JUDr. doc. Radovan Blažek, PhD.

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Malacky.

The prosecutor is temporarily appointed to Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Krajská prokuratúra Bratislava.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Malacky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
orná pôda darovanie 2008-05-12 2.000 2.000
rodinný dom darovanie 2013-01-16 110.000 110.000 (hodnota podielu)
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2013-01-16 v cene domu
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2013-01-16 v cene domu
byt č. 5 kúpa 2014-03-06 92.000 92.000
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2014-03-06 v cene bytu v cene bytu
záhrady darovanie 2016-10-14 1.000 1.000 (hodnota podielu)
byt č. 6 kúpa 2021-01-04 218.000 218.000
zastavené plochy a nádvoria kúpa 2021-01-04 v cene bytu v cene bytu
byt č. 22-D8 kúpa 2022-07-01 205.000 205.000 (hodnota podielu)
parkovacie státie D.28 (nebytový priestor B210) kúpa 2022-07-01 v cene bytu v cene bytu
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo kúpa 2021-05-07 26.000 30.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peňažné prostriedky ušetrené priebežne 5.000 5.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pôžička od rodičov 2022-06-13
hypotéka 2021-01-13
hypotéka 2022-07-22
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Malacky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
orná pôda darovanie 2008-05-12 2.000
rodinný dom darovanie 2013-01-16 110.000 (hodnota podielu)
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2013-01-16 v cene domu
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2013-01-16 v cene domu
byt č. 5 kúpa 2014-03-06 92.000 92.000
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2014-03-06 v cene bytu v cene bytu
záhrady darovanie 2016-10-14 1.000 (hodnota podielu)
byt č. 6 kúpa 2021-01-04 218.000 218.000
zastavené plochy a nádvoria kúpa 2021-01-04 v cene bytu v cene bytu
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo kúpa 2021-05-07 26.000 30.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peňažné prostriedky ušetrené priebežne 5.500 5.500
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pôžička od rodičov 2020-12-15
hypotéka 2021-01-13
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Malacky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
orná pôda darovanie 2008-05-12 2.000
rodinný dom darovanie 2013-01-16 110.000 (hodnota podielu)
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2013-01-16 v cene domu
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2013-01-16 v cene domu
byt č. 5 kúpa 2014-03-06 92.000 92.000
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2014-03-06 v cene bytu v cene bytu
záhrady darovanie 2016-10-14 1.000 (hodnota podielu)
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo kúpa 2017-11-03 25.500 20.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peňažné prostriedky ušetrené priebežne 56.600 56.600
peňažné prostriedky darovenie rodičia 2016-06-06 20.000 20.000
peňažné prostriedky vrátenie pôžičky rodiča 2020-05-05 15.000 15.000
peňažné prostriedky pôžička od rodičov 2020-12-15 60.000 60.000
peňažné prostriedky predaj auta 2020-12-29 10.000 10.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pôžička od rodočov 2020-12-15
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Malacky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
orná pôda darovanie 2008-05-12 2.000
rodinný dom darovanie 2013-01-16 110.000 (hodnota podielu)
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2013-01-16 v cene domu
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2013-01-16 v cene domu
byt č. 5 kúpa 2014-03-06 92.000 92.000
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2014-03-06 v cene bytu v cene bytu
záhrady darovanie 2016-10-14 1.000 (hodnota podielu)
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo kúpa 2017-11-03 25.500 24.000
motorové vozidlo kúpa 2018-08-15 15.000 16.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pohľadávka pôžička poskytnutá - rodičia Štefan Blažek a Ivona Blažeková 2019-12-20 15.000 15.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
peňažné prostriedky v banke priebežne 35.000
peňažné prostriedky v banke 2016-06-06 20.000
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Malacky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda darovanie 2008-05-12
rodinný dom darovanie 2013-01-16
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2013-01-16
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2013-01-16
byt č. 5 kúpa 2014-03-06
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2014-03-06
záhrady darovanie 2016-10-14
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo kúpa 2017-11-03 25.500 31.000
motorové vozidlo kúpa 2018-08-15 15.000 17.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
peňažné prostriedky v banke priebežne 31.000
peňažné prostriedky v banke 2016-06-06 20.000
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Malacky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda darovanie 2008-05-12
rodinný dom darovanie 2013-01-16
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2013-01-16
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2013-01-16
byt č. 5 kúpa 2014-03-06
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2014-03-06
záhrady darovanie 2016-10-14
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo kúpa 2017-11-03 25500 31000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
peňažné prostriedky v banke priebežne 25.000
peňažné prostriedky v banke 2016-06-06 20.000
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Malacky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda darovanie 2008-05-12
rodinný dom darovanie 2013-01-16
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2013-01-16
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2013-01-16
byt č. 5 kúpa 2014-03-06
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2014-03-06
záhrady darovanie 2016-10-14
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo kúpa 2015 7.000 9.500
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
peňažné prostriedky v banke priebežne 39.000
peňažné prostriedky v banke 2016-06-06 20.000
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (44)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/17/01/2023 2023-02-07 1 Pv 118/21/1106 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/208/10/2022 2022-10-28 1 Pv 107/21/1106 § 352 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/5/01/2022 2022-02-02 1 Pv 2/22/1106 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/275/10/2021 2021-10-27 1 Pv 485/20/1106 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/256/10/2021 2021-11-01 1 Pv 426/20/1106 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/223/08/2021 2021-09-17 1 Pv 232/19/1106 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/114/04/2021 2021-05-12 2 Pv 159/19/1106 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/107/04/2021 2021-05-04 1 Pv 361/19/1106 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/7/01/2021 2021-01-19 1 Pv 179/20/1106 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 71 - zastavil - § 215/1f Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/322/12/2020 2021-01-01 1 Pv 180/20/1106 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/157/06/2020 2020-08-08 2 Pv 69/19/1106 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/100/05/2020 2020-06-02 1 Pv 432/17/1106 § 369 – Rozširovanie detskej pornografie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/18/01/2020 2020-03-26 2 Pv 233/18/1106 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/309/12/2019 2020-01-31 2 Pv 192/19/1106 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/265/11/2019 2019-11-11 2 Pv 134/18/1106 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/258/10/2019 2020-02-06 1 Pv 68/15/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/177/08/2019 2019-08-15 2 Pv 108/17/1106 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/250/11/2018 2018-12-20 1 Pv 293/17/1106 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/153/06/2018 2018-07-03 1 Pv 453/17/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/7/01/2018 2018-01-30 1 Pv 600/16/1106 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/189/06/2017 2017-07-18 2 Pv 104/17/1106 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/145/05/2017 2017-06-13 1 Pv 68/17/1106 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/17/01/2023 2023-02-07 1 Pv 118/21/1106 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/208/10/2022 2022-10-28 1 Pv 107/21/1106 § 352 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/5/01/2022 2022-02-02 1 Pv 2/22/1106 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/275/10/2021 2021-10-27 1 Pv 485/20/1106 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/256/10/2021 2021-11-01 1 Pv 426/20/1106 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/223/08/2021 2021-09-17 1 Pv 232/19/1106 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/114/04/2021 2021-05-12 2 Pv 159/19/1106 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/107/04/2021 2021-05-04 1 Pv 361/19/1106 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/7/01/2021 2021-01-19 1 Pv 179/20/1106 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 71 - zastavil - § 215/1f Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/322/12/2020 2021-01-01 1 Pv 180/20/1106 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/157/06/2020 2020-08-08 2 Pv 69/19/1106 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/100/05/2020 2020-06-02 1 Pv 432/17/1106 § 369 – Rozširovanie detskej pornografie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/18/01/2020 2020-03-26 2 Pv 233/18/1106 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/309/12/2019 2020-01-31 2 Pv 192/19/1106 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/265/11/2019 2019-11-11 2 Pv 134/18/1106 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/258/10/2019 2020-02-06 1 Pv 68/15/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/177/08/2019 2019-08-15 2 Pv 108/17/1106 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/250/11/2018 2018-12-20 1 Pv 293/17/1106 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/153/06/2018 2018-07-03 1 Pv 453/17/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/7/01/2018 2018-01-30 1 Pv 600/16/1106 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/189/06/2017 2017-07-18 2 Pv 104/17/1106 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/145/05/2017 2017-06-13 1 Pv 68/17/1106 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.