Mgr. Branislav Boháčik

Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.