (rtf, 50 KB) 2014-08-13 2 Pv 349/13/1106 § 218 – Neoprávnený zasah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/62/10/2014 (rtf, 54 KB) 2014-07-21 1 Pv 500/12/1106 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/61/07/2014 (rtf, 49 KB) 2014-07-14 1 Pv 108/14/1106 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/65/06/2015 (rtf, 60 KB) 2014-07-29 1 Pv 24/13/1106 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/56/11/2014 (rtf, 46 KB) 2014-06-24 1 Pv 117/14/1106 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/57/07/2014 (rtf, 45 KB) 2014-06-24 2 Pv 201/14/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/51/07/2014 (rtf, 66 KB) 2014-06-02 1 Pv 390/13/1106 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/48/06/2015 (rtf, 74 KB) 2014-05-26 1 Pv 269/12/1106 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/34/05/2014 (rtf, 49 KB) 2014-05-05 1 Pv 343/13/1106 § 221 – Podvod Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/93/11/2014 (rtf, 51 KB) 2014-03-18 1 Pv 828/12/1106 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/20/06/2015 (rtf, 48 KB) 2014-03-14 2 Pv 101/14/1106 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/4/02/2014 (rtf, 64 KB) 2014-01-21 2 Pv 959/13/1106 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/5/02/2014 (rtf, 66 KB) 2014-01-18 2 Pv 28/09/1106 § 171 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/46/07/2013 (rtf, 57 KB) 2013-07-02 2 Pv 72/13/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/33/05/2013 (rtf, 58 KB) 2013-05-03 1 Pv 376/12/1106 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/32/05/2013 (rtf, 47 KB) 2013-04-26 1 Pv 378/12/1106 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/28/04/2013 (rtf, 46 KB) 2013-04-23 1 Pv 68/13/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/31/05/2013 (rtf, 65 KB) 2013-04-23 2 Pv 469/12/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/20/04/2013 (rtf, 45 KB) 2013-04-16 2 Pv 204/13/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/27/04/2013 (rtf, 46 KB) 2013-04-23 2 Pv 188/13/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/40/03/2013 (rtf, 49 KB) 2013-03-19 2 Pv 909/12/1107 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/14/01/2013 (rtf, 50 KB) 2013-01-02 2 Pv 2701/08/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/2/01/2013 (rtf, 50 KB) 2012-12-14 2 Pv 727/12/1107 § 236 – Zatajenie veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/119/12/2012 (rtf, 49 KB) 2012-11-24 2 Pv 332/11/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/102/11/2012 (rtf, 54 KB) 2012-10-27 2 Pv 186/12/1107 § 352 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/97/11/2012 (rtf, 46 KB) 2012-10-19 1 Pv 114/12/1107 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/188/09/2022 2022-10-12 1 Pv 55/22/1106 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/82/09/2012 (rtf, 59 KB) 2012-08-27 2 Pv 566/08/1107 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 7 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1c (§ 11/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/183/09/2022 2022-09-06 2 Pv 74/22/1106 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/72/08/2012 (rtf, 44 KB) 2012-08-14 1 Pv 261/12/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/62/07/2012 (rtf, 217 KB) 2012-07-01 1 Pv 1312/08/1107 § 345 – Krivé obvinenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/56/06/2012 (rtf, 205 KB) 2012-06-26 3 Pv 376/12/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/66/07/2012 (rtf, 206 KB) 2012-06-23 2 Pv 73/12/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/60/07/2012 (rtf, 214 KB) 2012-07-07 3 Pv 867/11/1107 § 156 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/58/06/2012 (rtf, 213 KB) 2012-06-18 1 Pv 474/11/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/47/06/2012 (rtf, 212 KB) 2012-05-29 1 Pv 1/12/1107 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/48/06/2012 (rtf, 212 KB) 2012-05-29 1 Pv 1/12/1107 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/34/05/2012 (rtf, 214 KB) 2012-05-04 2 Pv 74/11/1107 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/41/05/2012 (rtf, 209 KB) 2012-05-08 3 Pv 11/12/1107 Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/37/05/2012 (rtf, 205 KB) 2012-04-05 2 Pv 978/11/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/30/05/2012 (rtf, 207 KB) 2012-04-17 1 Pv 316/10/1107 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/5/02/2012 (rtf, 209 KB) 2012-02-15 3 Pv 986/10/1107 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/31/05/2012 (rtf, 205 KB) 2012-04-24 1 Pv 1591/08/1107 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/75/04/2022 2022-05-24 1 Pv 70/22/1106 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/238/09/2020 2020-09-24 2 Pv 100/20/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/277/11/2019 2020-01-15 1 Pv 328/19/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/158/07/2019 2019-07-26 1 Pv 149/19/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/113/05/2019 2019-06-06 2 Pv 135/19/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/77/04/2019 2019-04-19 1 Pv 88/18/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/56/03/2019 2019-04-11 1 Pv 395/18/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/217/10/2018 2018-10-16 1 Pv 12/17/1106 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/124/05/2018 2018-05-22 1 Pv 120/18/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/60/02/2018 2018-03-01 1 Pv 525/17/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/52/02/2018 2018-02-23 2 Pv 280/17/1106 § 310 – Pytliactvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/36/01/2018 2018-02-06 1 Pv 33/17/1106 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 59 - zastavil - § 215/2b (§ 172/2b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/291/11/2017 2017-12-19 2 Pv 202/17/1106 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/281/10/2017 2017-11-08 1 Pv 295/17/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/227/08/2017 2017-09-09 1 Pv 581/16/1106 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/122/04/2017 2017-05-23 2 Pv 120/17/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/92/04/2017 2017-04-28 2 Pv 1/17/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/173/07/2018 2018-08-14 2 Pv 112/18/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/226/11/2023 2023-12-09 2 Pv 205/23/1106 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/96/05/2020 2020-05-22 2 Pv 284/18/1106 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/60/02/2020 2020-03-20 2 Pv 285/18/1106 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/34/01/2024 2024-02-01 2 Pv 58/23/1106 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/32/01/2024 2024-02-03 2 Pv 230/23/1106 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/51/02/2024 2024-02-24 2 Pv 186/21/1106 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/51/02/2024 (pdf, 87 KB) 2024-02-24 2 Pv 186/21/1106 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/34/01/2024 (pdf, 94 KB) 2024-02-01 2 Pv 58/23/1106 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/32/01/2024 (pdf, 103 KB) 2024-02-03 2 Pv 230/23/1106 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/226/11/2023 (pdf, 127 KB) 2023-12-09 2 Pv 205/23/1106 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/219/11/2023 (pdf, 195 KB) 2023-11-24 1 Pv 385/22/1106 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/167/08/2023 (pdf, 109 KB) 2023-08-28 1 Pv 196/22/1106 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/102/06/2023 (pdf, 89 KB) 2023-06-16 2 Pv 44/22/1106 § 361 – Šírenie poplašnej správy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/188/09/2022 (pdf, 128 KB) 2022-10-12 1 Pv 55/22/1106 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/183/09/2022 (pdf, 105 KB) 2022-09-06 2 Pv 74/22/1106 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/75/04/2022 (pdf, 107 KB) 2022-05-24 1 Pv 70/22/1106 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/238/09/2020 (pdf, 87 KB) 2020-09-24 2 Pv 100/20/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/96/05/2020 (pdf, 85 KB) 2020-05-22 2 Pv 284/18/1106 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/60/02/2020 (pdf, 88 KB) 2020-03-20 2 Pv 285/18/1106 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/277/11/2019 (pdf, 119 KB) 2020-01-15 1 Pv 328/19/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/158/07/2019 (pdf, 89 KB) 2019-07-26 1 Pv 149/19/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/113/05/2019 (pdf, 87 KB) 2019-06-06 2 Pv 135/19/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/77/04/2019 (pdf, 88 KB) 2019-04-19 1 Pv 88/18/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/56/03/2019 (pdf, 88 KB) 2019-04-11 1 Pv 395/18/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/217/10/2018 (pdf, 126 KB) 2018-10-16 1 Pv 12/17/1106 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/173/07/2018 (pdf, 90 KB) 2018-08-14 2 Pv 112/18/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/124/05/2018 (pdf, 88 KB) 2018-05-22 1 Pv 120/18/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/60/02/2018 (pdf, 90 KB) 2018-03-01 1 Pv 525/17/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/52/02/2018 (pdf, 114 KB) 2018-02-23 2 Pv 280/17/1106 § 310 – Pytliactvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/36/01/2018 (pdf, 98 KB) 2018-02-06 1 Pv 33/17/1106 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 59 - zastavil - § 215/2b (§ 172/2b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/291/11/2017 (pdf, 130 KB) 2017-12-19 2 Pv 202/17/1106 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/281/10/2017 (pdf, 101 KB) 2017-11-08 1 Pv 295/17/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/227/08/2017 (pdf, 127 KB) 2017-09-09 1 Pv 581/16/1106 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/122/04/2017 (pdf, 88 KB) 2017-05-23 2 Pv 120/17/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/92/04/2017 (pdf, 106 KB) 2017-04-28 2 Pv 1/17/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/8/01/2017 (pdf, 89 KB) 2017-01-31 1 Pv 368/16/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/57/11/2016 (pdf, 101 KB) 2016-12-10 2 Pv 246/15/1106 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/31/08/2016 (pdf, 89 KB) 2016-09-06 2 Pv 202/16/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/28/08/2016 (pdf, 102 KB) 2016-08-20 1 Pv 343/13/1106 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/27/08/2016 (pdf, 99 KB) 2016-08-23 2 Pv 279/16/1106 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/23/06/2016 (pdf, 89 KB) 2016-07-19 1 Pv 229/16/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/17/05/2016 (pdf, 90 KB) 2016-05-24 1 Pv 646/15/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/15/04/2016 (pdf, 103 KB) 2016-06-25 1 Pv 677/15/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/11/03/2016 (pdf, 102 KB) 2016-04-26 2 Pv 198/15/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/3/02/2016 (pdf, 131 KB) 2016-02-23 2 Pv 184/15/1106 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/2/01/2016 (pdf, 91 KB) 2016-02-16 1 Pv 555/15/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/61/12/2015 (pdf, 88 KB) 2015-12-19 1 Pv 443/15/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/60/11/2015 (pdf, 89 KB) 2016-01-19 1 Pv 282/15/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/58/11/2015 (pdf, 88 KB) 2015-12-11 1 Pv 377/15/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/57/11/2015 (pdf, 96 KB) 2015-12-08 1 Pv 414/15/1106 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 59 - zastavil - § 215/2b (§ 172/2b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/53/10/2015 (pdf, 91 KB) 2015-10-31 1 Pv 223/15/1106 § 236 – Zatajenie veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/52/10/2015 (pdf, 98 KB) 2015-10-30 2 Pv 296/15/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/47/10/2015 (pdf, 129 KB) 2015-10-15 1 Pv 389/15/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/49/10/2015 (pdf, 88 KB) 2015-10-15 1 Pv 515/14/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/46/10/2015 (pdf, 97 KB) 2015-10-23 2 Pv 680/14/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.