Mgr. Michal Žeňuch

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trnava.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom a garáž vlastná výstavba 2015 /2020 - vyporiadanie PS/ 400.000 400.000
ostatná plocha, ostatná plocha, orná pôda, zastavaná plocha a nádvorie, zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 04.05.2011 130.000 130.000
ostatná plocha kúpna zmluva 01.10.2012 5.000 5.000
3 izbový byt kúpna zmluva 23.12.2016 55.000 55.000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobný automobil VW Touareg dar od rodičov 18.01.2019 dar 71.000
osobný automobil Land Rover Defender r.v. 2011 kúpna zmluva 01.01.2019 12.300 neviem
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pôžička jún 2020
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom a garáž vlastná výstavba 2015 400.000 400.000
ostatná plocha, ostatná plocha, orná pôda, zastavaná plocha a nádvorie, zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 04.05.2011 130.000 130.000
ostatná plocha kúpna zmluva 01.10.2012 5.000 5.000
3 izbový byt kúpna zmluva 23.12.2016 55.000 55.000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobný automobil VW Touareg dar od rodičov 18.01.2019 dar 71.000
osobný automobil Land Rover Defender r.v. 2011 kúpna zmluva 01.01.2019 12.300 neviem
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom vlastná výstavba 2015
garáž vlastná výstavba 2015
ostatná plocha kúpna zmluva 04.05.2011
ostatná plocha kúpna zmluva 04.05.2011
orná pôda kúpna zmluva 04.05.2011
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 04.05.2011
ostatná plocha Kúpna zmluva 01.10.2012
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 04.05.2011
byt kúpna zmluva 23.12.2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobný automobil VW Touareg dar od rodičov 18.01.2019 - cca 71.000,- EUR
osobný automobil Land Rover Defender r.v. 2011 kúpna zmluva 01.01.2019 12.300,-EUR -
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda, ostatné plochy kúpna zmluva 04.05.2011
ostatné plochy kúpna zmluva 01.10.2012
rodinný dom a garáž výstavba - žiadosť o zápis stavby Z-3198/15
3-izbový byt kúpna zmluva 23.12.2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peňažné prostriedky v peňažných ústavoch na termínovaných vkladoch, bežných účtoch vlastné úspory, dary od rodičov, výnosy z vkladov 2015-2018
osobný automobil, nissan Note, r.v. 2010 kúpna zmluva 16.07.2010
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.