JUDr. Richard Singer

The prosecutor is temporarily appointed to Krajská prokuratúra Nitra.

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Nitra.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Piešťany and Okresná prokuratúra Nitra.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt č. 3-C, Obytný dom Triangolo o.č. 30, pozemky - zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy kúpna zmluva 5.6.2009 2009-07-29 96.341 eur 0 eur
Byt č. 4 - ob. dom č.o. 24 kúpna zmluva 15.11.2007 2007-12-31 49.790 eur 0 eur
Byt č. 28 - ob. dom č.o. 6, pozemok - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.1.2013 2013-02-26 72.000 eur 0 eur
Rodinný dom, pozemky - zastavané plochy a nádvoria, záhrady kúpna zmluva 11.1.2017, zmluvy o dielo z roku 2022 2017-02-16 291.565,83 eur 0 eur
Dvojgaráž zmluva o dielo z 9.7.2021 a z roku 2022 2021-12-05 26.783,56 eur
Byt č. 509A, polyfunkčný objekt, nebytové priestory - garážové státia č. 54 a č. 68, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 26.10.2022 2022-12-21 194.000 eur
Prístrešok na drevo zmluva o dielo zo dňa 14.3.2022 2022-06-23 2.300 eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Peniaze v peňažnom ústave plat, vrátane platu manželky, nájomné, príspevok za ubytovanie poskytnuté odídencom z Ukrajiny 2023 11.831,06 eur 0 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver č. 00164667 2016-01-29
hypotekárny úver č. 494149 2017-01-17
hypotekárny úver č. 683126 2022-10-21
zmluva o pôžičke 2023-09-20
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt č. 3-C, Obytný dom Triangolo o.č. 30, pozemky - zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy kúpna zmluva 5.6.2009 2009-07-29 96.341 eur 0 eur
Byt č. 4 - ob. dom č.o. 24 kúpna zmluva 15.11.2007 2007-12-31 49.790 eur 0 eur
Byt č. 28 - ob. dom č.o. 6, pozemok - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.1.2013 2013-02-26 72.000 eur 0 eur
Rodinný dom, pozemky - zastavané plochy a nádvoria, záhrady kúpna zmluva 11.1.2017, zmluvy o dielo z roku 2022 2017-02-16 291.565,83 eur 0 eur
Dvojgaráž zmluva o dielo z 9.7.2021 a z roku 2022 2021-12-05 26.783,56 eur
Byt č. 509A, polyfunkčný objekt, nebytové priestory - garážové státia č. 54 a č. 68, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 26.10.2022 2022-12-21 194.000 eur
Prístrešok na drevo zmluva o dielo zo dňa 14.3.2022 2022-06-23 2.300 eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Peniaze v peňažnom ústave plat, vrátane platu manželky, nájomné 2022 16.210,68 eur 0 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver č. 00164667 2016-01-29
hypotekárny úver č. 494149 2017-01-17
hypotekárny úver č. 683126 2022-10-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt č. 3-C, Obytný dom Triangolo o.č. 30, pozemky - zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy kúpna zmluva 5.6.2009 2009-07-29 96.341 eur 0 eur
Byt č. 4 - ob. dom č.o. 24 kúpna zmluva 15.11.2007 2007-12-31 49.790 eur 0 eur
Byt č. 28 - ob. dom č.o. 6, pozemok - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.1.2013 2013-02-26 72.000 eur 0 eur
Rodinný dom, pozemky - zastavané plochy a nádvoria, záhrady kúpna zmluva 11.1.2017, zmluvy o dielo z roku 2021 2017-02-16 252.307,32 eur 0 eur
Rozostavaná garáž zmluva o dielo z 11.7.2021 2021-12-05 22.321,56 eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Peniaze v peňažnom ústave plat, vrátane platu manželky, nájomné, kúpna cena za predaj bytu č. 4-1, ob. dom č.l. 1A, nebytového priestoru AA7 a pozemkov 2021 119.295,51 0 eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Pohľadávka - kúpa nehnuteľností zmluva o budúcej kúpnej zmluve k nehnuteľnostiam 2021-06-25 38.800 eur
Nájomné z prenájmu bytov zmluvy o prenájme bytov 2021 8740 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver č. 00164667 2016-01-29
hypotekárny úver č. 494149 2017-01-17
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt č. 3-C, Obytný dom Triangolo o.č. 30, pozemky - zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy kúpna zmluva 5.6.2009 2009-07-29 96.341 eur 0 eur
Byt č. 4 - ob. dom č.o. 24 kúpna zmluva 15.11.2007 2007-12-31 49.790 eur 0 eur
Byt č. 28 - ob. dom č.o. 6, pozemok - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.1.2013 2013-02-26 72.000 eur 0 eur
Byt č. 4-1, ob. dom. č.l. 1A, nebytový priestor AA7, pozemky - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 18.1.2016 2016-02-03 105.482,40 eur 0 eur
Rodinný dom, pozemky - zastavané plochy a nádvoria, záhrady kúpna zmluva 11.1.2017, zmluvy o dielo v roku 2020 2017-02-16 187.463 eur 0 eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Peniaze v peňažnom ústave plat, darovanie, nájomné 2014-2020 46.908,01 0 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver č. 00164667 2016-01-29
hypotekárny úver č. 494149 2017-01-17
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt - Obytný dom Triangolo o.č. 30, pozemky - zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy kúpna zmluva 2009-07-29 96.341 eur 0 eur
Byt - ob. dom č.o. 24 kúpna zmluva 2007-12-31 49.790 eur 0 eur
Byt - ob. dom č.o. 6, pozemok - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2013-02-26 72.000 eur 0 eur
Byt - ob. dom. č.l. 1A, nebytový priestor AA7, pozemky - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2016-02-03 105.482,40 eur 0 eur
Rodinný dom, pozemky - zastavané plochy a nádvoria, záhrady kúpna zmluva 2017-02-16 130.000 eur 0 eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Peniaze úspory 2014-12-31 67.735,54 eur 0 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver č. 00164667 2016-01-29
hypotekárny úver č. 494149 2017-01-17
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt - Obytný dom Triangolo o.č. 30 kúpna zmluva 2009-07-29
Pozemok - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2009-07-29
Byt - ob. dom č.o. 24 kúpna zmluva 2007-12-31
Pozemok - ostatné plochy kúpna zmluva 2009-07-29
Byt - ob. dom č.o. 6 kúpna zmluva 2013-02-26
Pozemok - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2013-02-26
Byt - ob. dom č.o. 1A kúpna zmluva 2016-02-03
Nebytový priestor AA7 kúpna zmluva 2016-02-03
Pozemok - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2016-02-03
Pozemok - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2016-02-03
Pozemok - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2016-02-03
Rodinný dom kúpna zmluva 2017-02-16
Pozemok - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2017-02-16
Pozemok - záhrady kúpna zmluva 2017-02-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Peniaze úspory 2014-12-31 31.000 eur 31.000 eur
Peniaze úspory 2018-12-31 11.925,16 eur 11.925,16 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver č. 00164667 2016-01-29
hypotekárny úver č. 494 149 2017-01-17
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt - Obytný dom Triangolo o.č. 30 kúpna zmluva 2009-07-29
Pozemok - zastavané plochy kúpna zmluva 2009-07-29
Byt - ob. dom. č.o. 24 kúpna zmluva 2007-12-31
Pozemok - ostatné plochy kúpna zmluva 2009-07-29
Byt - ob. dom č.o. 6 kúpna zmluva 2013-02-26
Pozemok- zastavené plochy a nádvoria kúpna zmluva 2013-02-26
Byt - ob. dom č.o. 1A kúpna zmluva 2016-02-03
Nebytový priestor AA7 kúpna zmluva 2016-02-03
Pozemok - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2016-02-03
Pozemok - zastavené plochy a nádvoria kúpna zmluva 2016-02-03
Pozemok - zastavené plochy a nádvoria kúpna zmluva 2016-02-03
Rodinný dom kúpna zmluva 2017-02-16
Garáž kúpna zmluva 2017-02-16
Pozemok - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2017-02-16
Pozemok - záhrady kúpna zmluva 2017-02-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Peniaze úspory 2014-12-31 30.000 eur
Peniaze úspory 2017-12-31 6.781,1 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver č. 00164667 2016-01-29
hypoterkárny úver č. 494 149 2017-01-17
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt - Obytný dom Triangolo o.č. 30 kúpna zmluva 2009-07-29
Pozemok - zastavané plochy kúpna zmluva 2009-07-29
Byt - ob. dom. č.o. 24 kúpna zmluva 2007-12-31
Pozemok - ostatné plochy kúpna zmluva 2009-07-29
Byt - ob. dom č.o. 6 kúpna zmluva 2013-02-26
Byt - ob. dom č.o. 1A kúpna zmluva 2016-02-03
Nebytový priestor AA7 kúpna zmluva 2016-02-03
Pozemok - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2016-02-03
Pozemok - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2016-02-03
Pozemok - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2016-02-03
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Peniaze úspory 2014-12-31 30.000 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver č. 00164667 2016-01-29
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt - Obytný dom Triangolo o.č. 30 kúpna zmluva 2009-07-29
Pozemok - zastavané plochy kúpna zmluva 2009-07-29
Byt - ob. dom. č.o. 24 kúpna zmluva 2007-12-31
Pozemok - ostatné plochy kúpna zmluva 2009-07-29
Byt - ob. dom č.o. 6 kúpna zmluva 2013-02-26
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Peniaze úspory 2014-12-31
Peniaze úspory 2015-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt - Obytný dom Triangolo o.č. 30 kúpna zmluva 2009-07-29
Pozemok - zastavané plochy kúpna zmluva 2009-07-29
Byt - ob. dom. č.o. 24 kúpna zmluva 2007-12-31
Pozemok - ostatné plochy kúpna zmluva 2009-07-29
Byt - ob. dom č.o. 6 kúpna zmluva 2013-02-26
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Peniaze úspory 2014-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt - Obytný dom Triangolo o.č. 30 kúpna zmluva 2009-07-29
Pozemok - zastavané plochy kúpna zmluva 2009-07-29
Byt - ob. dom. č.o. 24 kúpna zmluva 2007-12-31
Pozemok - ostatné plochy kúpna zmluva 2009-07-29
Byt - ob. dom č.o. 6 kúpna zmluva 2013-02-26
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt - Obytný dom Triangolo o.č. 30 kúpna zmluva 2009-07-29
Pozemok - zastavané plochy kúpna zmluva 2009-07-29
Byt - ob. dom. č.o. 24 kúpna zmluva 2007-12-31
Pozemok - ostatné plochy kúpna zmluva 2009-07-29
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Peniaze úspory 2012-12-31
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
majetkový podiel v s.r.o. založenie s.r.o. 2008-05-27
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt - Obytný dom Triangolo o.č. 30 kúpna zmluva 2009-07-29
Pozemok - zastavané plochy kúpna zmluva 2009-07-29
Byt - ob. dom. č.o. 24 kúpna zmluva 2007-12-31
Pozemok - ostatné plochy kúpna zmluva 2009-07-29
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Peniaze úspory z platu, nájomné, výnos z podnikania 2011-12-31
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
majetkový podiel v s.r.o. založenie s.r.o. 2008-05-27
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (12)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/2/01/2015 (rtf, 43 KB) 2015-01-05 Pv 263/14/2204 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/151/07/2014 (rtf, 46 KB) 2014-07-02 2 Pv 432/11/2204 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/99/05/2014 (rtf, 46 KB) 2014-05-09 2 Pv 159/11/2204 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/79/04/2014 (rtf, 48 KB) 2014-04-01 2 Pv 389/12/2204 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/60/03/2014 (rtf, 44 KB) 2014-03-18 1 Pv 768/11/2204 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/29/04/2014 (rtf, 44 KB) 2014-02-25 2 Pv 465/11/2204 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/31/02/2014 (rtf, 44 KB) 2014-02-25 2 Pv 563/11/2204 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/179/01/2014 (rtf, 48 KB) 2014-01-21 2 Pv 530/08/2204 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 59 - zastavil - § 215/2b (§ 172/2b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/25/05/2012 (rtf, 214 KB) 2012-05-18 1 Pv 108/11/2204 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/15/04/2012 (rtf, 211 KB) 2012-04-17 1 Pv 675/11/2204 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/13/04/2012 (rtf, 211 KB) 2012-04-03 1 Pv 913/11/2204 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/1/04/2012 (rtf, 212 KB) 2012-04-11 1 Pv 671/11/2204 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.