JUDr. Ľubomír Pagáč, PhD.

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava III.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
pozemok Darovacia zmluva 20.03.2008 0 Sk 17.920 Sk
pozemok Darovacia zmluva 20.03.2008 0 Sk 2.623,75 Sk
byt Kúpna zmluva 18.10.2011 12.500 Eur 12.500 Eur
pozemok Kúpna zmluva 20.03.2008 6.666,66 Sk 6.666,66 Sk
pozemok Darovacia zmluva 21.08.2006 0 Sk 268.800 Sk
pozemok Darovacia zmluva 21.08.2006 0 Sk 18.733,88 Sk
pozemok Kúpna zmluva 18.05.2021 80.000 Eur 80.000 Eur
rozostavaná stavba Kúpna zmluva 18.05.2021 100.000 Eur 100.000 Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobný automobil Kúpna zmluva 20.07.2017 12.500 Eur 12.500 Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
stavebné sporenie sporenie priebežne 14.000 Eur 14.000 Eur
vklad v peňažnom ústave sporenie priebežne 38.000 Eur 38.000 Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Úver 23.04.2021
Pôžička 26.04.2021
Pôžička 19.05.2021
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
Publicistická činnosť pre C.H.Beck 254,34 Eur
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
pozemok Darovacia zmluva 20.03.2008 0 Sk 17.920 Sk
pozemok Darovacia zmluva 20.03.2008 0 Sk 2.623,75 Sk
byt Kúpna zmluva 18.10.2011 12.500 Eur 12.500 Eur
pozemok Kúpna zmluva 20.03.2008 6.666,66 Sk 6.666,66 Sk
pozemok Darovacia zmluva 21.08.2006 0 Sk 268.800 Sk
pozemok Darovacia zmluva 21.08.2006 0 Sk 18.733,88 Sk
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobný automobil Kúpna zmluva 20.07.2017 12.500 Eur 12.500 Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
stavebné sporenie sporenie priebežne 13.000 Eur 13.000 Eur
vklad v peňažno ústave sporenie priebežne 33.000 Eur 33.000 Eur
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
pozemok Darovacia zmluva 20.03.2008 0 Sk 17.920 Sk
pozemok Darovacia zmluva 20.03.2008 0 Sk 2.623,75 Sk
byt Kúpna zmluva 18.10.2011 12.500 Eur 12.500 Eur
pozemok Kúpna zmluva 20.03.2008 6.666,66Sk 6.666,66 Sk
pozemok Darovacia zmluva 21.08.2006 0 Sk 268.800 Sk
pozemok Darovacia zmluva 21.08.2006 0 Sk 18.733,88 Sk
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobný automobil Kúpna zmluva 20.07.2017 12.500 Eur 12.500 Eur
stavebné sporenie sporenie preibežne 11.000 Eur 11.000 Eur
vklad v peňažnom ústave sporenie priebežne 17.000 Eur 17.000 Eur
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok Darovacia zmluva 20.03.2008
pozemok Darovacia zmluva 20.03.2008
byt Kúpna zmluva 18.10.2011
pozemok Kúpna zmluva 20.03.2008
pozemok Darovacia zmluva 21.08.2006
pozemok Darovacia zmluva 21.08.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobný automobil Kúpna zmluva 20.07.2017 12.500 Eur 12.500 Eur
stavebné sporenie sporenie priebežne 11.000 Eur 11.000 Eur
vklad v peňažnom ústave sporenie priebežne 8.000 Eur 8.000 Eur
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
publikačná činnosť pre Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka 400 Eur
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok Darovacia zmluva 20.03.2008
pozemok Darovacia zmluva 20.03.2008
byt Kúpna zmluva 18.10.2011
pozemok Kúpna zmluva 20.03.2008
pozemok Darovacia zmluva 21.08.2006
pozemok Darovacia zmluva 21.08.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobný automobil Kúpna zmluva 20.07.2017 12.500 Eur 12.500 Eur
stavebné sporenie sporenie priebežne 11.000 Eur 11.000 Eur
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
publikačná činnosť pre Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka 500 Eur
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.