Mgr. Vladimír Turan

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky a Úrad špeciálnej prokuratúry.
Pôsobisko: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpa 31.05.2001 2000 €
dvor dedenie, dar 23.05.1980 200 €
dom dedenie 03.01.2009 45.000 €
orná pôda kúpa,dedenie 23.05.1980 200 €
orná pôda dedenie, Kúpa 23.05.1980 150 €
záhrada dedenie 03.01.2009 50 €
orná pôda dedenie 03.01.2009 50 €
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009 16 €
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009 12 €
orná pôda dedenie 03.01.2009 15 €
orná pôda dedenie 03.01.2009 15 €
orná pôda dedenie 03.01.2009 15 €
orná pôda dedenie 03.01.2009 10 €
orná pôda dedenie 03.01.2009 25 €
orná pôda dedenie 03.01.2009 25 €
orná pôda dedenie 03.01.2009 15 €
orná pôda dedenie 03.01.2009 30 €
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009 15 €
orná pôda dedenie 03.01.2009 15 €
orná pôda dedenie 03.01.2009 35 €
orná pôda dedenie 03.01.2009 20 €
orná pôda dedenie 03.01.2009 35 €
orná pôda dedenie 03.01.2009 25 €
orná pôda dedenie 03.01.2009 60 €
orná pôda dedenie 03.01.2009 32 €
orná pôda dedenie 03.01.2009 15 €
orná pôda dedenie 03.01.2009 26 €
orná pôda dedenie 03.01.2009 25 €
orná pôda dedenie 03.01.2009 10 €
orná pôda dedenie 03.01.2009 9 €
orná pôda dedenie 03.01.2009 6 €
orná pôda dedenie 03.01.2009 6 €
orná pôda dedenie 03.01.2009 5 €
orná pôda dedenie 03.01.2009 5 €
orná pôda dedenie 03.01.2009 8 €
orná pôda dedenie 03.01.2009 8 €
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009 7 €
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009 7 €
orná pôda dedenie 03.01.2009 25 €
orná pôda dedenie 03.01.2009 30 €
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009 15 €
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009 15 €
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009 15 €
orná pôda dedenie 03.01.2009 4 €
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009 15 €
orná pôda dedenie 03.01.2009 10 €
ovocný sad dedenie 03.01.2009 12 €
orná pôda dedenie 15.04.1996 12 €
cesta dedenie 15.04.1996 15 €
les dedenie 15.04.1996 250 €
les dedenie 15.04.1996 250 €
les dedenie 15.04.1996 250 €
spoločné priestory kúpa 31.05.2001 50 €
zast. plochy kúpa 30.07.2012 50 €
zast. plochy kúpa 30.07.2012 42 €
záhrady kúpa 27.07.2012 50 € 50 €
záhrady kúpa 27.07.2012 5 €
orná pôda kúpa 27.07.2012 5 €
orná pôda kúpa 27.07.2012 1 €
orná pôda kúpa 27.07.2012 25 €
orná pôda kúpa 27.07.2012 1 €
orná pôda kúpa 27.07.2012 1 €
orná pôda kúpa 27.07.2012 2 €
orná pôda kúpa 27.07.2012 12 €
zastavané plochy a nádvoria vydržanie 01.04.1990 50 €
záhrady vydržanie 01.04.1990 50 €
orná pôda vydržanie 01.04.1990 25 €
orná pôda kúpa 17.04.2013 10 € 10 €
orná pôda kúpa 17.04.2013 10 € 10 €
orná pôda kúpa 11.04.2013 25 € 25 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
os. automobil Peugeot 5008 kúpa 23.11.2016 20 690 20 690
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 31.05.2001
dvor dedenie, dar 23.05.1980
dom dedenie 03.01.2009
orná pôda kúpa,dedenie 23.05.1980
orná pôda dedenie, Kúpa 23.05.1980
záhrada dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
ovocný sad dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 15.04.1996
cesta dedenie 15.04.1996
les dedenie 15.04.1996
les dedenie 15.04.1996
les dedenie 15.04.1996
spoločné priestory kúpa 31.05.2001
zast. plochy kúpa 30.07.2012
zast. plochy kúpa 30.07.2012
záhrady kúpa 27.07.2012
záhrady kúpa 27.07.2012
orná pôda kúpa 27.07.2012
orná pôda kúpa 27.07.2012
orná pôda kúpa 27.07.2012
orná pôda kúpa 27.07.2012
orná pôda kúpa 27.07.2012
orná pôda kúpa 27.07.2012
orná pôda kúpa 27.07.2012
zastavané plochy a nádvoria vydržanie 01.04.1990
záhrady vydržanie 01.04.1990
orná pôda vydržanie 01.04.1990
orná pôda kúpa 17.04.2013
orná pôda kúpa 17.04.2013
orná pôda kúpa 11.04.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
os. automobil Peugeot 5008 kúpa 23.11.2016 20 690 20 690
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Leasing 23.11.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 31.05.2001
dvor dedenie, dar 23.05.1980
dom dedenie 03.01.2009
orná pôda kúpa,dedenie 23.05.1980
orná pôda dedenie, Kúpa 23.05.1980
záhrada dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
ovocný sad dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 15.04.1996
cesta dedenie 15.04.1996
les dedenie 15.04.1996
les dedenie 15.04.1996
les dedenie 15.04.1996
spoločné priestory kúpa 31.05.2001
zast. plochy kúpa 30.07.2012
zast. plochy kúpa 30.07.2012
záhrady kúpa 27.07.2012
záhrady kúpa 27.07.2012
orná pôda kúpa 27.07.2012
orná pôda kúpa 27.07.2012
orná pôda kúpa 27.07.2012
orná pôda kúpa 27.07.2012
orná pôda kúpa 27.07.2012
orná pôda kúpa 27.07.2012
orná pôda kúpa 27.07.2012
zastavané plochy a nádvoria vydržanie 01.04.1990
záhrady vydržanie 01.04.1990
orná pôda vydržanie 01.04.1990
orná pôda kúpa 17.04.2013
orná pôda kúpa 17.04.2013
orná pôda kúpa 11.04.2013
byt dedenie 21.12.2017
priestor v spolo. častiach domu dedenie 21.12.2017
zast.plochy a nádvoria dedenie 21.12.2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
os. automobil Peugeot 5008 kúpa 23.11.2016 20 690 20 690
Fiat Linea kúpa 04.10.2007 466.800 sk 466.800 sk
Úspory na sporožírovom účte úspory zo mzdy 31.12.2017 cca 14 000 € cca 14 000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
vkladné knižky po sestre v rámci dedičského konania 21.12.2017 celková suma 15.987,55€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Leasing 23.11.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 31.05.2001
dvor dedenie, dar 23.05.1980
dom dedenie 03.01.2009
orná pôda kúpa,dedenie 23.05.1980
orná pôda dedenie, Kúpa 23.05.1980
záhrada dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
ovocný sad dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 15.04.1996
cesta dedenie 15.04.1996
les dedenie 15.04.1996
les dedenie 15.04.1996
les dedenie 15.04.1996
spoločné priestory kúpa 31.05.2001
zast. plochy kúpa 30.07.2012
zast. plochy kúpa 30.07.2012
záhrady kúpa 27.07.2012
záhrady kúpa 27.07.2012
orná pôda kúpa 27.07.2012
orná pôda kúpa 27.07.2012
orná pôda kúpa 27.07.2012
orná pôda kúpa 27.07.2012
orná pôda kúpa 27.07.2012
orná pôda kúpa 27.07.2012
orná pôda kúpa 27.07.2012
zastavané plochy a nádvoria vydržanie 01.04.1990
záhrady vydržanie 01.04.1990
orná pôda vydržanie 01.04.1990
orná pôda kúpa 17.04.2013
orná pôda kúpa 17.04.2013
orná pôda kúpa 11.04.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
os. automobil Peugeot 5008 kúpa 23.11.2016 20 690 20 690
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Leasing 23.11.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 31.05.2001
dvor dedenie, dar 23.05.1980
dom dedenie 03.01.2009
orná pôda kúpa,dedenie 23.05.1980
orná pôda dedenie, Kúpa 23.05.1980
záhrada dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
ovocný sad dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 15.04.1996
cesta dedenie 15.04.1996
les dedenie 15.04.1996
les dedenie 15.04.1996
les dedenie 15.04.1996
spoločné priestory kúpa 31.05.2001
zast. plochy kúpa 30.07.2012
zast. plochy kúpa 30.07.2012
záhrady kúpa 27.07.2012
záhrady kúpa 27.07.2012
orná pôda kúpa 27.07.2012
orná pôda kúpa 27.07.2012
orná pôda kúpa 27.07.2012
orná pôda kúpa 27.07.2012
orná pôda kúpa 27.07.2012
orná pôda kúpa 27.07.2012
orná pôda kúpa 27.07.2012
zastavané plochy a nádvoria vydržanie 01.04.1990
záhrady vydržanie 01.04.1990
orná pôda vydržanie 01.04.1990
orná pôda kúpa 17.04.2013
orná pôda kúpa 17.04.2013
orná pôda kúpa 11.04.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
os. auto Fiat Linea kúpa 04.10.2007
peniaze na sporož. účte úspory zo mzdy 31.12.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 31.05.2001
dvor dedenie, dar 23.05.1980
dom dedenie 03.01.2009
orná pôda kúpa,dedenie 23.05.1980
orná pôda dedenie, Kúpa 23.05.1980
záhrada dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
ovocný sad dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 15.04.1996
cesta dedenie 15.04.1996
les dedenie 15.04.1996
les dedenie 15.04.1996
les dedenie 15.04.1996
spoločné priestory kúpa 31.05.2001
zast. plochy kúpa 30.07.2012
zast. plochy kúpa 30.07.2012
záhrady kúpa 27.07.2012
záhrady kúpa 27.07.2012
orná pôda kúpa 27.07.2012
orná pôda kúpa 27.07.2012
orná pôda kúpa 27.07.2012
orná pôda kúpa 27.07.2012
orná pôda kúpa 27.07.2012
orná pôda kúpa 27.07.2012
orná pôda kúpa 27.07.2012
zastavané plochy a nádvoria vydržanie 01.04.1990
záhrady vydržanie 01.04.1990
orná pôda vydržanie 01.04.1990
orná pôda kúpa 17.04.2013
orná pôda kúpa 17.04.2013
orná pôda kúpa 11.04.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
os. auto Škoda Felícia LXi kúpa 25.08.1998
os. auto Fiat Linea kúpa 04.10.2007
peniaze na sporož. účte úspory zo mzdy 31.12.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 31.05.2001
dvor dedenie, dar 23.05.1980
dom dedenie 03.01.2009
orná pôda kúpa,dedenie 23.05.1980
orná pôda dedenie, Kúpa 23.05.1980
záhrada dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
ovocný sad dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 15.04.1996
cesta dedenie 15.04.1996
les dedenie 15.04.1996
les dedenie 15.04.1996
les dedenie 15.04.1996
spoločné priestory kúpa 31.05.2001
zast. plochy kúpa 30.07.2012
zast. plochy kúpa 30.07.2012
záhrady kúpa 27.07.2012
záhrady kúpa 27.07.2012
orná pôda kúpa 27.07.2012
orná pôda kúpa 27.07.2012
orná pôda kúpa 27.07.2012
orná pôda kúpa 27.07.2012
orná pôda kúpa 27.07.2012
orná pôda kúpa 27.07.2012
orná pôda kúpa 27.07.2012
zastavané plochy a nádvoria vydržanie 01.04.1990
záhrady vydržanie 01.04.1990
orná pôda vydržanie 01.04.1990
orná pôda kúpa 17.04.2013
orná pôda kúpa 17.04.2013
orná pôda kúpa 11.04.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
os. auto Škoda Felícia LXi kúpa 25.08.1998
os. auto Fiat Linea kúpa 04.10.2007
peniaze na sporož. účte úspory zo mzdy 31.12.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 31.05.2001
dvor dedenie, dar 23.05.1980
dom dedenie 03.01.2009
orná pôda kúpa,dedenie 23.05.1980
orná pôda dedenie, Kúpa 23.05.1980
záhrada dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
ovocný sad dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 15.04.1996
orná pôda dedenie 15.04.1996
orná pôda dedenie 15.04.1996
orná pôda dedenie 15.04.1996
orná pôda dedenie 15.04.1996
orná pôda dedenie 15.04.1996
záhrada dedenie 15.04.1996
cesta dedenie 15.04.1996
les dedenie 15.04.1996
les dedenie 15.04.1996
les dedenie 15.04.1996
spoločné priestory kúpa 31.05.2001
zast. plochy kúpa 30.07.2012
zast. plochy kúpa 30.07.2012
záhrady kúpa 27.07.2012
záhrady kúpa 27.07.2012
vodné plochy kúpa 27.07.2012
orná pôda kúpa 27.07.2012
orná pôda kúpa 27.07.2012
orná pôda kúpa 27.07.2012
orná pôda kúpa 27.07.2012
orná pôda kúpa 27.07.2012
orná pôda kúpa 27.07.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
os. auto Škoda Felícia LXi kúpa 25.08.1998
os. auto Fiat Linea kúpa 04.10.2007
peniaze na sporož. účte úspory zo mzdy 31.12.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 31.05.2001
orná pôda dedenie 23.05.1980
orná pôda dedenie 23.05.1980
orná pôda dedenie 23.05.1980
dvor dedenie, dar 23.05.1980
dom dedenie 03.01.2009
orná pôda kúpa,dedenie 30.06.1981
orná pôda dedenie 23.05.1980
orná pôda dedenie 23.05.1980
orná pôda dedenie 23.05.1980
orná pôda dedenie 23.05.1980
orná pôda dedenie 23.05.1980
orná pôda dedenie 23.05.1980
záhrady dedenie 23.05.1980
záhrady dedenie 23.05.1980
záhrady dedenie 23.05.1980
záhrady dedenie 23.05.1980
záhrady dedenie 23.05.1980
orná pôda dedenie 23.05.1980
záhrada dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
trv. tráv. porasty dedenie 03.01.2009
orná pôda dedenie 03.01.2009
ovocný sad dedenie 03.01.2009
byt kúpa 16.11.2006
pozemok, spoločné časti a spoločné zariadenia domu kúpa 16.11.2006
orná pôda dedenie 15.04.1996
orná pôda dedenie 15.04.1996
orná pôda dedenie 15.04.1996
orná pôda dedenie 15.04.1996
orná pôda dedenie 15.04.1996
orná pôda dedenie 15.04.1996
záhrada dedenie 15.04.1996
cesta dedenie 15.04.1996
les dedenie 15.04.1996
les dedenie 15.04.1996
les dedenie 15.04.1996
spoločné priestory kúpa 31.05.2001
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
os. auto Škoda Felícia LXi kúpa 25.08.1998
os. auto Fiat Linea kúpa 04.10.2007
peniaze na sporož. účte úspory zo mzdy 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (42)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/55/02/2017 28.03.2017 VII/1 Gv 58/13/1000 § 294 – Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/49/09/2016 11.10.2016 VII/1 Gv 146/12/1000 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/38/06/2016 06.07.2016 VII/1 Gv 45/16/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/534/12/2015 29.12.2015 VII/1 Gv 74/12/1000 § 144 – Úkladná vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/189/05/2015 (rtf, 45 KB) 30.03.2015 VII/2 Gv 1/14/1000 § 355 – Prevádzačstvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/165/05/2015 (rtf, 68 KB) 14.04.2015 VII/2 Gv 1/14/1000 § 171 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/107/03/2015 (rtf, 390 KB) 24.02.2015 VII/1 Gv 42/14/1000 § 185 – Nedovolené ozbrojovanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/36/09/2014 (rtf, 143 KB) 20.05.2014 VII/1 Gv 2/14/1000 § 185 – Nedovolené ozbrojovanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/69/11/2013 (rtf, 448 KB) 07.11.2013 VII/1 Gv 252/09/1000 § 185 – Nedovolené ozbrojovanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/26/05/2014 (rtf, 52 KB) 13.08.2013 VII/1 Gv 75/13/1000 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/22/07/2013 (rtf, 120 KB) 17.06.2013 VII/2 Gv 190/11/1000 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/9/02/2014 (rtf, 200 KB) 08.03.2013 VII/1 Gv 99/09/1000 § 185 – Nedovolené ozbrojovanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/58/05/2014 (rtf, 79 KB) 14.12.2012 VII/2 Gv 52/05/1000 § 171 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 59 - zastavil - § 215/2b (§ 172/2b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/57/05/2014 (rtf, 95 KB) 05.03.2013 VII/2 Gv 52/05/1000 § 171 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/6/05/2012 (rtf, 207 KB) 24.04.2012 VII/1 Gv 41/08/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/5/05/2012 (rtf, 484 KB) 17.04.2012 VII/1 Gv 252/09/1000 § 185 – Nedovolené ozbrojovanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/2093/11/2020 30.11.2020 VII/2 Gv 1/20/1000 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/473/02/2020 21.02.2020 VII/2 Gv 196/19/1000 § 294 – Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/271/03/2019 19.03.2019 VII/1 Gv 87/18/1000 § 233 – Legalizácia príjmu z trestnej činnosti Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/259/09/2018 28.09.2018 VII/1 Gv 11/12/1000 § 190 – Hrubý nátlak Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/175/05/2018 18.06.2018 VII/1 Gv 60/15/1000 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/153/05/2018 19.06.2018 VII/1 Gv 228/17/1000 § 185 – Nedovolené ozbrojovanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/291/11/2017 28.12.2017 VII/1 Gv 29/17/1000 § 190 – Hrubý nátlak Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/277/11/2017 14.11.2017 VII/1 Gv 161/17/1000 § 346 – Krivá výpoveď a krivá prísaha Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/205/08/2017 28.08.2017 VII/1 Gv 91/17/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/54/02/2017 10.03.2017 VII/2 Gv 34/16/1000 § 144 – Úkladná vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/217/07/2018 31.07.2018 VII/1 Gv 220/17/1000 § 185 – Nedovolené ozbrojovanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/2093/11/2020 (pdf, 279 KB) 30.11.2020 VII/2 Gv 1/20/1000 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/473/02/2020 (pdf, 93 KB) 21.02.2020 VII/2 Gv 196/19/1000 § 294 – Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/271/03/2019 (pdf, 121 KB) 19.03.2019 VII/1 Gv 87/18/1000 § 233 – Legalizácia príjmu z trestnej činnosti Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/259/09/2018 (pdf, 177 KB) 28.09.2018 VII/1 Gv 11/12/1000 § 190 – Hrubý nátlak Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/217/07/2018 (pdf, 222 KB) 31.07.2018 VII/1 Gv 220/17/1000 § 185 – Nedovolené ozbrojovanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/175/05/2018 (pdf, 122 KB) 18.06.2018 VII/1 Gv 60/15/1000 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/153/05/2018 (pdf, 184 KB) 19.06.2018 VII/1 Gv 228/17/1000 § 185 – Nedovolené ozbrojovanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/291/11/2017 (pdf, 115 KB) 28.12.2017 VII/1 Gv 29/17/1000 § 190 – Hrubý nátlak Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/277/11/2017 (pdf, 99 KB) 14.11.2017 VII/1 Gv 161/17/1000 § 346 – Krivá výpoveď a krivá prísaha Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/205/08/2017 (pdf, 126 KB) 28.08.2017 VII/1 Gv 91/17/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/54/02/2017 (pdf, 140 KB) 10.03.2017 VII/2 Gv 34/16/1000 § 144 – Úkladná vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/55/02/2017 (pdf, 119 KB) 28.03.2017 VII/1 Gv 58/13/1000 § 294 – Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/49/09/2016 (pdf, 113 KB) 11.10.2016 VII/1 Gv 146/12/1000 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/38/06/2016 (pdf, 159 KB) 06.07.2016 VII/1 Gv 45/16/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/534/12/2015 (pdf, 145 KB) 29.12.2015 VII/1 Gv 74/12/1000 § 144 – Úkladná vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.