JUDr. Janeta Čepcová

Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Rodinný dom dedičstvo 03.03.1985 - 2560 Eur
Garáž dedičstvo 03.03.1985 - 219,6 Eur
Vinica dedičstvo 03.03.1985 - 226,5 Eur
Vinica dedičstvo pozemkové 03.03.1985 - 215 Eur
Ostatné plochy dedičstvo pozemkové 03.03.1985 - 39 Eur
Trvalé trávne porasty dedičstvo pozemkové 03.03.1985 - 39 Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa-hotovosť 23.04.2021
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
finančné prostriedky-úspory úspory z platu 31.12.2001 27 000 27 000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Rodinný dom dedičstvo 03.03.1985 - 2560 Eur
Garáž dedičstvo 03.03.1985 - 219,6 Eur
Vinica dedičstvo 03.03.1985 - 226,5 Eur
Vinica dedičstvo pozemkové 03.03.1985 - 215 Eur
Ostatné plochy dedičstvo pozemkové 03.03.1985 - 39 Eur
Trvalé trávne porasty dedičstvo pozemkové 03.03.1985 - 39 Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Osobné motorové vozidlo kúpa - úver 20.12.1997 9.000 Eur -
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Finančné prostriedky-úspory úspory z platu 31.12.2020 30 000 30 000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Rodinný dom dedičstvo 03.03.1985 - 2560 Eur
Garáž dedičstvo 03.03.1985 - 219,6 Eur
Vinica dedičstvo 03.03.1985 - 226,5 Eur
Vinica dedičstvo pozemkové 03.03.1985 - 215 Eur
Ostatné plochy dedičstvo pozemkové 03.03.1985 - 39 Eur
Trvalé trávne porasty dedičstvo pozemkové 03.03.1985 - 39 Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Osobné motorové vozidlo kúpa - úver 20.12.1997 9.000 Eur -
Finančné prostriedky úspory z platu 31.12.2019 14.000 Eur -
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodinný dom dedičstvo 03.03.1985
Garáž dedičstvo 03.03.1985
Vinica dedičstvo 03.03.1985
Vinica dedičstvo pozemkové 01.03.2007
Ostatné plochy dedičstvo pozemkové 01.03.2007
Trvalé trávne porasty dedičstvo pozemkové 01.03.2007
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Osobné motorové vozidlo kúpa - úver 20.12.1997 9.000,00 9.000,00
Finančné prostriedky úspory z platu 31.12.2018 16.000,00 16.000,00
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodinný dom dedičstvo 03.03.1985
Garáž dedičstvo 03.03.1985
Vinica dedičstvo 03.03.1985
Vinica dedičstvo 01.03.2007
Ostatné plochy dedičstvo pozemkové 01.03.2007
Trvalé trávne porasty dedičstvo pozemkové 01.03.2007
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Osobné motorové vozidlo Kúpa - úver 20.12.1997 9.000,00 Eur 9.000,00 Eur
Finančné prostriedky úspory z platu 31.12.2017 20.000,00 Eur 20.000,00 Eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodinný dom dedičstvo 03.03.1985
Garáž dedičstvo 03.03.1985
Vinice dedičstvo 03.03.1985
Vinice dedičstvo pozemkové 01.03.2007
Ostatné plochy dedičstvo pozemkové 01.03.2007
Trvalé trávne porasty dedičstvo pozemkové 01.03.2007
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Osobné motorové vozidlo kúpa - úver 20.12.1997 9.000,00 Eur 9.000,00 Eur
Finančné prostriedky úspory z platu 31.12.2015 15.000,00 Eur 15.000,00 Eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodinný dom dedičstvo 03.03.1985
Garáž dedičstvo 03.03.1985
Vinice dedičstvo 03.03.1985
Vinice dedičstvo pozemkové 01.03.2007
Ostatné plochy dedičstvo pozemkové 01.03.2007
Trvalé trávne porasty dedičstvo pozemkové 01.03.2007
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Osobné motorové vozidlo Kúpa - úver 20.12.1997
Finančné prostriedky Úspory z platu 31.12.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom dedičstvo 03.03.1985
garáž dedičstvo 03.03.1985
vinice dedičstvo 03.03.1985
vinice dedičstvo pozemkové 01.03.2007
ostatné plochy dedičstvo pozemkové 01.03.2007
trvalé trávne porasty dedičstvo pozemkové 01.03.2007
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa-úver 20.12.1997
finančné prostriedky úspory z platu 31.12.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.