JUDr. Gabriela Bóková

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Košice II.

Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt darovaním 06.04.2011
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt darovaním 06.04.2011
orná pôda, trvalé trávnaté porasty darovaním 22.03.2010
orná pôda, trvalé trávnaté porasty darovaním 22.03.2010
orná pôda, trvalé trávnaté porasty darovaním 22.03.2010
orná pôda, trvalé trávnaté porasty darovaním 22.03.2010
orná pôda, vodné plochy darovaním 22.03.2010
trvalé trávnaté porasty darovaním 22.03.2010
orná pôda, trvalé trávnaté porasty darovaním 22.03.2010
orná pôda darovaním 22.03.2010
orná pôda, trvalé trávnaté porasty darovaním 22.03.2010
orná pôda, trvalé trávnaté porasty darovaním 22.03.2010
trvalé trávnaté porasty darovaním 22.03.2010
orná pôda, trvalé trávnaté porasty darovaním 22.03.2010
orná pôda, trvalé trávnaté porasty darovaním 22.03.2010
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
  • Na rázcestí právneho štátu · SME
    Občania SR sú povinní konať v súlade a v medziach zákonov. Malo by platiť, že rovnaké právne prostredie by malo generovať rovnaké právne názory prokuratúr a súdov na tu istú vec. Čo však robiť ak sa…

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.