JUDr. doc. Radovan Blažek, PhD.

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Malacky.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
orná pôda darovanie 12.05.2008 2.000
rodinný dom darovanie 16.01.2013 110.000 (hodnota podielu)
zastavané plochy a nádvoria darovanie 16.01.2013 v cene domu
zastavané plochy a nádvoria darovanie 16.01.2013 v cene domu
byt č. 5 kúpa 06.03.2014 92.000 92.000
zastavané plochy a nádvoria kúpa 06.03.2014 v cene bytu v cene bytu
záhrady darovanie 14.10.2016 1.000 (hodnota podielu)
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
motorové vozidlo kúpa 03.11.2017 25.500 20.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peňažné prostriedky ušetrené priebežne 56.600 56.600
peňažné prostriedky darovenie rodičia 06.06.2016 20.000 20.000
peňažné prostriedky vrátenie pôžičky rodiča 05.05.2020 15.000 15.000
peňažné prostriedky pôžička od rodičov 15.12.2020 60.000 60.000
peňažné prostriedky predaj auta 29.12.2020 10.000 10.000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pôžička od rodočov 15.12.2020
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
pedagogická a vedecká činnosť, docent, Právnická fakulta Univerzity Komenského za rok 2020 vo výške 18.431,67 eur brutto
publicistická činnosť, LITA autorská spoločnosť, IČO: 00420166 za rok 2020 vo výške 64,68 eur netto
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
orná pôda darovanie 12.05.2008 2.000
rodinný dom darovanie 16.01.2013 110.000 (hodnota podielu)
zastavané plochy a nádvoria darovanie 16.01.2013 v cene domu
zastavané plochy a nádvoria darovanie 16.01.2013 v cene domu
byt č. 5 kúpa 06.03.2014 92.000 92.000
zastavané plochy a nádvoria kúpa 06.03.2014 v cene bytu v cene bytu
záhrady darovanie 14.10.2016 1.000 (hodnota podielu)
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
motorové vozidlo kúpa 03.11.2017 25.500 24.000
motorové vozidlo kúpa 15.08.2018 15.000 16.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
pohľadávka pôžička poskytnutá - rodičia Štefan Blažek a Ivona Blažeková 20.12.2019 15.000 15.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
peňažné prostriedky v banke priebežne 35.000
peňažné prostriedky v banke 06.06.2016 20.000
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
pedagogická a vedecká činnosť, docent, Právnická fakulta Univerzity Komenského za rok 2019 vo výške 18.179,88 eur brutto
publicistická činnosť, Poradca podnikateľa, spol. s r.o., IČO: 31592503 za rok 2019 vo výške 68,52 eur netto
publicistická činnosť, Wolters Kluwer ČR, a. s., IČO: 63077639 za rok 2019 vo výške 80,73 eur netto
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda darovanie 12.05.2008
rodinný dom darovanie 16.01.2013
zastavané plochy a nádvoria darovanie 16.01.2013
zastavané plochy a nádvoria darovanie 16.01.2013
byt č. 5 kúpa 06.03.2014
zastavané plochy a nádvoria kúpa 06.03.2014
záhrady darovanie 14.10.2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
motorové vozidlo kúpa 03.11.2017 25.500 31.000
motorové vozidlo kúpa 15.08.2018 15.000 17.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
peňažné prostriedky v banke priebežne 31.000
peňažné prostriedky v banke 06.06.2016 20.000
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
pedagogická a vedecká činnosť, odborný asistent, Právnická fakulta Univerzity Komenského za rok 2018 vo výške 15.555,69 eur brutto
publicistická činnosť, Poradca podnikateľa, spol. s r.o., IČO: 31592503 za rok 2018 vo výške 39,69 eur netto
pedagogická činnosť, Centrum ďalšieho vzdelávania, Univerzita Komenského v Bratislave za rok 2018 vo výške 30,- eur brutto
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda darovanie 12.05.2008
rodinný dom darovanie 16.01.2013
zastavané plochy a nádvoria darovanie 16.01.2013
zastavané plochy a nádvoria darovanie 16.01.2013
byt č. 5 kúpa 06.03.2014
zastavané plochy a nádvoria kúpa 06.03.2014
záhrady darovanie 14.10.2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
motorové vozidlo kúpa 03.11.2017 25500 31000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
peňažné prostriedky v banke priebežne 25.000
peňažné prostriedky v banke 06.06.2016 20.000
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
pedagogická a vedecká činnosť, odborný asistent, Právnická fakulta Univerzity Komenského za rok 2017 vo výške 14.591,27 eur brutto
publicistická činnosť, Poradca podnikateľa, spol. s r.o., IČO: 31592503 za rok 2017 vo výške 195,59 eur netto
publicistická činnosť, Wolters Kluwer SR, s.r.o., IČO: 31348262 za rok 2017 vo výške 144,95 eur netto
publicistická činnosť, Wolters Kluwer ČR, a. s., IČO: 63077639 za rok 2017 vo výške 50,42 eur netto
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda darovanie 12.05.2008
rodinný dom darovanie 16.01.2013
zastavané plochy a nádvoria darovanie 16.01.2013
zastavané plochy a nádvoria darovanie 16.01.2013
byt č. 5 kúpa 06.03.2014
zastavané plochy a nádvoria kúpa 06.03.2014
záhrady darovanie 14.10.2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
motorové vozidlo kúpa 2015 7.000 9.500
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
peňažné prostriedky v banke priebežne 39.000
peňažné prostriedky v banke 06.06.2016 20.000
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
pedagogická a vedecká činnosť, odborný asistent, Právnická fakulta Univerzity Komenského za rok 2016 vo výške 12.627,19 eur brutto
publicistická činnosť, Poradca podnikateľa, spo. s r.o. za rok 2016 vo výške 187,40 eur brutto
publicistická činnosť, Wolters Kluwer s.r.o. za rok 2016 vo výške 157,70 eur brutto
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.