JUDr. Ján Šipoš

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Nitra.

Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Nitra.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Byt kúpa 20.12.2011 2120€
Byt kúpa 08.02.2013 77000€
Pozemok 1 kúpa 09.05.2016 55700€
Pozemok 2 kúpa 09.05.2016 súčasť ceny pozemku 1
Pozemok 3 kúpa 09.05.2016 súčasť ceny pozemku 1
Pozemok 4 kúpa 09.05.2016 súčasť ceny pozemku 1
Pozemok 5 kúpa 09.05.2016 súčasť ceny pozemku 1
Pozemok a rodinný dom vlastná výstavba 30.03.2019 260000€
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
automobil kúpa 22.10.2018 28090€
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 04.04.2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Byt kúpa 20.12.2011 2120€
Byt kúpa 08.02.2013 77000€
Pozemok 1 kúpa 09.05.2016 55700€
Pozemok 2 kúpa 09.05.2016 súčasť ceny pozemku 1
Pozemok 3 kúpa 09.05.2016 súčasť ceny pozemku 1
Pozemok 4 kúpa 09.05.2016 súčasť ceny pozemku 1
Pozemok 5 kúpa 09.05.2016 súčasť ceny pozemku 1
Pozemok a rozostavaný rodinný dom vlastná výstavba 30.03.2019 250000€
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
automobil kúpa 22.10.2018 28090€
vklady v peňažnom ústave úspora 31.12.2020 16200€
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 04.04.2019
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
pedagogická činnosť na Trnavskej univerzite v Trnave 200€
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Byt kúpa 20.12.2011 2120€
Byt kúpa 08.02.2013 77000€
Pozemok kúpa 09.05.2016 55700€, platí aj pre LV č. 8602, 8603, 8828, 8781
Pozemok kúpa 09.05.2016
Pozemok kúpa 09.05.2016
Pozemok kúpa 09.05.2016
Pozemok kúpa 09.05.2016
Pozemok a rozostavaný rodinný dom vlastná výstavba 30.03.2019 210000€
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
automobil kúpa 22.10.2018 28090€
vklady v peňažnom ústave úspora 31.12.2019 17500€
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 04.04.2019
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
pedagogická činnosť na Trnavskej univerzite v Trnave 100€
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt kúpa 20.12.2011
Byt kúpa 08.02.2013
Pozemok kúpa 09.05.2016
Pozemok kúpa 09.05.2016
Pozemok kúpa 09.05.2016
Pozemok kúpa 09.05.2016
Pozemok kúpa 09.05.2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
automobil kúpa 22.10.2018 28090€
vklady v peňažnom ústave úspora 31.12.2018 8500€
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt kúpa 20.12.2011
Byt kúpa 08.02.2013
Pozemok kúpa 09.05.2016
Pozemok kúpa 09.05.2016
Pozemok kúpa 09.05.2016
Pozemok kúpa 09.05.2016
Pozemok kúpa 09.05.2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
automobil kúpa 2006 14270€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
vklady v peňažnom ústave 31.12.2017 75000€
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt kúpa 20.12.2011
Byt kúpa 08.02.2013
Pozemok kúpa 09.05.2016
Pozemok kúpa 09.05.2016
Pozemok kúpa 09.05.2016
Pozemok kúpa 09.05.2016
Pozemok kúpa 09.05.2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
automobil kúpa 2006 14270€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
vklady v peňažnom ústave 31.12.2016 31000€
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt kúpa 20.12.2011
Byt kúpa 08.02.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
automobil kúpa 2006
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklady v peňažnom ústave 31.12.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt kúpa 20.12.2011
Byt kúpa 08.02.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
automobil kúpa 2006
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklady v peňažnom ústave 31.12.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt kúpa 20.12.2011
Byt kúpa 08.02.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
automobil kúpa 2006
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklady v peňažnom ústave 31.12.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt kúpa 20.12.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
automobil kúpa 2006
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklady v peňažnom ústave 31.12.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt kúpa 20.12.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
automobil kúpa 2006
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklady v peňažnom ústave 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.