JUDr. Ján Šipoš

The prosecutor is temporarily appointed to Krajská prokuratúra Nitra.

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Nitra.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Nitra.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Byt kúpa 2011-12-20 2120€
Byt kúpa 2013-02-08 77000€
Pozemok 1 kúpa 2016-05-09 55700€
Pozemok 2 kúpa 2016-05-09 súčasť ceny pozemku 1
Pozemok 3 kúpa 2016-05-09 súčasť ceny pozemku 1
Pozemok 4 kúpa 2016-05-09 súčasť ceny pozemku 1
Pozemok 5 kúpa 2016-05-09 súčasť ceny pozemku 1
Pozemok a rodinný dom vlastná výstavba 2019-03-30 260000€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2019-04-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Byt kúpa 2011-12-20 2120€
Byt kúpa 2013-02-08 77000€
Pozemok 1 kúpa 2016-05-09 55700€
Pozemok 2 kúpa 2016-05-09 súčasť ceny pozemku 1
Pozemok 3 kúpa 2016-05-09 súčasť ceny pozemku 1
Pozemok 4 kúpa 2016-05-09 súčasť ceny pozemku 1
Pozemok 5 kúpa 2016-05-09 súčasť ceny pozemku 1
Pozemok a rodinný dom vlastná výstavba 2019-03-30 260000€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
automobil kúpa 2018-10-22 28090€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklady v peňažnom ústave úspora 2022-12-31 21400€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2019-04-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Byt kúpa 2011-12-20 2120€
Byt kúpa 2013-02-08 77000€
Pozemok 1 kúpa 2016-05-09 55700€
Pozemok 2 kúpa 2016-05-09 súčasť ceny pozemku 1
Pozemok 3 kúpa 2016-05-09 súčasť ceny pozemku 1
Pozemok 4 kúpa 2016-05-09 súčasť ceny pozemku 1
Pozemok 5 kúpa 2016-05-09 súčasť ceny pozemku 1
Pozemok a rodinný dom vlastná výstavba 2019-03-30 260000€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
automobil kúpa 2018-10-22 28090€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2019-04-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Byt kúpa 2011-12-20 2120€
Byt kúpa 2013-02-08 77000€
Pozemok 1 kúpa 2016-05-09 55700€
Pozemok 2 kúpa 2016-05-09 súčasť ceny pozemku 1
Pozemok 3 kúpa 2016-05-09 súčasť ceny pozemku 1
Pozemok 4 kúpa 2016-05-09 súčasť ceny pozemku 1
Pozemok 5 kúpa 2016-05-09 súčasť ceny pozemku 1
Pozemok a rozostavaný rodinný dom vlastná výstavba 2019-03-30 250000€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
automobil kúpa 2018-10-22 28090€
vklady v peňažnom ústave úspora 2020-12-31 16200€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2019-04-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Byt kúpa 2011-12-20 2120€
Byt kúpa 2013-02-08 77000€
Pozemok kúpa 2016-05-09 55700€, platí aj pre LV č. 8602, 8603, 8828, 8781
Pozemok kúpa 2016-05-09
Pozemok kúpa 2016-05-09
Pozemok kúpa 2016-05-09
Pozemok kúpa 2016-05-09
Pozemok a rozostavaný rodinný dom vlastná výstavba 2019-03-30 210000€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
automobil kúpa 2018-10-22 28090€
vklady v peňažnom ústave úspora 2019-12-31 17500€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2019-04-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpa 2011-12-20
Byt kúpa 2013-02-08
Pozemok kúpa 2016-05-09
Pozemok kúpa 2016-05-09
Pozemok kúpa 2016-05-09
Pozemok kúpa 2016-05-09
Pozemok kúpa 2016-05-09
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
automobil kúpa 2018-10-22 28090€
vklady v peňažnom ústave úspora 2018-12-31 8500€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpa 2011-12-20
Byt kúpa 2013-02-08
Pozemok kúpa 2016-05-09
Pozemok kúpa 2016-05-09
Pozemok kúpa 2016-05-09
Pozemok kúpa 2016-05-09
Pozemok kúpa 2016-05-09
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
automobil kúpa 2006 14270€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
vklady v peňažnom ústave 2017-12-31 75000€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpa 2011-12-20
Byt kúpa 2013-02-08
Pozemok kúpa 2016-05-09
Pozemok kúpa 2016-05-09
Pozemok kúpa 2016-05-09
Pozemok kúpa 2016-05-09
Pozemok kúpa 2016-05-09
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
automobil kúpa 2006 14270€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
vklady v peňažnom ústave 2016-12-31 31000€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpa 2011-12-20
Byt kúpa 2013-02-08
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
automobil kúpa 2006
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklady v peňažnom ústave 2015-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpa 2011-12-20
Byt kúpa 2013-02-08
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
automobil kúpa 2006
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklady v peňažnom ústave 2014-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpa 2011-12-20
Byt kúpa 2013-02-08
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
automobil kúpa 2006
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklady v peňažnom ústave 2013-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpa 2011-12-20
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
automobil kúpa 2006
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklady v peňažnom ústave 2012-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpa 2011-12-20
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
automobil kúpa 2006
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklady v peňažnom ústave 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (89)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/178/11/2016 2016-12-06 3 Pv 436/15/4403 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/150/08/2016 2016-08-31 3 Pv 408/12/4403 § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/120/08/2016 2016-08-27 4 Pv 753/12/4403 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/151/08/2016 2016-08-31 3 Pv 457/13/4403 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/121/08/2016 2016-09-03 4 Pv 682/12/4403 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/133/08/2016 2016-08-27 3 Pv 777/11/4403 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/111/07/2016 2016-07-22 2 Pv 581/15/4403 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/94/06/2016 2016-06-14 4 Pv 266/15/4403 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/95/05/2016 2016-06-21 4 Pv 459/15/4403 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/112/05/2016 2016-06-04 4 Pv 597/12/4403 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/114/05/2016 2016-05-31 3 Pv 602/09/4403 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/115/04/2016 2016-04-22 2 Pv 460/12/4403 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/83/04/2016 2016-04-19 4 Pv 461/15/4403 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/116/04/2016 2016-04-12 4 Pv 718/12/4403 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/117/04/2016 2016-04-12 2 Pv 642/12/4403 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/118/04/2016 2016-04-15 1 Pv 588/12/4403 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/77/03/2016 2016-04-09 4 Pv 702/14/4403 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/28/03/2016 2016-03-23 1 Pv 503/12/4403 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/27/03/2016 2016-03-23 1 Pv 496/14/4403 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/74/05/2015 (rtf, 51 KB) 2015-03-24 2 Pv 47/12/4403 § 155 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/304/02/2015 (rtf, 52 KB) 2014-12-26 3 Pv 555/13/4403 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/290/12/2014 (rtf, 46 KB) 2014-11-25 4 Pv 58/14/4403 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/319/11/2014 (rtf, 44 KB) 2014-11-02 1 Pv 200/11/4403 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/287/12/2014 (rtf, 48 KB) 2014-10-17 3 Pv 76/13/4403 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/63/02/2014 (rtf, 57 KB) 2014-02-19 2 Pv 120/13/4403 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/56/02/2014 (rtf, 56 KB) 2014-02-19 1 Pv 295/12/4403 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/44/09/2013 (rtf, 49 KB) 2013-10-07 3 Pv 777/11/4403 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/123/07/2013 (rtf, 48 KB) 2013-07-10 4 Pv 530/12/4403 § 220 – Falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/172/12/2012 (rtf, 47 KB) 2012-11-12 1 Pv 353/12/4403 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/167/11/2012 (rtf, 53 KB) 2012-10-29 2 Pv 711/11/4403 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/149/10/2012 (rtf, 47 KB) 2012-10-19 2 Pv 361/12/4403 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/165/11/2012 (rtf, 46 KB) 2012-10-13 4 Pv 312/12/4403 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/152/11/2012 (rtf, 46 KB) 2012-10-22 2 Pv 685/10/4403 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/158/11/2012 (rtf, 47 KB) 2012-10-08 2 Pv 418/10/4403 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/145/10/2012 (rtf, 46 KB) 2012-09-25 4 Pv 508/11/4403 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/148/10/2012 (rtf, 49 KB) 2012-09-18 2 Pv 392/12/4403 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/60/02/2014 (rtf, 50 KB) 2012-10-11 4 Pv 152/12/4403 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/155/11/2012 (rtf, 47 KB) 2012-10-01 1 Pv 809/11/4403 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/146/10/2012 (rtf, 47 KB) 2012-09-18 4 Pv 143/12/4403 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/127/09/2012 (rtf, 47 KB) 2012-09-14 3 Pv 343/12/4403 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/144/10/2012 (rtf, 45 KB) 2012-07-24 3 Pv 455/11/4403 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/125/09/2012 (rtf, 47 KB) 2012-07-15 2 Pv 17/12/4403 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/84/06/2012 (rtf, 210 KB) 2012-05-29 1 Pv 710/11/4403 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/47/04/2012 (rtf, 208 KB) 2012-03-27 3 Pv 863/09/4403 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/16/02/2012 (rtf, 214 KB) 2012-02-11 4 Pv 496/11/4403 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/8/02/2012 (rtf, 212 KB) 2012-01-31 4 Pv 334/11/4403 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/119/05/2021 2021-06-08 1 Pv 614/20/4403 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/187/05/2021 2021-08-14 1 Pv 697/17/4403 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/57/02/2021 2021-02-25 1 Pv 545/19/4403 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/277/08/2020 2020-09-11 2 Pv 236/19/4403 § 306 – Porušovanie ochrany stromov a krov Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/50/02/2018 2018-02-13 1 Pv 697/17/4403 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/35/01/2018 2018-01-23 2 Pv 163/17/4403 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/188/12/2017 2018-01-16 1 Pv 701/16/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/150/09/2017 2017-10-13 4 Pv 3/14/4403 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/102/08/2017 2017-08-21 1 Pv 327/17/4403 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/77/05/2017 2017-06-03 1 Pv 154/16/4403 § 174 – Krivé obvinenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/83/05/2017 2017-06-06 3 Pv 152/17/4403 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/141/08/2018 2018-08-31 1 Pv 166/18/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/119/05/2021 (pdf, 96 KB) 2021-06-08 1 Pv 614/20/4403 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/187/05/2021 (pdf, 101 KB) 2021-08-14 1 Pv 697/17/4403 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/57/02/2021 (pdf, 102 KB) 2021-02-25 1 Pv 545/19/4403 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/277/08/2020 (pdf, 100 KB) 2020-09-11 2 Pv 236/19/4403 § 306 – Porušovanie ochrany stromov a krov Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/141/08/2018 (pdf, 115 KB) 2018-08-31 1 Pv 166/18/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/50/02/2018 (pdf, 91 KB) 2018-02-13 1 Pv 697/17/4403 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/35/01/2018 (pdf, 119 KB) 2018-01-23 2 Pv 163/17/4403 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/188/12/2017 (pdf, 107 KB) 2018-01-16 1 Pv 701/16/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/150/09/2017 (pdf, 145 KB) 2017-10-13 4 Pv 3/14/4403 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/102/08/2017 (pdf, 94 KB) 2017-08-21 1 Pv 327/17/4403 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/77/05/2017 (pdf, 92 KB) 2017-06-03 1 Pv 154/16/4403 § 174 – Krivé obvinenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/83/05/2017 (pdf, 86 KB) 2017-06-06 3 Pv 152/17/4403 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/178/11/2016 (pdf, 105 KB) 2016-12-06 3 Pv 436/15/4403 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/120/08/2016 (pdf, 101 KB) 2016-08-27 4 Pv 753/12/4403 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/150/08/2016 (pdf, 103 KB) 2016-08-31 3 Pv 408/12/4403 § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/151/08/2016 (pdf, 102 KB) 2016-08-31 3 Pv 457/13/4403 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/121/08/2016 (pdf, 101 KB) 2016-09-03 4 Pv 682/12/4403 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/133/08/2016 (pdf, 103 KB) 2016-08-27 3 Pv 777/11/4403 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/111/07/2016 (pdf, 105 KB) 2016-07-22 2 Pv 581/15/4403 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/94/06/2016 (pdf, 104 KB) 2016-06-14 4 Pv 266/15/4403 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/95/05/2016 (pdf, 85 KB) 2016-06-21 4 Pv 459/15/4403 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/112/05/2016 (pdf, 102 KB) 2016-06-04 4 Pv 597/12/4403 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/114/05/2016 (pdf, 102 KB) 2016-05-31 3 Pv 602/09/4403 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/115/04/2016 (pdf, 103 KB) 2016-04-22 2 Pv 460/12/4403 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/83/04/2016 (pdf, 104 KB) 2016-04-19 4 Pv 461/15/4403 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/116/04/2016 (pdf, 102 KB) 2016-04-12 4 Pv 718/12/4403 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/117/04/2016 (pdf, 102 KB) 2016-04-12 2 Pv 642/12/4403 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/118/04/2016 (pdf, 103 KB) 2016-04-15 1 Pv 588/12/4403 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/77/03/2016 (pdf, 103 KB) 2016-04-09 4 Pv 702/14/4403 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/28/03/2016 (pdf, 103 KB) 2016-03-23 1 Pv 503/12/4403 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/27/03/2016 (pdf, 102 KB) 2016-03-23 1 Pv 496/14/4403 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.