Mgr. Juraj Polakovič

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Brezno.

Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Banská Bystrica.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 27.12.2007 900 000 Sk (pozemky pod bytovým domom kupované spolu s bytom)
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 27.12.2007 900 000 Sk (pozemky pod bytovým domom kupované spolu s bytom)
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 27.12.2007 900 000 Sk (pozemky pod bytovým domom kupované spolu s bytom)
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 27.12.2007 900 000 Sk ( pozemky pod bytovým domom kupované spolu s bytom)
byt a nebytové priestory k nemu prislúchajúce kúpna zmluva 27.12.2007 900 000 Sk
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 10.09.2008 1 506 000 Sk (pôvodne tvorili parcely 4145/25 a 4145/34 jednu)
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 10.09.2008 1 506 000 Sk (pôvodne tvorili parcely 4145/34 a 4145/25 jednu)
rozostavaná stavba rodinného domu svojpomocne stavaná stavba od roku 2010 doposiaľ 160 000 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Prostriedky na bežnom účte a v hotovosti bežný príjem 31.12.2020 1.500 € 1.500 €
osobné motorové vozidlo Toyota R1/AUR10(RT)/AUR10L-GRFEYW(1F) kúpna zmluva 10.08.2012 9.006 € 9.006 € (v čase obstarania, aktuálne cca 3.000 €)
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Prostriedky na bežnom účte bežný príjem 31.12.2020 1.500 € 1.500 €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Zostatok úveru v Slovenskej sporiteľni, a.s. - úver na bývanie, refinancovanie pôvodného úveru v OTP Banke Zmluva o úvere č. úveru 5033483398/0900 z 08.10.2012
Zostatok úveru v Slovenskej sporiteľni, a.s. Zmluva o úvere č. úveru 5117045299/0900 zo 17.08.2016
Zostatok úveru v Slovenskej sporiteľni, a.s. Zmluva o úvere č. úveru 5141354972/0900 z 05.03.2018
Zostatok úveru v Slovenskej sporiteľni, a.s. Zmluva o úvere č. úveru 5149614046/0900 z 08.10.2018
Pôžička 12.11.2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 27.12.2007 900 000 Sk (pozemky pod bytovým domom kupované spolu s bytom)
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 27.12.2007 900 000 Sk (pozemky pod bytovým domom kupované spolu s bytom)
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 27.12.2007 900 000 Sk (pozemky pod bytovým domom kupované spolu s bytom)
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 27.12.2007 900 000 Sk ( pozemky pod bytovým domom kupované spolu s bytom)
byt a nebytové priestory k nemu prislúchajúce kúpna zmluva 27.12.2007 900 000 Sk
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 10.09.2008 1 506 000 Sk (pôvodne tvorili parcely 4145/25 a 4145/34 jednu)
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 10.09.2008 1 506 000 Sk (pôvodne tvorili parcely 4145/34 a 4145/25 jednu)
rozostavaná stavba rodinného domu svojpomocne stavaná stavba od roku 2010 doposiaľ 160 000 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Prostriedky na bežnom účte a v hotovosti bežný príjem 31.12.2019 2000 € 2000 €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Zostatok úveru v Slovenskej sporiteľni, a.s. - úver na bývanie, refinancovanie pôvodného úveru v OTP Banke Zmluva o úvere č. úveru 5033483398/0900 z 08.10.2012
Zostatok úveru v Slovenskej sporiteľni, a.s. Zmluva o úvere č. úveru 5117045299/0900 zo 17.08.2016
Zostatok úveru v Slovenskej sporiteľni, a.s. Zmluva o úvere č. úveru 5141354972/0900 z 05.03.2018
Zostatok úveru v Slovenskej sporiteľni, a.s. Zmluva o úvere č. úveru 5149614046/0900 z 08.10.2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 27.12.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 27.12.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 27.12.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 27.12.2007
byt a nebytové priestory k nemu prislúchajúce kúpna zmluva 27.12.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 10.09.2008
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 10.09.2008
rozostavaná stavba rodinného domu svojpomocne stavaná stavba od roku 2010 doposiaľ
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Prostriedky na bežnom účte obdržané z úveru úvery vo výške 70.000,-€ a 20.000,-€ 31.12.2018 4148,44 € 4148,44 €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Zostatok úveru v Slovenskej sporiteľni, a.s. - úver na bývanie, refinancovanie pôvodného úveru v OTP Banke Zmluva o úvere č. úveru 5033483398/0900 z 08.10.2012
Zostatok úveru v Slovenskej sporiteľni, a.s. Zmluva o úvere č. úveru 5117045299/0900 zo 17.08.2016
Zostatok úveru v Slovenskej sporiteľni, a.s. Zmluva o úvere č. úveru 5141354972/0900 z 05.03.2018
Zostatok úveru v Slovenskej sporiteľni, a.s. Zmluva o úvere č. úveru 5149614046/0900 z 08.10.2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 27.12.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 27.12.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 27.12.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 27.12.2007
byt a nebytové priestory k nemu prislúchajúce kúpna zmluva 27.12.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 10.09.2008
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 10.09.2008
rozostavaná stavba rodinného domu svojpomocne stavaná stavba od roku 2010 doposiaľ
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Prostriedky na bežnom účte a v hotovosti obdržané z úveru úver vo výške 90.000,-€ 31.12.2017 19.250,-€ 19.250,-€
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Zostatok úveru v Slovenskej sporiteľni, a.s. - úver na bývanie, refinancovanie pôvodného úveru v OTP Banke Zmluva o úvere č. úveru 5033483398/0900 z 08.10.2012
Zostatok úveru v Slovenskej sporiteľni, a.s. Zmluva o úvere č. úveru 5117045299/0900 zo 17.08.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 27.12.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 27.12.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 27.12.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 27.12.2007
byt a nebytové priestory k nemu prislúchajúce kúpna zmluva 27.12.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 10.09.2008
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 10.09.2008
rozostavaná stavba rodinného domu svojpomocne stavaná stavba od roku 2010 doposiaľ
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Zakúpený stavebný materiála kúpa 31.12.2016 26.178,-€ 26.178,-€
Prostriedky na bežnom účte obdržané z úveru úver vo výške 90.000,-€ 31.12.2016 64.591,94-€ 64.591,94-€
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Zostatok úveru v Slovenskej sporiteľni, a.s. - úver na bývanie, refinancovanie pôvodného úveru v OTP Banke Zmluva o úvere č. úveru 5033483398/0900 z 08.10.2012
Zostatok úveru v Slovenskej sporiteľni, a.s. Zmluva o úvere č. úveru 5117045299/0900 zo 17.08.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 27.12.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 27.12.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 27.12.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 27.12.2007
byt a nebytové priestory k nemu prislúchajúce kúpna zmluva 27.12.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 10.09.2008
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 10.09.2008
rozostavaná stavba rodinného domu svojpomocne stavaná stavba od roku 2010 doposiaľ
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Peňažné prostriedky na účtoch v BSM spolu s manželkou sporenie a sporivá časť životného poistenia 31.12.2015
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Zostatok úveru v Slovenskej sporiteľni, a.s. - úver na bývanie, refinancovanie pôvodného úveru v OTP Banke Zmluva o úvere č. úveru 5033483398/0900 z 08.10.2012
Zostatok úveru v Slovenskej sporiteľni, a.s. Zmluva o úvere č. úveru 5031157353/0900 z 02.08.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že nespĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 27.12.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 27.12.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 27.12.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 27.12.2007
byt a nebytové priestory k nemu prislúchajúce kúpna zmluva 27.12.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 10.09.2008
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 10.09.2008
rozostavaná stavba rodinného domu svojpomocne stavaná stavba od roku 2010 doposiaľ
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peňažné prostriedky na účtoch sporenie a sporivá časť životného poistenia 31.12.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 27.12.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 27.12.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 27.12.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 27.12.2007
byt a nebytové priestory k nemu prislúchajúce kúpna zmluva 27.12.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 10.09.2008
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 10.09.2008
rozostavaná stavba rodinného domu svojpomocne stavaná stavba od roku 2010 doposiaľ
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 27.12.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 27.12.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 27.12.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 27.12.2007
byt a nebytové priestory k nemu prislúchajúce kúpna zmluva 27.12.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 10.09.2008
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 10.09.2008
rozostavaná stavba rodinného domu svojpomocne stavaná stavba od roku 2010 doposiaľ
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 27.12.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 27.12.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 27.12.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 27.12.2007
byt a nebytové priestory k nemu prislúchajúce kúpna zmluva 27.12.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 10.09.2008
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 10.09.2008
rozostavaná stavba rodinného domu svojpomocne stavaná stavba od roku 2010 doposiaľ
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.