JUDr. Tomáš Oravec

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Malacky.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Krajská prokuratúra Bratislava a Okresná prokuratúra Pezinok.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Malacky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
2 izbový byt kúpa 15.02.2019 9800 98000
3 izbový byt dedičstvo 15.02.2021 100000 100000
2 izbový byt kúpa 31.05.2022 105000 130000
2 izbový byt kúpa 22.11.2021 85000 85000
orná pôda dedičstvo 15.02.2021 2884,68 2884,68
trvalý trávny porast dedičstvo 15.02.2021 2282,06 2282,06
garáž dedičstvo 15.02.2021 10.000 10.000
lesný pozemok dedičstvo 15.02.2021 1434,50 1434,50
záhrada dedičstvo 15.02.2021 1000 1000
trvalý trávnatý porast dedičstvo 15.02.2021 1428,28 1484,28
orná pôda dedičstvo 15.02.2021 741,06 741,06
trvalý trávny porast dedičstvo 15.02.2021 308,58 308,58
vodná plocha dedičstvo 15.02.2021 201,55 201,55
orná pôda dedičstvo 15.02.2021 499,10 499,10
trvalý trávny porast dedičstvo 15.02.2021 36,79 36,79
orná pôda dedičstvo 15.02.2021 1436,58 1436,58
orná pôda dedičstvo 15.02.2021 1352,86 1352,86
orná pôda dedičstvo 15.02.2021 1797,68 1797,68
lesný pozemok dedičstvo 15.02.2021 344,25 344,25
lesný pozemok dedičstvo 15.02.2021 42,48 42,48
lesný pozemok dedičstvo 15.02.2021 128,85 128,85
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorvé vozidlo Seat Ateca kúpa 15.12.2023 23900 23900
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
osobný a sporiaci účet sporenie a dedičstvo od 1998 9000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypoterárny úver 07.06.2022
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Malacky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
2 izbový byt kúpa 15.02.2019 98000 98000
2 izbový byt kúpa 22.11.2021 85000 85000
3 izbový byt dedičstvo 15.02.2021 100000 100000
záhrada dedičstvo 15.02.2021 1000 1000
trvalo t. porast dedičstvo 15.02.2021 400 400
orná pôda dedičstvo 15.02.2021 741,06 741,06
trvalo t. porast dedičstvo 15.02.2021 308,58 308,58
vodná plocha dedičstvo 15.02.2021 201,55 201,55
orná pôda dedičstvo 15.02.2021 1407,5 1407,5
orná pôda dedičstvo 15.02.2021 1503,2 1503,2
orná pôda dedičstvo 15.02.2021 1605,4 1605,4
orná pôda dedičstvo 15.02.2021 611,52 611,52
lesný pozemok dedičstvo 15.02.2021 1434,50 1434,50
lesný pozemok dedičstvo 15.02.2021 125,23 125,23
lesný pozemok dedičstvo 15.02.2021 150,44 150,44
lesný pozemok dedičstvo 15.02.2021 515,58 515,58
trvalo t. porast dedičstvo 15.02.2021 2282,06 2282,06
orná pôda dedičstvo 15.02.2021 2884,68 2884,68
2 izbový byt kúpa 31.05.2022 105000 130000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
osobný a sporiaci účet úspory cca od 1998 20000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 07.06.2022
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Malacky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
2 izbový byt kúpa/dedičstvo 02.11.2016/15.2.2021 71500 71500
2 izbový byt kúpa 15.02.2019 98000 98000
2 izbový byt kúpa 22.11.2021 85000 85000
3 izbový byt dedičstvo 15.02.2021 100000 100000
záhrada dedičstvo 15.02.2021 1000 1000
trvalo t. porast dedičstvo 15.02.2021 400 400
orná pôda dedičstvo 15.02.2021 741,06 741,06
trvalo t. porast dedičstvo 15.02.2021 308,58 308,58
vodná plocha dedičstvo 15.02.2021 201,55 201,55
orná pôda dedičstvo 15.02.2021 1407,5 1407,5
orná pôda dedičstvo 15.02.2021 1503,2 1503,2
orná pôda dedičstvo 15.02.2021 1605,4 1605,4
orná pôda dedičstvo 15.02.2021 611,52 611,52
lesný pozemok dedičstvo 15.02.2021 1434,50 1434,50
lesný pozemok dedičstvo 15.02.2021 125,23 125,23
lesný pozemok dedičstvo 15.02.2021 150,44 150,44
lesný pozemok dedičstvo 15.02.2021 515,58 515,58
trvalo t. porast dedičstvo 15.02.2021 2282,06 2282,06
orná pôda dedičstvo 15.02.2021 2884,68 2884,68
rodinný dom dedičstvo 15.02.2021 140000 140000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
osobný a sporiaci účet úspory cca od 1998 40000
peniaze na účte dedenie 15.02.2021 13.834,98
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
2 izbový byt kúpa 02.11.2016 71500
2 izbový byt kúpa 15.02.2019 98000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
osobný a sporiaci účet sporenie cca od 1998 40000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Malacky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
2 izbový byt 02.11.2016 71500
2 izbový byt 15.02.2019 98000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobný a sporiaci účet VÚB sporenie cca od 1998 23500
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Malacky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
2 izbový byt kúpa 02.11.2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
KIA Soul 1.6 kúpa 2010 12000 14000
osobný a sporiaci účet VÚB sporenie cca od 1998 104000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Malacky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
2 izbový byt kúpa 02.11.2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
KIA Soul 1.6 kúpa 2010 12000 14000
osobný a sporiaci účet VÚB sporenie cca od 1998 90000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Malacky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt dvojizbový kúpna zmluva 02.11.2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné m. vozidlo KIA SOUL kúpa 2012 12000
vklady v banke sporenie 2000-2016 80000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Malacky
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné m. vozidlo KIA SOUL kúpa 2012
vklady v banke sporenie 2000-2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Malacky
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné m. vozidlo KIA SOUL kúpa 2012
vklady v banke sporenie 2000-2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Malacky
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné m. vozidlo KIA SOUL kúpa 2012
vklady v banke sporenie 2000-2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Malacky
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Kia Soul 1.6 kúpa 01.11.2011
sporiaci účet úspora, dedičstvo od 2002
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Pezinok
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Kia SOUL 1.6 potreba dopravy 01.11.2011
sporiaci účet VÚB úspora od roku 2002
podiel. listy Slov. spor., VÚB úspora 23.06.2024
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (155)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/8/01/2017 31.01.2017 1 Pv 368/16/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/57/11/2016 10.12.2016 2 Pv 246/15/1106 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/31/08/2016 06.09.2016 2 Pv 202/16/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/28/08/2016 20.08.2016 1 Pv 343/13/1106 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/27/08/2016 23.08.2016 2 Pv 279/16/1106 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/23/06/2016 19.07.2016 1 Pv 229/16/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/17/05/2016 24.05.2016 1 Pv 646/15/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/15/04/2016 25.06.2016 1 Pv 677/15/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/11/03/2016 26.04.2016 2 Pv 198/15/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/3/02/2016 23.02.2016 2 Pv 184/15/1106 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/2/01/2016 16.02.2016 1 Pv 555/15/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/61/12/2015 19.12.2015 1 Pv 443/15/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/60/11/2015 19.01.2016 1 Pv 282/15/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/58/11/2015 11.12.2015 1 Pv 377/15/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/57/11/2015 08.12.2015 1 Pv 414/15/1106 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 59 - zastavil - § 215/2b (§ 172/2b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/219/11/2023 24.11.2023 1 Pv 385/22/1106 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/53/10/2015 31.10.2015 1 Pv 223/15/1106 § 236 – Zatajenie veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/52/10/2015 30.10.2015 2 Pv 296/15/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/47/10/2015 15.10.2015 1 Pv 389/15/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/49/10/2015 15.10.2015 1 Pv 515/14/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/46/10/2015 23.10.2015 2 Pv 680/14/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/40/08/2015 (rtf, 46 KB) 31.07.2015 2 Pv 501/14/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/167/08/2023 28.08.2023 1 Pv 196/22/1106 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/33/07/2015 (rtf, 57 KB) 16.06.2015 1 Pv 56/15/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/30/06/2015 (rtf, 56 KB) 09.06.2015 1 Pv 43/15/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/29/07/2015 (rtf, 46 KB) 06.06.2015 2 Pv 101/14/1106 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/31/06/2015 (rtf, 46 KB) 22.05.2015 2 Pv 54/15/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/22/06/2015 (rtf, 63 KB) 02.06.2015 1 Pv 646/14/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/17/05/2015 (rtf, 54 KB) 12.05.2015 1 Pv 44/15/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/13/07/2015 (rtf, 63 KB) 20.04.2015 1 Pv 585/14/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/6/02/2015 (rtf, 46 KB) 21.02.2015 2 Pv 609/14/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/5/02/2015 (rtf, 47 KB) 06.02.2015 1 Pv 590/14/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/94/01/2015 (rtf, 51 KB) 19.12.2014 1 Pv 189/14/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/90/01/2015 (rtf, 46 KB) 12.01.2015 2 Pv 300/14/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/88/12/2014 (rtf, 45 KB) 28.11.2014 2 Pv 387/14/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/102/06/2023 16.06.2023 2 Pv 44/22/1106 § 361 – Šírenie poplašnej správy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/80/10/2014 (rtf, 44 KB) 28.10.2014 1 Pv 557/14/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/71/09/2014 (rtf, 45 KB) 18.08.2014 1 Pv 239/14/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/72/11/2014 (rtf, 46 KB) 16.08.2014 1 Pv 314/14/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/68/08/2014 (rtf, 50 KB) 13.08.2014 2 Pv 349/13/1106 § 218 – Neoprávnený zasah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/62/10/2014 (rtf, 54 KB) 21.07.2014 1 Pv 500/12/1106 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/61/07/2014 (rtf, 49 KB) 14.07.2014 1 Pv 108/14/1106 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/65/06/2015 (rtf, 60 KB) 29.07.2014 1 Pv 24/13/1106 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/56/11/2014 (rtf, 46 KB) 24.06.2014 1 Pv 117/14/1106 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/57/07/2014 (rtf, 45 KB) 24.06.2014 2 Pv 201/14/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/51/07/2014 (rtf, 66 KB) 02.06.2014 1 Pv 390/13/1106 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/48/06/2015 (rtf, 74 KB) 26.05.2014 1 Pv 269/12/1106 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/34/05/2014 (rtf, 49 KB) 05.05.2014 1 Pv 343/13/1106 § 221 – Podvod Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/93/11/2014 (rtf, 51 KB) 18.03.2014 1 Pv 828/12/1106 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/20/06/2015 (rtf, 48 KB) 14.03.2014 2 Pv 101/14/1106 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/4/02/2014 (rtf, 64 KB) 21.01.2014 2 Pv 959/13/1106 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/5/02/2014 (rtf, 66 KB) 18.01.2014 2 Pv 28/09/1106 § 171 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/46/07/2013 (rtf, 57 KB) 02.07.2013 2 Pv 72/13/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/33/05/2013 (rtf, 58 KB) 03.05.2013 1 Pv 376/12/1106 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/32/05/2013 (rtf, 47 KB) 26.04.2013 1 Pv 378/12/1106 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/28/04/2013 (rtf, 46 KB) 23.04.2013 1 Pv 68/13/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/31/05/2013 (rtf, 65 KB) 23.04.2013 2 Pv 469/12/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/20/04/2013 (rtf, 45 KB) 16.04.2013 2 Pv 204/13/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/27/04/2013 (rtf, 46 KB) 23.04.2013 2 Pv 188/13/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/40/03/2013 (rtf, 49 KB) 19.03.2013 2 Pv 909/12/1107 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/14/01/2013 (rtf, 50 KB) 02.01.2013 2 Pv 2701/08/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/2/01/2013 (rtf, 50 KB) 14.12.2012 2 Pv 727/12/1107 § 236 – Zatajenie veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/119/12/2012 (rtf, 49 KB) 24.11.2012 2 Pv 332/11/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/102/11/2012 (rtf, 54 KB) 27.10.2012 2 Pv 186/12/1107 § 352 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/97/11/2012 (rtf, 46 KB) 19.10.2012 1 Pv 114/12/1107 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/188/09/2022 12.10.2022 1 Pv 55/22/1106 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/82/09/2012 (rtf, 59 KB) 27.08.2012 2 Pv 566/08/1107 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 7 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1c (§ 11/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/183/09/2022 06.09.2022 2 Pv 74/22/1106 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/72/08/2012 (rtf, 44 KB) 14.08.2012 1 Pv 261/12/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/62/07/2012 (rtf, 217 KB) 01.07.2012 1 Pv 1312/08/1107 § 345 – Krivé obvinenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/56/06/2012 (rtf, 205 KB) 26.06.2012 3 Pv 376/12/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/66/07/2012 (rtf, 206 KB) 23.06.2012 2 Pv 73/12/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/60/07/2012 (rtf, 214 KB) 07.07.2012 3 Pv 867/11/1107 § 156 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/58/06/2012 (rtf, 213 KB) 18.06.2012 1 Pv 474/11/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/47/06/2012 (rtf, 212 KB) 29.05.2012 1 Pv 1/12/1107 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/48/06/2012 (rtf, 212 KB) 29.05.2012 1 Pv 1/12/1107 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/34/05/2012 (rtf, 214 KB) 04.05.2012 2 Pv 74/11/1107 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/41/05/2012 (rtf, 209 KB) 08.05.2012 3 Pv 11/12/1107 Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/37/05/2012 (rtf, 205 KB) 05.04.2012 2 Pv 978/11/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/30/05/2012 (rtf, 207 KB) 17.04.2012 1 Pv 316/10/1107 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/5/02/2012 (rtf, 209 KB) 15.02.2012 3 Pv 986/10/1107 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/31/05/2012 (rtf, 205 KB) 24.04.2012 1 Pv 1591/08/1107 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/75/04/2022 24.05.2022 1 Pv 70/22/1106 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/238/09/2020 24.09.2020 2 Pv 100/20/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/277/11/2019 15.01.2020 1 Pv 328/19/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/158/07/2019 26.07.2019 1 Pv 149/19/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/113/05/2019 06.06.2019 2 Pv 135/19/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/77/04/2019 19.04.2019 1 Pv 88/18/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/56/03/2019 11.04.2019 1 Pv 395/18/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/217/10/2018 16.10.2018 1 Pv 12/17/1106 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/124/05/2018 22.05.2018 1 Pv 120/18/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/60/02/2018 01.03.2018 1 Pv 525/17/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/52/02/2018 23.02.2018 2 Pv 280/17/1106 § 310 – Pytliactvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/36/01/2018 06.02.2018 1 Pv 33/17/1106 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 59 - zastavil - § 215/2b (§ 172/2b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/291/11/2017 19.12.2017 2 Pv 202/17/1106 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/281/10/2017 08.11.2017 1 Pv 295/17/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/227/08/2017 09.09.2017 1 Pv 581/16/1106 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/122/04/2017 23.05.2017 2 Pv 120/17/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/92/04/2017 28.04.2017 2 Pv 1/17/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/173/07/2018 14.08.2018 2 Pv 112/18/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/226/11/2023 09.12.2023 2 Pv 205/23/1106 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/96/05/2020 22.05.2020 2 Pv 284/18/1106 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/60/02/2020 20.03.2020 2 Pv 285/18/1106 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/34/01/2024 01.02.2024 2 Pv 58/23/1106 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/32/01/2024 03.02.2024 2 Pv 230/23/1106 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/51/02/2024 24.02.2024 2 Pv 186/21/1106 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/51/02/2024 (pdf, 87 KB) 24.02.2024 2 Pv 186/21/1106 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/34/01/2024 (pdf, 94 KB) 01.02.2024 2 Pv 58/23/1106 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/32/01/2024 (pdf, 103 KB) 03.02.2024 2 Pv 230/23/1106 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/226/11/2023 (pdf, 127 KB) 09.12.2023 2 Pv 205/23/1106 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/219/11/2023 (pdf, 195 KB) 24.11.2023 1 Pv 385/22/1106 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/167/08/2023 (pdf, 109 KB) 28.08.2023 1 Pv 196/22/1106 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/102/06/2023 (pdf, 89 KB) 16.06.2023 2 Pv 44/22/1106 § 361 – Šírenie poplašnej správy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/188/09/2022 (pdf, 128 KB) 12.10.2022 1 Pv 55/22/1106 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/183/09/2022 (pdf, 105 KB) 06.09.2022 2 Pv 74/22/1106 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/75/04/2022 (pdf, 107 KB) 24.05.2022 1 Pv 70/22/1106 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/238/09/2020 (pdf, 87 KB) 24.09.2020 2 Pv 100/20/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/96/05/2020 (pdf, 85 KB) 22.05.2020 2 Pv 284/18/1106 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/60/02/2020 (pdf, 88 KB) 20.03.2020 2 Pv 285/18/1106 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/277/11/2019 (pdf, 119 KB) 15.01.2020 1 Pv 328/19/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/158/07/2019 (pdf, 89 KB) 26.07.2019 1 Pv 149/19/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/113/05/2019 (pdf, 87 KB) 06.06.2019 2 Pv 135/19/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/77/04/2019 (pdf, 88 KB) 19.04.2019 1 Pv 88/18/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/56/03/2019 (pdf, 88 KB) 11.04.2019 1 Pv 395/18/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/217/10/2018 (pdf, 126 KB) 16.10.2018 1 Pv 12/17/1106 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/173/07/2018 (pdf, 90 KB) 14.08.2018 2 Pv 112/18/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/124/05/2018 (pdf, 88 KB) 22.05.2018 1 Pv 120/18/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/60/02/2018 (pdf, 90 KB) 01.03.2018 1 Pv 525/17/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/52/02/2018 (pdf, 114 KB) 23.02.2018 2 Pv 280/17/1106 § 310 – Pytliactvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/36/01/2018 (pdf, 98 KB) 06.02.2018 1 Pv 33/17/1106 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 59 - zastavil - § 215/2b (§ 172/2b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/291/11/2017 (pdf, 130 KB) 19.12.2017 2 Pv 202/17/1106 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/281/10/2017 (pdf, 101 KB) 08.11.2017 1 Pv 295/17/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/227/08/2017 (pdf, 127 KB) 09.09.2017 1 Pv 581/16/1106 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/122/04/2017 (pdf, 88 KB) 23.05.2017 2 Pv 120/17/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/92/04/2017 (pdf, 106 KB) 28.04.2017 2 Pv 1/17/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/8/01/2017 (pdf, 89 KB) 31.01.2017 1 Pv 368/16/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/57/11/2016 (pdf, 101 KB) 10.12.2016 2 Pv 246/15/1106 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/31/08/2016 (pdf, 89 KB) 06.09.2016 2 Pv 202/16/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/28/08/2016 (pdf, 102 KB) 20.08.2016 1 Pv 343/13/1106 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/27/08/2016 (pdf, 99 KB) 23.08.2016 2 Pv 279/16/1106 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/23/06/2016 (pdf, 89 KB) 19.07.2016 1 Pv 229/16/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/17/05/2016 (pdf, 90 KB) 24.05.2016 1 Pv 646/15/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/15/04/2016 (pdf, 103 KB) 25.06.2016 1 Pv 677/15/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/11/03/2016 (pdf, 102 KB) 26.04.2016 2 Pv 198/15/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/3/02/2016 (pdf, 131 KB) 23.02.2016 2 Pv 184/15/1106 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/2/01/2016 (pdf, 91 KB) 16.02.2016 1 Pv 555/15/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/61/12/2015 (pdf, 88 KB) 19.12.2015 1 Pv 443/15/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/60/11/2015 (pdf, 89 KB) 19.01.2016 1 Pv 282/15/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/58/11/2015 (pdf, 88 KB) 11.12.2015 1 Pv 377/15/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/57/11/2015 (pdf, 96 KB) 08.12.2015 1 Pv 414/15/1106 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 59 - zastavil - § 215/2b (§ 172/2b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/53/10/2015 (pdf, 91 KB) 31.10.2015 1 Pv 223/15/1106 § 236 – Zatajenie veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/52/10/2015 (pdf, 98 KB) 30.10.2015 2 Pv 296/15/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/47/10/2015 (pdf, 129 KB) 15.10.2015 1 Pv 389/15/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/49/10/2015 (pdf, 88 KB) 15.10.2015 1 Pv 515/14/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/46/10/2015 (pdf, 97 KB) 23.10.2015 2 Pv 680/14/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.