JUDr. Adriana Zacharová

Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
nebytový priestor,garáž kúpna zmluva 09.01.2014 7.500€ 7.500€
byt zmluva o prevode vlastníctva 15.03.2005 100.000€ 100.000€
byt kúpna zmluva 14.02.2007 250.000€ 250.000€
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpa 25.08.2011 17.100€ 17.100€
osobné motorové vozidlo kúpa 12.05.2017 34.200€ 34.200€
finančné prostriedky dar od rodičov 31.12.2020 8.000€ 8.000€
finančné prostriedky úspory z platu 31.12.2020 6.700€ 6.700€
finančné prostriedky úspory z platu manžela 31.12.2020 nad 6.600€,bližšie neviem určiť nad 6.600€,bližšie neviem určiť
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.