JUDr. Miroslava Vychovalá

The prosecutor is temporarily appointed to Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

The prosecutor is appointed to Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Krajská prokuratúra Bratislava.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom kúpa+záložné právo banky-hypotekármy úver 2010-05-20 100000e
byt+spoluvl. podiel na spoloč.častiach a pozemku dar 2010-12-10 39832e -
rekreačná chata dar 2010-10-07 29874e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 73e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 22e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 58e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 31e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 299e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 30e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 6e
spoločné nehnuuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 2e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 2e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 1e
urbárske humno dedičstvo 2018-05-29 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 87e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 83e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 1e
orná pôda dedičstvo 2018-05-29 1e
orná pôda dedičstvo 2018-05-29 41e
trvalé trávne porasty dedičstvo 2018-05-29 6e
orná pôda dedičstvo 2018-05-29 52e
orná pôda dedičstvo 2018-05-29 52e
rodinný dom+zast.plocha a nádvorie+záhrada kúpa+záložné právo banky-hypotekárny úver 2023-02-21 130000e 130000e
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
finančné prostriedky úspory z platu, zrušenie sporiacich účtov, poskytnuté rod.prísl. 2015-02-20 12.840e 12.840e
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
podielové fondy investície 2019-06-30 48.443e 48.443e
sporenie sporenie 2020-03-10 19.629e 19.629e
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2010-05-20
hypotekárny úver 2022-12-09
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom kúpa+záložné právo banky-hypotekármy úver 2010-05-20 100000e
byt dar 2010-12-10 39832e
rekreačná chata dar 2010-10-07 29874e
záhrady a zastavané plochy kúpa+záložné právo banky-hypotekárny úver 2010-05-20 10000e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 73e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 22e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 58e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 31e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 299e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 30e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 6e
spoločné nehnuuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 2e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 2e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 1e
urbárske humno dedičstvo 2018-05-29 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 87e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 83e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 1e
orná pôda dedičstvo 2018-05-29 1e
orná pôda dedičstvo 2018-05-29 41e
trvalé trávne porasty dedičstvo 2018-05-29 6e
orná pôda dedičstvo 2018-05-29 52e
orná pôda dedičstvo 2018-05-29 52e
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
finančné prostriedky úspory z platu, zrušenie sporiacich účtov, poskytnuté rod.prísl. 01.20.02.2015,01.-31.12.2022 14.861e 14.861e
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
podielové fondy investície 2019-06-30 35.000e 35.000e
sporenie sporenie 2020-03-10 17.529e 17.529e
pohľadávka záloha kúpnej ceny 2022-12-22 15.312e 15.312e
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2010-05-20
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom kúpa+záložné právo banky-hypotekármy úver 2010-05-20 100000e
byt dar 2010-12-10 39832e
rekreačná chata dar 2010-10-07 29874e
záhrady a zastavané plochy kúpa+záložné právo banky-hypotekárny úver 2010-05-20 10000e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 73e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 22e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 58e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 31e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 299e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 30e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 6e
spoločné nehnuuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 2e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 2e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 1e
urbárske humno dedičstvo 2018-05-29 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 87e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 83e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 1e
orná pôda dedičstvo 2018-05-29 1e
orná pôda dedičstvo 2018-05-29 41e
trvalé trávne porasty dedičstvo 2018-05-29 6e
orná pôda dedičstvo 2018-05-29 52e
orná pôda dedičstvo 2018-05-29 52e
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
finančné prostriedky poskytnuté rod.prísl. 2015-02-20 30000e 30000e
finančné prostriedky úspory z platu -0031-01-03 7030e 7030e
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
sporenie PSS stavebné sporenie 2002-12-01 7480e 7480e
podielové fondy investície 2019-06-30 35721e 35721e
sporenie sporenie 2020-03-10 10320e 10320e
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2010-05-20
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom kúpa+záložné právo banky-hypotekármy úver 2010-05-20 100000e
byt dar 2010-12-10 39832e
rekreačná chata dar 2010-10-07 29874e
záhrady a zastavané plochy kúpa+záložné právo banky-hypotekárny úver 2010-05-20 10000e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 73e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 22e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 58e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 31e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 299e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 30e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 6e
spoločné nehnuuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 2e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 2e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 1e
urbárske humno dedičstvo 2018-05-29 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 87e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 83e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 1e
orná pôda dedičstvo 2018-05-29 1e
orná pôda dedičstvo 2018-05-29 41e
trvalé trávne porasty dedičstvo 2018-05-29 6e
orná pôda dedičstvo 2018-05-29 52e
orná pôda dedičstvo 2018-05-29 52e
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze fin.prostriedky poskytnuté rod.prísl. 2015-02-20 30000e 31426e
peniaze plat -0031-01-03 44437e 44437e
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
sporenie PSS, Wustenrot stavebné sporenie 2009-12-28 13927e 13927e
podielové fondy investície 2019-06-30 26138e 26138e
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
úspory z predaja a platu,sporenie,zariadenie nehnuteľnosti,vklady na účtoch,dar,investície,vyplatenie spoluvlastníckeho podielu,vyplatenie odkupnej hodnoty zo zrušenej poistky 2013-01-01 18621e
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2010-05-20
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom kúpa+záložné právo banky-hypotekármy úver 2010-05-20 100000e
byt dar 2010-12-10 39832e
rekreačná chata dar 2010-10-07 29874e
záhrady a zastavané plochy kúpa+záložné právo banky-hypotekárny úver 2010-05-20 10000e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 73e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 22e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 58e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 31e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 299e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 30e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 6e
spoločné nehnuuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 2e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 2e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 1e
urbárske humno dedičstvo 2018-05-29 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 87e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 83e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29 1e
orná pôda dedičstvo 2018-05-29 1e
orná pôda dedičstvo 2018-05-29 41e
trvalé trávne porasty dedičstvo 2018-05-29 6e
orná pôda dedičstvo 2018-05-29 52e
orná pôda dedičstvo 2018-05-29 52e
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze fin.prostriedky poskytnuté rod.prísl. 2015-02-20 31000 31000
PSS sporenie 2009-12-28 10499e 10.499e
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
úspory z predaja a platu,sporenie,zariadenie nehnuteľnosti,vklady na účtoch,dar,investície,vyplatenie spoluvlastníckeho podielu 2013-01-01 69.114e
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2010-05-20
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa-hypotekárny úver-záložné právo banky 2010-05-20
byt dar 2010-12-10
rekreačná chata dar 2010-10-07
záhrady a zastavané plochy kúpa-hypotekárny úver-záložné právo banky 2010-05-20
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29
spoločné nehnuuteľnosti dedičstvo 2018-05-29
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29
urbárske humno dedičstvo 2018-05-29
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 2018-05-29
orná pôda dedičstvo 2018-05-29
orná pôda dedičstvo 2018-05-29
trvalé trávne porasty dedičstvo 2018-05-29
rodinný dom dedičstvo 2018-05-29
zast.plocha a nádvoria dedičstvo 2018-05-29
záhrada dedičstvo 2018-05-29
orná pôda dedičstvo 2018-05-29
orná pôda dedičstvo 2018-05-29
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
mot.voz.Volkswagen Touran M1 kúpa 2015-05-13 8.000eur 8.000eur
peniaze fin.prostriedky poskytnuté rod.prísl. 2015-02-20 31000 31000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
úspory z predaja a platu,sporenie,zariadenie nehnuteľnosti,vklady na účtoch,dar, vyplatenie spoluvlastníckeho podielu,PSS 2013-01-01 95.490
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2010-05-20
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa-hypotekárny úver-záložné právo banky 2010-05-20
byt dar 2010-12-10
rekreačná chata dar 2010-10-07
záhrady a zastavané plochy kúpa-hypotekárny úver-záložné právo banky 2010-05-20
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
mot.voz.Volkswagen Touran M1 kúpa 2015-05-13 8.000eur 8.000eur
peniaze fin.prostriedky poskytnuté rod.prísl. 2015-02-20 66.000eur 66.000eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
úspory z predaja a platu,sporenie,zariadenie nehnuteľnosti,vklady na účtoch,dar, PSS 2013-01-01 93.708e
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2010-05-20
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa-hypotekárny úver-záložné právo banky 2010-05-20
byt dar 2010-12-10
rekreačná chata dar 2010-10-07
záhrady a zastavané plochy kúpa-hypotekárny úver-záložné právo banky 2010-05-20
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
mot.voz.Volkswagen Touran M1 kúpa 2015-05-13 8.000eur 8.000eur
peniaze fin.prostriedky poskytnuté rod.prísl. 2015-02-20 66.000eur 66.000eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
úspory z predaja a platu,sporenie,zariadenie nehnuteľnosti,vklady na účtoch,dar, PSS 2013-01-01 99.404,23eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2010-05-20
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa-hypotekárny úver-záložné právo banky 2010-05-20
byt dar 2010-12-10
rekreačná chata dar 2010-10-07
záhrady a zastavané plochy kúpa-hypotekárny úver-záložné právo banky 2010-05-20
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
mot.voz.Volkswagen Touran M1 kúpa 2015-05-13
peniaze fin.prostriedky poskytnuté rod.prísl. 2015-02-20
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úspory z predaja a platu,sporenie,zariadenie nehnuteľnosti,vklady na účtoch,dar, PSS 2013-01-01
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2010-05-20
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa-hypotekárny úver-záložné právo banky 2010-05-20
byt dar 2010-12-10
rekreačná chata dar 2010-10-07
záhrady a zastavané plochy kúpa-hypotekárny úver-záložné právo banky 2010-05-20
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úspory z predaja a platu,sporenie,zariadenie nehnuteľnosti,vklady na účtoch,PSS 2013-01-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa-hypotekárny úver-záložné právo banky 2010-05-20
byt dar 2010-12-10
rekreačná chata dar 2010-10-07
záhrady a zastavané plochy kúpa-hypotekárny úver-záložné právo banky 2010-05-20
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úspory z predaja a platu,sporenie,zariadenie nehnuteľnosti,vklady na účtoch,PSS 2013-01-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa-hypotekárny úver-záložné právo banky 2010-05-20
byt dar 2010-12-10
rekreačná chata dar 2010-10-07
záhrady a zastavané plochy kúpa-hypotekárny úver-záložné právo banky 2010-05-20
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze predaj nehnuteľnosti a úspory z platu 2011-02-04
peniaze predaj nehnuteľnosti 2011-02-04
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie bytu,vklady na účtoch, PSS 2011-06-30
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.