Mgr. Soňa Struhárová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Piešťany.

The prosecutor is temporarily appointed to Okresná prokuratúra Galanta.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Nitra.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pozemok - zastav.plochy 1/2 kúpa, 1/2 dar 2024-06-22 1/2 15.000,-€ 1/2 15.000,-€
rodinný dom 1/2 kúpa, 1/2 dar 2024-06-22 1/2 40.000,- € 1/2 50.000,-€
byt 1/2 kúpa, 1/2 dar 1999, 2009 1/2 50.000,-€ 40.000,-€
rodinný dom kúpa 2018-04-23 69.900,- €
rodinný dom dar 2022-09-20 30.000,- € 30.000,- €
záhrada dar 2022-09-20 5.000,- €
zastavaná plocha a nádvorie dar 2022-09-20 5.000,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peňažná pohľadávka výkon záložného práva 2011-08-01 60.680,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver máj 2015
hypotekárny úver 2010-08-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pozemok - zastav.plochy 1/2 kúpa, 1/2 dar 2024-06-22 1/2 15.000,-€ 1/2 15.000,-€
rodinný dom 1/2 kúpa, 1/2 dar 2024-06-22 1/2 40.000,- € 1/2 50.000,-€
byt 1/2 kúpa, 1/2 dar 1999, 2009 1/2 50.000,-€ 40.000,-€
rodinný dom kúpa 2018-04-23 69.900,- €
rodinný dom dar 2022-09-20 30.000,- € 30.000,- €
záhrada dar 2022-09-20 5.000,- €
zastavaná plocha a nádvorie dar 2022-09-20 5.000,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peňažná pohľadávka výkon záložného práva 2011-08-01 60.680,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver máj 2015
hypotekárny úver 2010-08-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pozemok - zastav.plochy 1/2 kúpa, 1/2 dar 2024-06-22 1/2 15.000,-€ 1/2 15.000,-€
rodinný dom 1/2 kúpa, 1/2 dar 2024-06-22 1/2 40.000,- € 1/2 50.000,-€
byt 1/2 kúpa, 1/2 dar 1999, 2009 1/2 50.000,-€ 40.000,-€
rodinný dom kúpa 2018-04-23 69.900,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peňažná pohľadávka výkon záložného práva 2011-08-01 60.680,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver máj 2015
hypotekárny úver 2010-08-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pozemok - zastav.plochy 1/2 kúpa, 1/2 dar 2024-06-22 1/2 15.000,-€ 1/2 15.000,-€
rodinný dom 1/2 kúpa, 1/2 dar 2024-06-22 1/2 40.000,- € 1/2 50.000,-€
byt 1/2 kúpa, 1/2 dar 1999, 2009 1/2 50.000,-€ 40.000,-€
rodinný dom kúpa 2018-04-23 69.900,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peňažná pohľadávka výkon záložného práva 2011-08-01 60.680,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver máj 2015
hypotekárny úver 2010-08-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Galanta
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pozemok - zastav.plochy 1/2 kúpa, 1/2 dar 2024-06-22 1/2 15.000,-€ 1/2 15.000,-€
rodinný dom 1/2 kúpa, 1/2 dar 2024-06-22 1/2 40.000,- € 1/2 50.000,-€
byt 1/2 kúpa, 1/2 dar 1999, 2009 1/2 50.000,-€ 40.000,-€
rodinný dom kúpa 2018-04-23 69.900,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peňažná pohľadávka výkon záložného práva 2011-08-01 60.680,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver máj 2015
hypotekárny úver 2010-08-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok- zastav.plochy 1/2 kúpa,1/2 dar 2024-06-22
rodinný dom 1/2 kúpa, 1/2 dar 2024-06-22
byt 1/2 kúpa, 1/2 dar 1999, 2009
rodinny dom kúpa 2018-04-23
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
úspory predaj nehnuteľnosti 2016-12-31 5000
úspory dedičstvo 2016-06-15 70000€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peňaž.pohľadávka výkon záložného práva 2011-08-01 60 680 60680
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
peňažné prostriedky 2017-12-30 10000,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver máj 2015
hypotekárny úver 2010-08-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok- zastav.plochy 1/2 kúpa,1/2 dar 2024-06-22
rodinný dom 1/2 kúpa, 1/2 dar 2024-06-22
byt 1/2 kúpa, 1/2 dar 1999, 2009
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
úspory predaj nehnuteľnosti 2016-12-31 5000
úspory dedičstvo 2016-06-15 70000€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peňaž.pohľadávka výkon záložného práva 2011-08-01 60 680 60680
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
peňažné prostriedky 2017-12-30 10000,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver máj 2015
hypotekárny úver 2010-08-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok- zastav.plochy 1/2 kúpa,1/2 dar 2024-06-22
rodinný dom 1/2 kúpa, 1/2 dar 2024-06-22
byt 1/2 kúpa, 1/2 dar 1999, 2009
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
úspory predaj nehnuteľnosti 2016-12-31 5000
úspory dedičstvo 2016-06-15 70000€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peňaž.pohľadávka výkon záložného práva 2011-08-01 60 680 60680
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver máj 2015
hypotekárny úver 2010-08-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok- zastav.plochy 1/2 kúpa,1/2 dar 2024-06-22
rodinný dom 1/2 kúpa, 1/2 dar 2024-06-22
byt 1/2 kúpa, 1/2 dar 1999, 2009
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úspory predaj nehnuteľnosti 2014-12-31
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peňaž.pohľadávka výkon záložného práva 2011-08-01
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver máj 2015
hypotekárny úver 2010-08-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok- zastav.plochy 1/2 kúpa,1/2 dar 2024-06-22
rodinný dom 1/2 kúpa, 1/2 dar 2024-06-22
byt 1/2 kúpa, 1/2 dar 1999, 2009
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úspory predaj nehnuteľnosti 2014-12-31
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peňaž.pohľadávka výkon záložného práva 2011-08-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok- zastav.plochy 1/2 kúpa,1/2 dar 2024-06-22
rodinný dom 1/2 kúpa, 1/2 dar 2024-06-22
byt 1/2 kúpa, 1/2 dar 1999, 2009
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úspory predaj nehnuteľnosti 2013-12-31
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peňaž.pohľadávka výkon záložného práva 2011-08-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok- zastav.plochy 1/2 kúpa,1/2 dar 2024-06-22
rodinný dom 1/2 kúpa, 1/2 dar 2024-06-22
byt 1/2 kúpa, 1/2 dar 1999, 2009
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peňaž.pohľadávka výkon záložného práva 2011-08-01
plot - Galanta-Kolónia realizácia stavby 2010
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok- zastav.plochy 1/2 kúpa,1/2 dar 2024-06-22
rodinný dom 1/2 kúpa, 1/2 dar 2024-06-22
byt 1/2 kúpa, 1/2 dar 1999, 2009
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peňaž.pohľadávka výkon záložného práva 2011-08-01
plot - Galanta-Kolónia realizácia stavby 2010
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (174)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/9/01/2017 2017-01-24 2 Pv 433/16/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/189/12/2016 2016-12-27 4 Pv 423/12/4403 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/188/12/2016 2016-12-20 1 Pv 460/16/4403 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/176/11/2016 2016-12-06 2 Pv 527/16/4403 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/164/11/2016 2016-11-26 2 Pv 496/15/4403 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/135/08/2016 2016-09-13 1 Pv 420/16/4403 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/101/07/2016 2016-08-20 3 Pv 601/15/4403 § 234 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/25/03/2016 2016-05-10 1 Pv 512/15/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/13/02/2016 2016-04-07 2 Pv 199/15/4403 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/11/02/2016 2016-03-08 3 Pv 508/15/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/9/02/2016 2016-03-25 2 Pv 611/15/4403 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/1/01/2016 2016-01-24 1 Pv 698/14/4403 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/197/12/2015 2015-12-12 2 Pv 337/15/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/196/11/2015 2015-11-27 3 Pv 206/14/4403 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/183/11/2015 2015-11-03 4 Pv 106/14/4403 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/182/11/2015 2015-11-22 1 Pv 80/15/4403 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 9 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1e (§ 11/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/198/09/2015 2015-10-29 3 Pv 101/15/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/91/06/2015 (rtf, 46 KB) 2015-05-29 4 Pv 16/15/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/96/06/2015 (rtf, 57 KB) 2015-06-02 1 Pv 16/15/4403 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/49/03/2015 (rtf, 51 KB) 2015-03-26 3 Pv 585/14/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/29/03/2015 (rtf, 46 KB) 2015-03-09 4 Pv 545/13/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/48/03/2015 (rtf, 47 KB) 2015-02-16 2 Pv 639/14/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/19/03/2015 (rtf, 46 KB) 2015-02-24 3 Pv 601/14/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/14/03/2015 (rtf, 47 KB) 2015-01-24 3 Pv 49/14/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/13/03/2015 (rtf, 54 KB) 2015-02-21 4 Pv 580/14/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/268/11/2014 (rtf, 46 KB) 2014-11-18 4 Pv 412/14/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/269/11/2014 (rtf, 46 KB) 2014-11-18 3 Pv 147/14/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/249/11/2014 (rtf, 47 KB) 2014-10-26 3 Pv 357/12/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/248/09/2014 (rtf, 49 KB) 2014-09-24 3 Pv 696/13/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/180/09/2014 (rtf, 48 KB) 2014-08-11 3 Pv 541/13/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/179/07/2014 (rtf, 46 KB) 2014-06-17 1 Pv 97/14/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/172/06/2014 (rtf, 44 KB) 2014-06-03 2 Pv 252/11/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/174/06/2014 (rtf, 43 KB) 2014-06-03 3 Pv 32/11/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/176/06/2014 (rtf, 44 KB) 2014-06-03 3 Pv 328/10/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/159/06/2014 (rtf, 43 KB) 2014-06-02 1 Pv 680/11/4403 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/161/06/2014 (rtf, 43 KB) 2014-06-02 1 Pv 310/11/4403 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/163/06/2014 (rtf, 44 KB) 2014-06-02 4 Pv 224/11/4403 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/182/06/2014 (rtf, 45 KB) 2014-06-13 2 Pv 531/11/4403 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/165/06/2014 (rtf, 44 KB) 2014-06-02 4 Pv 213/11/4403 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/167/06/2014 (rtf, 44 KB) 2014-06-02 4 Pv 456/10/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/170/06/2014 (rtf, 43 KB) 2014-06-02 2 Pv 301/11/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/156/06/2014 (rtf, 43 KB) 2014-06-02 4 Pv 195/11/4403 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/151/06/2015 (rtf, 51 KB) 2014-07-05 1 Pv 226/14/4403 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/150/06/2014 (rtf, 45 KB) 2014-06-10 1 Pv 817/09/4403 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/116/07/2014 (rtf, 45 KB) 2014-06-16 3 Pv 724/13/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/17/06/2014 (rtf, 48 KB) 2014-01-27 3 Pv 1/13/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/245/02/2014 (rtf, 46 KB) 2013-11-29 1 Pv 430/12/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/244/02/2014 (rtf, 45 KB) 2013-12-08 3 Pv 299/13/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/217/11/2013 (rtf, 57 KB) 2013-10-29 2 Pv 396/11/4403 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/127/10/2013 (rtf, 45 KB) 2013-07-26 2 Pv 138/13/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/126/11/2013 (rtf, 53 KB) 2013-07-28 2 Pv 374/12/4403 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/218/10/2013 (rtf, 58 KB) 2013-07-16 3 Pv 543/12/4403 § 220 – Falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/130/07/2013 (rtf, 50 KB) 2013-06-04 2 Pv 505/12/4403 § 220 – Falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/128/07/2013 (rtf, 44 KB) 2013-05-24 2 Pv 66/13/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/129/07/2013 (rtf, 43 KB) 2013-05-14 3 Pv 507/12/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/85/02/2014 (rtf, 50 KB) 2013-05-26 1 Pv 395/12/4403 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/74/07/2013 (rtf, 52 KB) 2013-05-21 3 Pv 95/13/4403 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/969/12/2022 2023-01-04 Pv 276/21/2204 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/26/04/2013 (rtf, 56 KB) 2013-03-15 1 Pv 404/12/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/25/04/2013 (rtf, 51 KB) 2013-03-27 1 Pv 185/12/4403 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/949/12/2022 2022-12-21 Pv 134/21/2204 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/19/02/2014 (rtf, 46 KB) 2013-02-23 1 Pv 510/12/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/18/04/2013 (rtf, 46 KB) 2013-02-20 4 Pv 341/12/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/17/04/2013 (rtf, 45 KB) 2013-03-01 1 Pv 197/12/4403 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/66/04/2013 (rtf, 52 KB) 2013-02-13 2 Pv 526/12/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/15/04/2013 (rtf, 53 KB) 2013-02-19 2 Pv 583/12/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/181/03/2014 (rtf, 54 KB) 2013-01-08 2 Pv 786/11/4403 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/134/04/2014 (rtf, 53 KB) 2012-10-14 1 Pv 546/11/4403 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/131/04/2014 (rtf, 50 KB) 2012-10-09 2 Pv 747/11/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/132/12/2012 (rtf, 50 KB) 2012-10-06 4 Pv 164/12/4403 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/102/02/2014 (rtf, 214 KB) 2012-08-21 4 Pv 31/12/4403 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/98/07/2012 (rtf, 208 KB) 2012-07-07 2 Pv 543/11/4403 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/61/02/2014 (rtf, 43 KB) 2012-07-11 2 Pv 136/12/4403 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/91/06/2012 (rtf, 205 KB) 2012-06-01 4 Pv 88/12/4403 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/86/06/2012 (rtf, 210 KB) 2012-05-29 3 Pv 630/11/4403 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/88/06/2012 (rtf, 217 KB) 2012-05-29 3 Pv 814/10/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/53/05/2012 (rtf, 207 KB) 2012-04-24 4 Pv 374/11/4403 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/17/02/2012 (rtf, 209 KB) 2012-02-04 2 Pv 691/11/4403 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/6/02/2012 (rtf, 219 KB) 2012-01-28 3 Pv 259/11/4403 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/318/04/2022 2022-04-30 Pv 391/21/2204 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/684/12/2021 2022-01-20 Pv 361/20/2204 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/374/08/2021 2021-09-24 Pv 151/21/2204 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/120/04/2021 2021-05-07 Pv 89/18/2204 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/88/03/2021 2021-03-31 3 Pv 379/20/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/203/10/2020 2020-10-27 1 Pv 279/17/2202 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/190/09/2020 2020-10-08 2 Pv 478/19/2202 § 370 – Prechovávanie detskej pornografie a účast’ na detskom pornografickom predstaveni Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/167/08/2020 2020-08-27 1 Pv 145/20/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/191/08/2020 2020-09-09 3 Pv 168/20/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/168/08/2020 2020-09-03 3 Pv 155/20/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/151/07/2020 2020-07-23 3 Pv 297/19/2202 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/138/06/2020 2020-07-17 2 Pv 133/20/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/133/06/2020 2020-06-20 1 Pv 29/18/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/137/06/2020 2020-06-26 3 Pv 115/18/2202 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/130/06/2020 2020-07-25 1 Pv 633/19/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/119/04/2020 2020-04-25 2 Pv 274/19/2202 § 158 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/104/03/2020 2020-04-15 3 Pv 37/20/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/106/03/2020 2020-04-03 2 Pv 24/20/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/102/02/2020 2020-03-31 2 Pv 493/19/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/100/02/2020 2020-03-17 3 Pv 434/19/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/290/12/2019 2019-12-31 2 Pv 434/19/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/247/09/2019 2019-09-26 3 Pv 296/17/4403 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/218/08/2019 2019-08-24 2 Pv 416/19/4403 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/131/02/2019 2019-03-02 3 Pv 665/18/4403 § 235 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/196/11/2018 2018-12-13 3 Pv 485/18/4403 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/184/11/2018 2018-12-27 3 Pv 561/15/4403 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/118/06/2018 2018-06-15 1 Pv 237/18/4403 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/119/06/2018 2018-06-12 1 Pv 300/17/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/79/03/2018 2018-04-10 3 Pv 185/17/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/89/03/2018 2018-04-21 2 Pv 665/17/4403 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/62/02/2018 2018-02-27 1 Pv 890/16/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/161/11/2017 2017-11-27 2 Pv 673/17/4403 § 205 – Odloženie diet’at’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/134/10/2017 2017-10-24 2 Pv 255/17/4403 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/141/10/2017 2017-10-31 1 Pv 260/17/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/135/10/2017 2017-10-21 2 Pv 3/17/4403 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/104/09/2017 2017-09-15 4 Pv 218/13/4403 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/103/08/2017 2017-08-15 3 Pv 155/16/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/123/04/2017 2017-05-19 2 Pv 97/17/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/969/12/2022 (pdf, 111 KB) 2023-01-04 Pv 276/21/2204 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/949/12/2022 (pdf, 89 KB) 2022-12-21 Pv 134/21/2204 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/318/04/2022 (pdf, 153 KB) 2022-04-30 Pv 391/21/2204 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/684/12/2021 (pdf, 92 KB) 2022-01-20 Pv 361/20/2204 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/374/08/2021 (pdf, 182 KB) 2021-09-24 Pv 151/21/2204 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/120/04/2021 (pdf, 142 KB) 2021-05-07 Pv 89/18/2204 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/88/03/2021 (pdf, 86 KB) 2021-03-31 3 Pv 379/20/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/203/10/2020 (pdf, 106 KB) 2020-10-27 1 Pv 279/17/2202 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/190/09/2020 (pdf, 108 KB) 2020-10-08 2 Pv 478/19/2202 § 370 – Prechovávanie detskej pornografie a účast’ na detskom pornografickom predstaveni Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/167/08/2020 (pdf, 89 KB) 2020-08-27 1 Pv 145/20/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/191/08/2020 (pdf, 88 KB) 2020-09-09 3 Pv 168/20/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/168/08/2020 (pdf, 90 KB) 2020-09-03 3 Pv 155/20/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/151/07/2020 (pdf, 127 KB) 2020-07-23 3 Pv 297/19/2202 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/138/06/2020 (pdf, 85 KB) 2020-07-17 2 Pv 133/20/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/133/06/2020 (pdf, 86 KB) 2020-06-20 1 Pv 29/18/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/137/06/2020 (pdf, 87 KB) 2020-06-26 3 Pv 115/18/2202 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/130/06/2020 (pdf, 86 KB) 2020-07-25 1 Pv 633/19/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/119/04/2020 (pdf, 100 KB) 2020-04-25 2 Pv 274/19/2202 § 158 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/104/03/2020 (pdf, 90 KB) 2020-04-15 3 Pv 37/20/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/106/03/2020 (pdf, 90 KB) 2020-04-03 2 Pv 24/20/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/102/02/2020 (pdf, 88 KB) 2020-03-31 2 Pv 493/19/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/100/02/2020 (pdf, 102 KB) 2020-03-17 3 Pv 434/19/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/290/12/2019 (pdf, 88 KB) 2019-12-31 2 Pv 434/19/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/247/09/2019 (pdf, 219 KB) 2019-09-26 3 Pv 296/17/4403 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/218/08/2019 (pdf, 104 KB) 2019-08-24 2 Pv 416/19/4403 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/131/02/2019 (pdf, 128 KB) 2019-03-02 3 Pv 665/18/4403 § 235 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/196/11/2018 (pdf, 109 KB) 2018-12-13 3 Pv 485/18/4403 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/184/11/2018 (pdf, 109 KB) 2018-12-27 3 Pv 561/15/4403 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/118/06/2018 (pdf, 118 KB) 2018-06-15 1 Pv 237/18/4403 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/119/06/2018 (pdf, 90 KB) 2018-06-12 1 Pv 300/17/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/79/03/2018 (pdf, 87 KB) 2018-04-10 3 Pv 185/17/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/89/03/2018 (pdf, 116 KB) 2018-04-21 2 Pv 665/17/4403 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/62/02/2018 (pdf, 87 KB) 2018-02-27 1 Pv 890/16/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/161/11/2017 (pdf, 93 KB) 2017-11-27 2 Pv 673/17/4403 § 205 – Odloženie diet’at’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/134/10/2017 (pdf, 107 KB) 2017-10-24 2 Pv 255/17/4403 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/141/10/2017 (pdf, 97 KB) 2017-10-31 1 Pv 260/17/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/135/10/2017 (pdf, 105 KB) 2017-10-21 2 Pv 3/17/4403 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/104/09/2017 (pdf, 125 KB) 2017-09-15 4 Pv 218/13/4403 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/103/08/2017 (pdf, 90 KB) 2017-08-15 3 Pv 155/16/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/123/04/2017 (pdf, 95 KB) 2017-05-19 2 Pv 97/17/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/9/01/2017 (pdf, 92 KB) 2017-01-24 2 Pv 433/16/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/189/12/2016 (pdf, 148 KB) 2016-12-27 4 Pv 423/12/4403 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/188/12/2016 (pdf, 113 KB) 2016-12-20 1 Pv 460/16/4403 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/176/11/2016 (pdf, 107 KB) 2016-12-06 2 Pv 527/16/4403 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/164/11/2016 (pdf, 90 KB) 2016-11-26 2 Pv 496/15/4403 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/135/08/2016 (pdf, 90 KB) 2016-09-13 1 Pv 420/16/4403 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/101/07/2016 (pdf, 140 KB) 2016-08-20 3 Pv 601/15/4403 § 234 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/25/03/2016 (pdf, 86 KB) 2016-05-10 1 Pv 512/15/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/13/02/2016 (pdf, 108 KB) 2016-04-07 2 Pv 199/15/4403 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/11/02/2016 (pdf, 88 KB) 2016-03-08 3 Pv 508/15/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/9/02/2016 (pdf, 112 KB) 2016-03-25 2 Pv 611/15/4403 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/1/01/2016 (pdf, 86 KB) 2016-01-24 1 Pv 698/14/4403 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/197/12/2015 (pdf, 89 KB) 2015-12-12 2 Pv 337/15/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/196/11/2015 (pdf, 111 KB) 2015-11-27 3 Pv 206/14/4403 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/183/11/2015 (pdf, 88 KB) 2015-11-03 4 Pv 106/14/4403 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/182/11/2015 (pdf, 104 KB) 2015-11-22 1 Pv 80/15/4403 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 9 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1e (§ 11/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/198/09/2015 (pdf, 98 KB) 2015-10-29 3 Pv 101/15/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.