JUDr. doc. Radovan Blažek, PhD.

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Malacky.

Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Bratislava.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
orná pôda darovanie 12.05.2008 2.000 2.000
rodinný dom darovanie 16.01.2013 110.000 110.000 (hodnota podielu)
zastavané plochy a nádvoria darovanie 16.01.2013 v cene domu
zastavané plochy a nádvoria darovanie 16.01.2013 v cene domu
byt č. 5 kúpa 06.03.2014 92.000 92.000
zastavané plochy a nádvoria kúpa 06.03.2014 v cene bytu v cene bytu
záhrady darovanie 14.10.2016 1.000 1.000 (hodnota podielu)
byt č. 6 kúpa 04.01.2021 218.000 218.000
zastavené plochy a nádvoria kúpa 04.01.2021 v cene bytu v cene bytu
byt č. 22-D8 kúpa 01.07.2022 205.000 205.000 (hodnota podielu)
parkovacie státie D.28 (nebytový priestor B210) kúpa 01.07.2022 v cene bytu v cene bytu
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
motorové vozidlo kúpa 07.05.2021 26.000 30.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peňažné prostriedky ušetrené priebežne 5.000 5.000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pôžička od rodičov 13.06.2022
hypotéka 13.01.2021
hypotéka 22.07.2022
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
pedagogická a vedecká činnosť, docent, Právnická fakulta Univerzity Komenského za rok 2022 vo výške 18.894,11 eur brutto
publicistická činnosť, LITA autorská spoločnosť, IČO: 00420166 za rok 2022 vo výške 408,62 eur netto
publicistická činnosť, Vydavateľstvo Heuréka, Šamorín za rok 2022 vo výške 520,40 netto
publicistická činnosť, Nakladatelství C.H.BECK, Bratislava za rok 2022 vo výške 149,04 eur netto
publicistická a vedecká činnosť, Jazykovednný ústav Ľ. Štúra, SAV za rok 2022 vo výške 3.000,- eur brutto
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
orná pôda darovanie 12.05.2008 2.000
rodinný dom darovanie 16.01.2013 110.000 (hodnota podielu)
zastavané plochy a nádvoria darovanie 16.01.2013 v cene domu
zastavané plochy a nádvoria darovanie 16.01.2013 v cene domu
byt č. 5 kúpa 06.03.2014 92.000 92.000
zastavané plochy a nádvoria kúpa 06.03.2014 v cene bytu v cene bytu
záhrady darovanie 14.10.2016 1.000 (hodnota podielu)
byt č. 6 kúpa 04.01.2021 218.000 218.000
zastavené plochy a nádvoria kúpa 04.01.2021 v cene bytu v cene bytu
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
motorové vozidlo kúpa 07.05.2021 26.000 30.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peňažné prostriedky ušetrené priebežne 5.500 5.500
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pôžička od rodičov 15.12.2020
hypotéka 13.01.2021
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
pedagogická a vedecká činnosť, docent, Právnická fakulta Univerzity Komenského za rok 2021 vo výške 19.759,96 eur brutto
publicistická činnosť, LITA autorská spoločnosť, IČO: 00420166 za rok 2021 vo výške 227,04 eur netto
publicistická činnosť, Akadémia Policajného zboru v Bratislave za rok 2021 vo výške 60,56 netto
publicistická činnosť, Poradca podnikateľa, spol. s r.o. za rok 2021 vo výške 299,26 eur netto
lektorská činnosť, Slovenská advokátska komora za rok 2021 vo výške 72,09 eur netto
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
orná pôda darovanie 12.05.2008 2.000
rodinný dom darovanie 16.01.2013 110.000 (hodnota podielu)
zastavané plochy a nádvoria darovanie 16.01.2013 v cene domu
zastavané plochy a nádvoria darovanie 16.01.2013 v cene domu
byt č. 5 kúpa 06.03.2014 92.000 92.000
zastavané plochy a nádvoria kúpa 06.03.2014 v cene bytu v cene bytu
záhrady darovanie 14.10.2016 1.000 (hodnota podielu)
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
motorové vozidlo kúpa 03.11.2017 25.500 20.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peňažné prostriedky ušetrené priebežne 56.600 56.600
peňažné prostriedky darovenie rodičia 06.06.2016 20.000 20.000
peňažné prostriedky vrátenie pôžičky rodiča 05.05.2020 15.000 15.000
peňažné prostriedky pôžička od rodičov 15.12.2020 60.000 60.000
peňažné prostriedky predaj auta 29.12.2020 10.000 10.000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pôžička od rodočov 15.12.2020
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
pedagogická a vedecká činnosť, docent, Právnická fakulta Univerzity Komenského za rok 2020 vo výške 18.431,67 eur brutto
publicistická činnosť, LITA autorská spoločnosť, IČO: 00420166 za rok 2020 vo výške 64,68 eur netto
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
orná pôda darovanie 12.05.2008 2.000
rodinný dom darovanie 16.01.2013 110.000 (hodnota podielu)
zastavané plochy a nádvoria darovanie 16.01.2013 v cene domu
zastavané plochy a nádvoria darovanie 16.01.2013 v cene domu
byt č. 5 kúpa 06.03.2014 92.000 92.000
zastavané plochy a nádvoria kúpa 06.03.2014 v cene bytu v cene bytu
záhrady darovanie 14.10.2016 1.000 (hodnota podielu)
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
motorové vozidlo kúpa 03.11.2017 25.500 24.000
motorové vozidlo kúpa 15.08.2018 15.000 16.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
pohľadávka pôžička poskytnutá - rodičia Štefan Blažek a Ivona Blažeková 20.12.2019 15.000 15.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
peňažné prostriedky v banke priebežne 35.000
peňažné prostriedky v banke 06.06.2016 20.000
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
pedagogická a vedecká činnosť, docent, Právnická fakulta Univerzity Komenského za rok 2019 vo výške 18.179,88 eur brutto
publicistická činnosť, Poradca podnikateľa, spol. s r.o., IČO: 31592503 za rok 2019 vo výške 68,52 eur netto
publicistická činnosť, Wolters Kluwer ČR, a. s., IČO: 63077639 za rok 2019 vo výške 80,73 eur netto
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda darovanie 12.05.2008
rodinný dom darovanie 16.01.2013
zastavané plochy a nádvoria darovanie 16.01.2013
zastavané plochy a nádvoria darovanie 16.01.2013
byt č. 5 kúpa 06.03.2014
zastavané plochy a nádvoria kúpa 06.03.2014
záhrady darovanie 14.10.2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
motorové vozidlo kúpa 03.11.2017 25.500 31.000
motorové vozidlo kúpa 15.08.2018 15.000 17.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
peňažné prostriedky v banke priebežne 31.000
peňažné prostriedky v banke 06.06.2016 20.000
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
pedagogická a vedecká činnosť, odborný asistent, Právnická fakulta Univerzity Komenského za rok 2018 vo výške 15.555,69 eur brutto
publicistická činnosť, Poradca podnikateľa, spol. s r.o., IČO: 31592503 za rok 2018 vo výške 39,69 eur netto
pedagogická činnosť, Centrum ďalšieho vzdelávania, Univerzita Komenského v Bratislave za rok 2018 vo výške 30,- eur brutto
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda darovanie 12.05.2008
rodinný dom darovanie 16.01.2013
zastavané plochy a nádvoria darovanie 16.01.2013
zastavané plochy a nádvoria darovanie 16.01.2013
byt č. 5 kúpa 06.03.2014
zastavané plochy a nádvoria kúpa 06.03.2014
záhrady darovanie 14.10.2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
motorové vozidlo kúpa 03.11.2017 25500 31000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
peňažné prostriedky v banke priebežne 25.000
peňažné prostriedky v banke 06.06.2016 20.000
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
pedagogická a vedecká činnosť, odborný asistent, Právnická fakulta Univerzity Komenského za rok 2017 vo výške 14.591,27 eur brutto
publicistická činnosť, Poradca podnikateľa, spol. s r.o., IČO: 31592503 za rok 2017 vo výške 195,59 eur netto
publicistická činnosť, Wolters Kluwer SR, s.r.o., IČO: 31348262 za rok 2017 vo výške 144,95 eur netto
publicistická činnosť, Wolters Kluwer ČR, a. s., IČO: 63077639 za rok 2017 vo výške 50,42 eur netto
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda darovanie 12.05.2008
rodinný dom darovanie 16.01.2013
zastavané plochy a nádvoria darovanie 16.01.2013
zastavané plochy a nádvoria darovanie 16.01.2013
byt č. 5 kúpa 06.03.2014
zastavané plochy a nádvoria kúpa 06.03.2014
záhrady darovanie 14.10.2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
motorové vozidlo kúpa 2015 7.000 9.500
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
peňažné prostriedky v banke priebežne 39.000
peňažné prostriedky v banke 06.06.2016 20.000
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
pedagogická a vedecká činnosť, odborný asistent, Právnická fakulta Univerzity Komenského za rok 2016 vo výške 12.627,19 eur brutto
publicistická činnosť, Poradca podnikateľa, spo. s r.o. za rok 2016 vo výške 187,40 eur brutto
publicistická činnosť, Wolters Kluwer s.r.o. za rok 2016 vo výške 157,70 eur brutto
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (22)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/17/01/2023 07.02.2023 1 Pv 118/21/1106 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/208/10/2022 28.10.2022 1 Pv 107/21/1106 § 352 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/5/01/2022 02.02.2022 1 Pv 2/22/1106 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/256/10/2021 01.11.2021 1 Pv 426/20/1106 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/275/10/2021 27.10.2021 1 Pv 485/20/1106 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/223/08/2021 17.09.2021 1 Pv 232/19/1106 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/114/04/2021 12.05.2021 2 Pv 159/19/1106 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/107/04/2021 04.05.2021 1 Pv 361/19/1106 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/7/01/2021 19.01.2021 1 Pv 179/20/1106 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 71 - zastavil - § 215/1f Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/322/12/2020 01.01.2021 1 Pv 180/20/1106 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/157/06/2020 08.08.2020 2 Pv 69/19/1106 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/100/05/2020 02.06.2020 1 Pv 432/17/1106 § 369 – Rozširovanie detskej pornografie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/18/01/2020 26.03.2020 2 Pv 233/18/1106 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/258/10/2019 06.02.2020 1 Pv 68/15/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/309/12/2019 31.01.2020 2 Pv 192/19/1106 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/265/11/2019 11.11.2019 2 Pv 134/18/1106 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/177/08/2019 15.08.2019 2 Pv 108/17/1106 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/250/11/2018 20.12.2018 1 Pv 293/17/1106 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/153/06/2018 03.07.2018 1 Pv 453/17/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/7/01/2018 30.01.2018 1 Pv 600/16/1106 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/189/06/2017 18.07.2017 2 Pv 104/17/1106 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/145/05/2017 13.06.2017 1 Pv 68/17/1106 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.