JUDr. doc. Radovan Blažek, PhD.

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Malacky.

Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
orná pôda darovanie 2008-05-12 2.000
rodinný dom darovanie 2013-01-16 110.000 (hodnota podielu)
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2013-01-16 v cene domu
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2013-01-16 v cene domu
byt č. 5 kúpa 2014-03-06 92.000 92.000
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2014-03-06 v cene bytu v cene bytu
záhrady darovanie 2016-10-14 1.000 (hodnota podielu)
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo kúpa 2017-11-03 25.500 20.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peňažné prostriedky ušetrené priebežne 56.600 56.600
peňažné prostriedky darovenie rodičia 2016-06-06 20.000 20.000
peňažné prostriedky vrátenie pôžičky rodiča 2020-05-05 15.000 15.000
peňažné prostriedky pôžička od rodičov 2020-12-15 60.000 60.000
peňažné prostriedky predaj auta 2020-12-29 10.000 10.000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pôžička od rodočov 2020-12-15
Incomes and Other Benefits
Name/Description Income (in €)
pedagogická a vedecká činnosť, docent, Právnická fakulta Univerzity Komenského za rok 2020 vo výške 18.431,67 eur brutto
publicistická činnosť, LITA autorská spoločnosť, IČO: 00420166 za rok 2020 vo výške 64,68 eur netto
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
orná pôda darovanie 2008-05-12 2.000
rodinný dom darovanie 2013-01-16 110.000 (hodnota podielu)
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2013-01-16 v cene domu
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2013-01-16 v cene domu
byt č. 5 kúpa 2014-03-06 92.000 92.000
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2014-03-06 v cene bytu v cene bytu
záhrady darovanie 2016-10-14 1.000 (hodnota podielu)
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo kúpa 2017-11-03 25.500 24.000
motorové vozidlo kúpa 2018-08-15 15.000 16.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pohľadávka pôžička poskytnutá - rodičia Štefan Blažek a Ivona Blažeková 2019-12-20 15.000 15.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
peňažné prostriedky v banke priebežne 35.000
peňažné prostriedky v banke 2016-06-06 20.000
Incomes and Other Benefits
Name/Description Income (in €)
pedagogická a vedecká činnosť, docent, Právnická fakulta Univerzity Komenského za rok 2019 vo výške 18.179,88 eur brutto
publicistická činnosť, Poradca podnikateľa, spol. s r.o., IČO: 31592503 za rok 2019 vo výške 68,52 eur netto
publicistická činnosť, Wolters Kluwer ČR, a. s., IČO: 63077639 za rok 2019 vo výške 80,73 eur netto
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda darovanie 2008-05-12
rodinný dom darovanie 2013-01-16
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2013-01-16
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2013-01-16
byt č. 5 kúpa 2014-03-06
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2014-03-06
záhrady darovanie 2016-10-14
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo kúpa 2017-11-03 25.500 31.000
motorové vozidlo kúpa 2018-08-15 15.000 17.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
peňažné prostriedky v banke priebežne 31.000
peňažné prostriedky v banke 2016-06-06 20.000
Incomes and Other Benefits
Name/Description Income (in €)
pedagogická a vedecká činnosť, odborný asistent, Právnická fakulta Univerzity Komenského za rok 2018 vo výške 15.555,69 eur brutto
publicistická činnosť, Poradca podnikateľa, spol. s r.o., IČO: 31592503 za rok 2018 vo výške 39,69 eur netto
pedagogická činnosť, Centrum ďalšieho vzdelávania, Univerzita Komenského v Bratislave za rok 2018 vo výške 30,- eur brutto
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda darovanie 2008-05-12
rodinný dom darovanie 2013-01-16
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2013-01-16
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2013-01-16
byt č. 5 kúpa 2014-03-06
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2014-03-06
záhrady darovanie 2016-10-14
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo kúpa 2017-11-03 25500 31000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
peňažné prostriedky v banke priebežne 25.000
peňažné prostriedky v banke 2016-06-06 20.000
Incomes and Other Benefits
Name/Description Income (in €)
pedagogická a vedecká činnosť, odborný asistent, Právnická fakulta Univerzity Komenského za rok 2017 vo výške 14.591,27 eur brutto
publicistická činnosť, Poradca podnikateľa, spol. s r.o., IČO: 31592503 za rok 2017 vo výške 195,59 eur netto
publicistická činnosť, Wolters Kluwer SR, s.r.o., IČO: 31348262 za rok 2017 vo výške 144,95 eur netto
publicistická činnosť, Wolters Kluwer ČR, a. s., IČO: 63077639 za rok 2017 vo výške 50,42 eur netto
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda darovanie 2008-05-12
rodinný dom darovanie 2013-01-16
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2013-01-16
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2013-01-16
byt č. 5 kúpa 2014-03-06
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2014-03-06
záhrady darovanie 2016-10-14
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo kúpa 2015 7.000 9.500
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
peňažné prostriedky v banke priebežne 39.000
peňažné prostriedky v banke 2016-06-06 20.000
Incomes and Other Benefits
Name/Description Income (in €)
pedagogická a vedecká činnosť, odborný asistent, Právnická fakulta Univerzity Komenského za rok 2016 vo výške 12.627,19 eur brutto
publicistická činnosť, Poradca podnikateľa, spo. s r.o. za rok 2016 vo výške 187,40 eur brutto
publicistická činnosť, Wolters Kluwer s.r.o. za rok 2016 vo výške 157,70 eur brutto
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.