JUDr. Janeta Čepcová

The prosecutor is appointed to Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Rodinný dom dedičstvo 1985-03-03 - 2560 Eur
Garáž dedičstvo 1985-03-03 - 219,6 Eur
Vinica dedičstvo 1985-03-03 - 226,5 Eur
Vinica dedičstvo pozemkové 1985-03-03 - 215 Eur
Ostatné plochy dedičstvo pozemkové 1985-03-03 - 39 Eur
Trvalé trávne porasty dedičstvo pozemkové 1985-03-03 - 39 Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa-hotovosť 2021-04-23
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
finančné prostriedky-úspory úspory z platu 2001-12-31 27 000 27 000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Rodinný dom dedičstvo 1985-03-03 - 2560 Eur
Garáž dedičstvo 1985-03-03 - 219,6 Eur
Vinica dedičstvo 1985-03-03 - 226,5 Eur
Vinica dedičstvo pozemkové 1985-03-03 - 215 Eur
Ostatné plochy dedičstvo pozemkové 1985-03-03 - 39 Eur
Trvalé trávne porasty dedičstvo pozemkové 1985-03-03 - 39 Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Osobné motorové vozidlo kúpa - úver 1997-12-20 9.000 Eur -
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Finančné prostriedky-úspory úspory z platu 2020-12-31 30 000 30 000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Rodinný dom dedičstvo 1985-03-03 - 2560 Eur
Garáž dedičstvo 1985-03-03 - 219,6 Eur
Vinica dedičstvo 1985-03-03 - 226,5 Eur
Vinica dedičstvo pozemkové 1985-03-03 - 215 Eur
Ostatné plochy dedičstvo pozemkové 1985-03-03 - 39 Eur
Trvalé trávne porasty dedičstvo pozemkové 1985-03-03 - 39 Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Osobné motorové vozidlo kúpa - úver 1997-12-20 9.000 Eur -
Finančné prostriedky úspory z platu 2019-12-31 14.000 Eur -
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rodinný dom dedičstvo 1985-03-03
Garáž dedičstvo 1985-03-03
Vinica dedičstvo 1985-03-03
Vinica dedičstvo pozemkové 2007-03-01
Ostatné plochy dedičstvo pozemkové 2007-03-01
Trvalé trávne porasty dedičstvo pozemkové 2007-03-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Osobné motorové vozidlo kúpa - úver 1997-12-20 9.000,00 9.000,00
Finančné prostriedky úspory z platu 2018-12-31 16.000,00 16.000,00
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rodinný dom dedičstvo 1985-03-03
Garáž dedičstvo 1985-03-03
Vinica dedičstvo 1985-03-03
Vinica dedičstvo 2007-03-01
Ostatné plochy dedičstvo pozemkové 2007-03-01
Trvalé trávne porasty dedičstvo pozemkové 2007-03-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Osobné motorové vozidlo Kúpa - úver 1997-12-20 9.000,00 Eur 9.000,00 Eur
Finančné prostriedky úspory z platu 2017-12-31 20.000,00 Eur 20.000,00 Eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rodinný dom dedičstvo 1985-03-03
Garáž dedičstvo 1985-03-03
Vinice dedičstvo 1985-03-03
Vinice dedičstvo pozemkové 2007-03-01
Ostatné plochy dedičstvo pozemkové 2007-03-01
Trvalé trávne porasty dedičstvo pozemkové 2007-03-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Osobné motorové vozidlo kúpa - úver 1997-12-20 9.000,00 Eur 9.000,00 Eur
Finančné prostriedky úspory z platu 2015-12-31 15.000,00 Eur 15.000,00 Eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rodinný dom dedičstvo 1985-03-03
Garáž dedičstvo 1985-03-03
Vinice dedičstvo 1985-03-03
Vinice dedičstvo pozemkové 2007-03-01
Ostatné plochy dedičstvo pozemkové 2007-03-01
Trvalé trávne porasty dedičstvo pozemkové 2007-03-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Osobné motorové vozidlo Kúpa - úver 1997-12-20
Finančné prostriedky Úspory z platu 2015-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom dedičstvo 1985-03-03
garáž dedičstvo 1985-03-03
vinice dedičstvo 1985-03-03
vinice dedičstvo pozemkové 2007-03-01
ostatné plochy dedičstvo pozemkové 2007-03-01
trvalé trávne porasty dedičstvo pozemkové 2007-03-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa-úver 1997-12-20
finančné prostriedky úspory z platu 2014-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.