Mgr. Jarmila Poráziková

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava V.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
záhradná chatka kúpa 09.06.2009 45.950 € aj s nižšie uvedenými parcelami
zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy kúpa 09.06.2009
zastavané plochy a nádvoria kúpa 09.06.2009
byt kúpa 31.01.2008 109.539,93 € aj s nižšie uvedeným pozemkom
zastavané plochy a nádvoria kúpa 31.01.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo kúpa 24.11.2017 15.930 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 31.12.2020
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
záhradná chatka kúpa 09.06.2009 45.950 € aj s nižšie uvedenými parcelami
zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy kúpa 09.06.2009
zastavané plochy a nádvoria kúpa 09.06.2009
byt kúpa 31.01.2008 109.539,93 € aj s nižšie uvedeným pozemkom
zastavané plochy a nádvoria kúpa 31.01.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 31.12.2019 viac ako 6.600 €
osobné motorové vozidlo kúpa 24.11.2017 15.930 €
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 31.01.2008
záhradná chatka kúpa 09.06.2009
zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy kúpa 09.06.2009
zastavané plochy a nádvoria kúpa 09.06.2009
zastavané plochy a nádvoria kúpa 31.01.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 31.12.2018 viac ako 6.600 €
osobné motorové vozidlo kúpa 24.11.2017 15930 €
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.