Mgr. Boris Buvala

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Trenčín.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt Rimavská Sobota dedičstvo 2005 40000 Eur
byt Trenčín kúpa 2016 130000 Eur
radová garáž kúpa 2006 8500 Eur
radová garáž kúpa 2006 8500 Eur
radová garáž kúpa 2006 8500 Eur
radová garáž dedičstvo 2005 8500 Eur
radová garáž dedičstvo 2005 8500 Eur
radová garáž dedičstvo 2005 8500 Eur
radová garáž dedičstvo 2005 8500 Eur
zastavané plochy kúpa/dedičstvo 2006/2005 1 Eur
zastavané plochy dedičstvo 2005 1 Eur
zastavané plochy kúpa/dedičstvo 2006/2005 1 Eur
urbár dedičstvo 2006 300 Eur
urbár dedičstvo 2006 300 Eur
urbár dedičstvo 2006 300 Eur
urbár dedičstvo 2006 300 Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
OMV RS 561 CN kúpa jún 2016 41700 Eur
úspory JnT sporenie 1988-2019 100000 Eur
úspory ČSOB bežný účet 2019-2020 40000 Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
nemám žiadne záväzky
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt Rimavská Sobota dedičstvo 2005 40000 Eur
byt Trenčín kúpa 2016 130000 Eur
radová garáž kúpa 2006 8500 Eur
radová garáž kúpa 2006 8500 Eur
radová garáž kúpa 2006 8500 Eur
radová garáž dedičstvo 2005 8500 Eur
radová garáž dedičstvo 2005 8500 Eur
radová garáž dedičstvo 2005 8500 Eur
radová garáž dedičstvo 2005 8500 Eur
zastavané plochy kúpa/dedičstvo 2006/2005 1 Eur
zastavané plochy dedičstvo 2005 1 Eur
zastavané plochy kúpa/dedičstvo 2006/2005 1 Eur
urbár dedičstvo 2006 300 Eur
urbár dedičstvo 2006 300 Eur
urbár dedičstvo 2006 300 Eur
urbár dedičstvo 2006 300 Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
OMV RS 561 CN kúpa jún 2016 41700 Eur
úspory JnT sporenie 1988-2019 100000 Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
nemám žiadne záväzky
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt Rimavská Sobota dedičstvo 2005
byt Trenčín kúpa 2016
radová garáž kúpa 2006
radová garáž kúpa 2006
radová garáž kúpa 2006
radová garáž dedičstvo 2005
radová garáž dedičstvo 2005
radová garáť dedičstvo 2005
radová garáž dedičstvo 2005
zastavané plochy kúpa/dedičstvo 2006/2005
zastavané plochy dedičstvo 2005
zastavané plochy kúpa/dedičstvo 2006/2005
urbár dedičstvo 2006
urbár dedičstvo 2006
urbár dedičstvo 2006
urbár dedičstvo 2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
OMV RS 561 CN kúpa jún 2016
úspory ČSOB sporenie 1988-2017
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
žiadne
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.