JUDr. Ján Sklár

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Dunajská Streda.

Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
pozemok darovanie 28.11.2007 0 47.000
rodinný dom zhotovenie 16.05.2011 120.000 120.000
byt kúpa 11.04.2019 133.000 133.000
garážové státie kúpa 11.04.2019 10.000 10.000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Osobné motorové vozidlo kúpa 12.11.2015 8.000 8.000
peniaze prevodom na účet dar 28.01.2019 0 90.000
peniaze prevodom na účet dar 07.02.2019 0 30.000
peniaze prevodom na účet dar 18.02.2019 0 26.000
peniaze prevodom na účet dar 25.04.2019 0 2.750
peniaze prevodom na účet dar 08.08.2019 0 15.000
peniaze v hotovosti dar 24.12.2019 0 12.000
peniaze v hotovosti dar 24.12.2020 12.000
úspory plat 01.01.2020 3.500 3.500
peniaze v hotovosti dar 24.12.2021 0 12.000
úspory plat 01.01.2021 2.347 2.347
Osobné motorové vozidlo kúpa 04.05.2021 28.827 28.827
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 29.06.2011
spotrebný úver 25.10.2021
spotrebný úver 18.11.2021
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
pozemok darovanie 28.11.2007 0 47.000
rodinný dom zhotovenie 16.05.2011 120.000 120.000
byt kúpa 11.04.2019 133.000 133.000
garážové státie kúpa 11.04.2019 10.000 10.000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Osobné motorové vozidlo kúpa 12.11.2015 8.000 8.000
peniaze prevodom na účet dar 28.01.2019 0 90.000
peniaze prevodom na účet dar 07.02.2019 0 30.000
peniaze prevodom na účet dar 18.02.2019 0 26.000
peniaze prevodom na účet dar 25.04.2019 0 2.750
peniaze prevodom na účet dar 08.08.2019 0 15.000
peniaze v hotovosti dar 24.12.2019 0 12.000
peniaze v hotovosti dar 24.12.2020 12.000
úspory plat 01.01.2020 3.500 3.500
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pôžička - hypotekárny úver 04.07.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
pozemok darovanie 28.11.2007 0 47.000
rodinný dom zhotovenie 16.05.2011 120.000 120.000
byt kúpa 11.04.2019 133.000 133.000
garážové státie kúpa 11.04.2019 10.000 10.000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Osobné motorové vozidlo kúpa 12.11.2015 8.000 8.000
peniaze prevodom na účet dar 28.01.2019 0 90.000
peniaze prevodom na účet dar 07.02.2019 0 30.000
peniaze prevodom na účet dar 18.02.2019 0 26.000
peniaze prevodom na účet dar 25.04.2019 0 2.750
peniaze prevodom na účet dar 08.08.2019 0 15.000
peniaze v hotovosti dar 24.12.2019 0 12.000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pôžička - hypotekárny úver 04.07.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok darovanie 28.11.2007
rodinný dom zhotovenie 16.05.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpa 12.11.2015 8.000 8.000
peniaze v hotovosti dar 15.12.2017 10.000 10.000
peniaze dar 18.04.2018 20.000 20.000
peniaze dar 27.09.2018 6.000 6.000
peniaze dar 17.10.2018 4.000 4.000
peniaze dar 21.11.2018 7.000 7.000
peniaze dar 17.12.2018 1.000 1.000
peniaze dôchodok 12.12.2018 14.231,96 14.231,96
peniaze úspory 31.12.2018 13.321,72
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pôžička 04.07.2011
pôžička 30.11.2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok darovanie 28.11.2007
rodinný dom zhotovenie 16.05.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpa 12.11.2015 8000 8000
peniaze v hotovosti dar 15.12.2017 10.000 10.000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pôžička 04.07.2011
pôžička 01.04.2017
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok darovanie 28.11.2007
rodinný dom zhotovenie 16.05.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpa 12.11.2015 8000 8000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pôžička 04.07.2011
pôžička 15.11.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok darovanie 28.11.2007
rodinný dom zhotovenie 16.05.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 12.11.2015
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pôžička 04.07.2011
pôžička 09.11.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom zhotovenie 16.05.2011
pozemok darovanie 28.11.2007
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pohľadávka pôžička 04.07.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom zhotovenie 16.05.2011
pozemok darovanie 28.11.2007
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pohľadávka pôžička 04.07.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom zhotovenie 16.05.2011
pozemok darovanie 28.11.2007
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pohľadávka pôžička 04.07.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom zhotovenie 16.05.2011
pozemok darovanie 28.11.2007
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pohľadávka pôžička 04.07.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.