Mgr. Alexandra Tkáčová

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava III.

Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Okresná prokuratúra Bratislava V.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
2 izb.byt Bratislava - Nové Mesto kúpa 24.10.2012 94.000,00 Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
OMV - Mercedes GLC, dátum prvej evidencie 01/2016 kúpa 06.12.2018
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
úspory na bankových účtoch v súhrne k 31.12.2020 spoločné úspory manželov z pracovnej činnosti priebežne v roku 2020 35.396,35 Eur
peňažné prostriedky - dar od otca dar 04.02.2020 13.000,00 Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Bezúčelový úver 14.11.2018
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
  • Čitariáda: Nad Prešovom sa vznášalo more balónov · SME
    Stovky balónov vyleteli k nebu. Na každom z nich bol odkaz s menom obľúbeného detského autora. Včerajšia Čitariáda, na ktorej konci bolo hromadné vypúšťanie balónov, bola jedným z vyvrcholení knižničného festivalu Prešov číta rád.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.