Mgr. Tomáš Župík

Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt č. 30 v bytovom dome kúpna zmluva 23.01.2017 110.000 Eur
nebytový priestor a pozemok patriaci k bytu č. 30 v bytovom dome kúpna zmluva 23.01.2017 zahrnutá v cene bytu
pozemky (zastavané plochy a nádvoria) priľahlé k bytu č. 30 v bytovom dome kúpna zmluva 23.01.2017 zahrnutá v cene bytu
pozemky (zastavané plochy a nádvoria) priľahlé k bytu č. 30 v bytovom dome kúpna zmluva 23.01.2017 zahrnutá v cene bytu
pozemky (zastavané plochy a nádvoria) priľahlé k bytu č. 30 v bytovom dome kúpna zmluva 23.01.2017 zahrnutá v cene bytu
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze na účte v banke úspory zo mzdy 31.12.2020 36.000 Eur 36.000 Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 08.06.2016
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt č. 30 v bytovom dome kúpna zmluva 23.01.2017 110.000 Eur
nebytový priestor a pozemok patriaci k bytu č. 30 v bytovom dome kúpna zmluva 23.01.2017 zahrnutá v cene bytu
pozemky (zastavané plochy a nádvoria) priľahlé k bytu č. 30 v bytovom dome kúpna zmluva 23.01.2017 zahrnutá v cene bytu
pozemky (zastavané plochy a nádvoria) priľahlé k bytu č. 30 v bytovom dome kúpna zmluva 23.01.2017 zahrnutá v cene bytu
pozemky (zastavané plochy a nádvoria) priľahlé k bytu č. 30 v bytovom dome kúpna zmluva 23.01.2017 zahrnutá v cene bytu
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
os. mot. vozidlo zn. OPEL Astra Cosmo 1.4 kúpna zmluva 18.03.2013 17.600 Eur 17.600 Eur
peniaze na účte v banke úspory zo mzdy 31.12.2019 30.000 Eur 30.000 Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 08.06.2016
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt č. 30 v bytovom dome kúpna zmluva 23.01.2017
nebytový priestor a pozemok patriaci k bytu č. 30 v bytovom dome kúpna zmluva 23.01.2017
pozemky (zastavané plochy a nádvoria) priľahlé k bytu č. 30 v bytovom dome kúpna zmluva 23.01.2017
pozemky (zastavané plochy a nádvoria) priľahlé k bytu č. 30 v bytovom dome kúpna zmluva 23.01.2017
pozemky (zastavané plochy a nádvoria) priľahlé k bytu č. 30 v bytovom dome kúpna zmluva 23.01.2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
os. mot. vozidlo zn. OPEL Astra Cosmo 1.4 kúpna zmluva 18.03.2013 17.600 Eur 17.600 Eur
peniaze na účte v banke úspory zo mzdy 31.12.2018 22.700 Eur 22.700 Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 08.06.2016
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.