JUDr. Borislav Usačev, PhD.

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Galanta.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Rodinný dom Darovacia zmluva 23.02.2018 63.000 eur
Záhrada Darovacia zmluva 23.02.2018 7.920 eur
Zastavaná plocha a nádvorie Darovacia zmluva 23.02.2018 7.560 eur
Zastavaná plocha a nádvorie Darovacia zmluva 23.02.2018 36.000 eur
Zastavaná plocha a nádvorie Darovacia zmluva 23.02.2018 18.000 eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze v eurách úspory, dary 31.12.2019 60.835,99 eur 60.835,99 eur
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Rodinný dom Darovacia zmluva 23.02.2018 63.000 eur
Záhrada Darovacia zmluva 23.02.2018 7.920 eur
Zastavaná plocha a nádvorie Darovacia zmluva 23.02.2018 7.560 eur
Zastavaná plocha a nádvorie Darovacia zmluva 23.02.2018 36.000 eur
Zastavaná plocha a nádvorie Darovacia zmluva 23.02.2018 18.000 eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze v eurách úspory, dary 31.12.2019 54.700,79 eur 54.700,79 eur
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodinný dom Darovacia zmluva 23.02.2018
Záhrada Darovacia zmluva 23.02.2018
Zastavaná plocha a nádvorie Darovacia zmluva 23.02.2018
Zastavaná plocha a nádvorie Darovacia zmluva 23.02.2018
Zastavaná plocha a nádvorie Darovacia zmluva 23.02.2018
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze v eurách úspory, dary 31.12.2018 39.986,57 eur 39.986,57 eur
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze v eurách úspory 2015 20.000 eur 20.000 eur
peniaze v eurách dar 2015 10.000 eur 10.000 eur
peniaze na vkladnej knižke úspory 19.05.2017 7.511,94 eur 7.511,94 eur
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.