Mgr. Gabriel Szabó

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Dunajská Streda.

Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Orná pôda Darovacia zmluva V-1731/13 2013-05-06
Orná pôda Darovacia zmluva V-1731/13 2013-05-06
Byt Kúpna zmluva 2018-09-05
Ostatná plocha Kúpna zmluva 2020-10-02
Ostatná plocha Kúpna zmluva 2020-10-02
Záhrada Kúpna zmluva 2020-10-02
Ostatná plocha Kúpna zmluva 2020-10-02
Zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva 2020-10-02
Rozostav. rod. dom 2021-12-14
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV Peugeot 301 1.6 Kúpna zmluva 2018-03-19 13.200 13.200
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Úver 2020-07-07
Pôžička 2021-04-07
Hypotéka 2021-04-15
Hypotéka 2021-10-11
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Orná pôda Darovacia zmluva V-1731/13 2013-05-06
Orná pôda Darovacia zmluva V-1731/13 2013-05-06
Byt Kúpna zmluva 2018-09-05
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV Peugeot 301 1.6 Kúpna zmluva 2018-03-19 13.200 13.200
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Úver 2020-07-07
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Orná pôda Darovacia zmluva V-1731/13 2013-05-06
Orná pôda Darovacia zmluva V-1731/13 2013-05-06
Byt Kúpna zmluva 2018-09-05
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV Peugeot 301 1.6 Kúpna zmluva 2018-03-19 13.200 13.200
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Orná pôda Darovacia zmluva V-1731/13 2013-05-06
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva V-1731/13 2013-05-06
Orná pôda Darovacia zmluva V-1731/13 2013-05-06
Záhrady Darovacia zmluva V-1731/13 2013-05-06
Záhrady Darovacia zmluva V-1731/13 2013-05-06
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva V-1731/13 2013-05-06
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Orná pôda Darovacia zmluva V-1731/13 2013-05-06
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva V-1731/13 2013-05-06
Orná pôda Darovacia zmluva V-1731/13 2013-05-06
Záhrady Darovacia zmluva V-1731/13 2013-05-06
Záhrady Darovacia zmluva V-1731/13 2013-05-06
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva V-1731/13 2013-05-06
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.