Mgr. Gabriel Szabó

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Dunajská Streda.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Orná pôda Darovacia zmluva V-1731/13 06.05.2013
Orná pôda Darovacia zmluva V-1731/13 06.05.2013
Byt Kúpna zmluva 05.09.2018
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
OMV Peugeot 301 1.6 Kúpna zmluva 19.03.2018 13.200 13.200
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Úver 07.07.2020
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Orná pôda Darovacia zmluva V-1731/13 06.05.2013
Orná pôda Darovacia zmluva V-1731/13 06.05.2013
Byt Kúpna zmluva 05.09.2018
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
OMV Peugeot 301 1.6 Kúpna zmluva 19.03.2018 13.200 13.200
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Orná pôda Darovacia zmluva V-1731/13 06.05.2013
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva V-1731/13 06.05.2013
Orná pôda Darovacia zmluva V-1731/13 06.05.2013
Záhrady Darovacia zmluva V-1731/13 06.05.2013
Záhrady Darovacia zmluva V-1731/13 06.05.2013
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva V-1731/13 06.05.2013
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Orná pôda Darovacia zmluva V-1731/13 06.05.2013
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva V-1731/13 06.05.2013
Orná pôda Darovacia zmluva V-1731/13 06.05.2013
Záhrady Darovacia zmluva V-1731/13 06.05.2013
Záhrady Darovacia zmluva V-1731/13 06.05.2013
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva V-1731/13 06.05.2013
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.