Mgr. Boris Buvala

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Trenčín.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Prievidza.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt Trenčín kúpa 2016 130000 Eur 200000 Eur
radová garáž kúpa 2006 - 18000 Eur
radová garáž kúpa 2006 - 18000 Eur
radová garáž kúpa 2006 - 18000 Eur
radová garáž dedičstvo 2005 - 18000 Eur
radová garáž dedičstvo 2005 - 18000 Eur
radová garáž dedičstvo 2005 - 18000 Eur
zastavané plochy kúpa/dedičstvo 2006/2005
zastavané plochy dedičstvo 2005
zastavané plochy kúpa/dedičstvo 2006/2005
urbár dedičstvo 2006
urbár dedičstvo 2006
urbár dedičstvo 2006
urbár dedičstvo 2006
vinica kúpa 2021 95000 Eur 151280 Eur
vinica kúpa 2022 86420 Eur 133951 Eur
radová garáž dar 2023 - 18000 Eur
radová garáž dar 2023 - 18000 Eur
vinica kúpa 2023 26050 Eur 32302 Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
OMV RS 561 CN kúpa jún 2016 41700 Eur 21000 Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
úspory ČSOB úspory z platu 2021-2022 25000 Eur
úspory ČSOB dar 2022 50000 Eur
pohľadávka pôžička sestre 2022 100000 Eur
úspory ČSOB dar 2023 - 230000 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 2022
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt Trenčín kúpa 2016 130000 Eur 180000 Eur
radová garáž kúpa 2006 16000 Eur
radová garáž kúpa 2006 16000 Eur
radová garáž kúpa 2006 16000 Eur
radová garáž dedičstvo 2005 16000 Eur
radová garáž dedičstvo 2005 16000 Eur
radová garáž dedičstvo 2005 16000 Eur
radová garáž dedičstvo 2005 16000 Eur
zastavané plochy kúpa/dedičstvo 2006/2005
zastavané plochy dedičstvo 2005
zastavané plochy kúpa/dedičstvo 2006/2005
urbár dedičstvo 2006
urbár dedičstvo 2006
urbár dedičstvo 2006
urbár dedičstvo 2006
vinica kúpa 2021 95000 Eur 146400 Eur
vinica kúpa 2022 86420 Eur 129630 Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
OMV RS 561 CN kúpa jún 2016 41700 Eur 24000 Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
úspory ČSOB úspory z platu 2021-2022 25000 Eur
úspory ČSOB dar 2022 50000 Eur
pohľadávka pôžička sestre 2022 100000 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 2022
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt Trenčín kúpa 2016 130000 Eur
radová garáž kúpa 2006 10000 Eur
radová garáž kúpa 2006 10000 Eur
radová garáž kúpa 2006 10000 Eur
radová garáž dedičstvo 2005 10000 Eur
radová garáž dedičstvo 2005 10000 Eur
radová garáž dedičstvo 2005 10000 Eur
radová garáž dedičstvo 2005 10000 Eur
zastavané plochy kúpa/dedičstvo 2006/2005
zastavané plochy dedičstvo 2005
zastavané plochy kúpa/dedičstvo 2006/2005
urbár dedičstvo 2006
urbár dedičstvo 2006
urbár dedičstvo 2006
urbár dedičstvo 2006
vinica kúpa 2021 95000 Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
OMV RS 561 CN kúpa jún 2016 41700 Eur
úspory v JnT banke sporenie a dar 1988-2020 100000 Eur
úspory ČSOB úspory z platu 2020-2021 10000 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
nemám žiadne záväzky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt Rimavská Sobota dedičstvo 2005 40000 Eur
byt Trenčín kúpa 2016 130000 Eur
radová garáž kúpa 2006 8500 Eur
radová garáž kúpa 2006 8500 Eur
radová garáž kúpa 2006 8500 Eur
radová garáž dedičstvo 2005 8500 Eur
radová garáž dedičstvo 2005 8500 Eur
radová garáž dedičstvo 2005 8500 Eur
radová garáž dedičstvo 2005 8500 Eur
zastavané plochy kúpa/dedičstvo 2006/2005 1 Eur
zastavané plochy dedičstvo 2005 1 Eur
zastavané plochy kúpa/dedičstvo 2006/2005 1 Eur
urbár dedičstvo 2006 300 Eur
urbár dedičstvo 2006 300 Eur
urbár dedičstvo 2006 300 Eur
urbár dedičstvo 2006 300 Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
OMV RS 561 CN kúpa jún 2016 41700 Eur
úspory JnT sporenie 1988-2019 100000 Eur
úspory ČSOB bežný účet 2019-2020 40000 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
nemám žiadne záväzky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt Rimavská Sobota dedičstvo 2005 40000 Eur
byt Trenčín kúpa 2016 130000 Eur
radová garáž kúpa 2006 8500 Eur
radová garáž kúpa 2006 8500 Eur
radová garáž kúpa 2006 8500 Eur
radová garáž dedičstvo 2005 8500 Eur
radová garáž dedičstvo 2005 8500 Eur
radová garáž dedičstvo 2005 8500 Eur
radová garáž dedičstvo 2005 8500 Eur
zastavané plochy kúpa/dedičstvo 2006/2005 1 Eur
zastavané plochy dedičstvo 2005 1 Eur
zastavané plochy kúpa/dedičstvo 2006/2005 1 Eur
urbár dedičstvo 2006 300 Eur
urbár dedičstvo 2006 300 Eur
urbár dedičstvo 2006 300 Eur
urbár dedičstvo 2006 300 Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
OMV RS 561 CN kúpa jún 2016 41700 Eur
úspory JnT sporenie 1988-2019 100000 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
nemám žiadne záväzky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Prievidza
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt Rimavská Sobota dedičstvo 2005
byt Trenčín kúpa 2016
radová garáž kúpa 2006
radová garáž kúpa 2006
radová garáž kúpa 2006
radová garáž dedičstvo 2005
radová garáž dedičstvo 2005
radová garáť dedičstvo 2005
radová garáž dedičstvo 2005
zastavané plochy kúpa/dedičstvo 2006/2005
zastavané plochy dedičstvo 2005
zastavané plochy kúpa/dedičstvo 2006/2005
urbár dedičstvo 2006
urbár dedičstvo 2006
urbár dedičstvo 2006
urbár dedičstvo 2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
OMV RS 561 CN kúpa jún 2016 41700 eur
úspory ČSOB sporenie 1988-2018 50000 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
žiadne
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt Rimavská Sobota dedičstvo 2005
byt Trenčín kúpa 2016
radová garáž kúpa 2006
radová garáž kúpa 2006
radová garáž kúpa 2006
radová garáž dedičstvo 2005
radová garáž dedičstvo 2005
radová garáť dedičstvo 2005
radová garáž dedičstvo 2005
zastavané plochy kúpa/dedičstvo 2006/2005
zastavané plochy dedičstvo 2005
zastavané plochy kúpa/dedičstvo 2006/2005
urbár dedičstvo 2006
urbár dedičstvo 2006
urbár dedičstvo 2006
urbár dedičstvo 2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
OMV RS 561 CN kúpa jún 2016 41700 eur
úspory ČSOB sporenie 1988-2017
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
žiadne
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (34)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/503/06/2023 22.06.2023 2 Pv 614/21/3309 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/473/05/2023 23.05.2023 2 Pv 451/22/3309 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/313/03/2023 29.03.2023 2 Pv 498/22/3309 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/274/03/2023 24.03.2023 2 Pv 569/22/3309 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/218/03/2023 07.03.2023 2 Pv 520/22/3309 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/900/11/2022 28.11.2022 2 Pv 279/22/3309 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/871/11/2022 05.12.2022 1 Pv 394/16/3309 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/638/08/2022 01.08.2022 2 Pv 577/21/3309 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/254/03/2022 08.04.2022 2 Pv 614/21/3309 § 158 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/169/02/2022 17.03.2022 2 Pv 428/20/3309 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/347/06/2021 21.10.2021 2 Pv 723/17/3309 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/25/01/2021 21.04.2021 2 Pv 495/18/3309 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/11/01/2021 12.04.2021 2 Pv 1024/14/3309 § 270 – Falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/871/12/2020 06.12.2020 2 Pv 322/20/3309 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/552/07/2020 17.07.2020 1 Pv 639/18/3309 § 286 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/24/04/2019 19.04.2019 2 Pv 32/19/3307 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/30/02/2019 27.02.2019 1 Pv 647/18/3309 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/503/06/2023 (pdf, 93 KB) 22.06.2023 2 Pv 614/21/3309 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/473/05/2023 (pdf, 114 KB) 23.05.2023 2 Pv 451/22/3309 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/313/03/2023 (pdf, 116 KB) 29.03.2023 2 Pv 498/22/3309 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/274/03/2023 (pdf, 112 KB) 24.03.2023 2 Pv 569/22/3309 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/218/03/2023 (pdf, 112 KB) 07.03.2023 2 Pv 520/22/3309 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/900/11/2022 (pdf, 110 KB) 28.11.2022 2 Pv 279/22/3309 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/871/11/2022 (pdf, 92 KB) 05.12.2022 1 Pv 394/16/3309 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/638/08/2022 (pdf, 118 KB) 01.08.2022 2 Pv 577/21/3309 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/254/03/2022 (pdf, 99 KB) 08.04.2022 2 Pv 614/21/3309 § 158 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/169/02/2022 (pdf, 117 KB) 17.03.2022 2 Pv 428/20/3309 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/347/06/2021 (pdf, 117 KB) 21.10.2021 2 Pv 723/17/3309 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/25/01/2021 (pdf, 98 KB) 21.04.2021 2 Pv 495/18/3309 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/11/01/2021 (pdf, 95 KB) 12.04.2021 2 Pv 1024/14/3309 § 270 – Falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/871/12/2020 (pdf, 105 KB) 06.12.2020 2 Pv 322/20/3309 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/552/07/2020 (pdf, 93 KB) 17.07.2020 1 Pv 639/18/3309 § 286 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/24/04/2019 (pdf, 86 KB) 19.04.2019 2 Pv 32/19/3307 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/30/02/2019 (pdf, 103 KB) 27.02.2019 1 Pv 647/18/3309 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.