JUDr. Miroslava Vychovalá

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.

Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom kúpa+záložné právo banky-hypotekármy úver 20.05.2010 100000e
byt dar 10.12.2010 39832e
rekreačná chata dar 07.10.2010 29874e
záhrady a zastavané plochy kúpa+záložné právo banky-hypotekárny úver 20.05.2010 10000e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 73e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 22e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 58e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 31e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 299e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 30e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 6e
spoločné nehnuuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 2e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 2e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 1e
urbárske humno dedičstvo 29.05.2018 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 87e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 83e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 1e
orná pôda dedičstvo 29.05.2018 1e
orná pôda dedičstvo 29.05.2018 41e
trvalé trávne porasty dedičstvo 29.05.2018 6e
orná pôda dedičstvo 29.05.2018 52e
orná pôda dedičstvo 29.05.2018 52e
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze fin.prostriedky poskytnuté rod.prísl. 20.02.2015 30000e 31426e
peniaze plat 03.01.-0031 44437e 44437e
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
sporenie PSS, Wustenrot stavebné sporenie 28.12.2009 13927e 13927e
podielové fondy investície 30.06.2019 26138e 26138e
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
úspory z predaja a platu,sporenie,zariadenie nehnuteľnosti,vklady na účtoch,dar,investície,vyplatenie spoluvlastníckeho podielu,vyplatenie odkupnej hodnoty zo zrušenej poistky 01.01.2013 18621e
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 20.05.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom kúpa+záložné právo banky-hypotekármy úver 20.05.2010 100000e
byt dar 10.12.2010 39832e
rekreačná chata dar 07.10.2010 29874e
záhrady a zastavané plochy kúpa+záložné právo banky-hypotekárny úver 20.05.2010 10000e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 73e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 22e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 58e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 31e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 299e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 30e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 6e
spoločné nehnuuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 2e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 2e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 1e
urbárske humno dedičstvo 29.05.2018 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 87e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 83e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 1e
orná pôda dedičstvo 29.05.2018 1e
orná pôda dedičstvo 29.05.2018 41e
trvalé trávne porasty dedičstvo 29.05.2018 6e
orná pôda dedičstvo 29.05.2018 52e
orná pôda dedičstvo 29.05.2018 52e
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze fin.prostriedky poskytnuté rod.prísl. 20.02.2015 31000 31000
PSS sporenie 28.12.2009 10499e 10.499e
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
úspory z predaja a platu,sporenie,zariadenie nehnuteľnosti,vklady na účtoch,dar,investície,vyplatenie spoluvlastníckeho podielu 01.01.2013 69.114e
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 20.05.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kúpa-hypotekárny úver-záložné právo banky 20.05.2010
byt dar 10.12.2010
rekreačná chata dar 07.10.2010
záhrady a zastavané plochy kúpa-hypotekárny úver-záložné právo banky 20.05.2010
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018
spoločné nehnuuteľnosti dedičstvo 29.05.2018
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018
urbárske humno dedičstvo 29.05.2018
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018
orná pôda dedičstvo 29.05.2018
orná pôda dedičstvo 29.05.2018
trvalé trávne porasty dedičstvo 29.05.2018
rodinný dom dedičstvo 29.05.2018
zast.plocha a nádvoria dedičstvo 29.05.2018
záhrada dedičstvo 29.05.2018
orná pôda dedičstvo 29.05.2018
orná pôda dedičstvo 29.05.2018
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
mot.voz.Volkswagen Touran M1 kúpa 13.05.2015 8.000eur 8.000eur
peniaze fin.prostriedky poskytnuté rod.prísl. 20.02.2015 31000 31000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
úspory z predaja a platu,sporenie,zariadenie nehnuteľnosti,vklady na účtoch,dar, vyplatenie spoluvlastníckeho podielu,PSS 01.01.2013 95.490
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 20.05.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kúpa-hypotekárny úver-záložné právo banky 20.05.2010
byt dar 10.12.2010
rekreačná chata dar 07.10.2010
záhrady a zastavané plochy kúpa-hypotekárny úver-záložné právo banky 20.05.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
mot.voz.Volkswagen Touran M1 kúpa 13.05.2015 8.000eur 8.000eur
peniaze fin.prostriedky poskytnuté rod.prísl. 20.02.2015 66.000eur 66.000eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
úspory z predaja a platu,sporenie,zariadenie nehnuteľnosti,vklady na účtoch,dar, PSS 01.01.2013 93.708e
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 20.05.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kúpa-hypotekárny úver-záložné právo banky 20.05.2010
byt dar 10.12.2010
rekreačná chata dar 07.10.2010
záhrady a zastavané plochy kúpa-hypotekárny úver-záložné právo banky 20.05.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
mot.voz.Volkswagen Touran M1 kúpa 13.05.2015 8.000eur 8.000eur
peniaze fin.prostriedky poskytnuté rod.prísl. 20.02.2015 66.000eur 66.000eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
úspory z predaja a platu,sporenie,zariadenie nehnuteľnosti,vklady na účtoch,dar, PSS 01.01.2013 99.404,23eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 20.05.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kúpa-hypotekárny úver-záložné právo banky 20.05.2010
byt dar 10.12.2010
rekreačná chata dar 07.10.2010
záhrady a zastavané plochy kúpa-hypotekárny úver-záložné právo banky 20.05.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
mot.voz.Volkswagen Touran M1 kúpa 13.05.2015
peniaze fin.prostriedky poskytnuté rod.prísl. 20.02.2015
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úspory z predaja a platu,sporenie,zariadenie nehnuteľnosti,vklady na účtoch,dar, PSS 01.01.2013
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 20.05.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kúpa-hypotekárny úver-záložné právo banky 20.05.2010
byt dar 10.12.2010
rekreačná chata dar 07.10.2010
záhrady a zastavané plochy kúpa-hypotekárny úver-záložné právo banky 20.05.2010
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úspory z predaja a platu,sporenie,zariadenie nehnuteľnosti,vklady na účtoch,PSS 01.01.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kúpa-hypotekárny úver-záložné právo banky 20.05.2010
byt dar 10.12.2010
rekreačná chata dar 07.10.2010
záhrady a zastavané plochy kúpa-hypotekárny úver-záložné právo banky 20.05.2010
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úspory z predaja a platu,sporenie,zariadenie nehnuteľnosti,vklady na účtoch,PSS 01.01.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kúpa-hypotekárny úver-záložné právo banky 20.05.2010
byt dar 10.12.2010
rekreačná chata dar 07.10.2010
záhrady a zastavané plochy kúpa-hypotekárny úver-záložné právo banky 20.05.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze predaj nehnuteľnosti a úspory z platu 04.02.2011
peniaze predaj nehnuteľnosti 04.02.2011
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zariadenie bytu,vklady na účtoch, PSS 30.06.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.