JUDr. Silvia Rozkopálová

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpa 15.04.2004 100.000 SKK 100.000 SKK
záhrada dar 13.01.2005 20.000SKK
rodinný dom so záhradou dar 18.01.2010 150.000€
rodinný dom so záhradou dar 02.01.2017 60.000€
pozemok na ktorom je postavená budova kúpa 26.02.2014 600,-
stavba, nádvorie dar 30.04.2020 250.000€
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
OMV kúpa 01.12.2009 2000 10.000
OMV kúpa 01.07.2023 16.000 16.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
investičné fondy v SLSP sporenie 58.000
bežný účet v SLSP úspory 9.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver na bývanie, rekonštrukcia 2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpa 15.04.2004 100.000 SKK 100.000 SKK
záhrada dar 13.01.2005 20.000SKK
rodinný dom so záhradou dar 18.01.2010 150.000€
rodinný dom so záhradou dar 02.01.2017 60.000€
pozemok na ktorom je postavená budova kúpa 26.02.2014 600,-
stavba, nádvorie dar 30.04.2020 250.000€
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
OMV kúpa 01.12.2009 2000 10.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
investičné fondy v SLSP sporenie 46.222,27
bežný účet v SLSP úspory 13.577,57
vklad na účet dar od rodičov, otca Ing. Karola Pohančeníka 20.01.2022 40.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver na bývanie, rekonštrukcia 2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpa 15.04.2004 100.000 SKK 100.000 SKK
záhrada dar 13.01.2005 20.000SKK
rodinný dom so záhradou dar 18.01.2010 150.000€
rodinný dom so záhradou dar 02.01.2017 60.000€
pozemok na ktorom je postavená budova kúpa 26.02.2014 600,-
stavba, nádvorie dar 30.04.2020 250.000€
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
OMV kúpa 01.12.2009 2000 10.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
investičné fondy v SLSP sporenie 42.845
bežný účet v SLSP úspery 3.780,54
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
stavebný úver 2013
úver na bývanie, rekonštrukcia 2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpa 15.04.2004 100.000,-SKK
záhrada dar 13.01.2005 20.000,-SKK
rodinný dom so záhradou dar 18.01.2010 150.000,-
rodinný dom so záhradou dar 02.01.2017 60.000,-
pozemok na ktorom je postavená bytová budova kúpa 26.02.2014 600,-
stavba, nádvorie dar 30.04.2020 250.000,-
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
OMV kúpa 01.12.2009 2000 10000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
investičné fondy v SLSP sporenie 27.742,-
bežný účet v SLSP úspory, sporenie 31.12.2019 9513
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
spotrebný úver 2020
stavebný úver 2013
úver na bývanie, rekonštrukcia 2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpa 15.04.2004 100.000,-SKK
záhrada dar 13.01.2005 20.000,-SKK
rodinný dom so záhradou dar 18.01.2010 150.000,-
rodinný dom so záhradou dar 02.01.2017 60.000,-
pozemok na ktorom je postavená bytová budova kúpa 26.02.2014 600,-
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
OMV kúpa 01.12.2009 2000 10000
bežný účet v SLSP úspory, sporenia 31.12.2019 3000
OMV kúpa 01.11.2019 15000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
investičné fondy v SLSP sporenie 20000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
spotrebný úver 2019
stavebný úver 2013
spotrebný úver, rekonštrukcia 2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 15.04.2004
záhrada dar 13.01.2005
rodinný dom so záhradou dar 18.01.2010
rodinný dom so záhradou dar 02.01.2017
pozemok na ktorom je postavená bytová budova kúpa 26.02.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
OMV kúpa 01.12.2009 2000 10000
bežný účet v SLSP úspory, sporenia 31.12.2018 1500
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
investičné fondy v SLSP sporenie 11000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
stavebný úver 2013
stavebný úver 2013
spotrebný úver, rekonštrukcia 2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 15.04.2004
záhrada dar 13.01.2005
rodinný dom so záhradou dar 18.01.2010
rodinný dom so záhradou dar 02.01.2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
OMV kúpa 01.12.2009 2000 10000
vklady v peňažných ústavoch úspory, sporenia 31.12.2017 1000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
investičné fondy v SLSP kúpa 18.500
investičné fondy v TB kúpa 10.300
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
stavebný úver 2013
stavebný úver 2013
spotrebný úver, rekonštrukcia 2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 15.04.2004
záhrada dar 13.01.2005
rodinný dom so záhradou dar 18.01.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
OMV kúpa 01.12.2009 2000 10000
vklady v peňažných ústavoch úspory, sporenia 31.12.2015 10000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
stavebný úver 2013
stavebný úver 2013
spotrebný úver, rekonštrukcia 2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 15.04.2004
záhrada dar 13.01.2005
rodinný dom so záhradou dar 18.01.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
OMV kúpa 01.12.2009
vklady v peňažných ústavoch úspory, sporenia 31.12.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 15.04.2004
záhrada dar 13.01.2005
rodinný dom so záhradou dar 18.01.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
OMV kúpa 01.12.2009
vklady v peňažných ústavoch úspory 31.12.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 15.04.2004
záhrada dar 13.01.2005
rodinný dom so záhradou dar 18.01.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
OMV kúpa 01.12.2009
OMV kúpa 01.09.2009
vklady v peňažných ústavoch úspory 31.12.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 15.04.2004
záhrada dar 13.01.2005
rodinný dom so záhradou dar 18.01.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
OMV kúpa 01.12.2009
OMV kúpa 01.09.2009
vklady v peňažných ústavoch úspory 31.12.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 15.04.2004
záhrada dar 13.01.2005
RD so zahradou dar 18.01.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné auto kúpa 20.12.2009
osobné auto kúpa 20.09.2009
vklad v peňažnom ústave úspory 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.