JUDr. Lívia Poluchová

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Galanta.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom darovacia zmluva 14.10.1997 0,00- € 23.000,-€
rod. dom viacúčelový, garáž kúpna zmluva 22.05.1998 23.240,- € 0,00- €
byt kúpna zmluva 23.04.2009 70.000,- € 0,00- €
záhrada, zast. plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.03.2004 20.304,- € 0,00- €
nebytový priestor kúpna zmluva 18.02.2004 28.812,- € 0,00- €
rod. dom viacúčelový kúpna zmluva 04.07.2006 49.790,- € 0,00- €
iná budova kúpna zmluva 24.01.2014 40.000,- € 0,00-€
zastavané plochy a nádvoria, záhrady kúpna zmluva 26.05.2015 20.000,- € 0,00-€
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze príjem z platu, 31.12.2020 140.550,- € 140.550,- €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom darovacia zmluva 14.10.1997 0,00- € 23.000,-€
rod. dom viacúčelový, garáž kúpna zmluva 22.05.1998 23.240,- € 0,00- €
byt kúpna zmluva 23.04.2009 70.000,- € 0,00- €
záhrada, zast. plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.03.2004 20.304,- € 0,00- €
nebytový priestor kúpna zmluva 18.02.2004 28.812,- € 0,00- €
rod. dom viacúčelový kúpna zmluva 04.07.2006 49.790,- € 0,00- €
iná budova kúpna zmluva 24.01.2014 40.000,- € 0,00-€
zastavané plochy a nádvoria, záhrady kúpna zmluva 26.05.2015 20.000,- € 0,00-€
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze vlastné úspory, 31.12.2019 111.160,- € 111.160,- €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom darovacia zmluva 14.10.1997
rod. dom viacúčelový, garáž kúpna zmluva 22.05.1998
byt kúpna zmluva 23.04.2009
záhrada, zast. plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.03.2004
nebytový priestor kúpna zmluva 18.02.2004
rod. dom viacúčelový kúpna zmluva 04.07.2006
iná budova kúpna zmluva 24.01.2014
zastavané plochy a nádvoria, záhrady kúpna zmluva 26.05.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
peniaze vlastné úspory, dary 31.12.2018 90.000,- €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom darovacia zmluva 14.10.1997
rod. dom viacúčelový, garáž kúpna zmluva 22.05.1998
byt kúpna zmluva 23.04.2009
záhrada, zast. plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.03.2004
nebytový priestor kúpna zmluva 18.02.2004
rod. dom viacúčelový kúpna zmluva 04.07.2006
iná budova kúpna zmluva 24.01.2014
zastavané plochy a nádvoria, záhrady kúpna zmluva 26.05.2015
ostatná plocha kúpna zmluva 29.07.2016
ostatná plocha kúpna zmluva 29.07.2016
ostatná plocha kúpna zmluva 29.07.2016
ostatná plocha kúpna zmluva 29.07.2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
peniaze vlastné úspory, dary 31.12.2016 27.937,05 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom darovacia zmluva 14.10.1997
rod. dom viacúčelový, garáž kúpna zmluva 22.05.1998
byt kúpna zmluva 23.04.2009
záhrada, zast. plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.03.2004
nebytový priestor kúpna zmluva 18.02.2004
rod. dom viacúčelový kúpna zmluva 04.07.2006
ostatné plochy kúpna zmluva 29.04.2013
rodinný dom vlastná stavba 08.01.2014
rodinný dom vlastná stavba 08.01.2014
iná budova kúpna zmluva 24.01.2014
zastavané plochy a nádvoria, záhrady kúpna zmluva 26.05.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom darovacia zmluva 14.10.1997
rod. dom viacúčelový, garáž kúpna zmluva 22.05.1998
byt kúpna zmluva 23.04.2009
záhrada, zast. plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.03.2004
nebytový priestor kúpna zmluva 18.02.2004
rod. dom viacúčelový kúpna zmluva 04.07.2006
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 27.02.2012
rodinný dom vlastná stavba 04.12.2012
ostatné plochy kúpna zmluva 29.04.2013
rodinný dom vlastná stavba 08.01.2014
rodinný dom vlastná stavba 08.01.2014
iná budova kúpna zmluva 24.01.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze vlastné uspory, dar 31.12.2014
peniaze vlastné úspory 31.12.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom darovacia zmluva 14.10.1997
rod. dom viacúčelový, garáž kúpna zmluva 22.05.1998
byt kúpna zmluva 23.04.2009
záhrada, zast. plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.03.2004
nebytový priestor kúpna zmluva 18.02.2004
rod. dom viacúčelový kúpna zmluva 04.07.2006
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 27.02.2012
rodinný dom pred kolaudáciou 04.12.2012
ostatné plochy kúpna zmluva 29.04.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze vlastné uspory, 31.12.2013
peniaze vlastné úspory, 31.12.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom darovacia zmluva 14.10.1997
rod. dom viacúčelový, garáž kúpna zmluva 22.05.1998
byt kúpna zmluva 23.04.2009
záhrada, zast. plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.03.2004
nebytový priestor kúpna zmluva 18.02.2004
rod. dom viacúčelový kúpna zmluva 04.07.2006
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 27.02.2012
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 27.02.2012
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 27.02.2012
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 27.02.2012
rodinný dom pred kolaudáciou 04.12.2012
rodinný dom pred kolaudáciou 04.12.2012
rodinný dom pred kolaudáciou 04.12.2012
rodinný dom pred kolaudáciou 04.12.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze vlastné uspory, dar 31.12.2012
peniaze vlastné úspory,dar 31.12.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rod.dom - viacúčel., garáž kúpa 22.05.1998
Rodinný dom, garáž darovanie 14.10.1997
Nebytový priestor kúpa 18.02.2004
Rod. dom-viacúčelový kúpa 04.07.2006
pozemok kúpa 01.03.2004
byt kúpa 23.04.2009
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory 31.12.2011
peniaze úspory, dar 31.12.2011
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.