Mgr. Hildegarda Vojtková

Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom s pozemkami kúpa 12.05.1999 331,93 eur
rodinný dom s pozemkami darovanie 10.12.2012 40.000,-eur
rodinný dom s pozemkami kúpa 18.05.2016 60.000,- eur
rodinný dom s pozemkami kúpa pozemok, výstavba RD 30.11.2001 33.725,- eur - kúpa, 115.000,- výstavba
orná pôda kúpa 28.05.2003 8.298,48 eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo kúpa 17.07.2007 24.000,- eur
osobné motorové vozidlo kúpa 06.03.2012 16.022,- eur
osobné motorové vozidlo kúpa 06.02.2015 28.000,- eur
peniaze príjem zo zamestnania 31.12.2020 89.145,- eur
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom s pozemkami kúpa 12.05.1999 331,93 eur
rodinný dom s pozemkami darovanie 10.12.2012 40.000,-eur
rodinný dom s pozemkami kúpa 18.05.2016 60.000,- eur
rodinný dom s pozemkami kúpa pozemok, výstavba RD 30.11.2001 33.725,- eur - kúpa, 115.000,- výstavba
orná pôda kúpa 28.05.2003 8.298,48 eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo kúpa 17.07.2007 24.000,- eur
osobné motorové vozidlo kúpa 06.03.2012 16.022,- eur
osobné motorové vozidlo kúpa 06.02.2015 28.000,- eur
peniaze príjem zo zamestnania 31.12.2019 69.800,- eur
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom s pozemkom kúpa, darovanie, kúpa 12.05.1999
záhrady kúpa, darovanie 12.05.1999
rodinný dom s pozemkom kúpa, výstavba 30.11.2001
orná pôda kúpa 28.05.2003
rodinný dom s pozemkom kúpa 18.05.2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo kúpa 17.07.2007 24.000,- Eur
osobné motorové vozidla kúpa 06.03.2012 16.022,- Eur
peniaze príjem zo zamestnania 31.12.2018 73.155,45 Eur
osobné motorové vozidlo kúpa 06.02.2015 28.000,- Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 2003
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.