JUDr. Katarína Peružeková

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Piešťany.

The prosecutor is temporarily appointed to Európska prokuratúra.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Prosecutors' Office: Úrad Európskej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom, zastavané plochy, záhrada, orná pôda darovacia zmluva 2010-05-04 200000
orná pôda dedenie 1997-12-31 257
orná pôda dedenie 1997-12-31 98
orná pôda dedenie 1997-12-31 5,75
orná pôda dedenie 1997-12-31 324
orná pôda dedenie 1997-12-31 46
orná pôda dedenie 1997-12-31 156,68
orná pôda dedenie 1997-12-31 4,30
orná pôda dedenie 1997-12-31 36
orná pôda dedenie 1997-12-31 12
orná pôda dedenie 1997-12-31 3,80
orná pôda dedenie 1997-12-31 82
orná pôda dedenie 1997-12-31 6,20
orná pôda dedenie 1997-12-31 99
orná pôda dedenie 1997-12-31 67
orná pôda dedenie 1997-12-31 76
orná pôda, vinice dražba 2015-10-28 620
zastavané plochy a nádvoria dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
orná pôda dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
orná pôda dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
orná pôda dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
orná pôda dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
orná pôda dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
zastavané plochy a nádvoria dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
ostatné plochy dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
záhrady dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
ostatné plochy dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
ostatné plochy dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
ostatné plochy dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
ostatné plochy dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
ostatné plochy dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
ostatné plochy dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
zastavané plochy a nádvoria dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
lesné pozemky dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
lesné pozemky dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
ostatné plochy dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
lesné pozemky dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
ostatné plochy dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
lesné pozemky dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
lesné pozemky dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
orná pôda dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
lesné pozemky dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
lesné pozemky dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
lesné pozemky dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
byt, zastavaná plocha kúpna zmluva 2017-10-25 37900
orná pôda dedenie 2017-05-05 1193
orná pôda dedenie 2017-05-05 2200
orná pôda dedenie 2017-05-05 27
orná pôda dedenie 2017-05-05 26,4
orná pôda dedenie 2017-05-05 47
orná pôda dražba 2017-05-12 3210
byt, zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2018-01-05 38000
orná pôda dedenie 1997-12-31 3,5
ostatná plocha dedenie 2016-05-18 3000
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena 2020-06-02 85000 ( cena je za všetky nehnuteľnosti nachádzajúce sa na LV 8035 a 7843)
byt darovacia zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena 2020-06-02 85000 ( cena je za všetky nehnuteľnosti uvedené na LV 8035 a 7843)
orná pôda kúpna zmluva 2021-02-10 7629 ( cena je za všetky nehnuteľnosti uvedené na LV 5376 a 3909)
orná pôda kúpna zmluva 2021-02-10 7629 ( cena je za všetky nehnuteľnosti uvedené na LV 5376 a 3909) 7629
orná pôda kúpna zmluva 2022-01-14 19913 19913
záhrada kúpna zmluva 2023-05-04 51775 51775
záhrada kúpna zmluva 2023-05-04 53485 53485
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
podielové fondy EURIZON SK a Investičné sporenie mzda a úspory 2013-05-10 98164 98164
podielové fondy v EIC mzda a úspory 2013-07-12 134252 134252
podielové fondy v ČSOB mzda a úspory 2014-03-12 49939 49939
sporiaci účet SK6302000000004045340357 mzda a úspory 2018-12-13 36974 36974
podielové fondy Partners Investments úspory 2019-11-01 17612 17612
sporiaci účet SK 7802000000003133680058 úspory 2013-05-07 36731 36731
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad Európskej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom, zastavané plochy, záhrada, orná pôda darovacia zmluva 2010-05-04 200000
orná pôda dedenie 1997-12-31 257
orná pôda dedenie 1997-12-31 98
orná pôda dedenie 1997-12-31 5,75
orná pôda dedenie 1997-12-31 324
orná pôda dedenie 1997-12-31 46
orná pôda dedenie 1997-12-31 156,68
orná pôda dedenie 1997-12-31 4,30
orná pôda dedenie 1997-12-31 36
orná pôda dedenie 1997-12-31 12
orná pôda dedenie 1997-12-31 3,80
orná pôda dedenie 1997-12-31 82
orná pôda dedenie 1997-12-31 6,20
orná pôda dedenie 1997-12-31 99
orná pôda dedenie 1997-12-31 67
orná pôda dedenie 1997-12-31 76
orná pôda, vinice dražba 2015-10-28 620
zastavané plochy a nádvoria dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
orná pôda dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
orná pôda dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
orná pôda dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
orná pôda dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
orná pôda dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
zastavané plochy a nádvoria dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
ostatné plochy dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
záhrady dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
ostatné plochy dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
ostatné plochy dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
ostatné plochy dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
ostatné plochy dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
ostatné plochy dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
ostatné plochy dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
zastavané plochy a nádvoria dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
lesné pozemky dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
lesné pozemky dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
ostatné plochy dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
lesné pozemky dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
ostatné plochy dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
lesné pozemky dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
lesné pozemky dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
orná pôda dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
lesné pozemky dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
lesné pozemky dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
lesné pozemky dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
byt, zastavaná plocha kúpna zmluva 2017-10-25 37900
orná pôda dedenie 2017-05-05 1193
orná pôda dedenie 2017-05-05 2200
orná pôda dedenie 2017-05-05 27
orná pôda dedenie 2017-05-05 26,4
orná pôda dedenie 2017-05-05 47
orná pôda dražba 2017-05-12 3210
byt, zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2018-01-05 38000
orná pôda dedenie 1997-12-31 3,5
ostatná plocha dedenie 2016-05-18 3000
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena 2020-06-02 85000 ( cena je za všetky nehnuteľnosti nachádzajúce sa na LV 8035 a 7843)
byt darovacia zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena 2020-06-02 85000 ( cena je za všetky nehnuteľnosti uvedené na LV 8035 a 7843)
orná pôda kúpna zmluva 2021-02-10 7629 ( cena je za všetky nehnuteľnosti uvedené na LV 5376 a 3909)
orná pôda kúpna zmluva 2021-02-10 7629 ( cena je za všetky nehnuteľnosti uvedené na LV 5376 a 3909) 7629
orná pôda kúpna zmluva 2022-01-14 19913 19913
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
podielové fondy EURIZON SK a Investičné sporenie mzda a úspory 2013-05-10 96548 96548
podielové fondy v EIC mzda a úspory 2013-07-12 128148 128148
podielové fondy v ČSOB mzda a úspory 2014-03-12 45250 45250
sporiaci účet SK6302000000004045340357 mzda a úspory 2018-12-13 40932 40932
podielové fondy Partners Investments úspory 2019-11-01 12857 12857
sporiaci účet SK 7802000000003133680058 úspory 2013-05-07 31774 31774
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad Európskej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom, zastavané plochy, záhrada, orná pôda darovacia zmluva 2010-05-04 200000
orná pôda dedenie 1997-12-31 257
orná pôda dedenie 1997-12-31 98
orná pôda dedenie 1997-12-31 5,75
orná pôda dedenie 1997-12-31 324
orná pôda dedenie 1997-12-31 46
orná pôda dedenie 1997-12-31 156,68
orná pôda dedenie 1997-12-31 4,30
orná pôda dedenie 1997-12-31 36
orná pôda dedenie 1997-12-31 12
orná pôda dedenie 1997-12-31 3,80
orná pôda dedenie 1997-12-31 82
orná pôda dedenie 1997-12-31 6,20
orná pôda dedenie 1997-12-31 99
orná pôda dedenie 1997-12-31 67
orná pôda dedenie 1997-12-31 76
orná pôda, vinice dražba 2015-10-28 620
zastavané plochy a nádvoria dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
orná pôda dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
orná pôda dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
orná pôda dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
orná pôda dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
orná pôda dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
zastavané plochy a nádvoria dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
ostatné plochy dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
záhrady dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
ostatné plochy dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
ostatné plochy dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
ostatné plochy dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
ostatné plochy dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
ostatné plochy dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
ostatné plochy dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
zastavané plochy a nádvoria dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
lesné pozemky dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
lesné pozemky dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
ostatné plochy dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
lesné pozemky dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
ostatné plochy dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
lesné pozemky dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
lesné pozemky dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
orná pôda dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
lesné pozemky dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
lesné pozemky dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
lesné pozemky dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
byt, zastavaná plocha kúpna zmluva 2017-10-25 37900
orná pôda dedenie 2017-05-05 1193
orná pôda dedenie 2017-05-05 2200
orná pôda dedenie 2017-05-05 27
orná pôda dedenie 2017-05-05 26,4
orná pôda dedenie 2017-05-05 47
orná pôda dražba 2017-05-12 3210
byt, zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2018-01-05 38000
orná pôda dedenie 1997-12-31 3,5
ostatná plocha dedenie 2016-05-18 3000
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena 2020-06-02 85000 ( cena je za všetky nehnuteľnosti nachádzajúce sa na LV 8035 a 7843)
byt darovacia zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena 2020-06-02 85000 ( cena je za všetky nehnuteľnosti uvedené na LV 8035 a 7843)
orná pôda kúpna zmluva 2021-02-10 7629 ( cena je za všetky nehnuteľnosti uvedené na LV 5376 a 3909)
orná pôda kúpna zmluva 2021-02-10 7629 ( cena je za všetky nehnuteľnosti uvedené na LV 5376 a 3909) 7629
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
podielové fondy EURIZON SK a Investičné sporenie mzda a úspory 2013-05-10 102881 102881
podielové fondy v EIC mzda a úspory 2013-07-12 116795 116795
podielové fondy v ČSOB mzda a úspory 2014-03-12 48861 48861
sporiaci účet SK6302000000004045340357 mzda a úspory 2018-12-13 24990 24990
podielové fondy v EIC úspory 2013-07-12 12739 12739
podielové fondy Partners Investments úspory 2019-11-01 7200 7200
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad Európskej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom, zastavané plochy, záhrada, orná pôda darovacia zmluva 2010-05-04 200000
orná pôda dedenie 1997-12-31 257
orná pôda dedenie 1997-12-31 98
orná pôda dedenie 1997-12-31 5,75
orná pôda dedenie 1997-12-31 324
orná pôda dedenie 1997-12-31 46
orná pôda dedenie 1997-12-31 156,68
orná pôda dedenie 1997-12-31 4,30
orná pôda dedenie 1997-12-31 36
orná pôda dedenie 1997-12-31 12
orná pôda dedenie 1997-12-31 3,80
orná pôda dedenie 1997-12-31 82
orná pôda dedenie 1997-12-31 6,20
orná pôda dedenie 1997-12-31 99
orná pôda dedenie 1997-12-31 67
orná pôda dedenie 1997-12-31 76
orná pôda, vinice dražba 2015-10-28 620
zastavané plochy a nádvoria dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
orná pôda dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
orná pôda dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
orná pôda dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
orná pôda dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
orná pôda dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
zastavané plochy a nádvoria dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
ostatné plochy dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
záhrady dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
ostatné plochy dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
ostatné plochy dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
ostatné plochy dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
ostatné plochy dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
ostatné plochy dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
ostatné plochy dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
zastavané plochy a nádvoria dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
lesné pozemky dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
lesné pozemky dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
ostatné plochy dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
lesné pozemky dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
ostatné plochy dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
lesné pozemky dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
lesné pozemky dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
orná pôda dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
lesné pozemky dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
lesné pozemky dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
lesné pozemky dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
byt, zastavaná plocha kúpna zmluva 2017-10-25 37900
orná pôda dedenie 2017-05-05 1193
orná pôda dedenie 2017-05-05 2200
orná pôda dedenie 2017-05-05 27
orná pôda dedenie 2017-05-05 26,4
orná pôda dedenie 2017-05-05 47
orná pôda dražba 2017-05-12 3210
byt, zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2018-01-05 38000
orná pôda dedenie 1997-12-31 3,5
ostatná plocha dedenie 2016-05-18 3000
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena 2020-06-02 85000 ( cena je za všetky nehnuteľnosti nachádzajúce sa na LV 8035 a 7843)
byt darovacia zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena 2020-06-02 85000 ( cena je za všetky nehnuteľnosti uvedené na LV 8035 a 7843)
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
sporiaci účet mzda úspory 2018-12-13 20239 20239
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
podielové fondy EURIZON SK a Investičné sporenie mzda a úspory 2013-05-10 87782 87782
podielové fondy v EIC mzda a úspory 2013-07-12 83100 83100
podielové fondy v EIC odmena za brigádnickú prácu 2013-10-09 13300 USD 13300 USD
podielové fondy v ČSOB mzda a úspory 2014-03-12 36982 36982
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom, zastavané plochy, záhrada, orná pôda darovacia zmluva 2010-05-04 200000
orná pôda dedenie 1997-12-31 257
orná pôda dedenie 1997-12-31 98
orná pôda dedenie 1997-12-31 5,75
orná pôda dedenie 1997-12-31 324
orná pôda dedenie 1997-12-31 100
orná pôda dedenie 1997-12-31 46
orná pôda dedenie 1997-12-31 156,68
orná pôda dedenie 1997-12-31 4,30
orná pôda dedenie 1997-12-31 36
orná pôda dedenie 1997-12-31 12
orná pôda dedenie 1997-12-31 3,80
orná pôda dedenie 1997-12-31 82
orná pôda dedenie 1997-12-31 6,20
orná pôda dedenie 1997-12-31 99
orná pôda dedenie 1997-12-31 46
orná pôda dedenie 1997-12-31 67
orná pôda dedenie 1997-12-31 76
orná pôda, vinice dražba 2015-10-28 620
zastavané plochy a nádvoria dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
orná pôda dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
orná pôda dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
orná pôda dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
orná pôda dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
orná pôda dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
zastavané plochy a nádvoria dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
ostatné plochy dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
záhrady dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
ostatné plochy dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
ostatné plochy dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
ostatné plochy dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
ostatné plochy dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
ostatné plochy dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
ostatné plochy dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
zastavané plochy a nádvoria dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
lesné pozemky dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
lesné pozemky dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
ostatné plochy dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
lesné pozemky dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
ostatné plochy dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
lesné pozemky dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
lesné pozemky dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
orná pôda dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
lesné pozemky dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
lesné pozemky dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
lesné pozemky dedenie 2016-05-18 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445)
byt, zastavaná plocha kúpna zmluva 2017-10-25 37900
orná pôda dedenie 2017-05-05 1193
orná pôda dedenie 2017-05-05 2200
orná pôda dedenie 2017-05-05 27
orná pôda dedenie 2017-05-05 26,4
orná pôda dedenie 2017-05-05 47
orná pôda dražba 2017-05-12 3210
byt, zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2018-01-05 38000
orná pôda dedenie 1997-12-31 3,5
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
podielové fondy mzda úspory 2013-05-10 84243 84243
podielové fondy mzda úspory 2013-07-12 78056 78056
podielové fondy odmena za brigádnickú prácu 2013-10-09 9847 USD 9847 USD
podielové fondy mzda úspory 2014-03-12 34760 34760
sporiaci účet mzda úspory 2013-05-07 40789 40789
sporiaci účet mzda úspory 2018-12-13 17421 17421
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zatavaná plocha darovacia zmluva 2010-05-04
zastavaná plocha darovacia zmluva 2010-05-04
záhrada darovacia zmluva 2010-05-04
orná pôda darovacia zmluva 2010-05-04
rodinný dom darovacia zmluva 2010-05-04
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dražba 2015-10-28
vinice dražba 2015-10-28
zastavané plochy a nádvoria dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
orná pôda dedenie 2016-05-18
orná pôda dedenie 2016-05-18
orná pôda dedenie 2016-05-18
orná pôda dedenie 2016-05-18
orná pôda dedenie 2016-05-18
zastavané plochy a nádvoria dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
ostatné plochy dedenie 2016-05-18
záhrady dedenie 2016-05-18
ostatné plochy dedenie 2016-05-18
ostatné plochy dedenie 2016-05-18
ostatné plochy dedenie 2016-05-18
ostatné plochy dedenie 2016-05-18
ostatné plochy dedenie 2016-05-18
ostatné plochy dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
zastavané plochy a nádvoria dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
lesné pozemky dedenie 2016-05-18
lesné pozemky dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
ostatné plochy dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
lesné pozemky dedenie 2016-05-18
ostatné plochy dedenie 2016-05-18
lesné pozemky dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
lesné pozemky dedenie 2016-05-18
orná pôda dedenie 2016-05-18
lesné pozemky dedenie 2016-05-18
lesné pozemky dedenie 2016-05-18
lesné pozemky dedenie 2016-05-18
byt kúpna zmluva 2017-10-25
orná pôda dedenie 2017-05-05
orná pôda dedenie 2017-05-05
orná pôda dedenie 2017-05-05
orná pôda dedenie 2017-05-05
orná pôda dedenie 2017-05-05
orná pôda dražba 2017-05-12
orná pôda dražba 2017-05-12
byt kúpna zmluva 2018-01-05
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2018-01-05
zastavaná plocha kúpna zmluva 2017-10-25
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
podielové fondy mzda úspory 2013-05-10 77272 77272
podielové fondy mzda úspory 2013-07-12 63482 63482
podielové fondy odmena za brigádnickú prácu 2013-10-09 10495 USD 10495 USD
podielové fondy mzda úspory 2014-03-12 29994 29994
sporiaci účet mzda úspory 2013-05-07 10330 10330
termínovaný vklad mzda úspory 2018-12-13 9000 9000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zatavaná plocha darovacia zmluva 2010-05-04
zastavaná plocha darovacia zmluva 2010-05-04
záhrada darovacia zmluva 2010-05-04
orná pôda darovacia zmluva 2010-05-04
rodinný dom darovacia zmluva 2010-05-04
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dražba 2015-10-28
vinice dražba 2015-10-28
dom dedenie 2016-05-18
ostatné plochy dedenie 2016-05-18
zastavané plochy a nádvoria dedenie 2016-05-18
zastavané plochy a nádvoria dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
zastavané plochy a nádvoria dedenie 2016-05-18
záhrady dedenie 2016-05-18
orná pôda dedenie 2016-05-18
orná pôda dedenie 2016-05-18
orná pôda dedenie 2016-05-18
orná pôda dedenie 2016-05-18
orná pôda dedenie 2016-05-18
orná pôda dedenie 2016-05-18
zastavané plochy a nádvoria dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
ostatné plochy dedenie 2016-05-18
záhrady dedenie 2016-05-18
ostatné plochy dedenie 2016-05-18
ostatné plochy dedenie 2016-05-18
ostatné plochy dedenie 2016-05-18
ostatné plochy dedenie 2016-05-18
ostatné plochy dedenie 2016-05-18
ostatné plochy dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
zastavané plochy a nádvoria dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
lesné pozemky dedenie 2016-05-18
lesné pozemky dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
ostatné plochy dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
lesné pozemky dedenie 2016-05-18
ostatné plochy dedenie 2016-05-18
lesné pozemky dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
lesné pozemky dedenie 2016-05-18
orná pôda dedenie 2016-05-18
lesné pozemky dedenie 2016-05-18
lesné pozemky dedenie 2016-05-18
lesné pozemky dedenie 2016-05-18
byt kúpna zmluva 2017-10-25
orná pôda dedenie 2017-05-05
orná pôda dedenie 2017-05-05
orná pôda dedenie 2017-05-05
orná pôda dedenie 2017-05-05
orná pôda dedenie 2017-05-05
orná pôda dražba 2017-05-12
orná pôda dražba 2017-05-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
podielové fondy mzda úspory 2013-05-10 60404 60404
podielové fondy mzda úspory 2013-07-12 54434 54434
podielové fondy odmena za brigádnickú prácu 2013-10-09 11026 USD 11026 USD
podielové fondy mzda úspory 2014-03-12 20110 20110
sporiaci účet mzda úspory 2013-05-07 12252 12252
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zatavaná plocha darovacia zmluva 2010-05-04
zastavaná plocha darovacia zmluva 2010-05-04
záhrada darovacia zmluva 2010-05-04
orná pôda darovacia zmluva 2010-05-04
rodinný dom darovacia zmluva 2010-05-04
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
byt kúpna zmluva 2013-03-27
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2013-03-27
orná pôda dražba 2015-10-28
vinice dražba 2015-10-28
byt dedenie 2016-05-18
zastavané plochy a nádvoria dedenie 2016-05-18
dom dedenie 2016-05-18
ostatné plochy dedenie 2016-05-18
zastavané plochy a nádvoria dedenie 2016-05-18
zastavané plochy a nádvoria dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
zastavané plochy a nádvoria dedenie 2016-05-18
záhrady dedenie 2016-05-18
orná pôda dedenie 2016-05-18
orná pôda dedenie 2016-05-18
orná pôda dedenie 2016-05-18
orná pôda dedenie 2016-05-18
orná pôda dedenie 2016-05-18
orná pôda dedenie 2016-05-18
zastavané plochy a nádvoria dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
ostatné plochy dedenie 2016-05-18
záhrady dedenie 2016-05-18
ostatné plochy dedenie 2016-05-18
ostatné plochy dedenie 2016-05-18
ostatné plochy dedenie 2016-05-18
ostatné plochy dedenie 2016-05-18
ostatné plochy dedenie 2016-05-18
ostatné plochy dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
zastavané plochy a nádvoria dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
lesné pozemky dedenie 2016-05-18
lesné pozemky dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
ostatné plochy dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
lesné pozemky dedenie 2016-05-18
ostatné plochy dedenie 2016-05-18
lesné pozemky dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
trvalé trávnaté porasty dedenie 2016-05-18
lesné pozemky dedenie 2016-05-18
orná pôda dedenie 2016-05-18
lesné pozemky dedenie 2016-05-18
lesné pozemky dedenie 2016-05-18
lesné pozemky dedenie 2016-05-18
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2009-05-01 14500 9000
podielové fondy mzda úspory 2013-05-10 52413 52413
podielové fondy mzda úspory 2013-07-12 56840 56840
podielové fondy odmena za brigádnickú prácu 2013-10-09 9668 USD 9668 USD
podielové fondy mzda úspory 2014-03-12 19257 19257
sporiaci účet mzda úspory 2013-05-07 16728 16728
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zatavaná plocha darovacia zmluva 2010-05-04
zastavaná plocha darovacia zmluva 2010-05-04
záhrada darovacia zmluva 2010-05-04
orná pôda darovacia zmluva 2010-05-04
rodinný dom darovacia zmluva 2010-05-04
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
byt kúpna zmluva 2013-03-27
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2013-03-27
orná pôda dražba 2015-10-28
vinice dražba 2015-10-28
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2009-05-01
podielové fondy mzda úspory 2013-05-10
podielové fondy mzda úspory 2013-07-12
podielové fondy odmena za brigádnickú prácu 2013-10-09
podielové fondy mzda úspory 2014-03-12
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zatavaná plocha darovacia zmluva 2010-05-04
zastavaná plocha darovacia zmluva 2010-05-04
záhrada darovacia zmluva 2010-05-04
orná pôda darovacia zmluva 2010-05-04
rodinný dom darovacia zmluva 2010-05-04
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
byt kúpna zmluva 2013-03-27
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2013-03-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2009-05-01
osobné motorové vozidlo kúpa 2008-12-08
podielové fondy mzda úspory 2013-05-10
podielové fondy mzda úspory 2013-07-12
podielové fondy odmena za brigádnickú prácu 2013-10-09
podielové fondy mzda úspory 2014-03-12
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zatavaná plocha darovacia zmluva 2010-05-04
zastavaná plocha darovacia zmluva 2010-05-04
záhrada darovacia zmluva 2010-05-04
orná pôda darovacia zmluva 2010-05-04
rodinný dom darovacia zmluva 2010-05-04
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
byt kúpna zmluva 2013-03-27
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2013-03-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2009-05-01
osobné motorové vozidlo kúpa 2008-12-08
termínovaný vklad mzda úspory 2013-05-10
podielové fondy mzda úspory 2013-05-10
podielové fondy mzda úspory 2013-07-12
podielové fondy odmena za brigádnickú prácu 2013-10-09
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zatavaná plocha darovacia zmluva 2010-05-04
zastavaná plocha darovacia zmluva 2010-05-04
záhrada darovacia zmluva 2010-05-04
orná pôda darovacia zmluva 2010-05-04
rodinný dom darovacia zmluva 2010-05-04
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2009-05-01
osobné motorové vozidlo kúpa 2008-12-08
devízovú účet odmena za brigádnickú prácu 2008-10-01
účet mzda úspory 2011-12-31
stavebné sporenie mzda úspory 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavaná plocha darovacia zmluva 2010-05-04
zastavaná plocha darovacia zmluva 2010-05-04
záhrada darovacia zmluva 2010-05-04
orná pôda darovacia zmluva 2010-05-04
rodinný dom darovacia zmluva 2010-05-04
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
orná pôda dedenie 1997-12-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2009-05-01
osobné motorové vozidlo kúpa 2008-12-08
devízový účet odmena za brigádnickú prácu 2008-10-01
účet mzda úspory 2011-12-31
stavebné sporenie mzda úspory 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (58)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/76/12/2016 2017-01-06 Pv 172/14/2204 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/68/11/2016 2016-11-30 Pv 74/15/2204 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/40/10/2016 2016-10-11 2 Pv 60/13/2204 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/39/10/2016 2016-10-11 2 Pv 60/13/2204 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/29/09/2016 2016-09-06 Pv 38/14/2204 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/24/08/2016 2016-08-12 Pv 22/14/2204 § 251 – Podielníctvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/75/05/2016 2016-09-27 2 Pv 11/13/2204 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/13/05/2016 2016-06-07 Pv 215/15/2204 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/5/02/2016 2016-03-01 2 Pv 248/13/2204 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/3/02/2016 2016-02-23 Pv 713/15/2204 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/61/11/2015 2015-12-15 2 Pv 322/13/2204 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/28/05/2015 (rtf, 49 KB) 2015-05-07 Pv 684/14/2204 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/20/03/2015 (rtf, 41 KB) 2015-09-01 2 Pv 133/12/2204 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/15/02/2015 (rtf, 42 KB) 2015-01-20 2 Pv 441/08/2204 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/186/10/2014 (rtf, 56 KB) 2014-10-07 Pv 172/14/2204 § 157 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/179/08/2014 (rtf, 60 KB) 2014-07-29 Pv 341/14/2204 § 175 – Krivá výpoveď a nepravdivý znalecký posudok Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/98/04/2014 (rtf, 49 KB) 2014-04-25 1 Pv 785/08/2204 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 59 - zastavil - § 215/2b (§ 172/2b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/77/03/2014 (rtf, 43 KB) 2014-03-31 2 Pv 384/12/2204 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/96/08/2013 (rtf, 51 KB) 2013-08-02 2 Pv 620/12/2204 § 236 – Zatajenie veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/97/09/2013 (rtf, 56 KB) 2013-08-03 2 Pv 208/09/2204 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/92/08/2013 (rtf, 52 KB) 2013-08-02 2 Pv 104/13/2204 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/653/10/2020 2020-11-09 Pv 22/19/2204 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/500/07/2020 2020-08-06 Pv 339/20/2204 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/118/01/2020 2020-02-20 Pv 506/19/2204 § 250 – Zneužitie účasti na hospodárskej sút’aži Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/55/04/2019 2019-08-20 Pv 241/18/2204 § 236 – Zatajenie veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/184/12/2018 2019-01-31 Pv 34/15/2204 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/185/12/2018 2019-01-08 Pv 31/15/2204 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/153/10/2018 2020-01-29 Pv 114/18/2204 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/47/03/2018 2018-05-01 Pv 331/16/2204 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/25/02/2018 2019-02-27 Pv 589/17/2204 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/74/11/2017 2017-12-08 Pv 790/14/2204 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/90/06/2017 2017-07-11 Pv 533/15/2204 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/77/12/2016 2017-01-17 Pv 364/14/2204 § 248 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/11/04/2016 2016-04-26 Pv 533/15/2204 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/653/10/2020 (pdf, 85 KB) 2020-11-09 Pv 22/19/2204 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/500/07/2020 (pdf, 136 KB) 2020-08-06 Pv 339/20/2204 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/118/01/2020 (pdf, 147 KB) 2020-02-20 Pv 506/19/2204 § 250 – Zneužitie účasti na hospodárskej sút’aži Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/55/04/2019 (pdf, 95 KB) 2019-08-20 Pv 241/18/2204 § 236 – Zatajenie veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/184/12/2018 (pdf, 131 KB) 2019-01-31 Pv 34/15/2204 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/185/12/2018 (pdf, 151 KB) 2019-01-08 Pv 31/15/2204 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/153/10/2018 (pdf, 122 KB) 2020-01-29 Pv 114/18/2204 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/47/03/2018 (pdf, 87 KB) 2018-05-01 Pv 331/16/2204 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/25/02/2018 (pdf, 133 KB) 2019-02-27 Pv 589/17/2204 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/74/11/2017 (pdf, 90 KB) 2017-12-08 Pv 790/14/2204 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/90/06/2017 (pdf, 86 KB) 2017-07-11 Pv 533/15/2204 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/76/12/2016 (pdf, 112 KB) 2017-01-06 Pv 172/14/2204 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/77/12/2016 (pdf, 110 KB) 2017-01-17 Pv 364/14/2204 § 248 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/68/11/2016 (pdf, 86 KB) 2016-11-30 Pv 74/15/2204 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/40/10/2016 (pdf, 150 KB) 2016-10-11 2 Pv 60/13/2204 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/39/10/2016 (pdf, 150 KB) 2016-10-11 2 Pv 60/13/2204 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/29/09/2016 (pdf, 138 KB) 2016-09-06 Pv 38/14/2204 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/24/08/2016 (pdf, 118 KB) 2016-08-12 Pv 22/14/2204 § 251 – Podielníctvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/75/05/2016 (pdf, 105 KB) 2016-09-27 2 Pv 11/13/2204 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/13/05/2016 (pdf, 143 KB) 2016-06-07 Pv 215/15/2204 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/11/04/2016 (pdf, 102 KB) 2016-04-26 Pv 533/15/2204 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/5/02/2016 (pdf, 88 KB) 2016-03-01 2 Pv 248/13/2204 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/3/02/2016 (pdf, 121 KB) 2016-02-23 Pv 713/15/2204 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/61/11/2015 (pdf, 86 KB) 2015-12-15 2 Pv 322/13/2204 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.

No relevant news articles found.